Khác biệt giữa các bản “Lời Con Hứa Nguyện”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Lời Con Hứa Nguyện *Lời: D. Holck *Nhạc: Dough Holck *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==Lời …”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Lời Con Hứa Nguyện
 
*Tựa đề:  Lời Con Hứa Nguyện
 
+
*Lời: Dough Holck
*Lời: D. Holck
 
 
 
 
*Nhạc: Dough Holck
 
*Nhạc: Dough Holck
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Lời Con Hứa Nguyện'''
 
:'''Lời Con Hứa Nguyện'''
 
 
:1. Lòng con yêu Chúa vô biên
 
:1. Lòng con yêu Chúa vô biên
 
:Nguyện luôn buớc đi theo Ngài
 
:Nguyện luôn buớc đi theo Ngài
Dòng 27: Dòng 16:
 
:Dẹp bao tham muốn ý riêng
 
:Dẹp bao tham muốn ý riêng
 
:Sống theo lời Ngài.
 
:Sống theo lời Ngài.
 
 
:2.  Nguyện theo gương Chúa khiêm ty
 
:2.  Nguyện theo gương Chúa khiêm ty
 
: Đời con sống theo lời Ngài
 
: Đời con sống theo lời Ngài
Dòng 36: Dòng 24:
 
:Dìu ai đang bước lang thang
 
:Dìu ai đang bước lang thang
 
:Dắt đưa về Ngài.
 
:Dắt đưa về Ngài.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/689.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/689.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 689
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 689
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:51, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Lời Con Hứa Nguyện
  • Lời: Dough Holck
  • Nhạc: Dough Holck
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lời Con Hứa Nguyện
1. Lòng con yêu Chúa vô biên
Nguyện luôn buớc đi theo Ngài
Đời con xin hiến dâng Cha
Mãi luôn thành tín
Thập tự xin vác theo Cha
Vượt qua khó khăn trong đời
Dẹp bao tham muốn ý riêng
Sống theo lời Ngài.
2. Nguyện theo gương Chúa khiêm ty
Đời con sống theo lời Ngài
Tận tâm chăm sóc anh em
Sống vui đằm thắm
Hầu việc theo gót Chúa xưa
Tìm ai đắm say theo đời
Dìu ai đang bước lang thang
Dắt đưa về Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo