Lòng Nguyện Theo Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Lòng Nguyện Theo Jêsus
  • Lời: Garo Christians
  • Nhạc: Dân ca Indian
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lòng Nguyện Theo Jêsus
1. Lòng nguyện theo Jêsus, con quyết đi theo Ngài
Jêsus yêu thương con, con quyết đi theo Ngài
Lòng nguyện theo Jêsus, con quyết đi theo Ngài
Con quyết không lui, nguyện theo Jêsus.
2. Đường hẹp Jêsus đi, con bước đi theo Ngài
Chông gai gian nan chăng? Con quyết đi theo Ngài
Thập tự Jêsus mang, con vác lên theo Ngài
Con đã theo Ngài, nguyện theo trọn đời.
3. Tiền tài hay cao sang, con nhất quyết không màng
Con không xin chi hơn khi có Jêsus rồi
Dù người đời khinh chê, con quyết không nao sờn
Con bước theo Ngài, nguyện theo trọn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo