Lê Đình Tươi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Ai Lên Thượng Du Cứu Nầy (1940)
 2. Chúa Mang Thập Hình (1942)
 3. Đấng Thánh Lâm Phàm (1942)
 4. Đời Người Ngắn Ngủi (1942)
 5. Jesus Hằng Ở Bên Tôi (1942)
 6. Ôi Tình Thương (1939)
Nguyên Tác
 • Hymns of the Christian Life (1936), #171
 • T.H. II, #96
 • Hymns of the Christian Life (1936) #236
 • T.H. II, #106
 • Hymns of the Christian Life (1936), #171
 • S.H., #211
Lời
 • Lê Đình Tươi
 • Lê Đình Tươi
 • Lê Đình Tươi
 • Lê Đình Tươi
 • Lê Đình Tươi
 • Lê Đình Tươi
Nhạc
 • Edmund S. Lorenz
 • Edmund S. Lorenz
 • John R. Sweney
 • George C. Stebbins
 • Edmund S. Lorenz
 • Daniel Towner

Tham Khảo