Lu-ca: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa gọi những môn đồ đầu tiên

1. Sau đó, lúc Ngài đang đứng bên cạnh hồ Ghê-nê-xa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời của Đức Chúa Trời. 2. Ngài thấy có hai chiếc thuyền đậu gần bờ hồ; tuy nhiên các ngư phủ đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3. Sau đó Ngài đã vào một trong hai chiếc thuyền, là thuyền của Si-môn, Ngài xin ông chèo ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi xuống, và từ trên thuyền Ngài giảng cho dân chúng.

4. Sau đó, khi đã giảng xong, Ngài nói với Si-môn: “Hãy chèo đến chỗ nước sâu, thả lưới xuống, để bắt cá.” 5. Si-môn đáp lại rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt cả đêm, mà không bắt được gì; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” 6. Khi họ làm như vậy, họ bắt được rất nhiều cá lớn, đến nỗi lưới của họ sắp đứt. 7. Họ ra hiệu gọi những người làm chung ở chiếc thuyền kia đến giúp họ. Những người đó đã đến, đổ cá đầy cả hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

8. Thấy vậy, Si-môn Phi-e-rơ đã quỳ xuống nơi đầu gối của Đức Chúa Jesus rồi thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin lìa khỏi con, bởi vì con là một con người tội lỗi.” 9. Bởi vì sự kinh hãi đã bao phủ Si-môn cùng tất cả những đồng bạn của ông, về mẻ cá mà họ vừa bắt; 10. Ngay cả Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-đê, là những người làm chung với Si-môn cũng vậy. Đức Chúa Jesus nói với Si-môn: “Đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới người.” 11. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ tất cả, và theo Ngài.

Chúa chữa người bị phung

12. Và rồi khi Ngài đang ở tại một trong những thành phố, kìa, có một người bị phung đầy mình; khi thấy Đức Chúa Jesus, người đó đã sấp mặt xuống, van xin Ngài rằng: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm con được sạch!” 13. Ngài đưa tay, chạm vào người đó, và phán: “Ta muốn. Hãy sạch đi!” Ngay lập tức, bệnh phung rời khỏi người. 14. Ngài truyền cho người đó đừng kể cho ai: "Nhưng hãy đi trình chính mình ngươi với một tư tế, rồi dâng tế lễ về việc ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để làm bằng chứng cho những người khác.”

15. Lúc này, danh tiếng của Ngài càng loan truyền rộng hơn; nhiều đoàn người rất đông đã đến để nghe và để được chữa lành.

16. Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.

Chúa chữa người bị bại

17. Sau đó, vào một ngày nọ, khi Ngài đang giảng, có những người Pha-ri-si và những học giả giáo luật đang ngồi tại đó, họ là những người đã đến từ các làng trong vùng Ga-li-lê, Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Quyền năng của Chúa đã ở với Ngài để chữa lành.

18. Kìa, người ta đang khiêng đến một người bị bại liệt trên một cái chõng, họ tìm cách đưa người đó vào để đặt trước mặt Ngài. 19. Do có đám đông, họ không tìm được cách nào để đem người đó vào, cho nên họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người đó lẫn cái chõng xuống ngay chính giữa tại trước mặt Đức Chúa Jesus.

20. Thấy đức tin của họ, Ngài phán: “Hỡi con! Tội lỗi của con đã được tha!”

21. Các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si bắt đầu suy luận rằng: “Người nầy là ai mà nói những lời phạm thượng? Nếu không phải chỉ một mình Đức Chúa Trời, ai có thể tha tội?”

22. Lúc đó Đức Chúa Jesus biết những suy tưởng của họ, nên nói rằng: “Tại sao các ngươi suy nghĩ trong lòng của các ngươi như vậy? 23. Nói rằng: ‘Tội lỗi của con đã được tha,’ hoặc nói: ‘Hãy chỗi dậy và bước đi,’ cách nào dễ hơn? 24. Tuy nhiên để cho các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội...” Ngài phán với người bại liệt: “Ta bảo con: Hãy chỗi dậy, vác chõng của con, đi về nhà của con!”

25. Ngay lập tức, người đó đứng dậy trước mặt họ, vác vật mà mình đã nằm, đi về nhà của mình, và tôn vinh Đức Chúa Trời.

26. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời; họ đầy dẫy kinh hoàng nói rằng: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!”

Chúa gọi Lê-vi


27. Sau những việc đó, Ngài đi, và thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại trạm thu thuế, và Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta!”

28. Lê-vi đã bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo Ngài.

29. Lê-vi mở một bữa tiệc rất lớn để tiếp Ngài tại nhà của mình; có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi dự với họ.

30. Những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật phàn nàn với các môn đồ của Ngài rằng: “Tại sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và những người tội lỗi?”

31. Đức Chúa Jesus trả lời họ rằng: “Những người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng những người đang bị bệnh. 32. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những người có tội ăn năn.”

Sự kiêng ăn

33. Rồi họ nói với Ngài: “Các môn đồ của Giăng thường kiêng ăn và cầu nguyện; những người thuộc dòng Pha-ri-si cũng làm như vậy, tuy nhiên những người của Thầy lại ăn và uống!”

34. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi không thể bắt các phụ rể kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ phải không? 35. Tuy nhiên trong những ngày chàng rể được đem đi khỏi họ, họ sẽ kiêng ăn trong những ngày đó.”

Ẩn dụ về sự chắp nối giữa mới và cũ

36. Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ: “Không ai xé một mảnh của áo mới, rồi vá nó vào một áo cũ. Nhưng nếu làm như vậy, áo mới sẽ bị rách, và mảnh vải mới cũng không hợp với áo cũ. 37. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì nếu như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu bị đổ ra, và bầu da thì bị hư. 38. Nhưng rượu mới phải được đổ vào bầu da mới. 39. Cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, bởi vì người ấy nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn.’ ”

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa gọi những môn đồ đầu tiên

Sau đó, lúc Ngài đang đứng bên cạnh hồ Ghê-nê-xa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời của Đức Chúa Trời. Ngài thấy có hai chiếc thuyền đậu gần bờ hồ; tuy nhiên các ngư phủ đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Sau đó Ngài đã vào một trong hai chiếc thuyền, là thuyền của Si-môn, Ngài xin ông chèo ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi xuống, và từ trên thuyền Ngài giảng cho dân chúng.

Sau đó, khi đã giảng xong, Ngài nói với Si-môn: “Hãy chèo đến chỗ nước sâu, thả lưới xuống, để bắt cá.” Si-môn đáp lại rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt cả đêm, mà không bắt được gì; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Khi họ làm như vậy, họ bắt được rất nhiều cá lớn, đến nỗi lưới của họ sắp đứt. Họ ra hiệu gọi những người làm chung ở chiếc thuyền kia đến giúp họ. Những người đó đã đến, đổ cá đầy cả hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

Thấy vậy, Si-môn Phi-e-rơ đã quỳ xuống nơi đầu gối của Đức Chúa Jesus rồi thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin lìa khỏi con, bởi vì con là một con người tội lỗi.” Bởi vì sự kinh hãi đã bao phủ Si-môn cùng tất cả những đồng bạn của ông, về mẻ cá mà họ vừa bắt; Ngay cả Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-đê, là những người làm chung với Si-môn cũng vậy. Đức Chúa Jesus nói với Si-môn: “Đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới người.” Họ đem thuyền vào bờ, bỏ tất cả, và theo Ngài.

Chúa chữa người bị phung

Và rồi khi Ngài đang ở tại một trong những thành phố, kìa, có một người bị phung đầy mình; khi thấy Đức Chúa Jesus, người đó đã sấp mặt xuống, van xin Ngài rằng: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm con được sạch!” Ngài đưa tay, chạm vào người đó, và phán: “Ta muốn. Hãy sạch đi!” Ngay lập tức, bệnh phung rời khỏi người. Ngài truyền cho người đó đừng kể cho ai: "Nhưng hãy đi trình chính mình ngươi với một tư tế, rồi dâng tế lễ về việc ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để làm bằng chứng cho những người khác.”

Lúc này, danh tiếng của Ngài càng loan truyền rộng hơn; nhiều đoàn người rất đông đã đến để nghe và để được chữa lành.

Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.

Chúa chữa người bị bại

Sau đó, vào một ngày nọ, khi Ngài đang giảng, có những người Pha-ri-si và những học giả giáo luật đang ngồi tại đó, họ là những người đã đến từ các làng trong vùng Ga-li-lê, Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Quyền năng của Chúa đã ở với Ngài để chữa lành.

Kìa, người ta đang khiêng đến một người bị bại liệt trên một cái chõng, họ tìm cách đưa người đó vào để đặt trước mặt Ngài. Do có đám đông, họ không tìm được cách nào để đem người đó vào, cho nên họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người đó lẫn cái chõng xuống ngay chính giữa tại trước mặt Đức Chúa Jesus.

Thấy đức tin của họ, Ngài phán: “Hỡi con! Tội lỗi của con đã được tha!”

Các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si bắt đầu suy luận rằng: “Người nầy là ai mà nói những lời phạm thượng? Nếu không phải chỉ một mình Đức Chúa Trời, ai có thể tha tội?”

Lúc đó Đức Chúa Jesus biết những suy tưởng của họ, nên nói rằng: “Tại sao các ngươi suy nghĩ trong lòng của các ngươi như vậy? Nói rằng: ‘Tội lỗi của con đã được tha,’ hoặc nói: ‘Hãy chỗi dậy và bước đi,’ cách nào dễ hơn? Tuy nhiên để cho các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội...” Ngài phán với người bại liệt: “Ta bảo con: Hãy chỗi dậy, vác chõng của con, đi về nhà của con!”

Ngay lập tức, người đó đứng dậy trước mặt họ, vác vật mà mình đã nằm, đi về nhà của mình, và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời; họ đầy dẫy kinh hoàng nói rằng: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!”

Chúa gọi Lê-vi

Sau những việc đó, Ngài đi, và thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại trạm thu thuế, và Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta!”

Lê-vi đã bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo Ngài.

Lê-vi mở một bữa tiệc rất lớn để tiếp Ngài tại nhà của mình; có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi dự với họ.

Những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật phàn nàn với các môn đồ của Ngài rằng: “Tại sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và những người tội lỗi?”

Đức Chúa Jesus trả lời họ rằng: “Những người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng những người đang bị bệnh. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những người có tội ăn năn.”

Sự kiêng ăn

Rồi họ nói với Ngài: “Các môn đồ của Giăng thường kiêng ăn và cầu nguyện; những người thuộc dòng Pha-ri-si cũng làm như vậy, tuy nhiên những người của Thầy lại ăn và uống!”

Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi không thể bắt các phụ rể kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ phải không? Tuy nhiên trong những ngày chàng rể được đem đi khỏi họ, họ sẽ kiêng ăn trong những ngày đó.”

Ẩn dụ về sự chắp nối giữa mới và cũ

Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ: “Không ai xé một mảnh của áo mới, rồi vá nó vào một áo cũ. Nhưng nếu làm như vậy, áo mới sẽ bị rách, và mảnh vải mới cũng không hợp với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì nếu như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu bị đổ ra, và bầu da thì bị hư. Nhưng rượu mới phải được đổ vào bầu da mới. Cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, bởi vì người ấy nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn.’ ”

Bản Dịch Ngữ Căn

Chúa gọi những môn đồ đầu tiên

1. Sau đó, lúc Ngài đang đứng bên cạnh hồ Ghê-nê-xa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời của Đức Chúa Trời. 2. Ngài thấy có hai chiếc thuyền đậu gần bờ hồ; tuy nhiên các ngư phủ đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3. Sau đó Ngài đã vào một trong hai chiếc thuyền, là thuyền của Si-môn, Ngài xin ông chèo ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi xuống, và từ trên thuyền Ngài giảng cho dân chúng.

4. Sau đó, khi đã giảng xong, Ngài nói với Si-môn: “Hãy chèo đến chỗ nước sâu, thả lưới xuống, để đánh bắt.” 5. Si-môn đáp lại rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt cả đêm, mà không bắt được gì; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” 6. Khi họ làm như vậy, họ bắt được rất nhiều cá lớn, đến nỗi lưới của họ sắp đứt. 7. Họ ra hiệu gọi những người làm chung ở chiếc thuyền kia đến giúp họ. Những người đó đã đến, đổ đầy cả hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

8. Thấy vậy, Si-môn Phi-e-rơ đã quỳ xuống nơi đầu gối của Đức Chúa Jesus rồi thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin lìa khỏi con, bởi vì con là một con người tội lỗi.” 9. Bởi vì sự kinh hãi đã bao phủ Si-môn cùng tất cả những đồng bạn của ông, về mẻ cá mà họ vừa bắt; 10. Ngay cả Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-đê, là những người làm chung với Si-môn cũng vậy. Đức Chúa Jesus nói với Si-môn: “Đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới người.” 11. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ tất cả, rồi theo Ngài.

Chúa chữa người bị phung

12. Và rồi khi Ngài đang ở tại một trong những thành phố, kìa, có một người bị phung đầy mình, thấy Đức Chúa Jesus, người đó đã sấp mặt xuống, van xin Ngài rằng: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm con được sạch!” 13. Ngài đưa tay, chạm vào người đó, và phán: “Ta muốn. Hãy sạch đi!” Ngay lập tức, bệnh phung rời khỏi người. 14. Ngài truyền cho người đó đừng kể với ai: "Nhưng hãy đi trình chính mình ngươi với một tư tế, rồi dâng tế lễ về việc ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để làm bằng chứng cho những người khác.”

15. Lúc này, danh tiếng của Ngài càng loan truyền rộng hơn; nhiều đoàn người rất đông đã đến để nghe và để được chữa lành. 16. Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.

Chúa chữa người bị bại

17. Sau đó, vào một ngày nọ, khi Ngài đang giảng, có những người Pha-ri-si và những học giả giáo luật đang ngồi tại đó, họ là những người đã đến từ các làng trong vùng Ga-li-lê, Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Quyền năng của Chúa đã ở với Ngài để chữa lành. 18. Kìa, người ta đang khiêng đến một người bị bại liệt trên một cái chõng, họ tìm cách đưa người đó vào để đặt trước mặt Ngài. 19. Vì đám đông, họ không tìm được cách nào để đem người đó vào, nên họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người đó lẫn cái chõng xuống ngay chính giữa tại trước mặt Đức Chúa Jesus. 20. Thấy đức tin của họ, Ngài phán: “Hỡi con! Tội lỗi của con đã được tha!” 21. Các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si bắt đầu suy luận rằng: “Người nầy là ai mà nói những lời phạm thượng? Nếu không phải chỉ một mình Đức Chúa Trời, ai có thể tha tội?” 22. Lúc đó Đức Chúa Jesus biết những suy tưởng của họ, nên nói rằng: “Tại sao các ngươi suy nghĩ trong lòng của các ngươi như vậy? 23. Nói rằng: ‘Tội lỗi của con đã được tha,’ hoặc nói: ‘Hãy chỗi dậy và bước đi,’ cách nào dễ hơn? 24. Tuy nhiên để cho các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội...” Ngài phán với người bại liệt: “Ta bảo con: Hãy chỗi dậy, vác chõng của con, đi về nhà của con!” 25. Ngay lập tức, người đó đứng dậy trước mặt họ, vác vật mà mình đã nằm, đi về nhà của mình, tôn vinh Đức Chúa Trời. 26. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời; họ đầy dẫy kinh hoàng nói rằng: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!”

Chúa gọi Lê-vi

27. Sau những việc đó, Ngài đi, và thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại trạm thu thuế, và Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta!” 28. Lê-vi đã bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo Ngài.

29. Lê-vi mở một bữa tiệc rất lớn để tiếp Ngài tại nhà của mình; có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi dự với họ. 30. Những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật phàn nàn với các môn đồ của Ngài rằng: “Tại sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và những người tội lỗi?” 31. Đức Chúa Jesus trả lời họ rằng: “Những người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng những người đang bị bệnh. 32. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những người có tội ăn năn.”

Sự kiêng ăn

33. Rồi họ nói với Ngài: “Các môn đồ của Giăng thường kiêng ăn và cầu nguyện; những người thuộc dòng Pha-ri-si cũng làm như vậy, tuy nhiên những người của Thầy lại ăn và uống!” 34. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi không thể bắt các phụ rể kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ phải không? 35. Tuy nhiên trong những ngày chàng rể được đem đi khỏi họ, họ sẽ kiêng ăn trong những ngày đó.”

Ẩn dụ về sự chắp nối giữa mới và cũ

36. Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ: “Không ai xé một mảnh của áo mới, rồi vá nó vào một áo cũ. Nhưng nếu làm như vậy, áo mới sẽ bị rách, và mảnh vải mới cũng không hợp với áo cũ. 37. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì nếu như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu da, và nó bị đổ ra, còn bầu da thì bị hư. 38. Nhưng rượu mới phải được đổ vào bầu da mới. 39. Cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, bởi vì người ấy nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn.’ ”

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, 3. thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng.

4. Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. 5. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. 6. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 7. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. 8. Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. 9. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy. 10. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. 11. Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.

12. Đức Chúa Jêsus đang ở trong thành kia, có một người mắc bịnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất, mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch! 13. Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ đến người ấy, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì, bịnh phung liền hết. 14. Đức Chúa Jêsus cấm người đó học chuyện lại với ai; nhưng dặn rằng: Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ; và dâng của lễ về sự ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. 15. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bịnh. 16. Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện.

17. Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bịnh. 18. Bấy giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Jêsus. 19. Nhân vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài, giữa đám đô hội. 20. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. 21. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng: Người nầy là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? 22. Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: Các ngươi nghị luận gì trong lòng? 23. Nay nói rằng: Tội ngươi đã được tha, hoặc rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? 24. Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội: Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. 25. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. 26. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời; và sợ sệt lắm mà nói rằng: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường.

27. Kế đó, Đức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! 28. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. 29. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. 30. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lằm bằm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? 31. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. 32. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. 33. Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. 34. Ngài đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? 35. Song đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. 36. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng giẻ mới cũng không xứng với áo cũ. 37. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. 38. Song rượu mới phải đổ vào bầu mới. 39. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.

Bản Dịch 2011

Mẻ Lưới Lạ Lùng

1 Một ngày kia, khi Ðức Chúa Jesus đang đứng bên bờ Hồ Ghê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau quanh Ngài để nghe lời Ðức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đang đậu bên bờ hồ; các ngư phủ đã rời khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Ngài bước vào một trong hai thuyền ấy, đó là chiếc thuyền của Si-môn, rồi Ngài xin ông cho thuyền dang xa bờ một chút. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho dân từ trên thuyền.

4 Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Si-môn, “Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới xuống đánh cá.”

5 Si-môn đáp, “Thưa Thầy, chúng con đã đánh cá vất vả suốt đêm và không bắt được con nào. Nhưng bây giờ Thầy bảo vậy, con sẽ thả các lưới xuống.”

6 Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất nhiều cá đến nỗi các lưới gần đứt. 7 Vì thế họ phải ra dấu cho các bạn chài ở chiếc thuyền khác đến giúp họ. Những người ấy đến, phụ kéo lưới lên, và đổ cá đầy hai thuyền, đến nỗi cả hai đều gần chìm.

8 Khi Si-môn Phi-rơ thấy vậy, ông quỳ xuống nơi chân Ðức Chúa Jesus và nói, “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là một kẻ tội lỗi.” 9 Số là ông và các bạn chài của ông đều quá kinh ngạc về mẻ lưới cá họ vừa bắt được. 10 Cả Gia-cơ và Giăng hai con của Xê-bê-đê, tức các đồng bạn của Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy.

Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn, “Ðừng sợ. Từ nay trở đi ngươi sẽ thành tay đánh lưới người.”

11 Sau khi kéo thuyền lên bờ, họ bỏ tất cả mà theo Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Phung

(Mat 8:1-4; Mác 1:40-45)

12 Một ngày nọ Ngài đang ở trong một thành kia; này, tại đó có một người mình đầy phung hủi. Khi thấy Ðức Chúa Jesus, người ấy sấp mặt xuống đất và cầu xin Ngài, “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa cho con được sạch.”

13 Ngài đưa tay, chạm vào người ông, và nói, “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Ngay lập tức bịnh phung biến mất. 14 Ngài bảo ông, “Ðừng nói cho ai biết, nhưng hãy đi, trình diện với tư tế, và dâng một của lễ cho sự thanh sạch của ngươi theo như Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ.”

15 Tuy nhiên tin tức về Ngài đã được đồn ra khắp nơi. Nhiều đoàn dân đông kéo đến để nghe Ngài giảng dạy và để được Ngài chữa lành bịnh tật. 16 Còn chính Ngài, Ngài thường rút lui vào những nơi hoang vắng để cầu nguyện.

Chúa Chữa Lành Người Bại

(Mat 9:1-8; Mác 2:1-12)

17 Một ngày kia Ngài đang giảng dạy, có những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật ngồi gần đó, những vị ấy từ các làng trong miền Ga-li-lê, miền Giu-đê, và từ Thành Giê-ru-sa-lem đến. Quyền năng của Chúa ở trong Ngài để Ngài chữa bịnh. 18 Này, người ta khiêng đến một người bị bại nằm trên cáng; họ tìm cách đem người ấy vào và đặt trước mặt Ngài. 19 Nhưng sau khi không tìm được cách nào vì đoàn dân quá đông, họ bèn lên mái nhà, gỡ tấm bửng ra, và dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Ðức Chúa Jesus. 20 Thấy đức tin họ, Ngài phán, “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha rồi.”

21 Bấy giờ những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si bắt đầu thắc mắc, “Người này là ai mà lộng ngôn như thế? Ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”

22 Nhưng Ðức Chúa Jesus biết ý tưởng họ, Ngài trả lời và nói với họ, “Tại sao tâm trí các ngươi thắc mắc như vậy? 23 Ðiều nào dễ hơn, nói ‘Tội lỗi của ngươi đã được tha,’ hay nói ‘Hãy đứng dậy và bước đi’? 24 Nhưng để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở thế gian” –Ngài phán với người bại– “Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi về nhà.”

25 Ngay lập tức người ấy đứng dậy trước mặt họ, vác chiếc cáng ông đã nằm, đi về nhà, và tôn vinh Ðức Chúa Trời.

26 Mọi người đều kinh ngạc. Họ tôn vinh Ðức Chúa Trời và kinh hãi nói với nhau, “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc thật lạ lùng.”

Chúa Kêu Gọi Lê-vi

(Mat 9:9; Mác 2:13-14)

27 Sau đó, Ðức Chúa Jesus đi ra và thấy một người thu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài nói với ông, “Hãy theo Ta.” 28 Ông bỏ mọi sự, đứng dậy, và theo Ngài.

Chúa Dùng Bữa với Những Kẻ Tội Lỗi

(Mat 9:10-13; Mác 2:15-17)

29 Bấy giờ Lê-vi tổ chức một tiệc thật linh đình tại nhà ông để thết đãi Ngài. Có rất đông người thu thuế và những người khác ngồi ăn với họ. 30 Những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật phàn nàn với các môn đồ Ngài rằng, “Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi như thế?”

31 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ nhưng những người bịnh. 32 Ta đến không phải để gọi những người công chính nhưng để gọi những kẻ tội lỗi ăn năn.”

Chúa Dạy về Sự Kiêng Ăn

(Mat 9:14-17; Mác 2:18-22)

33 Bấy giờ họ nói với Ngài, “Các môn đồ của Giăng thường kiêng ăn và cầu nguyện, các môn đồ của những thầy Pha-ri-si cũng làm thế, nhưng các môn đồ của Thầy thì vẫn ăn và uống như thường.”

34 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Không lẽ các ngươi bắt các quan khách đến dự tiệc cưới phải kiêng ăn trong khi chàng rể vẫn còn ở với họ sao? 35 Sẽ có ngày chàng rể phải ra đi, bấy giờ họ sẽ kiêng ăn.”

36 Kế đó Ngài kể cho họ một ngụ ngôn, “Không ai xé một miếng vải từ chiếc áo mới để vá vào chiếc áo cũ, vì như thế áo mới sẽ rách, và miếng vải mới sẽ không hợp với chiếc áo cũ.

37 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như thế rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu sẽ chảy ra, và bầu rượu sẽ hư. 38 Nhưng rượu mới phải được chứa trong bầu da mới. 39 Cũng không ai sau khi uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì sẽ bảo, ‘Rượu cũ ngon hơn.’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành