Mác: Chương 14

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lúc này, còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các trưởng tế và những thầy dạy giáo luật lập mưu bắt Ngài, để họ có thể giết Ngài. 2. Họ nói: “Đừng làm trong ngày lễ, để không tạo sự khích động trong dân chúng.”

3. Ngài đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người bị bịnh phung; khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn, có một phụ nữ đến, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt giá. Bà đập bể bình ngọc và rót dầu thơm trên đầu của Ngài.

4. Lúc này, có vài người tức giận nói với nhau: "Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? 5. Bởi vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm đơ-ni-ê, để bố thí cho những người nghèo." Và họ đã nặng lời với bà.

6. Nhưng Đức Chúa Jesus nói: "Hãy để yên cho bà. Tại sao các ngươi gây phiền hà cho bà? Bà đã làm một việc tốt cho Ta. 7. Bởi vì các ngươi luôn luôn có những người nghèo bên mình, và khi nào muốn, các ngươi luôn luôn có thể làm điều tốt cho họ; tuy nhiên các ngươi không luôn luôn có Ta. 8. Bà đã làm điều mình có thể làm. Bà đã xức xác của Ta trước để chuẩn bị cho việc chôn cất. 9. Thật vậy, Ta nói với các ngươi: Trên cả thế giới nầy, bất kỳ nơi nào Phúc Âm được rao giảng, việc mà người phụ nữ nầy đã làm sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người."

10. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các trưởng tế để phản nộp Ngài cho họ. 11. Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho hắn tiền bạc. Và rồi hắn tìm cơ hội thuận tiện để hắn có thể giao nộp Ngài.

12. Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, là ngày người ta hiến dâng chiên con của lễ Vượt Qua, các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: Thầy muốn chúng con đi và chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?

13. Rồi Ngài sai hai môn đồ của Ngài đi và dặn: "Hãy vào trong thành phố, có một người mang vò nước sẽ gặp các ngươi. Hãy đi theo người đó. 14. Người đó vào nhà nào, hãy nói với chủ nhà đó rằng: Thầy hỏi: Phòng khách, nơi Ta và các môn đồ Ta ăn lễ Vượt Qua, ở đâu? 15. Người sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó."

16. Hai môn đồ đã đi, vào trong thành phố, và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị cho lễ Vượt Qua.

17. Tối đến, Ngài cùng với mười hai sứ đồ đến. 18. Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus phán: "Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta, người đó đang ngồi ăn với Ta."

19. Họ bắt đầu buồn rầu, rồi từng người một lần lượt hỏi Ngài: "Chắc chắn không phải là con, phải không?"

20. Ngài đáp: "Đó là một trong mười hai người, là người đang chấm chung một chén với Ta. 21. Thật vậy Con Người phải đi, như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà hắn đừng sinh ra thì tốt hơn cho hắn."

22. Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ và nói: "Hãy nhận lấy! Đây là thân thể của Ta."

23. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho họ, và tất cả đều uống. 24. Ngài nói với họ: "Đây là huyết của Ta, của giao ước đã đổ ra cho nhiều người. 25. Thật vậy, Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến ngày Ta sẽ uống thức mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời."

26. Sau khi hát thánh ca, họ đi ra để đến núi Ô-liu.

27. Đức Chúa Jesus nói với họ: "Tất cả các ngươi sẽ lìa xa; vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác. 28. Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi."

29. Phi-e-rơ nói với Ngài: "Dù cho tất cả lìa xa, nhưng không phải con."

30. Đức Chúa Jesus nói với ông: "Thật vậy, Ta nói cho con - với chính con - hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần."

31. Nhưng ông quả quyết nói rằng: "Nếu cần cho con cùng chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy."

Tất cả đều nói như vậy.

32. Rồi họ đến một nơi, có tên là Ghết-sê-ma-nê, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: "Hãy ngồi đây trong khi Ta cầu nguyện."

33. Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với Ngài. Ngài bắt đầu bàng hoàng và sầu não. 34. Ngài nói với họ: "Linh hồn của Ta đau buồn cho đến khi chết; hãy ở đây, và tỉnh thức."

35. Đi thêm một quãng nữa, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện nếu có thể được thì xin giờ nầy có thể qua khỏi Ngài. 36. Ngài nói: "A-ba! Cha ơi! Mọi việc đều là có thể cho Ngài. Xin cất chén nầy khỏi Con - nhưng không theo ý Con, nhưng theo ý của Ngài."

37. Rồi Ngài trở lại, thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-e-rơ: "Si-môn, con ngủ sao! Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? 38. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối."

39. Ngài lại đi, và cầu nguyện, giống như lời cầu nguyện mà Ngài đã nói. 40. Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn đang ngủ. Bởi vì mắt họ đã trĩu nặng, và họ không biết gì để trả với lời Ngài.

41. Ngài trở lại lần thứ ba, và nói với họ: “Các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi! Kìa, giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ có tội đã đến. 42. Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến gần."

43. Trong khi Ngài còn đang nói, Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đến - cùng với hắn có một đám đông cầm gươm và gậy, từ các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão.

44. Kẻ phản nộp đã cho họ một dấu hiệu: "Hễ tôi hôn ai, đó là người ấy; hãy bắt Người và giải đi cho cẩn thận." 45. Ngay khi vừa đến, hắn đến gần Ngài và nói: "Thưa Thầy" - rồi hắn hôn Ngài. 46. Chúng liền ra tay trên Ngài và bắt Ngài. 47. Một trong những người đứng cạnh đó rút gươm, đánh một đầy tớ của thượng tế và chém đứt tai của hắn.

48. Đức Chúa Jesus nói với họ: "Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp? 49. Hằng ngày Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta. Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm."

50. Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. 51. Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải. Họ tóm lấy chàng 52. nhưng chàng bỏ tấm vải lại, mình trần chạy trốn.

53. Họ giải Đức Chúa Jesus đến nhà của vị thượng tế. Tất cả các trưởng tế, các trưởng lão và các thầy dạy giáo luật đều tụ họp tại đó.

54. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh của vị thượng tế; ông ngồi với những người lính, và sưởi ấm bên đống lửa.

55. Các trưởng tế và toàn thể Hội Đồng cố tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jesus, để giết Ngài, nhưng họ không tìm được gì cả. 56. Bởi vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không phù hợp nhau. 57. Có vài người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng: 58. "Chúng tôi có nghe Người nói: Ta sẽ phá hủy đền thờ do tay người xây dựng; trong ba ngày Ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người." 59. Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không phù hợp nhau.

60. Vị thượng tế đã đứng lên ở giữa, và hỏi Đức Chúa Jesus rằng: "Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà những người nầy tố cáo ngươi sao?" 61. Nhưng Ngài vẫn yên lặng - không đáp lại gì cả.

Vị thượng tế lại hỏi Ngài: "Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng hay không?"

62. Đức Chúa Jesus đáp: “Chính Ta! Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải của Đấng Quyền Năng, và sẽ đến giữa những đám mây trên trời."

63. Vị thượng tế xé trang phục của mình, rồi nói: "Chúng ta có cần thêm những nhân chứng nào nữa? 64. Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị quyết định thế nào?"

Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết. 65. Vài người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mặt Ngài, rồi đấm Ngài, và nói với Ngài: “Hãy nói tiên tri đi!” Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài.

66. Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những tớ gái của vị thượng tế đến, 67. nhìn thấy Phi-e-rơ đang sưởi, thì nhìn vào ông, và nói: "Ông cũng đã ở với Jesus, người Na-xa-rét." 68. Nhưng ông chối rằng: "Tôi không biết, và cũng không hiểu cô nói gì." Rồi ông bỏ đi ra sân trước; thì gà gáy.

69. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: "Người nầy cũng thuộc về bọn chúng." 70. Nhưng ông lại chối một lần nữa.

Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với Phi-e-rơ: "Chắc chắn ngươi cũng thuộc về bọn chúng, bởi vì ngươi là người Ga-li-lê." 71. Nhưng ông bắt đầu nguyền rủa và thề: "Tôi không hề quen biết người mà các ông đang nói đây."

72. Ngay lập tức, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói với ông: "Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần." Ông bắt đầu bật khóc.

Bản Dịch Đại Chúng

Lúc này, còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các trưởng tế và những thầy dạy giáo luật lập mưu bắt Ngài, để họ có thể giết Ngài. Họ nói: “Đừng làm trong ngày lễ, để không tạo sự khích động trong dân chúng.”

Ngài đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người bị bịnh phung; khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn, có một phụ nữ đến, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt giá. Bà đập bể bình ngọc và rót dầu thơm trên đầu của Ngài.

Lúc này, có vài người tức giận nói với nhau: "Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? Bởi vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm đơ-ni-ê, để bố thí cho những người nghèo." Và họ đã nặng lời với bà.

Nhưng Đức Chúa Jesus nói: "Hãy để yên cho bà. Tại sao các ngươi gây phiền hà cho bà? Bà đã làm một việc tốt cho Ta. Bởi vì các ngươi luôn luôn có những người nghèo bên mình, và khi nào muốn, các ngươi luôn luôn có thể làm điều tốt cho họ; tuy nhiên các ngươi không luôn luôn có Ta. Bà đã làm điều mình có thể làm. Bà đã xức xác của Ta trước để chuẩn bị cho việc chôn cất. Thật vậy, Ta nói với các ngươi: Trên cả thế giới nầy, bất kỳ nơi nào Phúc Âm được rao giảng, việc mà người phụ nữ nầy đã làm sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người."

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các trưởng tế để phản nộp Ngài cho họ. Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho hắn tiền bạc. Và rồi hắn tìm cơ hội thuận tiện để hắn có thể giao nộp Ngài.

Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, là ngày người ta hiến dâng chiên con của lễ Vượt Qua, các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: Thầy muốn chúng con đi và chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?

Rồi Ngài sai hai môn đồ của Ngài đi và dặn: "Hãy vào trong thành phố, có một người mang vò nước sẽ gặp các ngươi. Hãy đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, hãy nói với chủ nhà đó rằng: Thầy hỏi: Phòng khách, nơi Ta và các môn đồ Ta ăn lễ Vượt Qua, ở đâu? Người sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó."

Hai môn đồ đã đi, vào trong thành phố, và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị cho lễ Vượt Qua.

Tối đến, Ngài cùng với mười hai sứ đồ đến. Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus phán: "Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta, người đó đang ngồi ăn với Ta."

Họ bắt đầu buồn rầu, rồi từng người một lần lượt hỏi Ngài: "Chắc chắn không phải là con, phải không?"

Ngài đáp: "Đó là một trong mười hai người, là người đang chấm chung một chén với Ta. Thật vậy Con Người phải đi, như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà hắn đừng sinh ra thì tốt hơn cho hắn."

Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ và nói: "Hãy nhận lấy! Đây là thân thể của Ta."

Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho họ, và tất cả đều uống. Ngài nói với họ: "Đây là huyết của Ta, của giao ước đã đổ ra cho nhiều người. Thật vậy, Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến ngày Ta sẽ uống thức mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời."

Sau khi hát thánh ca, họ đi ra để đến núi Ô-liu.

Đức Chúa Jesus nói với họ: "Tất cả các ngươi sẽ lìa xa; vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác. Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi."

Phi-e-rơ nói với Ngài: "Dù cho tất cả lìa xa, nhưng không phải con."

Đức Chúa Jesus nói với ông: "Thật vậy, Ta nói cho con - với chính con - hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần."

Nhưng ông quả quyết nói rằng: "Nếu cần cho con cùng chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy."

Tất cả đều nói như vậy.

Rồi họ đến một nơi, có tên là Ghết-sê-ma-nê, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: "Hãy ngồi đây trong khi Ta cầu nguyện."

Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với Ngài. Ngài bắt đầu bàng hoàng và sầu não. Ngài nói với họ: "Linh hồn của Ta đau buồn cho đến khi chết; hãy ở đây, và tỉnh thức."

Đi thêm một quãng nữa, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện nếu có thể được thì xin giờ nầy có thể qua khỏi Ngài. 36. Ngài nói: "A-ba! Cha ơi! Mọi việc đều là có thể cho Ngài. Xin cất chén nầy khỏi Con - nhưng không theo ý Con, nhưng theo ý của Ngài."

Rồi Ngài trở lại, thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-e-rơ: "Si-môn, con ngủ sao! Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối."

Ngài lại đi, và cầu nguyện, giống như lời cầu nguyện mà Ngài đã nói. Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn đang ngủ. Bởi vì mắt họ đã trĩu nặng, và họ không biết gì để trả với lời Ngài.

Ngài trở lại lần thứ ba, và nói với họ: “Các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi! Kìa, giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ có tội đã đến. Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến gần."

Trong khi Ngài còn đang nói, Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đến - cùng với hắn có một đám đông cầm gươm và gậy, từ các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão.

Kẻ phản nộp đã cho họ một dấu hiệu: "Hễ tôi hôn ai, đó là người ấy; hãy bắt Người và giải đi cho cẩn thận." Ngay khi vừa đến, hắn đến gần Ngài và nói: "Thưa Thầy" - rồi hắn hôn Ngài. Chúng liền ra tay trên Ngài và bắt Ngài. Một trong những người đứng cạnh đó rút gươm, đánh một đầy tớ của thượng tế và chém đứt tai của hắn.

Đức Chúa Jesus nói với họ: "Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp? Hằng ngày Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta. Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm."

Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải. Họ tóm lấy chàng nhưng chàng bỏ tấm vải lại, mình trần chạy trốn.

Họ giải Đức Chúa Jesus đến nhà của vị thượng tế. Tất cả các trưởng tế, các trưởng lão và các thầy dạy giáo luật đều tụ họp tại đó.

Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh của vị thượng tế; ông ngồi với những người lính, và sưởi ấm bên đống lửa.

Các trưởng tế và toàn thể Hội Đồng cố tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jesus, để giết Ngài, nhưng họ không tìm được gì cả. Bởi vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không phù hợp nhau. Có vài người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng: "Chúng tôi có nghe Người nói: Ta sẽ phá hủy đền thờ do tay người xây dựng; trong ba ngày Ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người." Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không phù hợp nhau.

Vị thượng tế đã đứng lên ở giữa, và hỏi Đức Chúa Jesus rằng: "Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà những người nầy tố cáo ngươi sao?" Nhưng Ngài vẫn yên lặng - không đáp lại gì cả.

Vị thượng tế lại hỏi Ngài: "Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng hay không?"

Đức Chúa Jesus đáp: “Chính Ta! Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải của Đấng Quyền Năng, và sẽ đến giữa những đám mây trên trời."

Vị thượng tế xé trang phục của mình, rồi nói: "Chúng ta có cần thêm những nhân chứng nào nữa? Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị quyết định thế nào?"

Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết. Vài người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mặt Ngài, rồi đấm Ngài, và nói với Ngài: “Hãy nói tiên tri đi!” Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài.

Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những tớ gái của vị thượng tế đến, nhìn thấy Phi-e-rơ đang sưởi, thì nhìn vào ông, và nói: "Ông cũng đã ở với Jesus, người Na-xa-rét." Nhưng ông chối rằng: "Tôi không biết, và cũng không hiểu cô nói gì." Rồi ông bỏ đi ra sân trước; thì gà gáy.

Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: "Người nầy cũng thuộc về bọn chúng." Nhưng ông lại chối một lần nữa.

Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với Phi-e-rơ: "Chắc chắn ngươi cũng thuộc về bọn chúng, bởi vì ngươi là người Ga-li-lê." Nhưng ông bắt đầu nguyền rủa và thề: "Tôi không hề quen biết người mà các ông đang nói đây."

Ngay lập tức, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói với ông: "Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần." Ông bắt đầu bật khóc.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lúc này, còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các trưởng tế và những thầy dạy giáo luật lập mưu bắt Ngài, để họ có thể giết Ngài. 2. Họ nói: “Đừng làm trong ngày lễ, để không tạo sự khích động trong dân chúng.”

3. Ngài đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người bị bịnh phung; khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn, có một phụ nữ đến, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt giá. Bà đập bể bình ngọc và rót dầu thơm trên đầu của Ngài.

4. Lúc này, có vài người tức giận nói với nhau: "Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? 5. Bởi vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm đơ-ni-ê, để bố thí cho những người nghèo." Và họ nặng lời với bà.

6. Nhưng Đức Chúa Jesus nói: "Hãy để yên cho bà. Tại sao các ngươi gây phiền hà cho bà? Bà đã làm một việc tốt cho Ta. 7. Bởi vì các ngươi luôn luôn có những người nghèo bên mình, và khi nào muốn, các ngươi luôn luôn có thể làm điều tốt cho họ; tuy nhiên các ngươi không luôn luôn có Ta. 8. Bà đã làm điều mình có thể làm. Bà đã xức xác của Ta trước để chuẩn bị cho việc chôn cất. 9. Thật vậy, Ta nói với các ngươi: Trên cả thế giới nầy, bất kỳ nơi nào Phúc Âm được rao giảng, việc mà người phụ nữ nầy đã làm sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người."

10. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các trưởng tế để phản nộp Ngài cho họ. 11. Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho hắn tiền bạc. Và rồi hắn tìm cơ hội thuận tiện để hắn có thể giao nộp Ngài.

12. Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, là ngày người ta hiến dâng chiên con của lễ Vượt Qua, các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: Thầy muốn chúng con đi và chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?

13. Rồi Ngài sai hai môn đồ của Ngài đi và dặn: "Hãy vào trong thành phố, có một người mang vò nước sẽ gặp các ngươi. Hãy đi theo người đó. 14. Người đó vào nhà nào, hãy nói với chủ nhà đó rằng: Thầy hỏi: Phòng khách, nơi Ta và các môn đồ Ta ăn lễ Vượt Qua, ở đâu? 15. Người sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó."

16. Hai môn đồ đã đi, vào trong thành phố, và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị cho lễ Vượt Qua.

17. Tối đến, Ngài cùng với mười hai sứ đồ đến. 18. Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus phán: "Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta, người đó đang ngồi ăn với Ta."

19. Họ bắt đầu buồn rầu, rồi từng người một lần lượt hỏi Ngài: "Chắc chắn không phải là con, phải không?"

20. Ngài đáp: "Đó là một trong mười hai người, là người đang chấm chung một chén với Ta. 21. Thật vậy Con Người phải đi, như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà hắn đừng sinh ra thì tốt hơn cho hắn."

22. Khi họ đang ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ và nói: "Hãy nhận lấy! Đây là thân thể của Ta."

23. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho họ, và tất cả đều uống. 24. Ngài nói với họ: "Đây là huyết của Ta, của giao ước đã đổ ra cho nhiều người. 25. Thật vậy, Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến ngày Ta sẽ uống thức mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời."

26. Sau khi hát thánh ca, họ đi ra để đến núi Ô-liu.

27. Đức Chúa Jesus nói với họ: "Tất cả các ngươi sẽ lìa xa; vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác. 28. Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi."

29. Phi-e-rơ nói với Ngài: "Dù cho tất cả lìa xa, nhưng không phải con."

30. Đức Chúa Jesus nói với ông: "Thật vậy, Ta nói cho con - với chính con - hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần."

31. Nhưng ông quả quyết nói rằng: "Nếu cần cho con cùng chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy."

Tất cả đều nói như vậy.

32. Rồi họ đến một nơi, có tên là Ghết-sê-ma-nê, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: "Hãy ngồi đây trong khi Ta cầu nguyện."

33. Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với Ngài. Ngài bắt đầu bàng hoàng và sầu não. 34. Ngài nói với họ: "Linh hồn của Ta đau buồn cho đến khi chết; hãy ở đây, và tỉnh thức."

35. Đi thêm một quãng nữa, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện nếu có thể được thì xin giờ nầy có thể qua khỏi Ngài. 36. Ngài nói: "A-ba! Cha ơi! Mọi việc đều là có thể cho Ngài. Xin cất chén nầy khỏi Con - nhưng không theo ý Con, nhưng theo ý của Ngài."

37. Rồi Ngài trở lại, thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-e-rơ: "Si-môn, con ngủ sao! Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? 38. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối."

39. Ngài lại đi, và cầu nguyện, giống như lời cầu nguyện mà Ngài đã nói. 40. Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn đang ngủ. Bởi vì mắt họ đã trĩu nặng, và họ không biết gì để trả với lời Ngài.

41. Ngài trở lại lần thứ ba, và nói với họ: “Các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi! Kìa, giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ có tội đã đến. 42. Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến gần."

43. Trong khi Ngài còn đang nói, Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đến - cùng với hắn có một đám đông cầm gươm và gậy, từ các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão.

44. Kẻ phản nộp đã cho họ một dấu hiệu: "Hễ tôi hôn ai, đó là người ấy; hãy bắt Người và giải đi cho cẩn thận." 45. Ngay khi vừa đến, hắn đến gần Ngài và nói: "Thưa Thầy" - rồi hắn hôn Ngài. 46. Chúng liền ra tay trên Ngài và bắt Ngài. 47. Một trong những người đứng cạnh đó rút gươm, đánh một đầy tớ của thượng tế và chém đứt tai của hắn.

48. Đức Chúa Jesus nói với họ: "Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp? 49. Hằng ngày Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta. Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm."

50. Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. 51. Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải. Họ tóm lấy chàng 52. nhưng chàng bỏ tấm vải lại, mình trần chạy trốn.

53. Họ giải Đức Chúa Jesus đến nhà của vị thượng tế. Tất cả các trưởng tế, các trưởng lão và các thầy dạy giáo luật đều tụ họp tại đó.

54. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh của vị thượng tế; ông ngồi với những người lính, và sưởi ấm bên đống lửa.

55. Các trưởng tế và toàn thể Hội Đồng cố tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jesus, để giết Ngài, nhưng họ không tìm được gì cả. 56. Bởi vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không phù hợp nhau. 57. Có vài người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng: 58. "Chúng tôi có nghe Người nói: Ta sẽ phá hủy đền thờ do tay người xây dựng; trong ba ngày Ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người." 59. Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không phù hợp nhau.

60. Vị thượng tế đã đứng lên ở giữa, và hỏi Đức Chúa Jesus rằng: "Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà những người nầy tố cáo ngươi sao?" 61. Nhưng Ngài vẫn yên lặng - không đáp lại gì cả.

Vị thượng tế lại hỏi Ngài: "Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng hay không?"

62. Đức Chúa Jesus đáp: “Chính Ta! Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải của Đấng Quyền Năng, và sẽ đến giữa những đám mây trên trời."

63. Vị thượng tế xé trang phục của mình, rồi nói: "Chúng ta có cần thêm những nhân chứng nào nữa? 64. Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị quyết định thế nào?"

Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết. 65. Vài người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mặt Ngài, rồi đấm Ngài, và nói với Ngài: “Hãy nói tiên tri đi!” Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài.

66. Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những tớ gái của vị thượng tế đến, 67. nhìn thấy Phi-e-rơ đang sưởi, thì nhìn vào ông, và nói: "Ông cũng đã ở với Jesus, người Na-xa-rét." 68. Nhưng ông chối rằng: "Tôi không biết, và cũng không hiểu cô nói gì." Rồi ông bỏ đi ra sân trước; thì gà gáy.

69. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: "Người nầy cũng thuộc về bọn chúng." 70. Nhưng ông lại chối một lần nữa.

Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với Phi-e-rơ: "Chắc chắn ngươi cũng thuộc về bọn chúng, bởi vì ngươi là người Ga-li-lê." 71. Nhưng ông bắt đầu nguyền rủa và thề: "Tôi không hề quen biết người mà các ông đang nói đây."

72. Ngay lập tức, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói với ông: "Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần." Ông bắt đầu bật khóc.

Bản Dịch 1925

1. Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Jêsus và giết đi. 2. Vì họ nói rằng: Chẳng nên làm việc nầy trong này lễ, sợ sanh sự xôn xao trong dân chúng.

3. Đức Chúa Jêsus ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà Si-môn là kẻ phung. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quí giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Jêsus. 4. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? 5. Vì có thể bán dầu đó được hơn ba trăm đơ-ni-ê, mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy, họ oán trách người. 6. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để mặc người; sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. 7. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được; nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. 8. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác cho ta trước để chôn. 9. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.

10. Bấy giờ, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong mười hai sứ đồ, đến nơi các thầy tế lễ cả, để nộp Đức Chúa Jêsus cho. 11. họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc; rồi Giu-đa tìm dịp tiện để nộp Ngài.

12. Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu? 13. Ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước; cứ theo sau, 14. hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán: Cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ Vượt Qua với môn đồ ta ở đâu? 15. Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta. 16. Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ Vượt Qua.

17. Buổi chiều, Ngài đến với mười hai sứ đồ. 18. Đang ngồi ăn, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta. 19. Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? 20. Ngài đáp rằng: Ấy là một trong mười hai người, là người thò tay vào mâm cùng ta. 21. Vì Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn.

22. Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. 23. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. 24. Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. 25. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Ðức Chúa Trời.

26. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi ô-li-ve. 27. Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm; vì có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. 28. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 29. Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. 30. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. 31. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy.

32. Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. 33. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. 34. Ngài phán cùng ba người rằng: Linh-hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết; các ngươi hãy ở đây, và tỉnh thức. 35. Rồi Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ nầy qua khỏi mình. 36. Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn. 37. Rồi Ngài trở lại, thấy ba người ngủ; bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Si-môn, ngủ ư! Ngươi không thức được một giờ sao? 38. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. 39. Ngài lại đi lần nữa, và cầu nguyện, y như lời trước. 40. Ngài trở lại, thấy môn đồ còn ngủ, vì con mắt đã đừ quá; và không biết trả lời cùng Ngài thể nào. 41. Ngài trở lại lần thứ ba, phán cùng môn đồ rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! thôi, giờ đã tới rồi; nầy, Con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. 42. Hãy chờ dậy, đi hè; kìa, đứa phản ta đã đến gần. 43. Ngài đang còn phán, tức thì Giu-đa, là một trong mười hai sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão phái đến. 44. Vả, đứa phản Ngài đã cho chúng dấu hiệu nầy: Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó; hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. 45. Vậy, khi Giu-đa đến rồi, liền lại gần Ngài mà nói rằng: Lạy thầy! Rồi nó hôn Ngài. 46. Chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Jêsus. 47. Có một người trong những kẻ ở đó rút gươm ra, đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai đi. 48. Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như ta là kẻ trộm cướp. 49. Ta hằng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta; nhưng điều ấy xảy đến, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 50. Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. 51. Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình; chúng bắt người. 52. Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng.

53. Chúng điệu Đức Chúa Jêsus đến nơi thầy cả thượng phẩm, có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão, và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. 54. Phi-e-rơ theo sau Ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm; rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. 55. Vả, các thầy tế lễ cả, cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Jêsus đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. 56. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng Ngài; nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. 57. Bấy giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng Ngài rằng: 58. Chúng tôi có nghe người nói: Ta sẽ phá đền thờ nầy bởi tay người ta cất lên, khỏi ba ngày, ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. 59. Song về điều nầy, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa.

60. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng, tra hỏi Đức Chúa Jêsus mà rằng: Ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ nầy cáo ngươi sao? 61. Nhưng Đức Chúa Jêsus làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: Ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? 62. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. 63. Bấy giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng: Chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? 64. Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào: Ai nấy đều đoán Ngài đáng chết.

65. Có kẻ nhổ trên Ngài, đậy mặt Ngài lại, đấm Ngài, và nói với Ngài rằng: Hãy nói tiên tri đi! Các lính canh lấy gậy đánh Ngài.

66. Phi-e-rơ đang ở dưới nơi sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, 67. thấy Phi-e-rơ đang sưởi, ngó người mà rằng: ngươi trước cũng ở với Jêsus Na-xa-rét! 68. Nhưng người chối rằng: Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi. Đoạn, người bước ra tiền đường, thì gà gáy. 69. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: Người nầy cũng là bọn đó. 70. Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chặp, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Ga-li-lê. 71. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó! 72. Tức thì gà gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc.

Bản Dịch 2011

Âm Mưu Giết Chúa

(Mat 26:1-5; Lu 22:1-2; Gg 11:45-53)

1 Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật bàn với nhau, tìm cách lén bắt Ngài và giết đi. 2 Họ bàn rằng, “Không nên ra tay trong kỳ lễ, kẻo sẽ gây náo động trong dân.”

Chúa Ðược Xức Dầu tại Bê-tha-ni

(Mat 26:6-13; Gg 12:1-8)

3 Khi Ngài ở Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người mắc bịnh ngoài da, lúc Ngài đang ngồi tại bàn ăn, một phụ nữ đến và mang theo một bình ngọc chứa đầy dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền. Nàng đập vỡ bình ngọc và đổ dầu trên đầu Ngài. 4 Nhưng vài người ở đó bực bội nói với nhau, “Tại sao lại phí dầu ấy như thế? 5 Vì dầu ấy có thể bán được ba trăm đơ-na-ri để giúp người nghèo.” Rồi họ quở trách nàng.

6 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để yên nàng. Tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho Ta. 7 Vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, và các ngươi có thể làm việc thiện cho họ bất cứ lúc nào các ngươi muốn; nhưng các ngươi sẽ không có Ta luôn. 8 Nàng đã làm những gì nàng có thể làm được, nàng đã xức xác Ta trước khi chôn. 9 Quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ nơi nào Tin Mừng này được rao giảng trên toàn thế giới, những gì nàng làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa Phản Bội

(Mat 26:14-16; Lu 22:3-6)

10 Bấy giờ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai môn đồ, đến với các trưởng tế để phản nộp Ngài cho họ. 11 Khi nghe hắn nói thế, họ rất mừng và hứa sẽ cho hắn một số tiền. Vậy hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp Ngài.

Chúa Ăn Lễ Vượt Qua

(Mat 26:17-25; Lu 22:7-14, 21-23; Gg 13:21-30)

12 Vào ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men, ngày người ta sát tế con chiên của Lễ Vượt Qua, các môn đồ Ngài hỏi Ngài, “Thầy muốn chúng con đi và chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?”

13 Ngài sai hai môn đồ ra đi và dặn, “Hãy vào trong thành, một người mang một vò nước sẽ gặp hai ngươi, hãy theo người ấy. 14 Khi người ấy vào nhà nào, các ngươi hãy nói với chủ nhà ấy, ‘Thầy hỏi: Phòng khách là nơi Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?’ 15 Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng rộng trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn. Hãy dọn tiệc cho chúng ta tại đó.”

16 Vậy các môn đồ ấy ra đi, vào thành, và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ. Vậy họ dọn tiệc cho Lễ Vượt Qua.

17 Ðến chiều tối Ngài đến với nhóm mười hai môn đồ. 18 Ðang khi họ ngồi ăn, Ðức Chúa Jesus nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi: một người trong các ngươi sẽ phản Ta, một người đang ăn với Ta.”

19 Các môn đồ bắt đầu buồn bã và lần lượt hỏi Ngài, “Chắc chắn không phải con, phải không?”

20 Ngài trả lời họ, “Ðó là một trong nhóm mười hai người, một người đã chấm miếng bánh chung một tô với Ta. 21 Con Người phải đi y như đã chép về Người, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”

Chúa Thiết Lập Tiệc Thánh

(Mat 26:26-30; Lu 22:14-20; 1 Cô 11:23-35)

22 Trong khi họ dùng bữa, Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy cầm lấy. Ðây là thân thể Ta.” 23 Sau đó Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và mọi người đều uống chén ấy. 24 Ngài nói với họ, “Ðây là huyết Ta, huyết của giao ước mới, đổ ra cho nhiều người. 25 Quả thật, Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến ngày đó, ngày Ta uống nước nho mới trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

26 Sau khi hát một bản thánh ca, họ đi ra để lên Núi Ô-liu.

Chúa Báo Trước Phi-rơ Sẽ Chối Ngài

(Mat 26:31-35; Lu 22:31-34; Gg 13:36-38)

27 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, vì có lời chép rằng,

‘Ta sẽ đánh người chăn,

Và bầy chiên sẽ tản lạc.’

28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.”

29 Phi-rơ nói với Ngài, “Dầu tất cả lìa bỏ Thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Thầy.”

30 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Quả thật, Ta nói với ngươi: đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, chính ngươi sẽ chối Ta ba lần.”

31 Nhưng Phi-rơ nói quả quyết hơn, “Dù con phải chết với Thầy, con nhất quyết sẽ không chối Thầy.” Tất cả môn đồ đều nói như vậy.

Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

(Mat 26:36-46; Lu 22:39-46)

32 Bấy giờ họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Hãy ngồi đây trong khi Ta đi cầu nguyện.” 33 Ngài đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo, rồi bắt đầu buồn bã và sầu não. 34 Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta buồn bã gần chết. Hãy ở đây và thức canh.”

35 Ngài đi xa thêm một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, nếu có thể được, xin giờ ấy qua khỏi Ngài. 36 Ngài nói, “A-ba, thưa Cha, Cha có thể làm mọi sự. Xin cất chén này khỏi Con, nhưng không theo ý Con, mà theo ý Cha.”

37 Ngài trở lại và thấy họ đều ngủ, Ngài nói với Phi-rơ, “Si-môn, ngươi ngủ sao? Ngươi không thể thức canh một giờ sao? 38 Hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

39 Ngài lại đi, cầu nguyện, và nói y như lần trước. 40 Sau đó Ngài trở lại và thấy các môn đồ đang ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. Họ không còn biết trả lời với Ngài thế nào.

41 Ngài trở lại lần thứ ba và nói với họ, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Ðủ rồi. Ðã đến giờ rồi. Này, Con Người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 42 Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Này, kẻ phản Ta đến kìa.”

Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác

(Mat 26:47-56; Lu 22:47-53; Gg 18:3-12)

43 Trong khi Ngài còn nói, Giu-đa, một trong mười hai môn đồ, xông đến; hắn dẫn theo một đám đông mang gươm giáo, gậy gộc, do các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão sai đi. 44 Trước đó tên phản bội Ngài đã cho chúng một ám hiệu rằng, “Hễ người nào tôi hôn thì chính là người đó. Hãy bắt người ấy và giải đi cho cẩn thận.” 45 Khi đến nơi, hắn liền tiến ngay lại Ngài và nói, “Chào Thầy,” rồi hắn hôn Ngài. 46 Chúng tra tay trên Ngài và bắt Ngài. 47 Nhưng một trong những người đứng gần đó rút gươm ra, chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt tai người ấy. 48 Ðức Chúa Jesus lên tiếng và nói với họ, “Sao các ngươi đem gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt một tên trộm cướp vậy? 49 Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ và giảng dạy, mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng sự việc phải xảy ra như thế này để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

50 Bấy giờ tất cả môn đồ đều bỏ Ngài mà chạy trốn. 51 Nhưng có một thanh niên kia đi theo Ngài, trên người chỉ quấn một tấm vải. Chúng túm lấy chàng, 52 nhưng chàng bỏ tấm vải lại và vuột chạy thoát thân.

Giới Lãnh Ðạo Do-thái Xét Xử Chúa

(Mat 26:57-68; Lu 22:54-55, 63-71; Gg 18:13-14, 19-24)

53 Người ta điệu Ðức Chúa Jesus đến vị thượng tế. Bấy giờ tất cả các trưởng tế, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật đều họp lại. 54 Phi-rơ đi theo Ngài xa xa cho đến khi vào sân của dinh thượng tế. Ông ngồi chung với các cảnh binh và sưởi ấm bên đống lửa. 55 Các trưởng tế và cả Hội Ðồng cố tìm chứng cớ để buộc tội Ðức Chúa Jesus hầu có thể kết án tử hình Ngài, nhưng họ chẳng tìm được chứng cớ nào. 56 Vì tuy có nhiều kẻ đưa ra những chứng dối để buộc tội Ngài, nhưng các lời chứng của chúng lại không ăn khớp với nhau. 57 Có mấy kẻ đứng dậy làm chứng dối chống lại Ngài rằng, 58 “Chúng tôi có nghe ông ấy nói, ‘Ta sẽ phá đền thờ này, đã do tay người ta xây dựng, trong ba ngày Ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không do tay người ta xây dựng.’” 59 Nhưng ngay về điểm ấy, lời chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau.

60 Bấy giờ vị thượng tế đứng dậy giữa họ và hỏi Ðức Chúa Jesus rằng, “Ngươi không trả lời sao? Những người này tố cáo ngươi điều gì thế?” 61 Nhưng Ngài vẫn im lặng, không trả lời một tiếng. Vị thượng tế lại chất vấn và hỏi Ngài, “Ngươi có phải là Ðấng Christ, Con của Ðấng Ðược Chúc Tụng không?”

62 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đáp, “Chính Ta. Rồi đây, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Ðấng Quyền Năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến.”

63 Vị thượng tế bèn xé toạc chiếc áo choàng của ông và nói, “Chúng ta có cần các nhân chứng nữa chăng? 64 Quý vị đã nghe rõ những lời nói phạm thượng rồi đấy. Quý vị tính sao?” Tất cả Hội Ðồng đều lên án rằng Ngài đáng chết. 65 Một vài kẻ bắt đầu phun nhổ trên Ngài. Chúng bịt mắt Ngài lại rồi thoi đấm Ngài. Chúng nói với Ngài, “Hãy nói tiên tri đi!” Các cảnh binh cũng túm lấy Ngài và tát Ngài túi bụi.

Phi-rơ Chối Chúa

(Mat 26:69-75; Lu 22:56-62; Gg 18:15-18, 25-27)

66 Trong khi đó Phi-rơ đang ở dưới sân. Một tớ gái của vị thượng tế đi tới, 67 khi thấy Phi-rơ đang ngồi sưởi ấm, cô ấy nhìn chăm chăm vào ông, và nói, “Ông cũng là người ở với ông Jesus người Na-xa-rét.”

68 Nhưng Phi-rơ chối phăng và nói, “Tôi không biết và cũng không hiểu cô nói gì.” Nói xong ông đứng dậy và đi ra trước sân. Lúc ấy một con gà cất tiếng gáy.

69 Thấy ông đến đó, người tớ gái bước lại và nói với những người đứng gần đó, “Ông này là người trong bọn họ đấy.” 70 Nhưng Phi-rơ lại chối nữa.

Một lát sau mấy người đứng gần đó nói với Phi-rơ, “Chắc chắn rồi, ông là một người trong bọn họ, vì ông cũng là người Ga-li-lê.”

71 Nhưng Phi-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề, “Tôi không biết người các ông nói là ai.” 72 Ngay lúc đó con gà cất tiếng gáy lần thứ hai.

Phi-rơ nhớ lại những lời Ðức Chúa Jesus đã nói với ông, “Trước khi gà gáy hai lần, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành