Lời Con Hứa Nguyện

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:51, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Lời Con Hứa Nguyện
  • Lời: Dough Holck
  • Nhạc: Dough Holck
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lời Con Hứa Nguyện
1. Lòng con yêu Chúa vô biên
Nguyện luôn buớc đi theo Ngài
Đời con xin hiến dâng Cha
Mãi luôn thành tín
Thập tự xin vác theo Cha
Vượt qua khó khăn trong đời
Dẹp bao tham muốn ý riêng
Sống theo lời Ngài.
2. Nguyện theo gương Chúa khiêm ty
Đời con sống theo lời Ngài
Tận tâm chăm sóc anh em
Sống vui đằm thắm
Hầu việc theo gót Chúa xưa
Tìm ai đắm say theo đời
Dìu ai đang bước lang thang
Dắt đưa về Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo