Ma-thi-ơ: Chương 27

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 14:29, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đến sáng, tất cả các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng bàn với nhau chống lại Đức Chúa Jesus để giết Ngài. 2. Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho Tổng trấn Phi-lát.

Giu-đa chết

3. Sau đó Giu-đa, kẻ phản nộp Ngài, thấy Ngài bị kết án, thì hối hận, đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão, 4. rồi nói: “Tôi đã phạm tội vì đã nộp huyết vô tội!” Nhưng họ đáp: “Anh thấy đó! Chuyện này đâu có liên quan gì đến chúng tôi?” 5. Hắn ném bạc vào trong đền thờ, rồi trở ra, đi ra ngoài, rồi thắt cổ tự tử.

6. Các trưởng tế nhặt những miếng bạc, nói rằng: “Để bạc nầy vào công quỹ là không hợp pháp, bởi vì là giá của máu.” 7. Sau đó họ bàn với nhau dùng số tiền đó mua cho họ cánh đồng của thợ gốm để làm nơi chôn cất các kiều dân. 8. Vì vậy, cánh đồng đó vẫn được gọi là Cánh Đồng Huyết cho đến ngày nay. 9. Như vậy, lời Tiên tri Giê-rê-mi phán đã được ứng nghiệm: “Họ lấy ba mươi miếng bạc, là giá của Đấng bị định giá, là Đấng mà con cái Y-sơ-ra-ên đã định giá cho Ngài, 10. và họ dùng chúng mua đồng ruộng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta.”

Đức Chúa Jesus gặp Phi-lát

11. Đức Chúa Jesus đứng trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Ngài: “Ngươi có phải là vua của dân Do Thái hay không?” Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi nói như vậy.” 12. Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài không trả lời. 13. Sau đó Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nghe biết bao điều họ làm chứng chống lại ngươi sao?” 14. Nhưng Ngài không đáp lại ông một lời nào, khiến viên tổng trấn cực kỳ kinh ngạc.

15. Theo thông lệ, vào dịp lễ, tổng trấn ân xá cho một tù nhân cho dân chúng, là người theo ý dân muốn. 16. Lúc nầy, họ đang giữ một tù nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. 17. Vì vậy, khi họ họp lại, Phi-lát hỏi họ: “Ta sẽ tha ai cho các ngươi: Ba-ra-ba, hay Jesus, gọi là Đấng Christ?” 18. Bởi vì ông biết, do lòng ganh tỵ nên họ đã nộp Ngài. 19. Khi ông đang ngồi xử án, vợ ông đã nhắn cho ông rằng: “Xin ông đừng làm gì với người công chính đó, chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao.”

20. Các trưởng tế và các trưởng lão xúi giục đám đông xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jesus. 21. Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Họ nói: “Ba-ra-ba.” 22. Phi-lát nói với họ: “Như vậy ta phải làm gì với Jesus, được gọi là Đấng Christ?” Tất cả trả lời: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!” 23. Ông hỏi: “Người đã phạm điều gian ác gì?” Họ cứ la lớn hơn rằng: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

24. Phi-lát thấy rằng không thể làm gì được, nhưng có thể nẩy sinh bạo động, cho nên đã lấy nước, và rửa tay trước đám đông, rồi nói: “Ta vô tội về huyết của người nầy. Đó là việc của các ngươi.” 25. Tất cả dân chúng đều trả lời và nói rằng: “Huyết của hắn đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!” 26. Sau đó Phi-lát đã tha Ba-ra-ba cho họ, và cho đánh đòn Đức Chúa Jesus, rồi giao Ngài, để Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.

27. Sau đó, lính của tổng trấn đem Đức Chúa Jesus vào dinh tổng trấn, rồi tập trung cả đội binh chung quanh Ngài. 28. Chúng lột trần Ngài, rồi khoác cho Ngài một chiếc áo điều. 29. Chúng đan một chiếc mão bằng gai, rồi đội trên đầu của Ngài, và đặt một cây sậy vào tay phải của Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng Ngài, rồi nói rằng: “Lạy Vua dân Do Thái!” 30. Chúng khạc nhổ trên Ngài, chúng lấy cây sậy đánh trên đầu của Ngài. 31. Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột áo điều ra, mặc trang phục của Ngài vào, rồi giải Ngài đi để đóng đinh trên cây thập tự.

Đức Chúa Jesus bị đóng đinh

32. Khi đi ra, chúng gặp một người Sy-ren, tên là Si-môn. Chúng bắt người vác cây thập tự của Ngài. 33. Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, được gọi là Chỗ Sọ, 34. chúng cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng; nhưng khi nếm, thì Ngài không uống.

35. Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự, chúng chia y phục của Ngài bằng cách bắt thăm. [Như vậy để lời tiên tri đã phán được ứng nghiệm: Chúng chia nhau trang phục của Ta, và bắt thăm áo của Ta]. 36. Rồi chúng ngồi xuống, và canh giữ Ngài tại đó. 37. Chúng đặt trên đầu của Ngài một cáo trạng, ghi rằng: “ĐÂY LÀ JESUS, VUA DÂN DO THÁI.”

38. Cùng lúc đó, có hai tên cướp cũng bị đóng đinh với Ngài: một tên ở bên phải, một tên bên trái.

39. Những kẻ qua lại xúc phạm Ngài, họ lắc đầu, 40. rồi nói: “Kẻ phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu chính mình! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự.”

41. Các trưởng tế, các học giả giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, họ nói rằng: 42. “Hắn đã cứu những người khác, nhưng hắn không thể tự cứu chính mình. Hắn là vua của Y-sơ-ra-ên! Nếu bây giờ hắn giáng xuống khỏi cây thập tự, chúng ta sẽ tin hắn. 43. Hắn tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài cần hắn, bây giờ hãy để Ngài cứu hắn; bởi vì hắn đã nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ”

44. Những tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

45. Từ giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, bóng tối bao trùm khắp đất. 46. Khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus kêu lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” 47. Một số người đứng gần đó, nghe như thế, nói: “Người nầy gọi Ê-li.” 48. Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng xốp thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, rồi đưa cho Ngài uống. 49. Những người còn lại nói rằng: “Hãy đợi, để xem Ê-li có đến giải cứu hắn không.” 50. Đức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51. Kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi, từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá vỡ ra; 52. mồ mả mở ra, nhiều thi thể của các thánh qua đời đã sống lại 53. và đi ra khỏi mộ. Sau khi Ngài sống lại, họ đã đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người.

54. Viên đội trưởng và những quân lính cùng canh giữ Đức Chúa Jesus với ông, thấy động đất và những gì đang xảy ra, họ rất sợ hãi, và nói: “Thật vậy, Người nầy là Con Đức Chúa Trời.”

55. Tại đó có nhiều phụ nữ đang nhìn từ xa. Họ đã theo Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê, để phục vụ Ngài. 56. Trong số nầy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Giô-sép, cùng với mẹ của các con trai của Xê-bê-đê.

An táng Đức Chúa Jesus

57. Đến chiều tối, có một người giàu từ A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, cũng là một môn đồ của Đức Chúa Jesus, đến. 58. Ông đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Đức Chúa Jesus. Phi-lát ra lệnh cho phép. 59. Giô-sép nhận xác và quấn xác bằng vải gai sạch, 60. rồi đặt nó trong ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn làm cửa mộ, rồi đi. 61. Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đang ngồi đối diện ngôi mộ.

62. Hôm sau, tức là sau ngày Chuẩn Bị, các trưởng tế và những người Pha-ri-si họp lại trước mặt Phi-lát, 63. rồi nói: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên lừa bịp nầy lúc còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64. Vì vậy, xin ra lệnh canh giữ chặt chẽ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, đừng để các môn đồ của hắn đến lấy trộm xác hắn, rồi nói với mọi người rằng ‘Ngài đã từ cõi chết sống lại’. Sự lừa dối sau cùng còn tệ hại hơn sự lừa dối ban đầu.” 65. Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ chặt chẽ theo ý của các ngươi.” 66. Vì vậy họ đã đi canh giữ chặt chẽ ngôi mộ, niêm phong tảng đá, rồi đặt lính giữ.

Bản Dịch Đại Chúng

Đến sáng, tất cả các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng bàn với nhau chống lại Đức Chúa Jesus để giết Ngài. Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho Tổng trấn Phi-lát.

Giu-đa chết

Sau đó Giu-đa, kẻ phản nộp Ngài, thấy Ngài bị kết án, thì hối hận, đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão, rồi nói: “Tôi đã phạm tội vì đã nộp huyết vô tội!” Nhưng họ đáp: “Anh thấy đó! Chuyện này đâu có liên quan gì đến chúng tôi?” Hắn ném bạc vào trong đền thờ, rồi trở ra, đi ra ngoài, rồi thắt cổ tự tử.

Các trưởng tế nhặt những miếng bạc, nói rằng: “Để bạc nầy vào công quỹ là không hợp pháp, bởi vì là giá của máu.” Sau đó họ bàn với nhau dùng số tiền đó mua cho họ cánh đồng của thợ gốm để làm nơi chôn cất các kiều dân. Vì vậy, cánh đồng đó vẫn được gọi là Cánh Đồng Huyết cho đến ngày nay. Như vậy, lời Tiên tri Giê-rê-mi phán đã được ứng nghiệm: “Họ lấy ba mươi miếng bạc, là giá của Đấng bị định giá, là Đấng mà con cái Y-sơ-ra-ên đã định giá cho Ngài, và họ dùng chúng mua đồng ruộng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta.”

Đức Chúa Jesus gặp Phi-lát

Đức Chúa Jesus đứng trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Ngài: “Ngươi có phải là vua của dân Do Thái hay không?” Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi nói như vậy.” Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài không trả lời. Sau đó Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nghe biết bao điều họ làm chứng chống lại ngươi sao?” Nhưng Ngài không đáp lại ông một lời nào, khiến viên tổng trấn cực kỳ kinh ngạc.

Theo thông lệ, vào dịp lễ, tổng trấn ân xá cho một tù nhân cho dân chúng, là người theo ý dân muốn. Lúc nầy, họ đang giữ một tù nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Vì vậy, khi họ họp lại, Phi-lát hỏi họ: “Ta sẽ tha ai cho các ngươi: Ba-ra-ba, hay Jesus, gọi là Đấng Christ?” Bởi vì ông biết, do lòng ganh tỵ nên họ đã nộp Ngài. Khi ông đang ngồi xử án, vợ ông đã nhắn cho ông rằng: “Xin ông đừng làm gì với người công chính đó, chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao.”

Các trưởng tế và các trưởng lão xúi giục đám đông xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jesus. Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Họ nói: “Ba-ra-ba.” Phi-lát nói với họ: “Như vậy ta phải làm gì với Jesus, được gọi là Đấng Christ?” Tất cả trả lời: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!” Ông hỏi: “Người đã phạm điều gian ác gì?” Họ cứ la lớn hơn rằng: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Phi-lát thấy rằng không thể làm gì được, nhưng có thể nẩy sinh bạo động, cho nên đã lấy nước, và rửa tay trước đám đông, rồi nói: “Ta vô tội về huyết của người nầy. Đó là việc của các ngươi.” Tất cả dân chúng đều trả lời và nói rằng: “Huyết của hắn đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!” Sau đó Phi-lát đã tha Ba-ra-ba cho họ, và cho đánh đòn Đức Chúa Jesus, rồi giao Ngài, để Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.

Sau đó, lính của tổng trấn đem Đức Chúa Jesus vào dinh tổng trấn, rồi tập trung cả đội binh chung quanh Ngài. Chúng lột trần Ngài, rồi khoác cho Ngài một chiếc áo điều. Chúng đan một chiếc mão bằng gai, rồi đội trên đầu của Ngài, và đặt một cây sậy vào tay phải của Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng Ngài, rồi nói rằng: “Lạy Vua dân Do Thái!” Chúng khạc nhổ trên Ngài, chúng lấy cây sậy đánh trên đầu của Ngài. Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột áo điều ra, mặc trang phục của Ngài vào, rồi giải Ngài đi để đóng đinh trên cây thập tự.

Đức Chúa Jesus bị đóng đinh

Khi đi ra, chúng gặp một người Sy-ren, tên là Si-môn. Chúng bắt người vác cây thập tự của Ngài. Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, được gọi là Chỗ Sọ, chúng cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng; nhưng khi nếm, thì Ngài không uống.

Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự, chúng chia y phục của Ngài bằng cách bắt thăm. [Như vậy để lời tiên tri đã phán được ứng nghiệm: Chúng chia nhau trang phục của Ta, và bắt thăm áo của Ta]. Rồi chúng ngồi xuống, và canh giữ Ngài tại đó. Chúng đặt trên đầu của Ngài một cáo trạng, ghi rằng: “ĐÂY LÀ JESUS, VUA DÂN DO THÁI.”

Cùng lúc đó, có hai tên cướp cũng bị đóng đinh với Ngài: một tên ở bên phải, một tên bên trái.

Những kẻ qua lại xúc phạm Ngài, họ lắc đầu, rồi nói: “Kẻ phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu chính mình! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự.”

Các trưởng tế, các học giả giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, họ nói rằng: “Hắn đã cứu những người khác, nhưng hắn không thể tự cứu chính mình. Hắn là vua của Y-sơ-ra-ên! Nếu bây giờ hắn giáng xuống khỏi cây thập tự, chúng ta sẽ tin hắn. Hắn tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài cần hắn, bây giờ hãy để Ngài cứu hắn; bởi vì hắn đã nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ”

Những tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Từ giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus kêu lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” Một số người đứng gần đó, nghe như thế, nói: “Người nầy gọi Ê-li.” Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng xốp thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, rồi đưa cho Ngài uống. Những người còn lại nói rằng: “Hãy đợi, để xem Ê-li có đến giải cứu hắn không.” Đức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

Kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi, từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá vỡ ra; mồ mả mở ra, nhiều thi thể của các thánh qua đời đã sống lại và đi ra khỏi mộ. Sau khi Ngài sống lại, họ đã đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người.

Viên đội trưởng và những quân lính cùng canh giữ Đức Chúa Jesus với ông, thấy động đất và những gì đang xảy ra, họ rất sợ hãi, và nói: “Thật vậy, Người nầy là Con Đức Chúa Trời.”

Tại đó có nhiều phụ nữ đang nhìn từ xa. Họ đã theo Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê, để phục vụ Ngài. Trong số nầy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Giô-sép, cùng với mẹ của các con trai của Xê-bê-đê.

An táng Đức Chúa Jesus

Đến chiều tối, có một người giàu từ A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, cũng là một môn đồ của Đức Chúa Jesus, đến. Ông đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Đức Chúa Jesus. Phi-lát ra lệnh cho phép. Giô-sép nhận xác và quấn xác bằng vải gai sạch, rồi đặt nó trong ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn làm cửa mộ, rồi đi. Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đang ngồi đối diện ngôi mộ.

Hôm sau, tức là sau ngày Chuẩn Bị, các trưởng tế và những người Pha-ri-si họp lại trước mặt Phi-lát, rồi nói: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên lừa bịp nầy lúc còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ Vì vậy, xin ra lệnh canh giữ chặt chẽ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, đừng để các môn đồ của hắn đến lấy trộm xác hắn, rồi nói với mọi người rằng ‘Ngài đã từ cõi chết sống lại’. Sự lừa dối sau cùng còn tệ hại hơn sự lừa dối ban đầu.” Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ chặt chẽ theo ý của các ngươi.” Vì vậy họ đã đi canh giữ chặt chẽ ngôi mộ, niêm phong tảng đá, rồi đặt lính giữ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đến sáng, tất cả các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng bàn với nhau chống lại Đức Chúa Jesus để giết Ngài. 2. Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho Tổng trấn Phi-lát.

Giu-đa chết

3. Sau đó Giu-đa, kẻ phản nộp Ngài, thấy Ngài bị kết án, thì hối hận, đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão, 4. rồi nói: “Tôi đã phạm tội vì đã nộp huyết vô tội!” Nhưng họ đáp: “Anh thấy đó! Chuyện này đâu có liên quan gì đến chúng tôi?” 5. Hắn ném bạc vào trong đền thờ, rồi trở ra, đi ra ngoài, rồi thắt cổ tự tử.

6. Các trưởng tế nhặt những miếng bạc, nói rằng: “Để bạc nầy vào công quỹ là không hợp pháp, bởi vì là giá của máu.” 7. Sau đó họ bàn với nhau dùng số tiền đó mua cho họ cánh đồng của thợ gốm để làm nơi chôn cất các kiều dân. 8. Vì vậy, cánh đồng đó vẫn được gọi là Cánh Đồng Huyết cho đến ngày nay. 9. Như vậy, lời Tiên tri Giê-rê-mi phán đã được ứng nghiệm: “Họ lấy ba mươi miếng bạc, là giá của Đấng bị định giá, là Đấng mà con cái Y-sơ-ra-ên đã định giá cho Ngài, 10. và họ dùng chúng mua đồng ruộng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta.”

Đức Chúa Jesus gặp Phi-lát

11. Đức Chúa Jesus đứng trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Ngài: “Ngươi có phải là vua của dân Do Thái hay không?” Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi nói như vậy.” 12. Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài không trả lời. 13. Sau đó Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nghe biết bao điều họ làm chứng chống lại ngươi sao?” 14. Nhưng Ngài không đáp lại ông một lời nào, khiến viên tổng trấn cực kỳ kinh ngạc.

15. Theo thông lệ, vào dịp lễ, tổng trấn ân xá cho một tù nhân cho dân chúng, là người theo ý dân muốn. 16. Lúc nầy, họ đang giữ một tù nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. 17. Vì vậy, khi họ họp lại, Phi-lát hỏi họ: “Ta sẽ tha ai cho các ngươi: Ba-ra-ba, hay Jesus, gọi là Đấng Christ?” 18. Bởi vì ông biết, do lòng ganh tỵ nên họ đã nộp Ngài. 19. Khi ông đang ngồi xử án, vợ ông đã nhắn cho ông rằng: “Xin ông đừng làm gì với người công chính đó, chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao.”

20. Các trưởng tế và các trưởng lão xúi giục đám đông xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jesus. 21. Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Họ nói: “Ba-ra-ba.” 22. Phi-lát nói với họ: “Như vậy ta phải làm gì với Jesus, được gọi là Đấng Christ?” Tất cả trả lời: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!” 23. Ông hỏi: “Người đã phạm điều gian ác gì?” Họ cứ la lớn hơn rằng: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

24. Phi-lát thấy rằng không thể làm gì được, nhưng có thể nẩy sinh bạo động, cho nên đã lấy nước, và rửa tay trước đám đông, rồi nói: “Ta vô tội về huyết của người nầy. Đó là việc của các ngươi.” 25. Tất cả dân chúng đều trả lời và nói rằng: “Huyết của hắn đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!” 26. Sau đó Phi-lát đã tha Ba-ra-ba cho họ, và cho đánh đòn Đức Chúa Jesus, rồi giao Ngài, để Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.

27. Sau đó, lính của tổng trấn đem Đức Chúa Jesus vào dinh tổng trấn, rồi tập trung cả đội binh chung quanh Ngài. 28. Chúng lột trần Ngài, rồi khoác cho Ngài một chiếc áo điều. 29. Chúng đan một chiếc mão bằng gai, rồi đội trên đầu của Ngài, và đặt một cây sậy vào tay phải của Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng Ngài, rồi nói rằng: “Lạy Vua dân Do Thái!” 30. Chúng khạc nhổ trên Ngài, chúng lấy cây sậy đánh trên đầu của Ngài. 31. Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột áo điều ra, mặc trang phục của Ngài vào, rồi giải Ngài đi để đóng đinh trên cây thập tự.

Đức Chúa Jesus bị đóng đinh

32. Khi đi ra, chúng gặp một người Sy-ren, tên là Si-môn. Chúng bắt người vác cây thập tự của Ngài. 33. Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, được gọi là Chỗ Sọ, 34. chúng cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng; nhưng khi nếm, thì Ngài không uống.

35. Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự, chúng chia y phục của Ngài bằng cách bắt thăm. [Như vậy để lời tiên tri đã phán được ứng nghiệm: Chúng chia nhau trang phục của Ta, và bắt thăm áo của Ta]. 36. Rồi chúng ngồi xuống, và canh giữ Ngài tại đó. 37. Chúng đặt trên đầu của Ngài một cáo trạng, ghi rằng: “ĐÂY LÀ JESUS, VUA DÂN DO THÁI.”

38. Cùng lúc đó, có hai tên cướp cũng bị đóng đinh với Ngài: một tên ở bên phải, một tên bên trái.

39. Những kẻ qua lại xúc phạm Ngài, họ lắc đầu, 40. rồi nói: “Kẻ phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu chính mình! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự.”

41. Các trưởng tế, các học giả giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, họ nói rằng: 42. “Hắn đã cứu những người khác, nhưng hắn không thể tự cứu chính mình. Hắn là vua của Y-sơ-ra-ên! Nếu bây giờ hắn giáng xuống khỏi cây thập tự, chúng ta sẽ tin hắn. 43. Hắn tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài cần hắn, bây giờ hãy để Ngài cứu hắn; bởi vì hắn đã nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ”

44. Những tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

45. Từ giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, bóng tối bao trùm khắp đất. 46. Khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus kêu lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” 47. Một số người đứng gần đó, nghe như thế, nói: “Người nầy gọi Ê-li.” 48. Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng xốp thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, rồi đưa cho Ngài uống. 49. Những người còn lại nói rằng: “Hãy đợi, để xem Ê-li có đến giải cứu hắn không.” 50. Đức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51. Kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi, từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá vỡ ra; 52. mồ mả mở ra, nhiều thi thể của các thánh qua đời đã sống lại 53. và đi ra khỏi mộ. Sau khi Ngài sống lại, họ đã đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người.

54. Viên đội trưởng và những quân lính cùng canh giữ Đức Chúa Jesus với ông, thấy động đất và những gì đang xảy ra, họ rất sợ hãi, và nói: “Thật vậy, Người nầy là Con Đức Chúa Trời.”

55. Tại đó có nhiều phụ nữ đang nhìn từ xa. Họ đã theo Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê, để phục vụ Ngài. 56. Trong số nầy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Giô-sép, cùng với mẹ của các con trai của Xê-bê-đê.

An táng Đức Chúa Jesus

57. Đến chiều tối, có một người giàu từ A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, cũng là một môn đồ của Đức Chúa Jesus, đến. 58. Ông đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Đức Chúa Jesus. Phi-lát ra lệnh cho phép. 59. Giô-sép nhận xác và quấn xác bằng vải gai sạch, 60. rồi đặt nó trong ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn làm cửa mộ, rồi đi. 61. Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đang ngồi đối diện ngôi mộ.

62. Hôm sau, tức là sau ngày Chuẩn Bị, các trưởng tế và những người Pha-ri-si họp lại trước mặt Phi-lát, 63. rồi nói: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên lừa bịp nầy lúc còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64. Vì vậy, xin ra lệnh canh giữ chặt chẽ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, đừng để các môn đồ của hắn đến lấy trộm xác hắn, rồi nói với mọi người rằng ‘Ngài đã từ cõi chết sống lại’. Sự lừa dối sau cùng còn tệ hại hơn sự lừa dối ban đầu.” 65. Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ chặt chẽ theo ý của các ngươi.” 66. Vì vậy họ đã đi canh giữ chặt chẽ ngôi mộ, niêm phong tảng đá, rồi đặt lính giữ.

Bản Dịch 1925

1. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus để giết Ngài. 2. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc.

3. Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, 4. mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.

5. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ. 6. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. 7. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. 8. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là "ruộng huyết." 9. Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Đấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên, 10. và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.

11. Đức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời.

12. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. 13. Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? 14. Song Đức Chúa Jêsus không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm.

15. Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. 16. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba. 17. Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ? 18. Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài.

19. Quan tổng đốc đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Đừng làm gì đến người công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao.

20. Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jêsus

21. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba.

22. Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

23. Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

24. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi. 25. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!

26. Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.

27. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. 28. Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. 29. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. 30. Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. 31. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

32. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu.

33. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ, 34. họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài nếm, thì không chịu uống. 35. Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài. 36. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài.

37. Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: Người Nầy Là Jêsus, Vua Dân Giu-đa. 38. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. 39. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, 40. mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! 41. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: 42. Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. 43. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời. 44. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46. Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?

47. Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li. 48. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. 49. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng.

50. Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. 51. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, 52. mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.

53. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy. 54. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.

55. Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài. 56. Trong những đàn bà đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ hai con trai của Xê-bê-đê.

57. Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Đức Chúa Jêsus, 58. đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho. 59. Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng, 60. và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. 61. Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.

62. Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát 63. mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. 64. Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. 65. Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. 66. Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.

Bản Dịch 2011

Chúa Bị Nộp cho Phi-lát

(Mác 15:1; Lu 23:1-2; Gg 18:28-32)

1 Sáng sớm hôm sau tất cả trưởng tế và trưởng lão trong dân đã bàn với nhau chống lại Ðức Chúa Jesus để kết án tử hình Ngài. 2 Họ trói Ngài lại, dẫn Ngài đi, và đem nộp Ngài cho Tổng Trấn Phi-lát.

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt Chết

(Công 1:18-19)

3 Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ðức Chúa Jesus đã bị kết án, hắn hối hận và đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão. 4 Hắn nói, “Tôi có tội vì đã phản nộp máu vô tội.”

Nhưng họ đáp, “Việc ấy có can hệ gì đến chúng tôi. Ðó là chuyện của anh.”

5 Giu-đa đem số bạc đó ném vào đền thờ rồi bỏ đi; hắn đi ra và thắt cổ tự tử. 6 Nhưng các trưởng tế lấy số bạc đó và nói, “Số bạc này không thể bỏ vào kho đền thờ được, vì đó là tiền máu.” 7 Sau khi bàn luận với nhau, họ dùng số bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, để làm nghĩa trang chôn cất các kiều dân. 8 Vì vậy cánh đồng ấy vẫn còn được gọi là “Cánh Ðồng Máu” cho đến ngày nay. 9 Thế là ứng nghiệm những gì Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói,

“Họ đã lấy ba mươi miếng bạc, là giá đã định cho một người, một người mà con cái I-sơ-ra-ên đã định giá.

10 Họ lấy bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, như Chúa đã truyền cho tôi.”

Phi-lát Chất Vấn Chúa

(Mác 15:2-5; Lu 23:3-5; Gg 18:33-38)

11 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đứng trước quan tổng trấn. Quan tổng trấn hỏi Ngài, “Ngươi là Vua dân Do-thái phải không?”

Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Chính ngươi đã nói thế.”

12 Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài chẳng trả lời tiếng nào. 13 Phi-lát nói với Ngài, “Ngươi không nghe bao nhiêu người tố cáo ngươi sao?” 14 Nhưng Ngài không trả lời lấy một tiếng, đến nỗi quan tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

Phi-lát Kết Án Chúa

(Mác 15:6-15; Lu 23:13-25; Gg 18:39-19:16)

15 Bấy giờ là dịp lễ, và cứ mỗi dịp lễ quan tổng trấn có thông lệ phóng thích cho dân một tù nhân, bất cứ người nào họ muốn. 16 Lúc đó có một tù phạm khét tiếng tên Ba-ra-ba. 17 Vậy sau khi dân đã tụ họp, Phi-lát nói với họ, “Các ngươi muốn ta tha ai? Ba-ra-ba hay Jesus người được gọi là Ðấng Christ?” 18 Vì ông biết do lòng ghen ghét mà họ đã nộp Ngài cho ông.

19 Ðang khi ông ngồi xử án, vợ ông gởi lời đến nói, “Xin đừng làm gì đụng đến người công chính đó, vì trong chiêm bao đêm qua, tôi đã khổ nhiều về người ấy.”

20 Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão xúi dân xin tha cho Ba-ra-ba và yêu cầu giết Ðức Chúa Jesus. 21 Quan tổng trấn hỏi họ, “Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai?”

Họ đáp, “Ba-ra-ba.”

22 Phi-lát hỏi họ, “Vậy ta phải làm gì với Jesus người được gọi là Ðấng Christ?”

23 Tất cả họ đều nói, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Phi-lát lại nói, “Tại sao? Người này đã phạm tội gì?”

Nhưng họ càng la lớn hơn, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

24 Phi-lát thấy cứ tranh cãi với họ sẽ không đi tới đâu, và cuộc nổi loạn có thể xảy ra, ông lấy nước, rửa tay trước mặt đám đông, và nói, “Ta vô tội về máu của người này; các ngươi phải chịu trách nhiệm lấy.”

25 Bấy giờ cả đám đông đáp lại, “Hãy để máu của hắn đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi.”

26 Vậy Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho dùng roi đánh Ðức Chúa Jesus, ông trao Ngài cho họ để đem đóng đinh trên cây thập tự.

Lính của Phi-lát Hành Hạ Chúa

(Mác 15:16-20; Gg 19:2-3)

27 Bấy giờ quân lính của quan tổng trấn đem Ðức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài. 28 Chúng lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều. 29 Chúng lại kết một vương miện bằng gai, rồi đội nó lên đầu Ngài. Chúng cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng, “Vua dân Do-thái vạn tuế!” 30 Chúng phun nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. 31 Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng cởi chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài; rồi chúng dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

(Mác 15:21-32; Lu 23:26-43; Gg 19:17-27)

32 Khi chúng đi ra, chúng gặp một người ở Sy-ren tên là Si-môn. Chúng bắt ông vác cây thập tự của Ngài. 33 Khi chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, tức Ðồi Sọ, 34 chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng. Ngài nếm nhưng không uống. 35 Sau khi đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, chúng bắt thăm để chia nhau y phục Ngài, 36 rồi ngồi đó canh giữ Ngài. 37 Phía trên đầu Ngài, chúng treo một bảng ghi án Ngài rằng:

Ðây là Jesus,

Vua dân Do-thái.

38 Cũng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài; một tên bên phải và một tên bên trái. 39 Những ai qua lại đều mỉa mai Ngài, lắc đầu, 40 và nói, “Ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à. Hãy cứu lấy ông đi! Nếu ông là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi.”

41 Tương tự, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, 42 “Hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Hắn là Vua của I-sơ-ra-ên mà. Bây giờ nếu hắn xuống khỏi cây thập tự được, chúng ta sẽ tin hắn ngay. 43 Hắn tin cậy Ðức Chúa Trời thì bây giờ hãy để Ngài cứu hắn nếu Ngài muốn cứu hắn, vì hắn đã nói, ‘Ta là Con Ðức Chúa Trời.’”

44 Hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

Chúa Chết

(Mác 15:33-41; Lu 23:44-49; Gg 19:28-30)

45 Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều, cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Vào khoảng ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-li! Ê-li! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là, “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”

47 Có mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Ông ấy đang gọi Ê-li.” 48 Một người trong bọn họ vội chạy lấy một miếng xốp, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy, và đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng những người khác lại bảo, “Cứ để vậy, xem Ê-li có đến cứu ông ấy không.” 50 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51 Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Ðất rung, đá nứt, 52 các mồ mả mở ra, và thây của nhiều thánh đồ đã an giấc sống lại. 53 Sau khi Ngài đã sống lại, họ ra khỏi phần mộ, vào trong thành thánh, và hiện ra cho nhiều người.

54 Bấy giờ viên đại đội trưởng và quân lính ở với ông để canh giữ Ðức Chúa Jesus thấy động đất và những việc đã xảy ra, họ rất sợ hãi và nói, “Người này quả thật là Con Ðức Chúa Trời.”

55 Cũng có nhiều phụ nữ ở đó; họ đứng từ xa mà nhìn. Họ đã từ Ga-li-lê đi theo Ðức Chúa Jesus để phục vụ Ngài. 56 Trong số những người ấy có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của các con Xê-bê-đê.

Sự An Táng Chúa

(Mác 15:42-47; Lu 23:50-56; Gg 19:38-42)

57 Ðến chiều tối, một người giàu có ở A-ri-ma-thê tên là Giô-sép đến; ông cũng là một môn đồ của Ðức Chúa Jesus. 58 Giô-sép đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Ðức Chúa Jesus. Phi-lát truyền lịnh trao cho ông thi thể Ngài.

59 Vậy Giô-sép nhận thi thể Ngài, lấy một cuộn vải sạch quấn lại, 60 rồi đặt thi thể Ngài trong ngôi mộ mới của ông mà ông đã đục sẵn trong một vách đá. Ðoạn ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, rồi đi. 61 Khi ấy có Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác ở đó; họ ngồi đối diện với ngôi mộ.

Cắt Lính Canh Mộ Chúa

62 Hôm sau, tức ngày sau Ngày Chuẩn Bị, các trưởng tế và những người Pha-ri-si cùng nhau đến với Phi-lát 63 và nói, “Thưa ngài, chúng tôi nhớ rằng tên lừa dối này lúc còn sống đã nói, ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64 Vậy xin ngài truyền lịnh cắt lính canh gác ngôi mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ hắn đến lấy trộm thi thể hắn, rồi phao tin với dân là hắn đã từ cõi chết sống lại, như thế sự lừa dối lần cuối sẽ tệ hại hơn lần đầu rất nhiều.”

65 Phi-lát nói với họ, “Hãy lãnh một đội lính canh. Hãy đi, canh gác ngôi mộ cẩn thận theo ý các ngươi.”

66 Vậy những người ấy đi và niêm phong tảng đá chận cửa mộ cho bảo đảm, và đặt lính canh gác cẩn thận.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành