Lạy Chúa Xin Sai Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc: Harold Lillenas

Lời Anh

Lời Việt

Lạy Chúa Xin Sai Tôi
1. Tôi nhìn xem đám đông, trong chốn ô tội
Tay xiềng, chân xích, luôn ra hiệu kêu tôi
Tôi thầm nghe Chúa khuyên
Kìa ai đi cứu chúng?
Chính tôi vui đáp lời.
Điệp Khúc:
Lạy Chúa sai tôi
Ngài khuyên tôi đến đấy
Chúa đang gọi tôi
Này tôi vui đáp lời hỡi Chúa truyền sai tôi
Đến nơi có triệu người chìm trong bến mê.
2. Ai người thân quyến ta, đang sống trong tội
Đêm ngày rên siết, ôi trông thật thê lương
Không một ai đoái thương nào ai lo lắng đến
Chính tôi vui đáp lời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo