Lời Tạ Ơn Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Lời Tạ Ơn Chúa
  • Lời: Trương Văn Xê
  • Nhạc: Trương Văn Xê
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lời Tạ Ơn Chúa
1. Lớn tiếng hân hoan ngợi khen danh Jêsus muôn đời
Phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi
Nhớ mãi không quên hằng ngày nhờ ơn Chúa dắt dìu
Dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên.
Điệp Khúc:
Lời tạ ơn con xin dâng lên, chung hòa tiếng ca vang
Ha-lê-lu-gia! Với lòng biết ơn luôn
Ha-lê-lu-gia! Xin thành tâm dâng Chúa
2. Suốt tháng năm qua, nhờ Cha chăm sóc thật chu toàn
Đáp ứng cho con khi cần nhu hay ốm đau
Lắm lúc khó khăn, càng được bình an không ngã lòng
Vững tâm nhờ Cha, luôn ngày đêm thấy an vui.
3. Chúa kính yêu ôi, làm sao con đủ lời ca ngợi
Trước những ơn sâu phô bày ra cho chúng con
Quyết bước theo Cha, ngày ngày truyền rao danh Jêsus
Dẫn đưa trần gian quay về bên Chúa yêu thương.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo