Mừng Chúa Giáng Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Mừng Chúa Giáng Sinh
  • Lời: Nguyễn Lâm Hương
  • Nhạc: Nhạc cổ xứ Welsh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Mừng Chúa Giáng Sinh
1. Chúa giáng sinh đêm này ta hãy cùng nhau ca hát mừng vui chúc Vua bình an
Đấng cứu ân nơi trời cao giáng phàm đem theo xuống trần gian biết bao lạc hoan
Nào ca hát cùng tôn vinh Chúa ngày nay sinh xuống thế gian tối tăm
Khắp nhân gian đêm này vang tiếng mừng Chúa đến với thế nhân phước ơn thiên đàng.
2. Các kẻ chăn kinh hoàng khi ánh hào quang thiên sứ lòa soi báo tin bình an
Chính đêm nay Con Trời sinh xuống trần gian nơi chốn hèn khinh giữa muôn lầm than
Thành Đa-vít là nơi Thiên Chúa ngày nay sinh xuống thế gian tối tăm
Kíp đến mau tôn thờ Con Thánh vì Chúa đã đến thế gian phước ơn thiên đàng.
3. Ánh sao bên phương trời đông dẫn đường ba vua đến thờ tôn Thánh nhi vừa sinh
Bỏ thiên cung huy hoàng trên cõi trời cao nay xuống trần gian chính Vua diệu vinh
Nào ta hát mừng Chiên Con Thánh ngày nay sinh xuống thế gian tối tăm
Hát ca lên vang lừng ta chúc mừng Chúa giáng xuống thế gian cứu ân thiên đàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo