Ma-thi-ơ: Chương 26

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Âm mưu giết Đức Chúa Jesus

1. Sau khi Đức Chúa Jesus hoàn tất những lời nầy, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: 2. “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp, và bị đóng đinh trên thập tự giá.”

3. Lúc đó, các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng đã họp lại tại dinh của thượng tế, tên là Cai-phe, 4. họ bàn mưu với nhau để bắt và giết Đức Chúa Jesus. 5. Tuy nhiên, họ nói rằng: “Đừng làm trong dịp lễ, để không gây náo động trong dân chúng.”

Đức Chúa Jesus được xức dầu

6. Đức Chúa Jesus đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, một người phung, 7. có một phụ nữ đến với Ngài, đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền, rồi rót trên đầu của Ngài trong lúc Ngài đang ngồi dự tiệc. 8. Các môn đồ thấy vậy, thì tức giận, nói rằng: “Tại sao lại lãng phí như vậy? 9. Bởi vì có thể bán nó được nhiều tiền, để giúp những người nghèo.” 10. Biết được điều đó, Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ: “Tại sao các ngươi gây khó khăn cho người phụ nữ nầy? Vì nàng đã thực hiện một công việc tốt đẹp cho Ta. 11. Bởi vì các ngươi luôn luôn có những người nghèo ở với các ngươi, tuy nhiên các ngươi không luôn luôn có Ta. 12. Khi nàng xức dầu nầy trên thân thể của Ta, nàng đã chuẩn bị cho việc chôn cất Ta. 13. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, khắp thế giới, bất kỳ nơi nào Phúc Âm nầy được rao giảng, thì việc người phụ nữ nầy đã làm, sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa tìm cách phản Chúa

14. Sau đó, một người trong Mười Hai, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến gặp các trưởng tế 15. rồi nói: “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp Người cho các ông?” Họ thoả thuận trả cho hắn ba mươi miếng bạc. 16. Kể từ lúc đó, hắn tìm cơ hội để phản nộp Ngài.

Lễ Tiệc Thánh

17. Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con chuẩn bị?” 18. Ngài nói: “Hãy vào thành, đến với một người kia, rồi nói với người đó rằng: ‘Thầy bảo: Giờ của Ta gần đến, Ta cùng các môn đồ của Ta sẽ dự lễ Vượt Qua với ngươi.’ ” 19. Các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Jesus hướng dẫn họ, rồi chuẩn bị lễ Vượt Qua.

20. Tối đến, Ngài ngồi chung với mười hai môn đồ. 21. Khi họ đang ăn, Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.” 22. Họ bắt đầu buồn bã vô cùng, từng người đã hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Không phải là con, phải không?” 23. Ngài đáp: “Người nào đã chấm tay vào đĩa với Ta, người đó sẽ phản Ta. 24. Thật vậy, Con Người sẽ đi như điều đã chép về Ngài; nhưng khốn cho kẻ phản Con Người! Thà nó đừng sinh làm người thì tốt hơn!” 25. Lúc này Giu-đa, kẻ phản Ngài, nói: “Thưa thầy! Không phải là con, phải không?” Ngài nói với hắn: “Như ngươi đã nói.”

26. Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, rồi phán: “Hãy nhận, và ăn, đây là thân thể của Ta.” 27. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho họ, và nói: “Tất cả các ngươi, hãy uống! 28. Vì đây là huyết của Ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29. Ta nói cùng các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các ngươi uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”

30. Sau khi hát thánh ca, họ đi ra để lên núi Ô-liu.

Lời cảnh cáo của Chúa

31. Sau đó, Ngài nói với họ rằng: “Đêm nay, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, như có chép rằng: ‘Ta sẽ đánh người chăn, và chiên trong bầy sẽ tan lạc.’ 32. Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.” 33. Phi-e-rơ đáp lại, thưa với Ngài: “Dù tất cả lìa bỏ Ngài, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Ngài.” 34. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Thật vậy, Ta nói với con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 35. Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thậm chí nếu cần để con phải chết với Ngài, con cũng sẽ không chối Ngài.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Chúa cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê

36. Sau đó, Đức Chúa Jesus cùng họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đồ: “Hãy ngồi tại đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” 37. Ngài đem theo Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê. Ngài bắt đầu buồn và sầu não. 38. Rồi Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta buồn cho đến chết; hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.”

39. Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt của Ngài xuống và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con! Dù vậy, không theo ý của con, nhưng theo ý của Cha.” 40. Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, Ngài nói với Phi-e-rơ rằng: “Các ngươi không thể thức với Ta được một giờ hay sao? 41. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”

42. Ngài lại đi lần thứ nhì, cầu nguyện, và thưa rằng: “Cha của Con! Nếu việc con không uống chén, và nếu điều nầy không thể bỏ qua được, xin ý Cha được nên.” 43. Ngài trở lại, thấy họ đang ngủ, vì mắt của họ trĩu nặng. 44. Ngài rời họ một lần nữa, đi một khoảng, rồi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như đã nói lần trước. 45. Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Kìa, giờ sắp đến, và rồi Con Người bị phản nộp vào tay của những kẻ có tội. 46. Hãy chỗi dậy, chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến gần.”

Đức Chúa Jesus bị bắt

47. Trong lúc Ngài còn đang nói, thì Giu-đa, là một người trong nhóm Mười Hai, đã đến cùng với một đám người rất đông, từ các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng, họ mang theo gươm và gậy. 48. Kẻ phản Ngài đã cho họ một dấu hiệu rằng: “Tôi hôn người nào thì chính là Người đó, hãy bắt lấy Người.” 49. Ngay lập tức, hắn đến gần Đức Chúa Jesus, nói: “Chào thầy”, rồi hôn Ngài. 50. Đức Chúa Jesus nói với hắn rằng: “Bạn ơi! Vì điều này mà bạn đến hay sao?” Sau đó, họ đến, tra tay trên Đức Chúa Jesus, rồi bắt Ngài.

51. Kìa, có một người trong những người thuộc về Đức Chúa Jesus, giang tay rút gươm của mình, đánh một đầy tớ của thượng tế, rồi chém đứt tai của hắn. 52. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy nạp gươm của ngươi vào chỗ của nó. Bởi vì tất cả những người nào cầm gươm, sẽ bị tiêu diệt bởi gươm. 53. Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn thiên sứ hay sao? 54. Và rồi làm thế nào ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói rằng việc nầy phải xảy ra như vậy?”

55. Ngay lúc đó, Đức Chúa Jesus nói với đám đông rằng: “Tại sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như chống lại một tên cướp? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta? 56. Tuy nhiên tất cả những điều nầy đã xảy ra để những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

Sau đó, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài, chạy trốn.

Đức Chúa Jesus trước Hội Đồng Công Luận

57. Những người đã bắt Đức Chúa Jesus dẫn Ngài đến thượng tế Cai-phe, nơi có các học giả giáo luật và các trưởng lão đang họp. 58. Phi-e-rơ đi theo Ngài khá xa, thậm chí cho đến sân của thượng tế. Ông đã vào bên trong ngồi với những người canh gác để xem kết cuộc ra sao.

59. Các trưởng tế và cả Hội Đồng tìm chứng dối, chống lại Đức Chúa Jesus, để họ có thể kết án tử hình Ngài. 60. Tuy nhiên họ không tìm được điều nào cả; nhiều người đã tiến ra nhưng đều là những nhân chứng gian dối. Cuối cùng, có hai người tiến ra, 61. họ nói: “Người nầy đã nói rằng: ‘Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.’” 62. Thượng tế đứng dậy, hỏi Ngài: “Ngươi không trả lời những điều họ cáo buộc ngươi hay sao?” 63. Đức Chúa Jesus vẫn im lặng. Thượng tế nói với Ngài rằng: “Ta xin ngươi nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống, hãy nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hay không?” 64. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Đúng như ngươi đã nói, và Ta nói cùng các ngươi, từ nay các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền năng và sẽ ngự đến trên mây trời.”

65. Sau đó, thượng tế xé trang phục của mình, rồi nói: “Hắn phạm thượng! Chúng ta còn cần nhân chứng để làm gì nữa? Kìa, các ông vừa nghe lời phạm thượng. Các ông nghĩ thế nào?” 66. Họ trả lời: “Hắn đáng chết!”

67. Sau đó họ khạc nhổ trên mặt của Ngài, và đánh Ngài. Những người khác tát Ngài, 68. nói rằng: “Đấng Christ! Hãy nói tiên tri cho chúng ta. Ai là người đã đánh ngươi?”

Phi-e-rơ chối Chúa

69. Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân; có một đầy tớ gái đến cùng ông, nói rằng: “Ông cũng là người theo Jesus, người Ga-li-lê.” 70. Ông đã chối trước tất cả mọi người rằng: “Tôi không biết cô nói gì.” 71. Sau đó ông ra ngoài hiên, một đầy tớ khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người ở đó rằng: “Ông nầy ở với Jesus, người Na-xa-rét.” 72. Một lần nữa ông đã chối và thề rằng: “Tôi không hề biết người đó.” 73. Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng: “Chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, bởi vì giọng nói của ông đã tố cáo ông.” 74. Sau đó Phi-e-rơ đã nguyền rủa và thề rằng: “Tôi không biết người đó.” Và ngay lập tức, gà gáy. 75. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông đã đi ra ngoài, và khóc lóc cách đắng cay.

Bản Dịch Đại Chúng

Âm mưu giết Đức Chúa Jesus

Sau khi Đức Chúa Jesus hoàn tất những lời nầy, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp, và bị đóng đinh trên thập tự giá.”

Lúc đó, các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng đã họp lại tại dinh của thượng tế, tên là Cai-phe, họ bàn mưu với nhau để bắt và giết Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, họ nói rằng: “Đừng làm trong dịp lễ, để không gây náo động trong dân chúng.”

Đức Chúa Jesus được xức dầu

Đức Chúa Jesus đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, một người phung, có một phụ nữ đến với Ngài, đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền, rồi rót trên đầu của Ngài trong lúc Ngài đang ngồi dự tiệc. Các môn đồ thấy vậy, thì tức giận, nói rằng: “Tại sao lại lãng phí như vậy? Bởi vì có thể bán nó được nhiều tiền, để giúp những người nghèo.” Biết được điều đó, Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ: “Tại sao các ngươi gây khó khăn cho người phụ nữ nầy? Vì nàng đã thực hiện một công việc tốt đẹp cho Ta. Bởi vì các ngươi luôn luôn có những người nghèo ở với các ngươi, tuy nhiên các ngươi không luôn luôn có Ta. Khi nàng xức dầu nầy trên thân thể của Ta, nàng đã chuẩn bị cho việc chôn cất Ta. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, khắp thế giới, bất kỳ nơi nào Phúc Âm nầy được rao giảng, thì việc người phụ nữ nầy đã làm, sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa tìm cách phản Chúa

Sau đó, một người trong Mười Hai, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến gặp các trưởng tế, rồi nói: “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp Người cho các ông?” Họ thoả thuận trả cho hắn ba mươi miếng bạc. Kể từ lúc đó, hắn tìm cơ hội để phản nộp Ngài.

Lễ Tiệc Thánh

Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con chuẩn bị?” Ngài nói: “Hãy vào thành, đến với một người kia, rồi nói với người đó rằng: ‘Thầy bảo: Giờ của Ta gần đến, Ta cùng các môn đồ của Ta sẽ dự lễ Vượt Qua với ngươi.’ ” Các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Jesus hướng dẫn họ, rồi chuẩn bị lễ Vượt Qua.

Tối đến, Ngài ngồi chung với mười hai môn đồ. Khi họ đang ăn, Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.” Họ bắt đầu buồn bã vô cùng, từng người đã hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Không phải là con, phải không?” Ngài đáp: “Người nào đã chấm tay vào đĩa với Ta, người đó sẽ phản Ta. Thật vậy, Con Người sẽ đi như điều đã chép về Ngài; nhưng khốn cho kẻ phản Con Người! Thà nó đừng sinh làm người thì tốt hơn!” Lúc này Giu-đa, kẻ phản Ngài, nói: “Thưa thầy! Không phải là con, phải không?” Ngài nói với hắn: “Như ngươi đã nói.”

Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, rồi phán: “Hãy nhận, và ăn, đây là thân thể của Ta.” Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho họ, và nói: “Tất cả các ngươi, hãy uống! Vì đây là huyết của Ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta nói cùng các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các ngươi uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”

Sau khi hát thánh ca, họ đi ra để lên núi Ô-liu.

Lời cảnh cáo của Chúa

Sau đó, Ngài nói với họ rằng: “Đêm nay, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, như có chép rằng: ‘Ta sẽ đánh người chăn, và chiên trong bầy sẽ tan lạc.’ Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.” Phi-e-rơ đáp lại, thưa với Ngài: “Dù tất cả lìa bỏ Ngài, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Ngài.” Đức Chúa Jesus nói với ông: “Thật vậy, Ta nói với con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thậm chí nếu cần để con phải chết với Ngài, con cũng sẽ không chối Ngài.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Chúa cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê

Sau đó, Đức Chúa Jesus cùng họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đồ: “Hãy ngồi tại đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” Ngài đem theo Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê. Ngài bắt đầu buồn và sầu não. Rồi Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta buồn cho đến chết; hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.”

Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt của Ngài xuống và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con! Dù vậy, không theo ý của con, nhưng theo ý của Cha.” Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, Ngài nói với Phi-e-rơ rằng: “Các ngươi không thể thức với Ta được một giờ hay sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”

Ngài lại đi lần thứ nhì, cầu nguyện, và thưa rằng: “Cha của Con! Nếu việc con không uống chén, và nếu điều nầy không thể bỏ qua được, xin ý Cha được nên.” Ngài trở lại, thấy họ đang ngủ, vì mắt của họ trĩu nặng. Ngài rời họ một lần nữa, đi một khoảng, rồi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như đã nói lần trước. Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Kìa, giờ sắp đến, và rồi Con Người bị phản nộp vào tay của những kẻ có tội. Hãy chỗi dậy, chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến gần.”

Đức Chúa Jesus bị bắt

Trong lúc Ngài còn đang nói, thì Giu-đa, là một người trong nhóm Mười Hai, đã đến cùng với một đám người rất đông, từ các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng, họ mang theo gươm và gậy. Kẻ phản Ngài đã cho họ một dấu hiệu rằng: “Tôi hôn người nào thì chính là Người đó, hãy bắt lấy Người.” Ngay lập tức, hắn đến gần Đức Chúa Jesus, nói: “Chào thầy”, rồi hôn Ngài. Đức Chúa Jesus nói với hắn rằng: “Bạn ơi! Vì điều này mà bạn đến hay sao?” Sau đó, họ đến, tra tay trên Đức Chúa Jesus, rồi bắt Ngài.

Kìa, có một người trong những người thuộc về Đức Chúa Jesus, giang tay rút gươm của mình, đánh một đầy tớ của thượng tế, rồi chém đứt tai của hắn. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy nạp gươm của ngươi vào chỗ của nó. Bởi vì tất cả những người nào cầm gươm, sẽ bị tiêu diệt bởi gươm. Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn thiên sứ hay sao? Và rồi làm thế nào ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói rằng việc nầy phải xảy ra như vậy?”

Ngay lúc đó, Đức Chúa Jesus nói với đám đông rằng: “Tại sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như chống lại một tên cướp? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta? Tuy nhiên tất cả những điều nầy đã xảy ra để những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

Sau đó, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài, chạy trốn.

Đức Chúa Jesus trước Hội Đồng Công Luận

Những người đã bắt Đức Chúa Jesus dẫn Ngài đến thượng tế Cai-phe, nơi có các học giả giáo luật và các trưởng lão đang họp. Phi-e-rơ đi theo Ngài khá xa, thậm chí cho đến sân của thượng tế. Ông đã vào bên trong ngồi với những người canh gác để xem kết cuộc ra sao.

Các trưởng tế và cả Hội Đồng tìm chứng dối, chống lại Đức Chúa Jesus, để họ có thể kết án tử hình Ngài. Tuy nhiên họ không tìm được điều nào cả; nhiều người đã tiến ra nhưng đều là những nhân chứng gian dối. Cuối cùng, có hai người tiến ra, họ nói: “Người nầy đã nói rằng: ‘Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.’” Thượng tế đứng dậy, hỏi Ngài: “Ngươi không trả lời những điều họ cáo buộc ngươi hay sao?” Đức Chúa Jesus vẫn im lặng. Thượng tế nói với Ngài rằng: “Ta xin ngươi nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống, hãy nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hay không?” Đức Chúa Jesus nói với ông: “Đúng như ngươi đã nói! Và Ta nói cùng các ngươi, từ nay các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền năng và sẽ ngự đến trên mây trời.”

Sau đó, thượng tế xé trang phục của mình, rồi nói: “Hắn phạm thượng! Chúng ta còn cần nhân chứng để làm gì nữa? Kìa, các ông vừa nghe lời phạm thượng. Các ông nghĩ thế nào?” Họ trả lời: “Hắn đáng chết!”

Sau đó họ khạc nhổ trên mặt của Ngài, và đánh Ngài. Những người khác tát Ngài, nói rằng: “Đấng Christ! Hãy nói tiên tri cho chúng ta. Ai là người đã đánh ngươi?”

Phi-e-rơ chối Chúa

Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân; có một đầy tớ gái đến cùng ông, nói rằng: “Ông cũng là người theo Jesus, người Ga-li-lê.” Ông đã chối trước tất cả mọi người rằng: “Tôi không biết cô nói gì.” Sau đó ông ra ngoài hiên, một đầy tớ khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người ở đó rằng: “Ông nầy ở với Jesus, người Na-xa-rét.” Một lần nữa ông đã chối và thề rằng: “Tôi không hề biết người đó.” Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng: “Chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, bởi vì giọng nói của ông đã tố cáo ông.” Sau đó Phi-e-rơ đã nguyền rủa và thề rằng: “Tôi không biết người đó.” Và ngay lập tức, gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông đã đi ra ngoài, và khóc lóc cách đắng cay.

Bản Dịch Ngữ Căn

Âm mưu giết Đức Chúa Jesus

1. Sau khi Đức Chúa Jesus hoàn tất những lời nầy, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: 2. “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp, và bị đóng đinh trên thập tự giá.”

3. Lúc đó, các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng đã họp lại tại dinh của thượng tế, tên là Cai-phe, 4. họ bàn mưu với nhau để bắt và giết Đức Chúa Jesus. 5. Tuy nhiên, họ nói rằng: “Đừng làm trong dịp lễ, để không gây náo động trong dân chúng.”

Đức Chúa Jesus được xức dầu

6. Đức Chúa Jesus đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, một người phung, 7. có một phụ nữ đến với Ngài, đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền, rồi rót trên đầu của Ngài trong lúc Ngài đang ngồi dự tiệc. 8. Các môn đồ thấy vậy, thì tức giận, nói rằng: “Tại sao lại lãng phí như vậy? 9. Bởi vì có thể bán nó được nhiều tiền, để giúp những người nghèo.” 10. Biết được điều đó, Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ: “Tại sao các ngươi gây khó khăn cho người phụ nữ nầy? Vì nàng đã thực hiện một công việc tốt đẹp cho Ta. 11. Bởi vì các ngươi luôn luôn có những người nghèo ở với các ngươi, tuy nhiên các ngươi không luôn luôn có Ta. 12. Khi nàng xức dầu nầy trên thân thể của Ta, nàng đã chuẩn bị cho việc chôn cất Ta. 13. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, khắp thế giới, bất kỳ nơi nào Phúc Âm nầy được rao giảng, thì việc người phụ nữ nầy đã làm, sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa tìm cách phản Chúa

14. Sau đó, một người trong Mười Hai, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến gặp các trưởng tế 15. rồi nói: “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp Người cho các ông?” Họ thoả thuận trả cho hắn ba mươi miếng bạc. 16. Kể từ lúc đó, hắn tìm cơ hội để phản nộp Ngài.

Lễ Tiệc Thánh

17. Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con chuẩn bị?” 18. Ngài nói: “Hãy vào thành, đến với một người kia, rồi nói với người đó rằng: ‘Thầy bảo: Giờ của Ta gần đến, Ta cùng các môn đồ của Ta sẽ dự lễ Vượt Qua với ngươi.’ ” 19. Các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Jesus hướng dẫn họ, rồi chuẩn bị lễ Vượt Qua.

20. Tối đến, Ngài ngồi chung với mười hai môn đồ. 21. Khi họ đang ăn, Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.” 22. Họ bắt đầu buồn bã vô cùng, từng người đã hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Không phải là con, phải không?” 23. Ngài đáp: “Người nào đã chấm tay vào đĩa với Ta, người đó sẽ phản Ta. 24. Thật vậy, Con Người sẽ đi như điều đã chép về Ngài; nhưng khốn cho kẻ phản Con Người! Thà nó đừng sinh làm người thì tốt hơn!” 25. Lúc này Giu-đa, kẻ phản Ngài, nói: “Thưa thầy! Không phải là con, phải không?” Ngài nói với hắn: “Như ngươi đã nói.”

26. Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, rồi phán: “Hãy nhận, và ăn, đây là thân thể của Ta.” 27. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho họ, và nói: “Tất cả các ngươi, hãy uống! 28. Vì đây là huyết của Ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29. Ta nói cùng các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các ngươi uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”

30. Sau khi hát thánh ca, họ đi ra để lên núi Ô-liu.

Lời cảnh cáo của Chúa

31. Sau đó, Ngài nói với họ rằng: “Đêm nay, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, như có chép rằng: ‘Ta sẽ đánh người chăn, và chiên trong bầy sẽ tan lạc.’ 32. Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.” 33. Phi-e-rơ đáp lại, thưa với Ngài: “Dù tất cả lìa bỏ Ngài, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Ngài.” 34. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Thật vậy, Ta nói với con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 35. Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thậm chí nếu cần để con phải chết với Ngài, con cũng sẽ không chối Ngài.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Chúa cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê

36. Sau đó, Đức Chúa Jesus cùng họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đồ: “Hãy ngồi tại đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” 37. Ngài đem theo Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê. Ngài bắt đầu buồn và sầu não. 38. Rồi Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta buồn cho đến chết; hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.”

39. Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt của Ngài xuống và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con! Dù vậy, không theo ý của con, nhưng theo ý của Cha.” 40. Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, Ngài nói với Phi-e-rơ rằng: “Các ngươi không thể thức với Ta được một giờ hay sao? 41. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”

42. Ngài lại đi lần thứ nhì, cầu nguyện, và thưa rằng: “Cha của Con! Nếu việc con không uống chén, và nếu điều nầy không thể bỏ qua được, xin ý Cha được nên.” 43. Ngài trở lại, thấy họ đang ngủ, vì mắt của họ trĩu nặng. 44. Ngài rời họ một lần nữa, đi một khoảng, rồi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như đã nói lần trước. 45. Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Kìa, giờ sắp đến, và rồi Con Người bị phản nộp vào tay của những kẻ có tội. 46. Hãy chỗi dậy, chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến gần.”

Đức Chúa Jesus bị bắt

47. Trong lúc Ngài còn đang nói, thì Giu-đa, là một người trong nhóm Mười Hai, đã đến cùng với một đám người rất đông, từ các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng, họ mang theo gươm và gậy. 48. Kẻ phản Ngài đã cho họ một dấu hiệu rằng: “Tôi hôn người nào thì chính là Người đó, hãy bắt lấy Người.” 49. Ngay lập tức, hắn đến gần Đức Chúa Jesus, nói: “Chào thầy”, rồi hôn Ngài. 50. Đức Chúa Jesus nói với hắn rằng: “Bạn ơi! Vì điều này mà bạn đến hay sao?” Sau đó, họ đến, tra tay trên Đức Chúa Jesus, rồi bắt Ngài.

51. Kìa, có một người trong những người thuộc về Đức Chúa Jesus, giang tay rút gươm của mình, đánh một đầy tớ của thượng tế, rồi chém đứt tai của hắn. 52. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy nạp gươm của ngươi vào chỗ của nó. Bởi vì tất cả những người nào cầm gươm, sẽ bị tiêu diệt bởi gươm. 53. Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn thiên sứ hay sao? 54. Và rồi làm thế nào ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói rằng việc nầy phải xảy ra như vậ?”

55. Ngay lúc đó, Đức Chúa Jesus nói với đám đông rằng: “Tại sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như chống lại một tên cướp? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta? 56. Tuy nhiên tất cả những điều nầy đã xảy ra để những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

Sau đó, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài, chạy trốn.

Đức Chúa Jesus trước Hội Đồng Công Luận

57. Những người đã bắt Đức Chúa Jesus dẫn Ngài đến thượng tế Cai-phe, nơi có các học giả giáo luật và các trưởng lão đang họp. 58. Phi-e-rơ đi theo Ngài khá xa, thậm chí cho đến sân của thượng tế. Ông đã vào bên trong ngồi với những người canh gác để xem kết cuộc ra sao.

59. Các trưởng tế và cả Hội Đồng tìm chứng dối, chống lại Đức Chúa Jesus, để họ có thể kết án tử hình Ngài. 60. Tuy nhiên họ không tìm được điều nào cả; nhiều người đã tiến ra nhưng đều là những nhân chứng gian dối. Cuối cùng, có hai người tiến ra, 61. họ nói: “Người nầy đã nói rằng: ‘Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.’” 62. Thượng tế đứng dậy, hỏi Ngài: “Ngươi không trả lời những điều họ cáo buộc ngươi hay sao?” 63. Đức Chúa Jesus vẫn im lặng. Thượng tế nói với Ngài rằng: “Ta xin ngươi nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống, hãy nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hay không?” 64. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Đúng như ngươi đã nói, và Ta nói cùng các ngươi, từ nay các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền năng và sẽ ngự đến trên mây trời.”

65. Sau đó, thượng tế xé trang phục của mình, rồi nói: “Hắn phạm thượng! Chúng ta còn cần nhân chứng để làm gì nữa? Kìa, các ông vừa nghe lời phạm thượng. Các ông nghĩ thế nào?” 66. Họ trả lời: “Hắn đáng chết!”

67. Sau đó họ khạc nhổ trên mặt của Ngài, và đánh Ngài. Những người khác tát Ngài, 68. nói rằng: “Đấng Christ! Hãy nói tiên tri cho chúng ta. Ai là người đã đánh ngươi?”

Phi-e-rơ chối Chúa

69. Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân; có một đầy tớ gái đến cùng ông, nói rằng: “Ông cũng là người theo Jesus, người Ga-li-lê.” 70. Ông đã chối trước tất cả mọi người rằng: “Tôi không biết cô nói gì.” 71. Sau đó ông ra ngoài hiên, một đầy tớ khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người ở đó rằng: “Ông nầy ở với Jesus, người Na-xa-rét.” 72. Một lần nữa ông đã chối và thề rằng: “Tôi không hề biết người đó.” 73. Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng: “Chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, bởi vì giọng nói của ông đã tố cáo ông.” 74. Sau đó Phi-e-rơ đã nguyền rủa và thề rằng: “Tôi không biết người đó.” Và ngay lập tức, gà gáy. 75. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông đã đi ra ngoài, và khóc lóc cách đắng cay.

Bản Dịch 1925

1. Vả, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng: 2. Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự.

3. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe; 4. và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Đức Chúa Jêsus mà giết. 5. Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng.

6. Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, 7. có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. 8. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? 9. Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn.

10. Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; 11. vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. 12. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. 13. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.

14. Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, 15. mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. 16. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.

17. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu?

18. Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi.

19. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.

20. Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ. 21. Khi đang ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta.

22. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không?

Ngài đáp rằng: 23. Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. 24. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!

25. Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng?

Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói.

26. Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. 27. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; 28. vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.

30. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. 31. Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. 32. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 33.

Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy.

34. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần.

35. Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.

36. Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. 37. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. 38. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. 39. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. 40. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! 41. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.

42. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên. 43. Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. 44. Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. 45. Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. 46. Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia.

47. Khi Ngài còn đang phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. 48. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. 49. Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. 50. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus. 51. Và nầy, có một người trong những người ở với Đức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người. 52. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. 53. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? 54. Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?

55. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. 56. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi.

57. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. 58. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.

59. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài. 60. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến, 61. nói như vầy: Người nầy đã nói Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày. 62. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? 63. Nhưng Đức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?

64. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.

65. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao? 66. Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết! 67. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, 68. mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.

69. Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần, mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê. 70. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. 71. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét. 72. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. 73. Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. 74. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy. 75. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.

Bản Dịch 2011

Âm Mưu Giết Chúa

(Mác 14:1-2; Lu 22:1-2; Gg 11:45-53)

1 Khi Ðức Chúa Jesus đã nói xong những điều ấy, Ngài nói với các môn đồ Ngài, 2 “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị phản nộp để bị đóng đinh.”

3 Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão trong dân họp lại trong dinh Thượng Tế Cai-a-pha 4 để bàn mưu lén bắt Ðức Chúa Jesus và giết đi. 5 Nhưng họ lại nói, “Ðừng làm trong kỳ lễ kẻo dân sẽ nổi loạn.”

Chúa Ðược Xức Dầu tại Bê-tha-ni

(Mác 14:3-9; Gg 12:1-8)

6 Khi Ðức Chúa Jesus ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người mắc bịnh ngoài da, 7 một phụ nữ đến gần Ngài, mang theo một bình ngọc đựng dầu thơm rất đắt giá. Nàng đổ dầu thơm ấy trên đầu Ngài trong khi Ngài đang ngồi dùng bữa. 8 Khi các môn đồ Ngài thấy vậy, họ nổi giận và nói, “Tại sao lại phí của như thế? 9 Vì dầu ấy có thể bán được một số tiền lớn để giúp đỡ người nghèo.”

10 Nhưng Ðức Chúa Jesus biết điều ấy, Ngài phán với họ, “Tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho Ta. 11 Vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có Ta luôn đâu. 12 Khi nàng đổ dầu trên mình Ta, nàng chuẩn bị Ta để chôn cất. 13 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong khắp thế gian, nơi nào Tin Mừng này được rao giảng, những gì nàng đã làm cho Ta cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt Phản Chúa

(Mác 14:10-11; Lu 22:3-6)

14 Bấy giờ một trong mười hai sứ đồ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến gặp các trưởng tế, 15 và nói, “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền nếu tôi nộp Người ấy cho các ông?” Họ thỏa thuận trả cho hắn ba mươi miếng bạc. 16 Từ lúc ấy hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp Ngài.

Chúa Ăn Lễ Vượt Qua với Các Môn Ðồ của Ngài

(Mác 14:12-21; Lu 22:7-14, 21-23; Gg 13:21-30)

17 Vào ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Thầy muốn chúng con chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?”

18 Ngài đáp, “Hãy vào trong thành, gặp một người, và nói với người ấy, ‘Thầy bảo: Giờ Ta sắp đến. Ta sẽ giữ Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở nhà ngươi.’”

19 Các môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jesus đã bảo, và họ chuẩn bị bữa ăn cho Lễ Vượt Qua.

20 Tối đến Ngài ngồi vào bàn với mười hai môn đồ. 21 Trong bữa ăn, Ngài nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.”

22 Các môn đồ buồn lắm. Họ bắt đầu lần lượt hỏi Ngài, “Lạy Chúa, chắc chắn không phải là con, phải không?”

23 Ngài trả lời và nói, “Người đã đưa tay chấm bánh vào tô với Ta sẽ phản Ta. 24 Con Người sẽ đi y như lời đã viết về Người, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”

25 Giu-đa, kẻ phản Ngài, đáp lời và nói, “Thưa Thầy, không lẽ là con sao?”

Ngài nói với hắn, “Chính ngươi đã nói thế.”

Chúa Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh

(Mác 14:22-26; Lu 22:14-20; 1Cô 11:23-25)

26 Trong khi họ dùng bữa, Ðức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy lấy và ăn; đây là thân thể Ta.”

27 Kế đó Ngài lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy uống chén này, tất cả các ngươi, 28 vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, ngày Ta uống nước nho mới với các ngươi trong vương quốc của Cha Ta.”

30 Sau khi hát một bài thánh ca, họ đi ra để lên Núi Ô-liu.

Chúa Nói Trước Về Việc Phi-rơ Chối Ngài

(Mác 14:27-31; Lu 22:31-34; Gg 13:36-38)

31 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðêm nay, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, vì có lời chép rằng,

‘Ta sẽ đánh người chăn, và bầy chiên sẽ tản lạc.’

32 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.”

33 Phi-rơ lên tiếng và nói với Ngài, “Dù tất cả bỏ đi vì cớ Thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Thầy đâu.”

34 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Quả thật, Ta nói với ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.”

35 Phi-rơ thưa với Ngài, “Dù con phải chết với Thầy, con sẽ không chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

(Mác 14:32-42; Lu 22:39-46)

36 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguyện.”

37 Ngài đem Phi-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo, rồi Ngài bắt đầu buồn bã và sầu não. 38 Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta quá buồn bã, gần chết. Hãy ở đây và thức canh với Ta.”

39 Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”

40 Sau đó Ngài trở lại chỗ các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, “Thế thì các ngươi không thể thức canh với Ta một giờ sao? 41 Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

42 Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu chén này không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

43 Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. 44 Ngài rời họ một lần nữa, đi cách ra một khoảng, và cầu nguyện lần thứ ba. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước. 45 Sau đó Ngài trở lại với các môn đồ và nói, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Này, giờ đã đến, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46 Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Này, kẻ phản Ta đã đến.”

Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác

(Mác 14:43-50; Lu 22:47-53; Gg 18:3-12)

47 Khi Ngài còn đang nói thì Giu-đa, một trong mười hai môn đồ, tiến đến; hắn dẫn theo một đám đông với gươm giáo gậy gộc do các trưởng tế và các trưởng lão trong dân sai đi. 48 Trước đó tên phản bội đã cho họ một ám hiệu, “Hễ người nào tôi ôm hôn, các ông hãy bắt ngay người ấy.”

49 Lập tức hắn đến gần Ðức Chúa Jesus và nói, “Chào Thầy,” rồi hắn ôm hôn Ngài.

50 Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Bạn ơi, bạn đến đây để làm gì thì hãy làm đi.” Bấy giờ chúng đến gần, tra tay trên Ðức Chúa Jesus, và bắt Ngài.

51 Kìa, một trong những người đang ở với Ðức Chúa Jesus vung tay rút gươm của mình ra và chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt vành tai người ấy. 52 Ðức Chúa Jesus phán với người ấy, “Hãy tra gươm ngươi vào vỏ, vì ai sử dụng gươm sẽ chết bằng gươm. 53 Ngươi không nghĩ rằng Ta có thể cầu xin Cha Ta, và Ngài sẽ lập tức sai hơn mười hai đạo thiên binh đến cho Ta sao? 54 Nhưng nếu thế, làm sao điều Kinh Thánh chép phải xảy ra như thế này có thể được ứng nghiệm?”

55 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với đám người ấy, “Sao các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt Ta như bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt Ta. 56 Nhưng tất cả những điều này phải xảy ra, để lời các đấng tiên tri nói trước trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

Bấy giờ tất cả môn đồ Ngài đều bỏ Ngài mà trốn hết.

Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái Xét Xử Chúa

(Mác 14:53-65; Lu 22:54-55, 63-71; Gg 18:13-14, 19-24)

57 Những kẻ bắt Ðức Chúa Jesus dẫn Ngài đến dinh Thượng Tế Cai-a-pha. Các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão đã tề tựu sẵn tại đó. 58 Trong khi đó Phi-rơ đi theo Ngài xa xa; ông vào tận trong sân của dinh thượng tế. Khi vào được trong sân rồi, ông ngồi xuống với các cảnh binh để xem kết cuộc sẽ ra sao.

59 Bấy giờ các trưởng tế và cả Hội Ðồng tìm chứng dối để vu cáo Ðức Chúa Jesus hầu có thể kết án tử hình Ngài, 60 nhưng họ không tìm được điều nào, mặc dầu có lắm kẻ đứng ra làm chứng dối. Sau cùng có hai kẻ bước ra 61 và nói, “Người này đã nói rằng, ‘Ta có thể phá đền thờ của Ðức Chúa Trời và xây lại trong ba ngày.’”

62 Vị thượng tế đứng dậy và nói với Ngài, “Ngươi không trả lời sao? Những người này tố cáo ngươi điều gì thế?”

63 Nhưng Ðức Chúa Jesus vẫn im lặng. Vị thượng tế nói với Ngài, “Ta buộc ngươi thề trước mặt Ðức Chúa Trời hằng sống, rồi nói cho chúng ta biết: Có phải ngươi là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời không?”

64 Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Ðúng như ngươi đã nói. Hơn nữa, Ta nói với các ngươi, từ nay trở đi, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Ðấng Quyền Năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến.”

65 Bấy giờ vị thượng tế xé toạc áo choàng của ông ra và nói, “Hắn đã phạm thượng! Tại sao chúng ta phải cần người làm chứng nữa? Ðấy, quý vị đã nghe những lời phạm thượng của hắn rồi đó. 66 Quý vị nghĩ sao?”

Họ trả lời, “Hắn thật đáng chết.”

67 Bấy giờ họ nhổ vào mặt Ngài và đánh Ngài. Có mấy kẻ tát Ngài 68 và nói, “Hỡi Ðấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng tôi biết, ai đã đánh ông đó?”

Phi-rơ Chối Chúa

(Mác 14:66-72; Lu 22:56-62; Gg 18:15-18, 25-27)

69 Khi ấy Phi-rơ đang ngồi ở ngoài sân; một cô tớ gái đến gần ông và nói, “Ông cũng là người của ông Jesus người Ga-li-lê.”

70 Nhưng Phi-rơ chối phăng trước mặt mọi người rằng, “Tôi không biết cô nói gì.” 71 Nói xong ông bỏ đi ra cổng.

Một cô tớ gái khác thấy ông, cô ấy nói với những người đứng đó, “Ông này là người của ông Jesus ở Na-xa-rét đó.”

72 Ông lại chối nữa và thề, “Tôi không biết người ấy.”

73 Một lát sau những người đứng đó đến gần và nói với Phi-rơ, “Chắc chắn ông là người trong bọn đó rồi. Giọng địa phương của ông đã tố cáo ông.”

74 Bấy giờ Phi-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề, “Tôi không biết người ấy.” Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. 75 Phi-rơ nhớ lại những lời Ðức Chúa Jesus đã nói, “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành