Khác biệt giữa các bản “Này Anh Thấy Không”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:
 
*Nguyên tác:
 
+
*Lời: Ngô Thanh Nam
*Lời:  
+
*Nhạc:
 
 
*Nhạc:  
 
 
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Này Anh Thấy Không
 
:'''Này Anh Thấy Không
 
'''
 
'''
 
 
:1. Này anh thấy không?  Nơi tòa Phi lát
 
:1. Này anh thấy không?  Nơi tòa Phi lát
 
:Giê-xu đứng yên dẫu quân thù kêu
 
:Giê-xu đứng yên dẫu quân thù kêu
Dòng 32: Dòng 22:
 
:Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu
 
:Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu
 
:Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!
 
:Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!
 
 
:2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha
 
:2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha
 
:Họ treo Giê-xu để bia là Vua
 
:Họ treo Giê-xu để bia là Vua
Dòng 49: Dòng 38:
 
:Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!
 
:Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!
  
 +
[[Category:Thương Khó-Phục Sinh]][[Category:Truyền Giảng-Kêu Gọi]]
  
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/588.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/588.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/588.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 74
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 74
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 480
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 480
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] - Bài số 451
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] - Bài số 451

Bản hiện tại lúc 05:47, ngày 14 tháng 2 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Ngô Thanh Nam
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Này Anh Thấy Không

1. Này anh thấy không? Nơi tòa Phi lát
Giê-xu đứng yên dẫu quân thù kêu
Họ mưu với nhau xin nài quan án
Đừng tha Giê-xu, đóng đinh Ngài đi.
Kìa anh thấy không? Kìa anh thấy không?
Anh thấy họ tát má Giê-xu kìa!
Họ cho mão gai bảo Vua đội đi
Anh anh anh ơi! Kìa anh thấy không nào?
Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa
Nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu!
Chúa mang hình thay cho tôi với anh
Anh anh anh ơi! Kìa thân Chúa trên đồi
Huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha
Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu
Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!
2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha
Họ treo Giê-xu để bia là Vua
Họ cho lính canh như là tên cướp
Ngài không tiếng than khẩn xin cùng Cha
Này Cha Thánh ôi! Cầu xin Chúa Cha
Tha thứ người đã giết con trên đồi!
Họ không biết chi hỡi Vua Thượng Thiên!
Anh kìa anh ơi! Giê-xu tắt hơi rồi!
Lính gác thánh giá giáo đâm vào hông Ngài
Ôi Chúa sao chịu đớn đau vô cùng
Bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia
Anh anh anh ơi! Còn chi sánh thiên tình
Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó
Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu
Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo