Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Who Is on the Lord's Side
  • Lời: Frances R. Havergal
  • Nhạc: Caradog Roberts

Lời Anh

Who Is on the Lord's Side
1. Who is on the Lord’s side? Who will serve the King?
Who will be His helpers, other lives to bring?
Who will leave the world’s side? Who will face the foe?
Who is on the Lord’s side? Who for Him will go?
By Thy call of mercy, by Thy grace divine,
We are on the Lord’s side—Savior, we are Thine!
2. Not for weight of glory, nor for crown and palm,
Enter we the army, raise the warrior psalm;
But for love that claimeth lives for whom He died:
He whom Jesus saveth marches on His side.
By Thy love constraining, by Thy grace divine,
We are on the Lord’s side—Savior, we are Thine!
3. Jesus, Thou hast bought us, not with gold or gem,
But with Thine own lifeblood, for Thy diadem;
With Thy blessing filling each who comes to Thee,
Thou hast made us willing, Thou hast made us free.
By Thy grand redemption, by Thy grace divine,
We are on the Lord’s side—Savior, we are Thine!
4. Fierce may be the conflict, strong may be the foe,
But the King’s own army none can overthrow;
’Round His standard ranging, vict’ry is secure,
For His truth unchanging makes the triumph sure.
Joyfully enlisting, by Thy grace divine,
We are on the Lord’s side—Savior, we are Thine!
5. Chosen to be soldiers, in an alien land,
Chosen, called, and faithful, for our Captain’s band;
In the service royal, let us not grow cold,
Let us be right loyal, noble, true and bold.
Master, wilt Thou keep us, by Thy grace divine,
Always on the Lord’s side—Savior, always Thine!

Lời Việt

Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài
1. Nào ai chọn đứng bên Ngài?
Nào ai thờ kính Vua Trời?
Nào ai vui dâng đời cứu sống kẻ đang hư vong?
Có ai ly cách ô trần, dám ra ngăn quân thù?
Nào ai nguyện đi vào những miền Chúa muốn sai đi?
Điệp Khúc:
Do yêu thương Vua kêu ta
Do thiên ân Vua ban
Hãy đứng lên đoàn quân thánh mau vui sống cho Ngài.
2. Từ ly mọi ánh huy hoàng
Từ ly mọi hiển vinh trần
Nguyện bước tới theo đoàn chiến sĩ của Vua quang vinh
Chúa khi xưa đã hy sinh, chết thay bao cuộc đời
Nào ai nguyện dâng lòng khi Ngài muốn là theo Ngài.
3. Cuộc chinh phục sẽ lâu dài
Địch quân càng tấn công mạnh
Đoàn lính chiến Vua Trời mỗi phút chiến công ca vang
Sát vai nhau dưới quân kỳ, quyết tâm luôn trung thành
Cùng nhau vì lẽ thật hết lòng đấu tranh trọn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo