Mong Bạn Tin Cứu Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Mong Bạn Tin Cứu Chúa
  • Lời: M. L. Dillon
  • Nhạc: Mildred Leightner Dillon
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Mong Bạn Tin Cứu Chúa
1. Đời tôi đã thuộc Chúa Jêsus bình an, vui thỏa ngàn thu
Giờ đây nếu bạn biết Jêsus, sẽ yêu Ngài không bến bờ
Quyền năng huyết Ngài xóa ô dơ, đừng quên ơn Chúa chuộc mua
Lòng tôi mong bạn tin Cứu Chúa, quay bước về với Jêsus.
2. Bạn ơi, tháng ngày cứ qua đi, miệt mài thêm nữa làm chi
Trần gian thất vọng với gian nguy, có đem lại an ủi gì?
Kìa xem tháng ngày cứ qua đi, bạn mang đau đớn làm chi
Giờ đây mong bạn suy nghĩ kỹ, nghe Chúa gọi mau về đi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo