Mi-chê: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:29, ngày 5 tháng 10 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== 1. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vu…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1926

1. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

2. Hỡi hết thảy các dân, hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật chứa trên đất, hãy lắng tai! Nguyền xin Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài, nguyền xin Chúa làm chứng nghịch cùng các ngươi!

3. Vì nầy, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài, xuống và đạp trên các nơi cao của đất.4. Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các trũng sẽ chia xé; như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc.

5. Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp, và vì cớ tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Sự phạm pháp của Gia-cốp là gì? Há chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Há chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?

6. Vậy nên ta sẽ khiến Sa-ma-ri nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho; và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng, và những nền ra trần trụi. 7. Hết thảy tượng chạm nó sẽ bị đập bể, hết thảy của hối lộ nó sẽ đốt trong lửa. Ta sẽ làm cho hết thảy thần tượng nó nên hoang vu; vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của nghề điếm đĩ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đĩ.

8. Vậy nên ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng, và rên siếc như chim đà. 9. Vì vết thương của nó không thể chữa được; nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Giê-ru-sa-lem.

10. Chớ rao tai nạn nầy ra trong Gát! Chớ khóc lóc chi hết! Tại Bết-Lê-Áp-ra, ta lăn-lóc trong bụi đất. 11. Hỡi dân cư Sa-phi-rơ, hãy ở trần truồng, chịu xấu hổ mà qua đi! Dân cư Xa-a-nan không bước ra. Người Bết-Hê-xen khóc than, làm cho các ngươi mất chỗ đứng chân. 12. Dân cư Ma-rốt lo lắng mà trông đợi phước lành, bởi tai vạ từ Đức Giê-hô-va sai xuống đã tới cửa Giê-ru-sa-lem. 13. Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe! Ấy chính ngươi đã bắt đầu cho con gái Si-ôn phạm tội; vì tội ác của Y-sơ-ra-ên thấy trong ngươi.

14. Vậy nên, ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho Mô-rê-sết-Gát! Các nhà của Ạc-xíp sẽ lừa dối các vua Y-sơ-ra-ên. 15. Hỡi dân cư Ma-rê-sa, ta sẽ đem một kẻ hưởng nghiệp ngươi đến cho ngươi; sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên sẽ đến A-đu-lam. 16. Ngươi khá làm sói đầu, cạo tóc, vì cớ con cái ưa thích của ngươi; phải, hãy làm cho ngươi sói như chim ưng, vì chúng nó hết thảy đều bị bắt làm phu tù khỏi ngươi!

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp của CHÚA Cho Mi-ca

1. Lời của CHÚA đến với Mi-ca ở Mô-rê-sết trong thời của Giô-tham, A-kha, và Hê-xê-ki-a, các vua của Giu-đa; đó là sứ điệp ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Sa-ma-ri

2. Hỡi muôn dân, tất cả các ngươi hãy nghe đây; Hỡi trái đất và muôn loài vạn vật, khá lắng nghe; Này, CHÚA Hằng Hữu làm chứng chống lại các ngươi, Chúa làm chứng chống lại các ngươi từ trong Ðền Thánh của Ngài.

3. Vì kìa, CHÚA rời khỏi nơi của Ngài trên thiên đàng, Ngài ngự xuống và giẫm nát các nơi cao trên đất.4. Các núi đồi sẽ tan chảy dưới chân Ngài; Các thung lũng sẽ nứt ra, Như sáp gặp lửa, Như nước từ trên cao đổ xuống.

5. Tất cả các điều đó xảy ra vì tội của Gia-cốp, Vì tội lỗi của nhà I-sơ-ra-ên. Nơi nào tiêu biểu cho tội lỗi của Gia-cốp? Chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Nơi nào có những đền miếu trên cao, tiêu biểu cho sự thờ hình tượng của Giu-đa? Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?

6. “Vì thế, Ta sẽ biến Sa-ma-ri thành một đống đổ nát, Thành một cánh đồng dùng để trồng nho; Ta sẽ đổ các đá xây tường của nó xuống thung lũng, Ta sẽ làm các nền của nó lộ ra trần trụi. 7. Tất cả tượng chạm nó thờ sẽ bị đập tan ra mảnh vụn; Tất cả số tiền cúng cho các thần tượng của nó sẽ bị thiêu rụi trong lửa; Tất cả các tượng thần của nó sẽ nằm trơ trụi điêu tàn; Nó thu tiền cúng cho các thần tượng của nó như người ta trả tiền cho phường đĩ điếm, Cho nên chúng sẽ bị báo trả như người ta trả tiền cho phường đĩ điếm.”

Số Phận Thảm Sầu của Các Thành ở Giu-đa

8. Vì cớ đó, tôi sẽ đổ nước mắt và khóc than, Tôi sẽ đi chân không và để thân mình trần trụi, Tôi sẽ tru lên như chó rừng, Tôi sẽ kêu gào như đà điểu. 9. Vì vết thương của nó không thể chữa trị, Nó đã lây đến Giu-đa, Nó đã đến tận cổng nhà của dân tộc tôi, Nó đã đến tận Giê-ru-sa-lem.

10. Xin đừng nói cho kẻ thù của chúng tôi ở Gát biết; Xin đừng ai than khóc để chúng khỏi sinh nghi; Hỡi dân ở Bết Lê Áp-ra, hãy lăn mình trong tro bụi để bày tỏ nỗi bi thương. 11. Dân ở Sa-phia bị dẫn đi trần truồng và hổ thẹn; Dân ở Xa-a-nan không dám ra đi; Dân ở Bết Ê-xên than khóc, vì nguồn kinh tế chính của thành đã bị cướp đoạt. 12. Dân ở Ma-rốt mòn mỏi chờ đợi được tiếp tế, nhưng chỉ thấy toàn tai họa đến từ CHÚA, Tai họa giáng xuống tận cổng thành Giê-ru-sa-lem. 13. Hỡi dân ở La-kích, hãy thắng ngựa vào xe để chạy trốn, Vì chính ngươi đã dẫn đường cho Ái Nữ của Si-ôn phạm tội, Vì những tội lỗi I-sơ-ra-ên đã phạm đều thấy đầy dẫy trong thành của ngươi. 14. Vì vậy, ngươi hãy biếu các quà tiễn biệt cho Mô-rê-sết Gát đi, Vì lời hứa hẹn tiếp viện của các tộc trưởng ở Ách-xíp chỉ là trò dối gạt các vua I-sơ-ra-ên.

15. “Hỡi dân ở Ma-rê-sa, Ta sẽ đem một kẻ chinh phục đến đánh hạ ngươi, Vinh hiển của I-sơ-ra-ên sẽ dời qua A-đu-lam.

16. Hãy cạo đầu và cắt tóc của ngươi để than khóc cho những đứa con ngươi yêu quý, Hãy cạo trọc đầu như kên kên, vì chúng bị bắt phải lìa ngươi để đi đến chốn lưu đày.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Sách Mi-chê.
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
  • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành