Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus
  • Lời: Harry Dixon Loes
  • Nhạc: Harry Dixon Loes
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus
1. Lòng tôi hằng mong chung bước với Chúa hoài
Tình yêu và sự bình an của Ngài
Làm cho đời tôi vui tươi luôn mỗi ngày không chán chường
Không lo lắng ngày mai.
Điệp Khúc:
Bên Jêsus tôi bước đi lòng bình an
Bên Jêsus không lẻ loi sầu than
Lòng mong trọn đời chung bước cùng Jêsus
Hơn hết cả muôn vinh hoa trần gian.
2. Niềm vui từ nơi trần gian chóng tàn
Thường hay để lại buồn đau phủ phàng
Chỉ trong tình yêu Jêsus tôi thỏa lòng
Năm tháng nhìn lên nơi Chúa cậy trông.
3. Đường xa Ngài mang cho tôi những gánh nặng
Đời tôi Ngài vui tha thứ lỗi lầm
Dạy tôi bài học yêu thương gương sống đẹp
Theo Chúa ngày càng thêm vững niềm tin.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo