Khác biệt giữa các bản “Lời Cầu Nguyện Buổi Tối”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Lời: *Nhạc: ==Lời Anh== ==Lời Việt== :'''Lời Cầu Nguyện Buổi Tối''' :1. Ngày hết, lòng…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Lời:  
 
*Lời:  
 
 
*Nhạc:  
 
*Nhạc:  
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Lời Cầu Nguyện Buổi Tối'''
 
:'''Lời Cầu Nguyện Buổi Tối'''
 
 
:1. Ngày hết, lòng có vô tình làm tổn thương ai
 
:1. Ngày hết, lòng có vô tình làm tổn thương ai
 
:Hay là đã một giờ phút con xa lạc Ngài
 
:Hay là đã một giờ phút con xa lạc Ngài
 
:Hoặc con theo ý mình triền miên giữa cuộc vui
 
:Hoặc con theo ý mình triền miên giữa cuộc vui
 
:Ôi! Lạy Chúa tha tội.
 
:Ôi! Lạy Chúa tha tội.
 
 
:2. Ngày hết, miệng có buông từng lời nói hư không
 
:2. Ngày hết, miệng có buông từng lời nói hư không
 
:Hay là thấy người nghèo thiếu con không chạnh lòng
 
:Hay là thấy người nghèo thiếu con không chạnh lòng
 
:Hoặc con hoang phí thời gian theo bóng ngày trôi
 
:Hoặc con hoang phí thời gian theo bóng ngày trôi
 
:Ôi! Lạy Chúa tha tội.
 
:Ôi! Lạy Chúa tha tội.
 
 
:3. Còn những lầm lỗi con vì mềm yếu Cha ơi!
 
:3. Còn những lầm lỗi con vì mềm yếu Cha ơi!
 
:Hay lòng có điều thầm kín xui con phạm tội
 
:Hay lòng có điều thầm kín xui con phạm tội
 
:Và bao nhiêu lỗi lầm con không biết Ngài ơi
 
:Và bao nhiêu lỗi lầm con không biết Ngài ơi
 
:Ôi! Lạy Chúa tha tội.
 
:Ôi! Lạy Chúa tha tội.
 
 
:4. Cầu Chúa gìn giữ con từ giờ phút đêm buông
 
:4. Cầu Chúa gìn giữ con từ giờ phút đêm buông
 
:Cho dù bão bùng làm gió mưa tuôn lạnh lùng
 
:Cho dù bão bùng làm gió mưa tuôn lạnh lùng
 
:Để con yên giấc ngủ trong thay Chúa tình thương
 
:Để con yên giấc ngủ trong thay Chúa tình thương
 
:Qua màn tối đêm trường.
 
:Qua màn tối đêm trường.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/553.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/553.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 211
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 211
 +
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:49, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
1. Ngày hết, lòng có vô tình làm tổn thương ai
Hay là đã một giờ phút con xa lạc Ngài
Hoặc con theo ý mình triền miên giữa cuộc vui
Ôi! Lạy Chúa tha tội.
2. Ngày hết, miệng có buông từng lời nói hư không
Hay là thấy người nghèo thiếu con không chạnh lòng
Hoặc con hoang phí thời gian theo bóng ngày trôi
Ôi! Lạy Chúa tha tội.
3. Còn những lầm lỗi con vì mềm yếu Cha ơi!
Hay lòng có điều thầm kín xui con phạm tội
Và bao nhiêu lỗi lầm con không biết Ngài ơi
Ôi! Lạy Chúa tha tội.
4. Cầu Chúa gìn giữ con từ giờ phút đêm buông
Cho dù bão bùng làm gió mưa tuôn lạnh lùng
Để con yên giấc ngủ trong thay Chúa tình thương
Qua màn tối đêm trường.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo