Muôn Tội Lăn Xa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Muôn Tội Lăn Xa
  • Lời:
  • Nhạc: Khuyết danh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Muôn Tội Lăn Xa
Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sống
Vui mừng trong suối Thánh Linh
Mạch nước thiêng liêng đổ xuống nhưng không
Để ta hưởng phước vĩnh sinh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo