Khác biệt giữa các bản “Lê Ngọc Vinh”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 4: Dòng 4:
  
 
==Tuyển Tập==
 
==Tuyển Tập==
 +
 +
#[[/Ai Bên Đường | Ai Bên Đường]]
  
 
:*[[Bình An Trong Jesus]]
 
:*[[Bình An Trong Jesus]]
 
:*[[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 
:*[[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 
:*[[Cuộc Đời Và Hoa Cỏ]]
 
:*[[Cuộc Đời Và Hoa Cỏ]]
 +
#[[/Đầy Dẫy Trong Con | Đầy Dẫy Trong Con]]
 
:*[[Khi Thử Thách Trăm Bề]]
 
:*[[Khi Thử Thách Trăm Bề]]
 
:*[[Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm]]
 
:*[[Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm]]
Dòng 15: Dòng 18:
 
==Ca Khúc==
 
==Ca Khúc==
  
 +
#[[/Ai Bên Đường | Ai Bên Đường]]
 
#[[/Bình An Trong Jesus | Bình An Trong Jesus]]
 
#[[/Bình An Trong Jesus | Bình An Trong Jesus]]
 +
#[[/Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời | Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 
#[[Chúa Đứng Bên Ta]]
 
#[[Chúa Đứng Bên Ta]]
 +
#[[/Chúa Luôn Bên Tôi | Chúa Luôn Bên Tôi]]
 +
#[[/Chứng Nhân Của Jesus | Chứng Nhân Của Jesus]]
 +
#[[/Duyên Lành Do Chúa | Duyên Lành Do Chúa]]
 
#[[/Đời Có Jesus | Đời Có Jesus]]
 
#[[/Đời Có Jesus | Đời Có Jesus]]
 
#[[/Đồi Gô-gô-tha | Đồi Gô-gô-tha]]
 
#[[/Đồi Gô-gô-tha | Đồi Gô-gô-tha]]
 +
#[[/Halelugia |Halellujah]]
 
#[[Hỡi Người Ít Đức Tin]]
 
#[[Hỡi Người Ít Đức Tin]]
 
#[[/Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng | Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng]]
 
#[[/Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng | Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng]]
Dòng 24: Dòng 33:
 
#[[/Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố | Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố]]
 
#[[/Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố | Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố]]
 
#[[/Jesus Sống | Jesus Sống]]
 
#[[/Jesus Sống | Jesus Sống]]
 
+
#[[/Một Mình Với Chúa | Một Mình Với Chúa]]
 +
#[[/Mừng Xuân Mới | Mừng Xuân Mới]]
 
#[[Nắm Chặt Lời Hứa]]
 
#[[Nắm Chặt Lời Hứa]]
 +
#[[/Ngày Mai Thuộc Chúa | Ngày Mai Thuộc Chúa]]
 +
#[[/Qua Bao Thăng Trầm | Qua Bao Thăng Trầm]]
 
#[[/Vui Lên Và Hy Vọng | Vui Lên Và Hy Vọng]]
 
#[[/Vui Lên Và Hy Vọng | Vui Lên Và Hy Vọng]]
 +
#[[/Xuân Bất Diệt | Xuân Bất Diệt]]
 +
  
  

Phiên bản lúc 23:34, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Sơ Lược Tiểu Sử

Tuyển Tập

 1. Ai Bên Đường
 1. Đầy Dẫy Trong Con

Ca Khúc

 1. Ai Bên Đường
 2. Bình An Trong Jesus
 3. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
 4. Chúa Đứng Bên Ta
 5. Chúa Luôn Bên Tôi
 6. Chứng Nhân Của Jesus
 7. Duyên Lành Do Chúa
 8. Đời Có Jesus
 9. Đồi Gô-gô-tha
 10. Halellujah
 11. Hỡi Người Ít Đức Tin
 12. Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng
 13. Hơn Đại Dương Sâu Thẳm
 14. Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố
 15. Jesus Sống
 16. Một Mình Với Chúa
 17. Mừng Xuân Mới
 18. Nắm Chặt Lời Hứa
 19. Ngày Mai Thuộc Chúa
 20. Qua Bao Thăng Trầm
 21. Vui Lên Và Hy Vọng
 22. Xuân Bất DiệtTài Liệu Tham Khảo