Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: While Shepherds Watched
  • Tựa đề: Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
  • Lời: Nahum Tate, 1702
  • Nhạc: George F. Handel, 1685-1759
  • Tài Liệu:

Lời Anh

While Shepherds Watched
1. While shepherds watched their flocks by night,
all seated on the ground,
an angel of the Lord came down,
and glory shone around.
2. "Fear not," said he for mighty dread
had seized their troubled mind
"glad tidings of great joy I bring
to you and all mankind.
3. "To you, in David's town, this day
is born of David's line
a Savior, who is Christ the Lord;
and this shall be the sign:
4. "The heavenly babe you there shall find
to human view displayed,
all simply wrapped in swaddling clothes
and in a manger laid."
5. Thus spoke the angel. Suddenly
appeared a shining throng
of angels praising God, who thus
addressed their joyful song:
6. "All glory be to God on high,
and to the earth be peace;
to those on whom his favor rests
goodwill shall never cease."

Lời Việt

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
1. Bọn chăn giữa ban đêm trên đồi xanh
Ngồi chung nhau canh chiên mình
Bỗng thấy khâm sai quang lâm trần gian
Phóng ra muôn tia hào quang
Chiếu vào kẻ chăn huy hoàng.
2. Vị thiên sứ thấy kẻ chăn sợ kinh
Liền khuyên ngay “Nên an bình
Ta đến đem cho tin vui mừng đây
Các ngươi luôn nhân loại hay
Các ngươi với thiên hạ rày.”
3. “Thành Đa-vít nay sinh cho bọn ngươi
Chồi Đa-vít nguyên Con Trời
Là Chúa là Christ ban cho vạn dân
Dấu đây các ngươi nhận chân
Để tìm đến Ngôi Chân Thần.”
4. “Này Con Thánh giáng sinh trong trần gian
Tại nơi thê lương đơn hàn
Ngoài chiếc khăn ra không chi bọc thân
Máng chiên hoan nghinh Thần Nhân
Máng chiên chỗ sinh Chân Thần.”
5. “Rạng danh Chúa Thánh trên khung trời cao
Bình an thay cho địa cầu
Ân điển nhân gian do thiên thượng ban
Trải qua vô hạn thời gian
Ấy ơn cứu ta hoàn toàn.”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo