Một Ngày Tươi Mới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Les Garett
  • Nhạc: Les Garett

Lời Anh: Hát Thờ Phượng

This is the day, this is the day
That the Lord has made, that the Lord has made;
We will rejoice, we will rejoice
And be glad in it, and be glad in it.
This is the day that the Lord has made;
We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day that the Lord has made.

Lời Anh: Lễ Phục Sinh

This is the day, this is the day
When He rose again, when He rose again;
We will rejoice, we will rejoice
And be glad in it, and be glad in it.
This is the day when He rose again;
We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day when He rose again.

Lời Anh: Lễ Ngũ Tuần

This is the day, this is the day
When the Spirit came, when the Spirit came;
We will rejoice, we will rejoice
And be glad in it, and be glad in it.
This is the day when the Spirit came;
We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day when the Spirit came.

Lời Việt

Một Ngày Tươi Mới
Một ngày tươi mới, Một ngày tươi mới
Do Chúa Cha ban cho, Do Chúa Cha ban cho.
Lòng mừng thơ thới, Lòng mừng thơ thới,
Trong tiếng ca rộn ràng, Trong tiếng ca rộn ràng.
Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn.
Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn.
Lòng mừng thơ thới,
Một ngày tươi mới, do Chúa thêm cho đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo