Ma-thi-ơ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 06:02, ngày 5 tháng 11 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Khái Quát== ==Nội Dung== Sách Ma-thi-ơ gồm 24 chương. Nội dung của các chương như sau: {| valign="top"| <ul> | valign="top" | :*…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Nội Dung

Sách Ma-thi-ơ gồm 24 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
  • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành