Khác biệt giữa các bản “Muôn Tội Lăn Xa”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Muôn Tội Lăn Xa *Lời: *Nhạc: Khuyết danh *Tài Liệu: ==Lời Việt== :'''Muôn Tội …”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Muôn Tội Lăn Xa
 
*Tựa đề:  Muôn Tội Lăn Xa
 
 
*Lời:  
 
*Lời:  
 
 
*Nhạc: Khuyết danh
 
*Nhạc: Khuyết danh
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Muôn Tội Lăn Xa'''
 
:'''Muôn Tội Lăn Xa'''
 
 
:Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sống
 
:Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sống
 
:Vui mừng trong suối Thánh Linh
 
:Vui mừng trong suối Thánh Linh
 
:Mạch nước thiêng liêng đổ xuống nhưng không
 
:Mạch nước thiêng liêng đổ xuống nhưng không
 
:Để ta hưởng phước vĩnh sinh.
 
:Để ta hưởng phước vĩnh sinh.
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/387.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/387.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/387.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 387
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 387
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 387
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 387
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:47, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Muôn Tội Lăn Xa
  • Lời:
  • Nhạc: Khuyết danh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Muôn Tội Lăn Xa
Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sống
Vui mừng trong suối Thánh Linh
Mạch nước thiêng liêng đổ xuống nhưng không
Để ta hưởng phước vĩnh sinh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo