Muôn Tội Lăn Xa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 19:15, ngày 16 tháng 8 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Muôn Tội Lăn Xa *Lời: *Nhạc: Khuyết danh *Tài Liệu: ==Lời Việt== :'''Muôn Tội …”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Muôn Tội Lăn Xa
  • Lời:
  • Nhạc: Khuyết danh
  • Tài Liệu:


Lời Việt

Muôn Tội Lăn Xa
Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sống
Vui mừng trong suối Thánh Linh
Mạch nước thiêng liêng đổ xuống nhưng không
Để ta hưởng phước vĩnh sinh.

Tài Liệu Tham Khảo