Lòng Tôi Vui Vẻ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:48, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Joy in My Heart
  • Lời: George C. Cooke
  • Nhạc: George C. Cooke

Lời Anh

Joy In My Heart
I have a joy
Joy! Joy! Joy!
Down in my heart,
Down in my heart,
Down in my heart;
I have a joy
Joy! Joy! Joy!
Down in my heart,
Down in my heart to stay.

Lời Việt

Lòng Tôi Vui Vẻ
Lòng tôi vui vẻ,
Vui, vui, vui, vui, vui, vô cùng,
Hớn hở muôn trùng,
Hớn hở lạ lùng,
Vì ân điển Chúa cứu tôi,
Nên tôi vui vô hồi,
Hớn hở ca ngợi chẳng thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo