Ma-thi-ơ: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 14:29, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời báo trước về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem

1. Khi Đức Chúa Jesus đang ra khỏi đền thờ, để rời khỏi nơi đó, các môn đồ của Ngài đã đến chỉ cho Ngài những công trình kiến trúc của đền thờ.

2. Ngài nói với họ: “Các ngươi nhìn thấy tất cả những điều nầy phải không? Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Tại đây sẽ không còn một viên đá nào chồng trên một viên đá khác mà không bị đổ xuống.”

3. Lúc Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến gặp riêng Ngài, và hỏi rằng: “Xin nói cho chúng con biết khi nào những việc nầy sẽ xảy ra, cùng với dấu hiệu về sự trở lại của Ngài, và thời kỳ tận thế?”

4. Đức Chúa Jesus trả lời, nói với họ: “Hãy coi chừng! Đừng để ai lừa dối các ngươi. 5. Bởi vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’ và sẽ lừa dối nhiều người. 6. Các ngươi sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy cảnh giác, bởi vì việc nầy cần phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng. 7. Bởi vì dân nầy sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nầy chống lại nước kia; đói kém và động đất sẽ xảy ra tại nhiều nơi. 8. Tất cả những điều nầy chỉ là khởi đầu như những cơn đau chuyển dạ."

9. "Sau đó, người ta sẽ nộp các ngươi để bị bách hại, họ sẽ giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì danh của Ta. 10. Sau đó, nhiều người sẽ vấp ngã, người ta sẽ phản bội nhau, và sẽ thù ghét lẫn nhau. 11. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. 12. Bởi vì tội ác gia tăng, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. 14. Tin Lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho tất cả các dân tộc; sau đó sự cuối cùng sẽ đến."

15. "Vì vậy, khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời Tiên tri Đa-ni-ên đã nói - người đọc cần hiểu - 16. thì những người nào ở trong vùng Giu-đê, hãy trốn lên núi; 17. người nào ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc ra khỏi nhà của mình; 18. người nào đang ở ngoài đồng, cũng đừng trở về lấy áo choàng của mình. 19. Trong những ngày đó, khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú! 20. Nhưng hãy cầu nguyện để các ngươi không phải trốn chạy vào mùa đông, hay vào ngày sa-bát. 21. Bởi vì lúc đó sẽ có một cơn hoạn nạn rất lớn, đến nỗi từ lúc khởi đầu thế giới cho đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng sẽ không bao giờ có như vậy. 22. Nếu những ngày đó không được rút ngắn, thì sẽ không có một người nào được cứu; nhưng vì cớ những người được chọn, cho nên những ngày đó sẽ được rút ngắn."

23. "Khi đó, nếu có ai nói với các ngươi rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây’ hay ‘ở đó’ thì đừng tin. 24. Bởi vì nhiều Christ giả và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên, và họ sẽ làm nhiều dấu lạ cùng những việc diệu kỳ để lừa dối; và nếu có thể, sẽ lừa dối cả những người được chọn. 25. Này, Ta đã nói trước cho các ngươi như vậy."

26. "Vì vậy, nếu họ nói với các ngươi: ‘Kìa, Ngài ở trong hoang mạc’, thì đừng đến; ‘Kìa, Ngài ở trong nhà’, thì đừng tin. 27. Bởi vì như chớp phát ra từ phương đông và chiếu sáng đến tận phương tây, thì Con Người cũng sẽ đến như vậy. 28. "Bởi vì xác chết ở đâu, kên kên họp lại tại đó."

29. "Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ bị tối, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao từ trời sẽ sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. 30. Khi đó, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc, và họ sẽ thấy Con Người ngự đến trên mây trời với vinh quang và quyền lực vĩ đại. 31. Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài dùng một tiếng kèn lớn để tụ họp những người được chọn của Ngài từ khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến cuối phương trời kia."

32. "Bây giờ, hãy học ẩn dụ về cây vả: Khi cành vừa đâm chồi và ra lá, thì các ngươi biết mùa hạ gần đến. 33. Cũng vậy, khi các ngươi thấy tất cả những điều nầy, hãy biết rằng Con Người đã đến gần - ngay trước cửa. 34. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, thế hệ nầy sẽ không qua đi cho tới khi mọi điều nầy xảy ra. 35. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.”

Không ai biết ngày Chúa trở lại

36. “Tuy nhiên, về ngày và giờ đó thì không ai biết, cả thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, ngoại trừ chỉ một mình Cha mà thôi. 37. Bởi vì như trong thời Nô-ê thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. 38. Giống như trong thời trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu; 39. họ không biết, cho tới khi nước lụt đến, cuốn đi tất cả. Con Người đến cũng sẽ như vậy. 40. Lúc đó, có hai người đang ở ngoài đồng: một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41. có hai người đang xay cối: một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 42. Vì vậy, hãy tỉnh thức, bởi vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi sẽ đến."

43. "Hãy hiểu điều nầy, nếu chủ nhà biết lúc nào trong đêm kẻ trộm đến, thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập vào nhà của mình. 44. Cũng vậy, các ngươi phải sẵn sàng, bởi vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ."

45. "Ai là đầy tớ trung thành và khôn ngoan sẽ là người được chủ giao quản lý nhà của mình, để cấp phát thức ăn cho đúng giờ? 46. Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy người đó đang làm như vậy! 47. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người chủ sẽ giao cho đầy tớ đó quản lý toàn bộ tài sản của mình. 48. Tuy nhiên, nếu là đầy tớ gian ác, hắn nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ ta về trễ’, 49. và rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình, rồi ăn, và uống với những kẻ say sưa. 50. Người chủ sẽ đến trong ngày người đầy tớ không ngờ, trong giờ nó không biết, 51. sẽ phân thây nó, và cho nó vào cùng một chỗ với những kẻ đạo đức giả, tại nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Bản Dịch Đại Chúng

Lời báo trước về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem

Khi Đức Chúa Jesus đang ra khỏi đền thờ, để rời khỏi nơi đó, các môn đồ của Ngài đã đến chỉ cho Ngài những công trình kiến trúc của đền thờ.

Ngài nói với họ: “Các ngươi nhìn thấy tất cả những điều nầy phải không? Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Tại đây sẽ không còn một viên đá nào chồng trên một viên đá khác mà không bị đổ xuống.”

Lúc Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến gặp riêng Ngài, và hỏi rằng: “Xin nói cho chúng con biết khi nào những việc nầy sẽ xảy ra, cùng với dấu hiệu về sự trở lại của Ngài, và thời kỳ tận thế?”

Đức Chúa Jesus trả lời, nói với họ: “Hãy coi chừng! Đừng để ai lừa dối các ngươi. Bởi vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’ và sẽ lừa dối nhiều người. Các ngươi sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy cảnh giác, bởi vì việc nầy cần phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng. Bởi vì dân nầy sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nầy chống lại nước kia; đói kém và động đất sẽ xảy ra tại nhiều nơi. Tất cả những điều nầy chỉ là khởi đầu như những cơn đau chuyển dạ."

"Sau đó, người ta sẽ nộp các ngươi để bị bách hại, họ sẽ giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì danh của Ta. Sau đó, nhiều người sẽ vấp ngã, người ta sẽ phản bội nhau, và sẽ thù ghét lẫn nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. Bởi vì tội ác gia tăng, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin Lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho tất cả các dân tộc; sau đó sự cuối cùng sẽ đến."

"Vì vậy, khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời Tiên tri Đa-ni-ên đã nói - người đọc cần hiểu - thì những người nào ở trong vùng Giu-đê, hãy trốn lên núi; người nào ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc ra khỏi nhà của mình; người nào đang ở ngoài đồng, cũng đừng trở về lấy áo choàng của mình. Trong những ngày đó, khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú! Nhưng hãy cầu nguyện để các ngươi không phải trốn chạy vào mùa đông, hay vào ngày sa-bát. Bởi vì lúc đó sẽ có một cơn hoạn nạn rất lớn, đến nỗi từ lúc khởi đầu thế giới cho đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng sẽ không bao giờ có như vậy. Nếu những ngày đó không được rút ngắn, thì sẽ không có một người nào được cứu; nhưng vì cớ những người được chọn, cho nên những ngày đó sẽ được rút ngắn."

"Khi đó, nếu có ai nói với các ngươi rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây’ hay ‘ở đó’ thì đừng tin. Bởi vì nhiều Christ giả và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên, và họ sẽ làm nhiều dấu lạ cùng những việc diệu kỳ để lừa dối; và nếu có thể, sẽ lừa dối cả những người được chọn. Này, Ta đã nói trước cho các ngươi như vậy."

"Vì vậy, nếu họ nói với các ngươi: ‘Kìa, Ngài ở trong hoang mạc’, thì đừng đến; ‘Kìa, Ngài ở trong nhà’, thì đừng tin. Bởi vì như chớp phát ra từ phương đông và chiếu sáng đến tận phương tây, thì Con Người cũng sẽ đến như vậy. "Bởi vì xác chết ở đâu, kên kên họp lại tại đó."

"Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ bị tối, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao từ trời sẽ sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Khi đó, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc, và họ sẽ thấy Con Người ngự đến trên mây trời với vinh quang và quyền lực vĩ đại. Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài dùng một tiếng kèn lớn để tụ họp những người được chọn của Ngài từ khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến cuối phương trời kia."

"Bây giờ, hãy học ẩn dụ về cây vả: Khi cành vừa đâm chồi và ra lá, thì các ngươi biết mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy tất cả những điều nầy, hãy biết rằng Con Người đã đến gần - ngay trước cửa. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, thế hệ nầy sẽ không qua đi cho tới khi mọi điều nầy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.”

Không ai biết ngày Chúa trở lại

“Tuy nhiên, về ngày và giờ đó thì không ai biết, cả thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, ngoại trừ chỉ một mình Cha mà thôi. Bởi vì như trong thời Nô-ê thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Giống như trong thời trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu; họ không biết, cho tới khi nước lụt đến, cuốn đi tất cả. Con Người đến cũng sẽ như vậy. Lúc đó, có hai người đang ở ngoài đồng: một người được đem đi, một người bị bỏ lại; có hai người đang xay cối: một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vì vậy, hãy tỉnh thức, bởi vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi sẽ đến."

"Hãy hiểu điều nầy, nếu chủ nhà biết lúc nào trong đêm kẻ trộm đến, thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập vào nhà của mình. Cũng vậy, các ngươi phải sẵn sàng, bởi vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ."

"Ai là đầy tớ trung thành và khôn ngoan sẽ là người được chủ giao quản lý nhà của mình, để cấp phát thức ăn cho đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy người đó đang làm như vậy! Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người chủ sẽ giao cho đầy tớ đó quản lý toàn bộ tài sản của mình. Tuy nhiên, nếu là đầy tớ gian ác, hắn nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ ta về trễ’, và rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình, rồi ăn, và uống với những kẻ say sưa. Người chủ sẽ đến trong ngày người đầy tớ không ngờ, trong giờ nó không biết, sẽ phân thây nó, và cho nó vào cùng một chỗ với những kẻ đạo đức giả, tại nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Lời báo trước về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem

1. Khi Đức Chúa Jesus đang ra khỏi đền thờ, để rời khỏi nơi đó, các môn đồ của Ngài đã đến chỉ cho Ngài những công trình kiến trúc của đền thờ. 2. Ngài nói với họ: “Các ngươi nhìn thấy tất cả những điều nầy phải không? Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Tại đây sẽ không còn một viên đá nào chồng trên một viên đá khác mà không bị đổ xuống.”

3. Lúc Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến gặp riêng Ngài, và hỏi rằng: “Xin nói cho chúng con biết khi nào những việc nầy sẽ xảy ra, cùng với dấu hiệu về sự trở lại của Ngài, và thời kỳ tận thế?”

4. Đức Chúa Jesus trả lời, nói với họ: “Hãy coi chừng! Đừng để ai lừa dối các ngươi. 5. Bởi vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’ và sẽ lừa dối nhiều người. 6. Các ngươi sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy cảnh giác, bởi vì việc nầy cần phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng. 7. Bởi vì dân nầy sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nầy chống lại nước kia; đói kém và động đất sẽ xảy ra tại nhiều nơi. 8. Tất cả những điều nầy chỉ là khởi đầu như những cơn đau chuyển dạ."

9. "Sau đó, người ta sẽ nộp các ngươi để bị bách hại, họ sẽ giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì danh của Ta. 10. Sau đó, nhiều người sẽ vấp ngã, người ta sẽ phản bội nhau, và sẽ thù ghét lẫn nhau. 11. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. 12. Bởi vì tội ác gia tăng, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14. Tin Lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho tất cả các dân tộc; sau đó sự cuối cùng sẽ đến."

15. "Vì vậy, khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời Tiên tri Đa-ni-ên đã nói - người đọc cần hiểu - 16. thì những người nào ở trong vùng Giu-đê, hãy trốn lên núi; 17. người nào ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc ra khỏi nhà của mình; 18. người nào đang ở ngoài đồng, cũng đừng trở về lấy áo choàng của mình. 19. Trong những ngày đó, khốn cho những người mang thai, và những người đang cho con bú! 20. Nhưng hãy cầu nguyện để các ngươi không phải trốn chạy vào mùa đông, hoặc vào ngày sa-bát. 21. Bởi vì lúc đó sẽ có một cơn hoạn nạn rất lớn, đến nỗi từ lúc khởi đầu thế giới cho đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng sẽ không bao giờ có như vậy. 22. Nếu những ngày đó không được rút ngắn, thì sẽ không có một người nào được cứu; nhưng vì cớ những người được chọn, cho nên những ngày đó sẽ được rút ngắn."

23. "Khi đó, nếu có ai nói với các ngươi rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây,’ hay ‘ở đó’ thì đừng tin. 24. Bởi vì nhiều Christ giả và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên, và họ sẽ làm nhiều dấu lạ, và những việc diệu kỳ để lừa dối; và nếu có thể, sẽ lừa dối cả những người được chọn. 25. Này, Ta đã nói trước cho các ngươi."

26. "Vì vậy, nếu họ nói với các ngươi: ‘Kìa, Ngài ở trong hoang mạc’, thì đừng đến; ‘Kìa, Ngài ở trong nhà’, thì đừng tin. 27. Bởi vì như chớp phát ra từ phương đông, và chiếu sáng đến tận phương tây, thì Con Người cũng sẽ đến như vậy. 28. "Bởi vì xác chết ở đâu, kên kên họp lại tại đó."

29. "Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ bị tối, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao từ trời sẽ sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. 30. Khi đó, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc, và họ sẽ thấy Con Người ngự đến trên mây trời với vinh quang và quyền lực vĩ đại. 31. Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài dùng một tiếng kèn lớn để tụ họp những người được chọn của Ngài từ khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến cuối phương trời kia."

32. "Bây giờ, hãy học ẩn dụ về cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, và ra lá, thì các ngươi biết mùa hạ gần đến. 33. Cũng vậy, khi các ngươi thấy tất cả những điều nầy, hãy biết rằng Con Người đã đến gần, ngay trước cửa. 34. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, thế hệ nầy sẽ không qua đi cho tới khi mọi điều nầy xảy ra. 35. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.”

Không ai biết ngày Chúa trở lại

36. “Tuy nhiên, về ngày và giờ đó, thì không ai biết, cả thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, ngoại trừ chỉ một mình Cha mà thôi. 37. Bởi vì như trong thời Nô-ê thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. 38. Giống như trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu; 39. họ không biết, cho tới khi nước lụt đến, cuốn đi tất cả. Con Người đến cũng sẽ như vậy. 40. Lúc đó, có hai người đang ở ngoài đồng: một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41. có hai người đang xay cối: một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 42. Vì vậy, hãy tỉnh thức, bởi vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi sẽ đến."

43. "Hãy hiểu điều nầy, nếu chủ nhà biết lúc nào trong đêm kẻ trộm đến, thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập vào nhà của mình. 44. Cũng vậy, các ngươi phải sẵn sàng, bởi vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ."

45. "Ai là đầy tớ trung thành và khôn ngoan sẽ là người được chủ giao quản lý nhà của mình, để cấp phát thức ăn cho đúng giờ? 46. Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy người đó đang làm như vậy! 47. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người chủ sẽ giao cho đầy tớ đó quản lý toàn bộ tài sản của mình. 48. Tuy nhiên, nếu là đầy tớ gian ác, hắn nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ ta về trễ’, 49. và rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình, và ăn, rồi uống với những kẻ say sưa. 50. Người chủ sẽ đến trong ngày người đầy tớ không ngờ, trong giờ nó không biết, 51. sẽ phân thây nó, và cho nó vào cùng một chỗ với những kẻ đạo đức giả, tại nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đang đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. 2. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.

3. Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. 4. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. 5. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. 6. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 7. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. 8. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.

9. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 10. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. 11. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 12. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), 16. thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; 17. ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà; 18. và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. 19. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú!

20. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát; 21. vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. 22. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. 23. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. 24. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. 25. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. 26. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. 27. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy. 28. Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.

29. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. 30. Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. 31. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.

32. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. 33. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. 34. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. 35. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.

36. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. 37. Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. 38. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, 39. và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy. 40. Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; 41. và có hai người nữ đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. 42. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. 44. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

45. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? 46. Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! 47. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. 48. Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, 49. bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, 50. thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. 51. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Bản Dịch 2011

Chúa Báo Trước Ðền Thờ Bị Phá Hủy

(Mác 13:1-2; Lu 21:5-6)

1 Khi Ðức Chúa Jesus rời đền thờ ra đi, các môn đồ Ngài đến gần và chỉ cho Ngài những công trình kiến trúc của đền thờ. 2 Ngài nói với họ, “Các ngươi đều thấy tất cả các công trình kiến trúc này phải không? Quả thật, Ta nói với các ngươi, rồi đây sẽ không còn một tảng đá nào chồng trên tảng đá nào. Tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Ðiềm Báo Trước Ngày Tận Thế

(Mác 13:3-13; Lu 21:7-19)

3 Khi Ngài đang ngồi trên Núi Ô-liu, các môn đồ Ngài đến gặp riêng Ngài và thưa rằng, “Xin Thầy cho chúng con biết khi nào điều ấy sẽ xảy ra? Và có dấu hiệu gì sẽ báo trước ngày Thầy đến và kỳ tận thế chăng?”

4 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc. 5 Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ta, đến, và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. 6 Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. 7 Vì dân này sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nọ nghịch với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch, và động đất. 8 Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của cơn đau chuyển bụng sinh.

9 Bấy giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để chịu khổ nạn và giết chết. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh Ta. 10 Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau, và ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc, 12 và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13 Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. 14 Tin Mừng này của vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Thời Kỳ Hoạn Nạn

(Mác 13:14-23; Lu 21:20-24)

15 “Vậy khi các ngươi thấy những điều gớm ghiếc gây cho hoang tàn xảy ra trong nơi thánh, như Tiên Tri Ða-ni-ên đã nói trước, –ai đọc hãy cố hiểu– 16 bấy giờ ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; 17 ai đang ở trên sân thượng, đừng xuống lấy vật gì trong nhà; 18 ai đang ở ngoài đồng, đừng trở về nhà lấy áo choàng. 19 Trong những ngày đó, tội nghiệp thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con thơ còn bú! 20 Hãy cầu nguyện để cuộc chạy trốn đó không nhằm vào mùa đông hay ngày Sa-bát. 21 Vì lúc đó sẽ có cơn hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi trời đất được dựng nên cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy, và sau đó cũng không có. 22 Và nếu những ngày ấy không giảm bớt, không ai có thể thoát khỏi; nhưng vì những người được chọn, những ngày ấy sẽ được giảm bớt.

23 Bấy giờ nếu ai nói với các ngươi, ‘Này, Ðấng Christ ở đây,’ hoặc ‘Ngài ở đó,’ thì đừng tin. 24 Vì các Ðấng Christ giả và các tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu kỳ phép lạ lớn để, nếu có thể được, lừa gạt ngay cả những người được chọn đi sai lạc. 25 Hãy coi chừng, Ta đã nói trước với các ngươi. 26 Vậy nếu người ta bảo các ngươi, ‘Này! Ngài ở trong đồng hoang,’ đừng đến đó. Nếu họ bảo, ‘Này, Ngài ở trong mật thất,’ đừng tin. 27 Vì như sét chớp ở phương đông và nhoáng ở phương tây thể nào, sự hiện đến của Con Người cũng thể ấy. 28 Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.”

Chúa Quang Lâm

(Mác 13:24-27; Lu 21:25-28)

29 “Ngay sau những ngày hoạn nạn ấy, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. 30 Bấy giờ dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời, và mọi chi tộc trên đất sẽ than khóc. Họ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31 Con Người sẽ sai các thiên sứ mình dùng tiếng kèn lớn tập họp những người được chọn khắp bốn phương trời, từ chân trời này đến chân trời kia.”

Bài Học về Cây Vả

(Mác 13:28-31; Lu 21:29-33)

32 “Các ngươi hãy học bài học về cây vả. Khi cành nó vừa đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè sắp đến. 33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy, khá biết rằng Con Người sắp đến, tới cổng rồi. 34 Quả thật, Ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi những điều ấy xảy ra. 35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không qua đi.”

Không Ai Biết Trước Ngày Giờ Chúa Trở Lại

(Mác 13: 32-37; Lu 17:26-30, 34-36)

36 “Nhưng về ngày nào và giờ nào thì không ai biết. Ngay cả các thiên sứ trên trời và Con cũng không biết, nhưng chỉ Cha biết mà thôi. 37 Vì như trong thời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy. 38 Vì giống như trong thời đó, trước khi nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu. 39 Họ chẳng quan tâm gì cho đến khi nước lụt đến và cuốn đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng vậy. 40 Bấy giờ sẽ có hai người nam ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 41 Hai người nữ xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43 Nhưng hãy hiểu điều này, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, chủ nhà ắt sẽ thức canh và không để cho kẻ trộm khoét vách vào nhà. 44 Vậy các ngươi phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

Ðầy Tớ Trung Tín và Ðầy Tớ Bất Trung

(Lu 12:41-48)

45 “Vậy ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt làm quản gia nhà mình, để cấp phát lương thực cho các gia nhân đúng kỳ? 46 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về và thấy người ấy làm như vậy. 47 Quả thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt người ấy quản trị toàn thể tài sản mình. 48 Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu và nghĩ thầm trong lòng, ‘Chủ ta sẽ về trễ,’ 49 nên đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ với mình, và ăn nhậu với phường say sưa. 50 Chủ của đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết; 51 chủ sẽ phân thây nó, rồi nhốt nó chung chỗ với bọn đạo đức giả, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành