Mau Chiếu Ra

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Speed The Light
  • Lời: Eli­sha A. Hoff­man, (1899)
  • Nhạc: Eli­sha A. Hoff­man, (1899)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Speed The Light
1. To the millions living o’er the deep, deep sea
Speed the light, speed the light;
To their cry of pity dare we heedless be?
Speed the light, O speed the light.
Refrain
Speed the light, the blessèd Gospel light,
To the lands which are in gloom and night;
Souls are waiting, and the fields are white,
Speed the light, O speed the light.
2. There in anguish millions for the Gospel wait,
Speed the light, speed the light;
Go and seek their rescue ere it is too late,
Speed the light, O speed the light.
3. Jesus bids us bear to them the Gospel news,
Speed the light, speed the light;
Can the souls He ransomed His request refuse?
Speed the light, O speed the light.
4. We will go, and in our blessèd Master’s Name
Speed the light, speed the light;
We will His salvation and His love proclaim,
Speed the light, O speed the light.

Lời Việt

Mau Chiếu Ra
1. Kìa, trông vực sâu đương lôi cuốn hằng bao linh hồn,
Đèn linh kia... mau chiếu lên!
Sao ta đành ngơ tai bưng mắt mặc ai kêu dồn,
Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!
Điệp Khúc:
Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang!
Mau chiếu ra cho người trong tối mê man!
Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh,
Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.
2. Muôn triệu người hiện đang tha thiết chờ mong Tin Lành,
Đèn linh kia... mau chiếu lên!
Mau đi tìm họ, ta lơ lửng trì diên sao đành,
Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!
3. Ta tình nguyện đi nhơn danh Chúa Jêsus trên trời,
Đèn linh kia... mau chiếu lên!
Rao truyền tình yêu thương, ơn cứu chuộc cho muôn người,
Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo