Ma-thi-ơ: Chương 6

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Về việc từ thiện

1. “Hãy thận trọng, đừng phô trương sự công chính của mình trước mặt nhiều người với mục đích để cho họ nhìn thấy; nếu không, các ngươi sẽ không được phần thưởng từ Cha của các ngươi ở trên trời."

2. "Vì vậy, khi ngươi làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình, như những người đạo đức giả đang làm trong các nhà hội và trong các đường phố để họ được người ta khen ngợi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 3. Nhưng khi ngươi làm việc từ thiện, đừng cho tay trái của ngươi biết tay phải của ngươi làm điều gì 4. để việc từ thiện của ngươi được kín đáo. Và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi."

Về việc cầu nguyện

5. "Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như những người đạo đức giả; bởi vì họ thích đứng cầu nguyện trong các nhà hội và tại những góc đường để họ có thể được nhiều người nhìn thấy. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 6. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng của ngươi, đóng cửa của ngươi lại, rồi cầu nguyện với Cha của ngươi, là Đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

7. Khi cầu nguyện, đừng lập đi lập lại những lời vô ích như những người ngoại đạo; bởi vì họ nghĩ rằng nhờ nhiều lời thì sẽ được lắng nghe. 8. Do đó, đừng cầu nguyện giống như họ, bởi vì Cha của các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. 9. Vì vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế nầy:

‘Lạy Cha của chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; 10. Vương quốc của Cha hãy đến; Ý muốn của Cha được thực hiện tại dưới đất cũng như ở trên trời. 11. Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày; 12. Xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con đã tha thứ cho những người có lỗi với chúng con; 13. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác! [Vì vương quốc, quyền năng, và vinh quang đều thuộc về Ngài đời đời. A-men.]’

14. Nếu các ngươi tha thứ cho những người khác về lỗi lầm của họ, thì Cha Thiên Thượng của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. 15. Nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha của các ngươi cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi."

Về việc kiêng ăn

16. "Khi các ngươi kiêng ăn, đừng tỏ vẻ ảm đạm như những người đạo đức giả, bởi vì họ làm bộ thiểu não để những người khác biết họ đang kiêng ăn. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 17. Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18. để ngươi không thể hiện cho người ta là ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ với Cha của ngươi, là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo, và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Nơi tích trữ của cải

19. “Đừng tích trữ cho mình những của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt và rỉ sét làm hư, và là nơi những kẻ trộm xâm nhập vào để lấy cắp. 20. Nhưng hãy tích trữ những của cải của các ngươi ở trên trời, là nơi không có mối mọt và rỉ sét làm hư, cũng không có những kẻ trộm xâm nhập vào để lấy cắp. 21. Bởi vì của cải của các ngươi ở đâu, thì lòng của các ngươi cũng ở đó.”

Ngọn đèn của thân thể

22. “Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt của ngươi trong sáng thì cả thân thể của ngươi sẽ đầy ánh sáng, 23. nhưng nếu mắt của ngươi bị đau thì cả thân thể của ngươi sẽ đầy bóng tối. Nếu ánh sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!”

Phục vụ hai chủ

24. “Không ai có thể phục vụ hai người chủ; vì sẽ ghét người chủ nầy mà yêu mến người chủ kia, hoặc tôn trọng người chủ nầy mà khinh dễ người chủ kia. Các ngươi không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài."

Sự lo lắng

25. "Bởi vì điều nầy, Ta nói với các ngươi: Đừng vì sự sống của mình mà lo phải ăn gì, uống gì; cũng đừng vì thân thể của mình mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn, và thân thể không quý trọng hơn quần áo hay sao? 26. Hãy xem loài chim trời: chúng không gieo, không gặt, cũng không tích trữ vào kho, nhưng Cha Thiên Thượng của các ngươi vẫn nuôi chúng. Các ngươi không quý trọng hơn chúng hay sao? 27. Hơn nữa, có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời của mình dài thêm một giờ hay không? 28. Còn về quần áo, tại sao các ngươi lo lắng? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng không làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29. nhưng Ta nói cùng các ngươi rằng dù vua Sa-lô-môn có sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những đóa hoa đó. 30. Vì vậy, hỡi những kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ ngoài đồng, ngày nay còn tồn tại, ngày mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng nó mặc đẹp như thế, huống chi là các ngươi? 31. Vì vậy, đừng lo lắng mà nói: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ 32. Bởi vì các dân ngoại vẫn tìm kiếm tất cả những điều nầy, và vì Cha Thiên Thượng của các ngươi biết tất cả những nhu cầu của các ngươi. 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho các ngươi. 34. Vì vậy, đừng lo lắng về những điều thuộc về ngày mai; bởi vì ngày mai sẽ tự lo cho nó. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày đó.”

Bản Dịch Đại Chúng

Về việc từ thiện

“Hãy thận trọng, đừng phô trương sự công chính của mình trước mặt nhiều người với mục đích để cho họ nhìn thấy; nếu không, các ngươi sẽ không được phần thưởng từ Cha của các ngươi ở trên trời."

"Vì vậy, khi ngươi làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình, như những người đạo đức giả đang làm trong các nhà hội và trong các đường phố để họ được người ta khen ngợi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi làm việc từ thiện, đừng cho tay trái của ngươi biết tay phải của ngươi làm điều gì để việc từ thiện của ngươi được kín đáo. Và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi."

Về việc cầu nguyện

"Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như những người đạo đức giả; bởi vì họ thích đứng cầu nguyện trong các nhà hội và tại những góc đường để họ có thể được nhiều người nhìn thấy. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng của ngươi, đóng cửa của ngươi lại, rồi cầu nguyện với Cha của ngươi, là Đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

Khi cầu nguyện, đừng lập đi lập lại những lời vô ích như những người ngoại đạo; bởi vì họ nghĩ rằng nhờ nhiều lời thì sẽ được lắng nghe. Do đó, đừng cầu nguyện giống như họ, bởi vì Cha của các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Vì vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế nầy:

‘Lạy Cha của chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; Vương quốc của Cha hãy đến; Ý muốn của Cha được thực hiện tại dưới đất cũng như ở trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày; Xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con đã tha thứ cho những người có lỗi với chúng con; Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác! [Vì vương quốc, quyền năng, và vinh quang đều thuộc về Ngài đời đời. A-men.]’

Nếu các ngươi tha thứ cho những người khác về lỗi lầm của họ, thì Cha Thiên Thượng của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha của các ngươi cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi."

Về việc kiêng ăn

"Khi các ngươi kiêng ăn, đừng tỏ vẻ ảm đạm như những người đạo đức giả, bởi vì họ làm bộ thiểu não để những người khác biết họ đang kiêng ăn. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, để ngươi không thể hiện cho người ta là ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ với Cha của ngươi, là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo, và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Nơi tích trữ của cải

“Đừng tích trữ cho mình những của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt và rỉ sét làm hư, và là nơi những kẻ trộm xâm nhập vào để lấy cắp. Nhưng hãy tích trữ những của cải của các ngươi ở trên trời, là nơi không có mối mọt và rỉ sét làm hư, cũng không có những kẻ trộm xâm nhập vào để lấy cắp. Bởi vì của cải của các ngươi ở đâu, thì lòng của các ngươi cũng ở đó.”

Ngọn đèn của thân thể

“Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt của ngươi trong sáng thì cả thân thể của ngươi sẽ đầy ánh sáng, nhưng nếu mắt của ngươi bị đau thì cả thân thể của ngươi sẽ đầy bóng tối. Nếu ánh sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!”

Phục vụ hai chủ

“Không ai có thể phục vụ hai người chủ; vì sẽ ghét người chủ nầy mà yêu mến người chủ kia, hoặc tôn trọng người chủ nầy mà khinh dễ người chủ kia. Các ngươi không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài."

Sự lo lắng

"Bởi vì điều nầy, Ta nói với các ngươi: Đừng vì sự sống của mình mà lo phải ăn gì, uống gì; cũng đừng vì thân thể của mình mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn, và thân thể không quý trọng hơn quần áo hay sao? Hãy xem loài chim trời: chúng không gieo, không gặt, cũng không tích trữ vào kho, nhưng Cha Thiên Thượng của các ngươi vẫn nuôi chúng. Các ngươi không quý trọng hơn chúng hay sao? Hơn nữa, có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời của mình dài thêm một giờ hay không? Còn về quần áo, tại sao các ngươi lo lắng? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng không làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta nói cùng các ngươi rằng dù vua Sa-lô-môn có sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những đóa hoa đó. Vì vậy, hỡi những kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ ngoài đồng, ngày nay còn tồn tại, ngày mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng nó mặc đẹp như thế, huống chi là các ngươi? Vì vậy, đừng lo lắng mà nói: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ Bởi vì những dân ngoại vẫn tìm kiếm tất cả những điều nầy, và vì Cha Thiên Thượng của các ngươi biết tất cả những nhu cầu của các ngươi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho các ngươi. Vì vậy, đừng lo lắng về những điều thuộc về ngày mai; bởi vì ngày mai sẽ tự lo cho nó. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày đó.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Về việc từ thiện

1. “Hãy thận trọng, đừng phô trương sự công chính của mình trước mặt nhiều người với mục đích để cho họ nhìn thấy; nếu không, các ngươi sẽ không được phần thưởng từ Cha của các ngươi ở trên trời."

2. "Vì vậy, khi ngươi làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình, như những người đạo đức giả đang làm trong các nhà hội và trong các đường phố để họ được người ta khen ngợi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 3. Nhưng khi ngươi làm việc từ thiện, đừng cho tay trái của ngươi biết tay phải của ngươi làm điều gì 4. để việc từ thiện của ngươi được kín đáo. Và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi."

Về việc cầu nguyện

5. "Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như những người đạo đức giả; bởi vì họ thích đứng cầu nguyện trong các nhà hội và tại những góc đường để họ có thể được nhiều người nhìn thấy. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, họ đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 6. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng của ngươi, đóng cửa của ngươi lại, rồi cầu nguyện với Cha của ngươi, là Đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

7. Khi cầu nguyện, đừng lập đi lập lại những lời vô ích như những người ngoại đạo; bởi vì họ nghĩ rằng nhờ nhiều lời thì sẽ được lắng nghe. 8. Do đó, đừng giống như họ, bởi vì Cha của các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

9. Vì vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha của chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; 10. Vương quốc của Cha được đến; Ý muốn của Cha được thực hiện tại dưới đất cũng như ở trên trời. 11. Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày; 12. Xin tha nợ cho chúng con, cũng như chúng con đã tha cho những người mắc nợ chúng con; 13. Xin đừng dẫn chúng con vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác! [Vì vương quốc, quyền năng, và vinh quang đều thuộc về Ngài đời đời. A-men.]’

14. Nếu các ngươi tha thứ cho những người khác về lỗi lầm của họ, thì Cha Thiên Thượng của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. 15. Nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha của các ngươi cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi."

Về việc kiêng ăn

16. "Khi các ngươi kiêng ăn, đừng tỏ vẻ ảm đạm như những người đạo đức giả, bởi vì họ làm bộ thiểu não để những người khác biết họ đang kiêng ăn. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 17. Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18. để ngươi không thể hiện cho người ta là ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ với Cha của ngươi, là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo, và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Nơi tích trữ của cải

19. “Đừng tích trữ cho mình những của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt và rỉ sét làm hư, và là nơi những kẻ trộm xâm nhập vào để lấy cắp. 20. Nhưng hãy tích trữ những của cải của các ngươi ở trên trời, là nơi không có mối mọt và rỉ sét làm hư, cũng không có những kẻ trộm xâm nhập vào để lấy cắp. 21. Bởi vì của cải của các ngươi ở đâu, thì lòng của các ngươi cũng ở đó.”

Ngọn đèn của thân thể

22. “Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt của ngươi trong sáng thì cả thân thể của ngươi sẽ đầy ánh sáng, 23. nhưng nếu mắt của ngươi bị đau thì cả thân thể của ngươi sẽ đầy bóng tối. Nếu ánh sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!”

Phục vụ hai chủ

24. “Không ai có thể phục vụ hai người chủ; vì sẽ ghét người chủ nầy mà yêu mến người chủ kia, hoặc tôn trọng người chủ nầy mà khinh người chủ kia. Các ngươi không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài."

Sự lo lắng

25. "Bởi vì điều nầy, Ta nói với các ngươi: Đừng vì sự sống của mình mà lo phải ăn gì, uống gì; cũng đừng vì thân thể của mình mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn, và thân thể không quý trọng hơn quần áo hay sao? 26. Hãy xem loài chim trời: chúng không gieo, không gặt, cũng không tích trữ vào kho, nhưng Cha Thiên Thượng của các ngươi vẫn nuôi chúng. Các ngươi không quý trọng hơn chúng hay sao? 27. Hơn nữa, có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời của mình dài thêm một giờ hay không? 28. Còn về quần áo, tại sao các ngươi lo lắng? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng không làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29. nhưng Ta nói cùng các ngươi rằng dù vua Sa-lô-môn có sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những đóa hoa đó. 30. Vì vậy, hỡi những kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ ngoài đồng, ngày nay còn tồn tại, ngày mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng nó mặc đẹp như thế, huống chi là các ngươi? 31. Vì vậy, đừng lo lắng mà nói: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ 32. Bởi vì những người ngoại quốc vẫn tìm kiếm tất cả những điều nầy, và vì Cha Thiên Thượng của các ngươi biết tất cả những nhu cầu của các ngươi. 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho các ngươi. 34. Vì vậy, đừng lo lắng về những điều thuộc về ngày mai; bởi vì ngày mai sẽ tự lo cho nó. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày đó.”

Bản Dịch 1925

1. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. 2. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 3. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, 4. hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

5. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 6. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

7. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. 8. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vầy:

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10. Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

14. Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

16. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 17. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18. hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.

19. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20. nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.

22. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 23. nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!

24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.

25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? 26. Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? 27. Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? 28. Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29. nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

30. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 31. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 32. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.

33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 34. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Bản Dịch 2011

Bố Thí

1 “Hãy coi chừng, đừng phô trương việc phúc thiện của các ngươi trước mặt người ta để họ trông thấy. Bằng không, các ngươi sẽ chẳng có phần thưởng gì của Cha các ngươi trên trời. 2 Vậy, khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn ầm ĩ trước mặt mình như bọn đạo đức giả thường làm trong các hội đường và ngoài các đường phố, cốt để được người ta khen ngợi. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. 3 Nhưng khi ngươi bố thí, đừng để tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm gì, 4 hầu việc phúc thiện của ngươi được kín đáo, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Cầu Nguyện

(Lu 11:2-4)

5 “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay ở ngã tư đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. 6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, Ðấng hiện diện trong nơi kín đáo, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

7 Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. 8 Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. 9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con trên trời,

Nguyện danh Cha được tôn thánh,

10 Nguyện vương quốc Cha mau đến,

Nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời.

11 Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày.

12 Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con.

13 Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác.


14 Vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta, Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các ngươi.”

Kiêng Ăn

16 “Khi các ngươi kiêng ăn, đừng để mặt mày ủ dột như bọn đạo đức giả, vì họ muốn làm ra vẻ thiểu não để người ta biết họ đang kiêng ăn. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. 17 Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, 18 để người ta không biết ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi, Ðấng hiện diện trong nơi kín đáo, biết, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Tích Trữ Của Cải Trên Trời

(Lu 11:34-36)

19 “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy cắp; 20 nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. 21 Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

Ánh Sáng của Thân Thể

(Lu 11:34-36)

22 “Mắt là đèn của thân thể. Vậy, nếu mắt ngươi tỏ, toàn thân ngươi sẽ sáng. 23 Nhưng nếu mắt ngươi mù, toàn thân ngươi sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!”

Ðức Chúa Trời và Tiền Của

(Lu 16:13)

24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của.”

Lo Lắng

(Lu 12:22-31)

25 “Vì vậy Ta nói với các ngươi, đừng vì mạng sống mình mà lo ăn gì hoặc uống gì; cũng đừng vì thân thể mình mà lo mặc gì. Mạng sống há chẳng quý trọng hơn thực phẩm sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem các chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu trữ vào vựa lẫm, thế mà Cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi chẳng quý trọng hơn loài chim sao? 27 Ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể kéo dài đời mình thêm một khắc chăng?

28 Còn về quần áo, tại sao các ngươi lại lo lắng? Hãy ngắm những hoa huệ ngoài đồng, xem chúng đã mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ, 29 thế nhưng, Ta nói với các ngươi, ngay cả Vua Sa-lô-môn, dù sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ yếu đức tin?

31 Vậy các ngươi đừng lo lắng mà nói rằng, ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ 32 Vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy, còn Cha các ngươi trên trời đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. 33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy nữa. 34 Vậy các ngươi đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành