Mác: Chương 13

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời tiên báo về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và sự quang lâm của Chúa

1. Khi Ngài đang ra khỏi đền thờ, một môn đồ của Ngài nói với Ngài: Thưa Thầy! Hãy nhìn những tảng đá và những tòa nhà!” 2. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Con thấy những tòa nhà vĩ đại nầy phải không? Rồi đây sẽ không còn tảng đá nào chồng trên tảng đá khác, mà không bị đổ xuống.”

3. Lúc Ngài ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài: 4. Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào những điều nầy sẽ xảy ra? Và có dấu hiệu nào cho biết khi nào tất cả những điều ấy sẽ được ứng nghiệm?

5. Đức Chúa Jesus bắt đầu nói với họ: “Hãy thận trọng! Đừng để ai lừa gạt các con. 6. Nhiều kẻ sẽ đến trong danh của Ta và nói rằng: Chính ta là đấng đó, và họ sẽ lừa gạt nhiều người. 7. Rồi khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, đừng bối rối; điều đó phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng. 8. Bởi vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất, và sẽ có những nạn đói tại nhiều nơi. Những điều đó chỉ là khởi đầu như những đau đớn lúc sinh. 9. Nhưng các con phải thận trọng cho mình, họ sẽ phản nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ.

10. Nhưng trước hết, Phúc Âm phải được rao giảng cho tất cả các dân tộc. 11. Khi họ giải các con, để nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; bởi vì không phải các con nói, nhưng là Đức Thánh Linh. 12. Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết. 13. Các con sẽ bị tất cả ghét vì danh Ta. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.

14. Nhưng khi các con thấy sự kinh tởm của cảnh hoang tàn, diễn ra tại nơi lẽ ra không nên có - ai đọc phải hiểu - thì ai đang ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; 15. ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì khỏi nhà của mình; 16. ai ở ngoài đồng đừng trở về lấy vật bỏ lại, hay quần áo của mình. 17. Trong những ngày đó, thật khốn khổ cho những người mang thai và những người còn cho con bú! 18. Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra vào mùa đông. 19. Vì trong những ngày đó, sẽ có hoạn nạn mà từ thuở sáng tạo - là lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ - cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. 20. Nếu Chúa không rút ngắn những ngày đó thì không một thể xác nào được cứu; nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. 21. Khi đó, nếu có ai nói với các con: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay ở đó, thì các con đừng tin. 22. Những kẻ giả mạo Đấng Christ và những tiên tri giả sẽ trỗi dậy; chúng làm các dấu lạ, phép mầu, nếu có thể sẽ lừa gạt cả những người được chọn. 23. Nhưng hãy thận trọng vì Ta đã nói trước cho các con tất cả những điều đó.

24. Trong những ngày đó, sau lúc hoạn nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, 25. các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và những quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

26. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đến giữa đám mây với quyền năng và vinh quang rất lớn. 27. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn của Ngài từ bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất.

28. Hãy rút ra bài học từ ngụ ngôn về cây vả, vừa lúc cành còn non, lá đang trổ, thì các con biết mùa hạ sắp đến. 29. Cũng vậy, khi các con thấy những điều đó xảy ra, hãy biết rằng Ngài đã gần, ngay trước cửa. 30. Thật vậy, Ta nói cho các con, thời đại nầy sẽ không qua đi, trước khi tất cả những điều này xảy ra. 31. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

32. Về ngày hay giờ, thì không ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời, hay là Con, chỉ một mình Cha mà thôi. 33. Hãy thận trọng, hãy tỉnh thức, bởi vì các con không biết khi nào điều đó đến. 34. Giống như một người kia rời nhà của mình, lên đường đi xa, vào trao quyền cho những đầy tớ của mình, mỗi người một việc. Rồi ông truyền cho người gác cửa rằng người đó phải tỉnh thức. 35. Vì vậy, hãy tỉnh thức bởi vì các con không biết khi nào chủ nhà trở về, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng, 36. Đừng để chủ về thình lình, ông bắt gặp các con đang ngủ chăng. 37. Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!”

Bản Dịch Đại Chúng

Lời tiên báo về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và sự quang lâm của Chúa

Khi Ngài đang ra khỏi đền thờ, một môn đồ của Ngài nói với Ngài: Thưa Thầy! Hãy nhìn những tảng đá và những tòa nhà!” Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Con thấy những tòa nhà vĩ đại nầy phải không? Rồi đây sẽ không còn tảng đá nào chồng trên tảng đá khác, mà không bị đổ xuống.”

Lúc Ngài ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài: Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào những điều nầy sẽ xảy ra? Và có dấu hiệu nào cho biết khi nào tất cả những điều ấy sẽ được ứng nghiệm?

Đức Chúa Jesus bắt đầu nói với họ: “Hãy thận trọng! Đừng để ai lừa gạt các con. Nhiều kẻ sẽ đến trong danh của Ta và nói rằng: Chính ta là đấng đó, và họ sẽ lừa gạt nhiều người. Rồi khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, đừng bối rối; điều đó phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng. Bởi vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất, và sẽ có những nạn đói tại nhiều nơi. Những điều đó chỉ là khởi đầu như những đau đớn lúc sinh. Nhưng các con phải thận trọng cho mình, họ sẽ phản nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ.

Nhưng trước hết, Phúc Âm phải được rao giảng cho tất cả các dân tộc. Khi họ giải các con, để nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; bởi vì không phải các con nói, nhưng là Đức Thánh Linh. Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị tất cả ghét vì danh Ta. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.

Nhưng khi các con thấy sự kinh tởm của cảnh hoang tàn, diễn ra tại nơi lẽ ra không nên có - ai đọc phải hiểu - thì ai đang ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì khỏi nhà của mình; ai ở ngoài đồng đừng trở về lấy vật bỏ lại, hay quần áo của mình. Trong những ngày đó, thật khốn khổ cho những người mang thai và những người còn cho con bú! Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra vào mùa đông. Vì trong những ngày đó, sẽ có hoạn nạn mà từ thuở sáng tạo - là lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ - cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu Chúa không rút ngắn những ngày đó thì không một thể xác nào được cứu; nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. Khi đó, nếu có ai nói với các con: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay ở đó, thì các con đừng tin. Những kẻ giả mạo Đấng Christ và những tiên tri giả sẽ trỗi dậy; chúng làm các dấu lạ, phép mầu, nếu có thể được sẽ lừa gạt cả những người được chọn. Nhưng hãy thận trọng bởi vì Ta đã nói trước cho các con tất cả những điều đó.

Trong những ngày đó, sau lúc hoạn nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và những quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đến giữa đám mây với quyền năng và vinh quang rất lớn. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn của Ngài từ bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất.

Hãy rút ra bài học từ ngụ ngôn về cây vả, vừa lúc cành còn non, lá đang trổ, thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy những điều đó xảy ra, hãy biết rằng Ngài đã gần, ngay trước cửa. Thật vậy, Ta nói cho các con, thời đại nầy sẽ không qua đi, trước khi tất cả những điều này xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

Về ngày hay giờ, thì không ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời, hay là Con, chỉ một mình Cha mà thôi. Hãy thận trọng, hãy tỉnh thức, bởi vì các con không biết khi nào điều đó đến. Giống như một người kia rời nhà của mình, lên đường đi xa, vào trao quyền cho những đầy tớ của mình, mỗi người một việc. Rồi ông truyền cho người gác cửa rằng người đó phải tỉnh thức. Vì vậy, hãy tỉnh thức bởi vì các con không biết khi nào chủ nhà trở về, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng, Đừng để chủ về thình lình, ông bắt gặp các con đang ngủ chăng. Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!”

Bản Dịch Ngữ Căn

Lời tiên báo về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và sự quang lâm của Chúa

1. Khi Ngài đang ra khỏi đền thờ, một môn đồ của Ngài nói với Ngài: Thưa Thầy! Hãy nhìn những tảng đá và những tòa nhà!” 2. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Con thấy những tòa nhà vĩ đại nầy phải không? Rồi đây sẽ không còn tảng đá nào chồng trên tảng đá khác, mà không bị đổ xuống.”

3. Lúc Ngài ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài: 4. Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào những điều nầy sẽ xảy ra? Và có dấu hiệu nào cho biết khi nào tất cả những điều ấy sẽ được ứng nghiệm?

5. Đức Chúa Jesus bắt đầu nói với họ: “Hãy thận trọng! Đừng để ai lừa gạt các con. 6. Nhiều kẻ sẽ đến trong danh của Ta và nói rằng: Chính ta là đấng đó, và họ sẽ lừa gạt nhiều người. 7. Rồi khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, đừng bối rối; điều đó phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng. 8. Bởi vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất, và sẽ có những nạn đói tại nhiều nơi. Những điều đó chỉ là khởi đầu như những đau đớn lúc sinh. 9. Nhưng các con phải thận trọng cho mình, họ sẽ phản nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ.

10. Nhưng trước hết, Phúc Âm phải được rao giảng cho tất cả các dân tộc. 11. Khi họ giải các con, để nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; bởi vì không phải các con nói, nhưng là Đức Thánh Linh. 12. Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết. 13. Các con sẽ bị tất cả ghét vì danh Ta. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.

14. Nhưng khi các con thấy sự kinh tởm của cảnh hoang tàn, diễn ra tại nơi lẽ ra không nên có - ai đọc phải hiểu - thì ai đang ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; 15. ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì khỏi nhà của mình; 16. ai ở ngoài đồng đừng trở về lấy vật bỏ lại, hay quần áo của mình. 17. Trong những ngày đó, thật khốn khổ cho những người mang thai và những người còn cho con bú! 18. Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra vào mùa đông. 19. Vì trong những ngày đó, sẽ có hoạn nạn mà từ thuở sáng tạo - là lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ - cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. 20. Nếu Chúa không rút ngắn những ngày đó thì không một thể xác nào được cứu; nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. 21. Khi đó, nếu có ai nói với các con: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay ở đó, thì các con đừng tin. 22. Những kẻ giả mạo Đấng Christ và những tiên tri giả sẽ trỗi dậy; chúng làm các dấu lạ, phép mầu, nếu có thể, lừa gạt cả những người được chọn. 23. Nhưng hãy thận trọng, Ta đã nói trước cho các con tất cả những điều đó.

24. Trong những ngày đó, sau lúc hoạn nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, 25. các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và những quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

26. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đến giữa đám mây với quyền năng và vinh quang rất lớn. 27. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn của Ngài từ bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất.

28. Hãy rút ra bài học từ ngụ ngôn về cây vả, vừa lúc cành còn non, lá đang trổ, thì các con biết mùa hạ sắp đến. 29. Cũng vậy, khi các con thấy những điều đó xảy ra, hãy biết rằng Ngài đã gần, ngay trước cửa. 30. Thật vậy, Ta nói cho các con, thời đại nầy sẽ không qua đi, trước khi tất cả những điều này xảy ra. 31. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

32. Về ngày hay giờ, thì không ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời, hay là Con, chỉ một mình Cha mà thôi. 33. Hãy thận trọng, hãy tỉnh thức, bởi vì các con không biết khi nào điều đó đến. 34. Giống như một người kia rời nhà của mình, lên đường đi xa, vào trao quyền cho những đầy tớ của mình, mỗi người một việc. Rồi ông truyền cho người gác cửa rằng người đó phải tỉnh thức. 35. Vì vậy, hãy tỉnh thức bởi vì các con không biết khi nào chủ nhà trở về, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng, 36. Đừng để chủ về thình lình, ông bắt gặp các con đang ngủ chăng. 37. Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa thầy, hãy xem đá và các nhà nầy là dường nào! 2. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi thấy các nhà lớn nầy ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa; cả thảy đều đổ xuống.

3. Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê hỏi riêng Ngài rằng: 4. Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành? 5. Đức Chúa Jêsus khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng. 6. Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người. 7. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối: những sự ấy phải xảy đến; nhưng chưa là cuối cùng. 8. Vì dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. 9. Còn các ngươi, phải giữ mình; họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án; các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta, sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ. 10. Nhưng trước hết Tin Lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. 11. Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. 12. Bấy giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con; con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. 13. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta; song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu.

14. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập (ai đọc phải để ý), bấy giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; 15. ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì; 16. ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo xống mình. 17. Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú! 18. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. 19. Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. 20. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. 21. Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là Ngài ở đó, thì chớ tin. 22. Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. 23. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả.

24. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa, 25. các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các từng trời sẽ rúng động. 26. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây; 27. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời.

28. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lộc, thì biết mùa hạ gần tới. 29. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết Con người đã tới gần, ở nơi cửa. 30. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. 31. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.

32. về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. 33. Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. 34. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. 35. Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai, 36. e cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng. 37. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!

Bản Dịch 2011

Chúa Báo Trước về Ðền Thờ Sẽ Bị Phá Hủy

(Mat 24:1-2; Lu 21:5-6)

1 Ðang khi Ngài ra khỏi đền thờ, một môn đồ của Ngài nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy xem, những tảng đá này to lớn biết bao! Những tòa nhà này hoành tráng dường nào!”

2 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ngươi thấy những tòa nhà to lớn này chăng? Rồi đây sẽ không còn một tảng đá nào chồng trên một tảng đá nào. Tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Ðiềm Báo Trước Ngày Tận Thế

(Mat 24:3-14; Lu 21:7-19)

3 Khi Ngài ngồi trên Núi Ô-liu đối diện với đền thờ, Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài, 4 “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào việc ấy sẽ xảy ra, và có dấu hiệu nào báo trước những việc ấy sẽ được ứng nghiệm chăng?”

5 Ðức Chúa Jesus bắt đầu nói với họ, “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các ngươi. 6 Nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ,’ và lừa gạt nhiều người. 7 Khi các ngươi nghe tin tức về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, đừng kinh hoảng. Ðiều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là tận thế đâu, 8 vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ sẽ chống lại nước kia. Nhiều nơi sẽ có động đất, và nhiều chỗ sẽ có nạn đói. Nhưng đó chỉ là những quặn thắt khởi đầu của cơn đau chuyển bụng sinh.

9 Phần các ngươi, hãy coi chừng; vì người ta sẽ bắt nộp các ngươi cho các tòa án, và các ngươi sẽ bị đánh đập trong các hội đường. Vì cớ Ta, các ngươi sẽ bị đem ra xử trước mặt các quan và các vua, và đây là cơ hội để các ngươi làm chứng cho họ. 10 Nhưng trước hết Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi dân.

11 Khi họ bắt và nộp các ngươi cho những kẻ cầm quyền để bị xét xử, đừng lo trước phải nói gì, nhưng hãy nói những gì được ban cho các ngươi trong giờ đó, vì không phải các ngươi tự mình nói nhưng là Ðức Thánh Linh. 12 Anh chị em sẽ phản nộp nhau cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ, khiến cha mẹ bị giết. 13 Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu.”

Chúa Báo Trước về Những Khó Khăn

(Mat 24:15-28; Lu 21:20-24)

14 “Khi các ngươi thấy thứ gớm ghiếc gây nên hoang tàn được bày ra trong nơi nó không được phép bày ra –ai đọc phải cố hiểu– lúc ấy ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; 15 ai đang ở trên sân thượng, đừng đi xuống và đừng vô nhà lấy gì ra; 16 ai đang ở ngoài đồng, đừng về nhà lấy áo choàng. 17 Trong những ngày đó, tội nghiệp thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con thơ còn bú. 18 Hãy cầu nguyện để điều đó không xảy đến vào mùa đông, 19 vì trong những ngày đó sẽ có một cơn hoạn nạn khủng khiếp chưa từng có kể từ khi sáng thế, lúc Ðức Chúa Trời tạo nên vạn vật, cho đến bấy giờ và sau này sẽ không bao giờ có như vậy. 20 Và nếu Chúa không giảm bớt những ngày ấy, không ai có thể được cứu. Nhưng vì cớ những người được chọn, Ngài sẽ giảm bớt những ngày ấy.

21 Khi ấy nếu ai nói với các ngươi, ‘Này, Ðấng Christ ở đây,’ hay ‘Kìa, Ngài ở đó,’ thì đừng tin, 22 vì sẽ có các Ðấng Christ giả và các tiên tri giả nổi lên. Chúng sẽ làm những dấu kỳ và phép lạ để, nếu có thể được, lừa gạt ngay cả những người được chọn. 23 Phần các ngươi, hãy coi chừng. Ta đã báo trước cho các ngươi những điều đó rồi.”

Chúa Báo Trước về Sự Tái Lâm

(Mat 24:29-31; Lu 21:25-28)

24 “Nhưng trong những ngày ấy, sau cơn đại nạn, mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, 25 các vì sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. 26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong mây trời với đại quyền đại vinh. 27 Lúc ấy Người sẽ sai các thiên sứ nhóm họp những người được chọn của Người từ bốn phương lại, từ cuối các góc đất đến tận các chân trời.”

Bài Học về Cây Vả

(Mat 24:32-35; Lu 21:29-33)

28 “Các ngươi hãy học bài học về cây vả: khi cành nó vừa đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè gần đến. 29 Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, khá biết rằng việc ấy đang đến gần, tới cổng rồi. 30 Quả thật, Ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi những điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta sẽ không qua đi.”

Không Ai Biết Ngày Giờ Chúa Trở Lại

(Mat 24:36-44)

32 “Còn về ngày và giờ đó, không ai biết. Các thiên sứ trên trời không biết, Con cũng không biết, nhưng chỉ Cha biết. 33 Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết khi nào việc ấy xảy ra. 34 Giống như một người chủ kia có việc phải đi xa. Trước khi rời nhà ông trao quyền cho các đầy tớ trông coi việc nhà, chỉ định công việc cho mỗi người; riêng với những người canh cửa, ông bảo phải thức canh. 35 Vậy hãy thức canh, vì các ngươi không biết khi nào chủ nhà sẽ về, hoặc hoàng hôn, hoặc nửa khuya, hoặc lúc gà gáy, hoặc bình minh, 36 kẻo chủ về thình lình và bắt gặp các ngươi đang ngủ chăng. 37 Những gì Ta nói với các ngươi, Ta cũng nói với mọi người: hãy thức canh.”

SỰ THƯƠNG KHÓ, SỰ CHẾT, VÀ SỰ PHỤC SINH của Ðức Chúa Jesus

(14:1 – 16:20)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành