Mi-chê: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 03:03, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lên Án Xã Hội Băng Hoại
1. Khốn cho những người lập mưu gian ác,
Và toan tính chuyện độc ác từ trên giường của mình!
Vừa rạng sáng, họ thực hiện điều đó
Bởi vì họ có quyền lực trong tay!
2. Họ tham đất ruộng rồi chiếm đoạt bằng bạo lực,
Cũng thu tóm nhà cửa.
Họ ức hiếp người rồi cướp nhà của người đó,
Họ áp bức người rồi chiếm tài sản của người đó.
3. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:
“Kìa, Ta đang lập kế hoạch để giáng họa cùng gia tộc nầy
Để các ngươi không thể cất cổ mình lên được;
Các ngươi cũng không thể bước đi cách kiêu căng
Bởi vì đây là thời hoạn nạn.
4. Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi;
Và các ngươi sẽ hát một bài ai ca rằng:
‘Chúng ta đã bị tận diệt!
Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân ta,
Làm thể nào Ngài lại cất điều đó khỏi ta!
Lấy đất ruộng của chúng ta chia cho kẻ phản bội.’”
5. Vì vậy, trong kỳ hội họp của Đức Giê-hô-va,
Các ngươi sẽ không có một người nào bốc thăm để định đoạt việc phân chia ranh giới.
6. Hãy nói với các tiên tri: “Đừng nói tiên tri nữa!”
Để họ đừng nói tiên tri về những điều này;
Để họ không phải quay lại trong sỉ nhục.
7. Có phải danh của nhà Gia-cốp bị giới hạn chăng?
Có phải Thần của Đức Giê-hô-va đang làm những điều này sao?”
Có phải lời của Ta chẳng có ích gì cho người sống chính trực hay sao?
8. Và rồi, dân Ta bị đối xử như một kẻ thù.
Các ngươi đã chỗi dậy, lột áo choàng cùng trang phục
Từ những người qua đường - là những người đã tin cậy các ngươi,
Các ngươi hành động giống như những người từ chiến trận trở về.
9. Các ngươi đuổi các phụ nữ của dân Ta khỏi những ngôi nhà thân yêu của họ,
Và cất sự vinh quang của Ta khỏi con cái họ đời đời.
10. “Hãy chỗi dậy và đi đi! Đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi;
Bởi vì nơi này đã bị ô uế, nó sẽ bị hủy diệt - Vâng! Bị tận diệt.
11. Nếu có kẻ lừa dối đến, rồi nói một lời dối trá rằng:
“Ta sẽ nói tiên tri cho các ngươi về rượu nho và rượu,”
Thì kẻ ấy đúng là người nói ngôn ngữ của dân nầy!
12. Hỡi Gia-cốp! Chắc chắn Ta sẽ hội họp tất cả các ngươi lại,
Chắc chắn Ta sẽ thu nhặt phần còn lại của Y-sơ-ra-ên,
Ta sẽ đặt họ với nhau như chiên trong ràn,
Như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ;
Họ sẽ trỗi tiếng vang dậy bởi vì có quá đông người.
13. Đấng mở đường sẽ lên trước họ;
Họ bung ra, đi qua cổng, rồi đi ra ngoài cổng.
Vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ
Và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.

Bản Dịch Đại Chúng

Lên Án Xã Hội Băng Hoại
Khốn cho những người lập mưu gian ác,
Và toan tính chuyện độc ác từ trên giường của mình!
Vừa rạng sáng, họ thực hiện điều đó
Bởi vì họ có quyền lực trong tay!
Họ tham đất ruộng rồi chiếm đoạt bằng bạo lực, cũng thu tóm nhà cửa.
Họ ức hiếp người rồi cướp nhà của người đó,
Họ áp bức người rồi chiếm tài sản của người đó.
Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:
“Kìa, Ta đang lập kế hoạch để giáng họa cùng gia tộc nầy
Để các ngươi không thể cất cổ mình lên được;
Các ngươi cũng không thể bước đi cách kiêu căng
Bởi vì đây là thời hoạn nạn.
Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi;
Và các ngươi sẽ hát một bài ai ca rằng:
‘Chúng ta đã bị tận diệt!
Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân ta,
Làm thể nào Ngài lại cất điều đó khỏi ta!
Lấy đất ruộng của chúng ta chia cho kẻ phản bội.’”
Vì vậy, trong kỳ hội họp của Đức Giê-hô-va,
Các ngươi sẽ không có một người nào bốc thăm để định đoạt việc phân chia ranh giới.
Hãy nói với các tiên tri: “Đừng nói tiên tri nữa!”
Để họ đừng nói tiên tri về những điều này;
Để họ không phải quay lại nhận hết sỉ nhục này đến sỉ nhục khác.
Có phải danh của nhà Gia-cốp bị giới hạn chăng?
Có phải Thần của Đức Giê-hô-va đang làm những điều này sao?”
Có phải lời của Ta chẳng có ích gì cho người sống chính trực hay sao?
Và rồi, dân Ta bị đối xử như một kẻ thù.
Các ngươi đã chỗi dậy, lột áo choàng cùng trang phục
Từ những người qua đường - là những người đã tin cậy các ngươi.
Các ngươi hành động giống như những người từ chiến trận trở về.
Các ngươi đuổi các phụ nữ của dân Ta khỏi ngôi nhà thân yêu của họ,
Và cất sự vinh quang của Ta khỏi con cái họ đời đời.
“Hãy chỗi dậy và đi đi! Đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi;
Bởi vì nơi này đã bị ô uế, nó sẽ bị hủy diệt - Vâng! Bị tận diệt.
Nếu có kẻ lừa dối đến, rồi nói một lời dối trá rằng:
“Ta sẽ nói tiên tri cho các ngươi về rượu nho và rượu,”
Thì kẻ ấy đúng là người nói ngôn ngữ của dân nầy!
Hỡi Gia-cốp! Chắc chắn Ta sẽ hội họp tất cả các ngươi lại,
Chắc chắn Ta sẽ thu nhặt phần còn lại của Y-sơ-ra-ên,
Ta sẽ đặt họ với nhau như chiên trong ràn,
Như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ;
Họ sẽ trỗi tiếng vang dậy bởi vì có quá đông người.
Đấng mở đường sẽ lên trước họ;
Họ bung ra, đi qua cổng, rồi đi ra ngoài cổng.
Vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ
Và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khốn cho những người lập mưu gian ác,
Và toan tính chuyện độc ác từ trên giường của mình!
Vừa rạng sáng, họ thực hiện điều đó
Bởi vì họ có quyền lực trong tay!
2. Họ tham đất ruộng và chiếm đoạt bằng bạo lực,
Cũng thu tóm nhà cửa.
Họ ức hiếp người và nhà của người đó,
Người và tài sản của người đó.
3. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:
“Kìa, Ta đang lập kế hoạch để giáng họa cùng gia tộc nầy
Để các ngươi không thể cất cổ mình được;
Các ngươi cũng không thể bước đi cách kiêu căng
Bởi vì đây là thời hoạn nạn.
4. Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi;
Và hát một bài ai ca rằng:
‘Chúng ta đã bị tận diệt!
Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân ta,
Làm thể nào Ngài lại cất điều đó khỏi ta!
Lấy đất ruộng của chúng ta chia cho kẻ phản bội.’”
5. Vì vậy, trong kỳ hội họp của Đức Giê-hô-va,
Các ngươi sẽ không có một người nào bốc thăm để định đoạt ranh giới.
6. Hãy nói với các tiên tri: “Đừng nói tiên tri nữa!”
Để họ đừng nói tiên tri về những điều này;
Để họ không phải quay lại trong sỉ nhục.
7. Có phải danh của nhà Gia-cốp bị giới hạn chăng?
Có phải Thần của Đức Giê-hô-va đang làm những điều này sao?”
Có phải lời của Ta chẳng có ích gì cho người bước đi một cách ngay thẳng hay sao?
8. Và rồi, dân Ta bị đối xử như một kẻ thù.
Các ngươi đã chỗi dậy, lột áo choàng cùng trang phục
Từ những người qua đường, là những người đã tin cậy các ngươi,
- Hành động giống như những người từ chiến trận trở về.
9. Các ngươi đuổi các phụ nữ của dân Ta khỏi những ngôi nhà thân yêu của họ,
Và cất sự vinh quang của Ta khỏi con cái họ đời đời.
10. “Hãy chỗi dậy và đi đi! Đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi;
Bởi vì nó đã bị ô uế, nó sẽ bị hủy diệt - Vâng! Bị tận diệt.
11. Nếu có kẻ lừa dối đến, rồi nói một lời dối trá rằng:
“Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu nho và rượu,”
Thì kẻ ấy đúng là người nói ngôn ngữ của dân nầy!
12. Hỡi Gia-cốp! Chắc chắn Ta sẽ hội họp tất cả các ngươi lại,
Chắc chắn Ta sẽ thu nhặt phần còn lại của Y-sơ-ra-ên,
Ta sẽ đặt họ với nhau như chiên trong ràn,
Như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ;
Họ sẽ trỗi tiếng vang dậy bởi vì có quá đông người.
13. Đấng mở đường sẽ lên trước họ;
Họ bung ra, đi qua cổng, rồi đi ra ngoài cổng.
Vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ
Và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.

Bản Dịch 1925

1. Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian ác và toan sự tội lỗi trên giường mình, và làm ra vừa lúc sáng ngày; vì chúng nó có quyền về sự đó ở trong tay! 2. Chúng nó tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà họ, tức là người và sản nghiệp họ nữa. 3. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta toan tính nghịch cùng họ hàng nầy một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ, và các ngươi sẽ không ngước đầu lên mà đi; vì ấy là kỳ hoạn nạn. 4. Trong ngày đó, người ta sẽ lập lại một câu thí dụ về các ngươi; sẽ hát một bài ca thương sầu thảm mà nói rằng: Chúng ta bị hủy diệt cả rồi! Ngài dời sản nghiệp của dân ta, khiến cho lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ bạn nghịch. 5. Cho nên trong hội của Đức Giê-hô-va, ngươi sẽ không có một người nào đặng bắt thăm giăng dây. Chúng nó nói tiên tri rằng: Các ngươi đừng nói tiên tri.

6. Chúng nó sẽ không nói tiên tri cùng các người nầy: sự sỉ nhục sẽ chẳng cất khỏi. 7. Hỡi nhà Gia-cốp! há phải rằng Thần của Đức Giê-hô-va là kém sút sao? Đó há phải là việc Ngài làm sao? Nhưng lời của ta há chẳng có ích cho kẻ bước theo sự ngay thẳng sao? 8. Song mới đây dân ta dấy lên như kẻ thù. Những kẻ đi qua cách yên ổn, chẳng ưa chiến đấu, thì các ngươi bóc lột áo ngoài của họ, chỉ để lại áo trong. 9. Các ngươi đuổi những đàn bà của dân ta khỏi nhà vui vẻ chúng nó; và cất sự vinh hiển ta khỏi con trẻ nó đời đời. 10. Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi! Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi, vì cớ sự ô uế làm bại hoại, tức là sự bại hoại nặng lắm. 11. Nếu có người theo sự hư không, và nói dối, mà rằng: Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, ấy sẽ là đấng tiên tri của dân nầy.

12. Hỡi Gia-cốp! ta chắc sẽ nhóm cả ngươi lại, Ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Y-sơ-ra-ên, và đặt nó chung cả như những con chiên của Bốt-ra, như một bầy ở giữa đồng cỏ chúng nó; đó sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người. 13. Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó.

Bản Dịch 2011

Lên Án Xã Hội Băng Hoại

1 “Khốn thay cho những kẻ đẻ ra tội ác, những kẻ nghĩ ra các việc bất lương khi nằm trên giường của chúng.

Khi ánh bình minh vừa ló dạng chúng vội vàng đem các ý đồ ấy ra thi hành,

Vì chúng đã có sẵn quyền lực trong tay.

2 Chúng tham muốn ruộng vườn người khác và ra tay chiếm đoạt;

Chúng thèm muốn nhà cửa người ta và kiếm cớ tịch thu;

Chúng đàn áp chủ nhà, rồi cướp lấy nhà,

Chúng đàn áp người khác, rồi tịch thu tài sản họ.”

3 Vì vậy CHÚA phán thế này,

“Này, Ta sẽ lập ra một kế hoạch để giáng họa xuống gia tộc này,

Ðể cổ các ngươi không thể cục cựa,

Ðể chân các ngươi không thể bước đi cách hống hách kiêu căng,

Vì đó sẽ là một thời tai họa cho các ngươi.

4 Trong ngày ấy người ta sẽ làm câu vè chế giễu các ngươi;

Các ngươi sẽ than khóc và hát lên bài ca đắng cay sầu muộn,

Hát rằng, ‘Chúng tôi đã hoàn toàn bị cướp đoạt;

Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân tôi;

Sao Ngài có thể cất sản nghiệp ấy khỏi tôi!

Ngài còn cho chia cắt ruộng vườn chúng tôi cho phường phản nghịch!’”

5 Vì thế ngươi sẽ không được dự phần bắt thăm chia phần trong kỳ đại hội của CHÚA.

6 “Ðừng nói tiên tri như thế,” các người bảo,

“Xin đừng nói tiên tri những điều như thế.

Tai họa sẽ không xảy đến với chúng tôi đâu.”

7 Thế thì tôi phải nói tiên tri như thế nào đây?

Hỡi nhà Gia-cốp,

Chẳng phải Thần của CHÚA đã chịu đựng các người hết nổi rồi sao?

Ðó chẳng phải là những việc Ngài làm sao?

Há chẳng phải sứ điệp tôi rao giảng có lợi cho những người sống ngay thẳng sao?

8 “Số là các ngươi đã đứng dậy chống lại dân Ta như thể các ngươi là kẻ thù của họ;

Các ngươi đã cướp giựt áo choàng của khách qua đường đinh ninh được an toàn, như thể đám quân từ chiến trường trở về cướp phá.

9 Những phụ nữ của dân Ta đã bị các ngươi đuổi ra khỏi căn nhà mến yêu của họ;

Các ngươi đã cướp đi vĩnh viễn niềm hãnh diện của con cái họ.

10 Hãy đứng dậy và tiếp tục đi,

Vì đây không phải là chỗ để nghỉ ngơi,

Bởi vì nó đã bị ô uế, nên nó sẽ bị tiêu diệt, bị tiêu diệt một cách khủng khiếp.

11 Nếu có kẻ đi khắp nơi thốt ra những lời dối trá rỗng tuếch,

Bảo rằng, ‘Cứ cho tôi rượu ngon và rượu mạnh để tôi uống, tôi sẽ giảng điều có lợi cho các người.’

Một kẻ như thế có thể nào là một giảng sư chân chính cho dân này chăng?”

Lời Hứa cho Dân I-sơ-ra-ên Còn Sót Lại

12 “Hỡi Gia-cốp, Ta sẽ nhóm tất cả các ngươi lại,

Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót của I-sơ-ra-ên;

Ta sẽ quy tụ chúng lại như chiên trong ràn,

Như đàn chiên trên đồng cỏ;

Rồi xứ sở các ngươi sẽ ồn ào vì tiếng của nhiều người.

13 Người mở đường sẽ đi trước dẫn đầu chúng;

Chúng sẽ phá tung cổng và tràn qua,

Chúng sẽ từ cổng đi ra.

Vua của chúng sẽ đi qua trước mặt chúng,

CHÚA sẽ dẫn đầu chúng.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành