Nơi Đâu Có Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nơi Đâu Có Chúa
1. Nơi đâu có Chúa Jêsus dìu đưa luôn an ninh.
Trải con đường gian nan bao hiểm nguy đang rập rình.
Nhưng đi với Chúa Jêsus đời ta đâu lo chi.
Có Chúa dắt dìu mỗi bước đi vững tâm sợ gì.
Điệp Khúc:
Dầu nơi đâu, Cầu Jêsus cứ dắt đưa đời con
Nếu có Chúa đời mãi thắm tươi tối tăm không còn.
2. Nơi đâu có Chúa Jêsus đời đẹp tươi như hoa.
Suốt đêm dài âm u hay giữa nắng trưa chan hòa.
Hay trong lúc gió mưa khung trời giăng mây u tối.
Cứ tiến bước vì có Chúa trong tương lai rạng ngời.
3. Nơi đâu có Chúa Jêsus mọi buồn lo tiêu tan.
Bước chân nhịp vui ca vang giữa nắng mai huy hoàng.
Luôn hăng hái với bao công trình ta lo tương lai.
Lúc Chúa đến Ngài tiếp rước ta giữa đêm hay ngày

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo