Lê-vi Ký: Chương 19

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, và hãy nói với họ rằng: Các ngươi phải thánh, vì Ta - Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi - là thánh.

3. Mỗi người trong các ngươi phải tôn kính mẹ của mình và cha của mình. Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát của Ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

4. Đừng hướng về hình tượng, cũng không được đúc cho mình tượng của tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

5. Khi các ngươi dâng tế lễ bình an cho Đức Giê-hô-va, hãy dâng cách nào để được chấp nhận. 6. Hãy ăn lễ vật trong ngày đã dâng hay trong ngày hôm sau. Những gì còn thừa qua ngày thứ ba thì phải thiêu trong lửa. 7. Nếu đến ngày thứ ba mà còn ăn, thì đó là một việc gớm ghiếc. Lễ vật sẽ không được chấp nhận. 8. Người nào ăn sẽ mang tội của mình bởi vì đã xúc phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va. Người đó phải bị trục xuất khỏi dân chúng.

9. Khi các ngươi gặt lúa trong đất của mình, thì đừng gặt cho đến những góc cuối của bờ ruộng, cũng đừng gặt những nhánh lúa còn sót. 10. Đừng hái sạch vườn nho hay lượm những trái rơi trong vườn, hãy chừa lại cho những người nghèo và các kiều dân. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

11. Các ngươi không được trộm cắp, không được lừa gạt, không được nói dối lẫn nhau. 12. Đừng lấy danh của Ta mà thề dối, rồi làm xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.

13. Không được bóc lột hay cướp giật người lân cận của mình. Đừng giữ lại cho mình tiền công của người làm thuê cho đến sáng hôm sau.

14. Đừng rủa sả người điếc, cũng đừng đặt vật gây vấp cho người mù, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là Đức Giê-hô-va.

15. Các ngươi không được kết án bất công. Đừng thiên vị người nghèo hay kiêng nể người quyền thế, nhưng phải xét xử công minh để thực hiện công lý cho mọi người liên hệ. 16. Đừng đi phao vu trong dân chúng, cũng đừng đứng lên chống lại mạng sống của người lân cận mình. Ta là Đức Giê-hô-va.

17. Đừng ghét anh em của mình trong lòng. Hãy quở trách người lân cận để khỏi mắc tội chung với họ. 18. Đừng trả thù. Đừng giữ sự thù hận đối với đồng bào của mình, nhưng hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Ta là Đức Giê-hô-va.

19. Các ngươi phải giữ luật lệ của Ta. Đừng để súc vật khác loài giao phối với nhau. Đừng gieo hai loại hạt giống trên một đám ruộng của các ngươi. Đừng may y phục được trộn bằng hai loại chỉ, và cũng đừng mặc chúng.

20. Nếu một người đàn ông ăn nằm với một phụ nữ, mà nàng là một nô lệ đã hứa gả cho một người đàn ông khác nhưng chưa được chuộc ra hoặc chưa được trả tự do, thì họ sẽ bị phạt nhưng không bị tử hình, bởi vì người nữ nô lệ đó chưa được trả tự do. 21. Người đàn ông phải đem một con chiên đực đến trước cửa Lều Hội Kiến để dâng làm tế lễ chuộc lỗi cùng Đức Giê-hô-va. 22. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội, dâng con chiên đực để làm tế lễ chuộc tội cho những tội lỗi mà người đó đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va; và những tội lỗi mà người đó đã phạm sẽ được tha.

23. Khi các ngươi vào trong xứ, rồi trồng đủ thứ cây ăn trái, nhưng hãy xem những trái đó chưa được cắt bì. Trong ba năm, trái của chúng chưa được cắt bì, các ngươi đừng ăn. 24. Qua năm thứ tư, tất cả trái cây đó đều biệt riêng ra thánh, và dùng để tôn vinh Đức Giê-hô-va. 25. Đến năm thứ năm, các ngươi được phép ăn những trái cây đó. Mùa màng của các ngươi sẽ gia tăng. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

26. Các ngươi không được ăn vật gì có huyết. Các ngươi đừng bói toán hay dùng ma thuật. 27. Đừng cắt tóc hai bên đầu, cũng đừng hủy diệt râu mép. 28. Đừng cắt thân thể của mình vì người chết, cũng đừng xâm dấu hiệu nào trên ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.

29. Đừng làm nhục con gái của ngươi mà bắt nó làm gái mại dâm. Đừng để cả xứ rơi vào sự dâm loạn và cả xứ đầy dẫy sự đồi bại. 30. Các ngươi phải giữ những ngày sa-bát của Ta và tôn kính Đền Thánh của Ta. Ta là Đức Giê-hô-va.

31. Đừng cầu hỏi đồng bóng hay phù thủy để khỏi bị họ làm ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

32. Hãy đứng dậy trước những người tóc bạc, tôn trọng những người cao niên, và hãy kính sợ Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.

33. Khi có kiều dân cư ngụ trong xứ của các ngươi, các ngươi đừng ức hiếp họ. 34. Hãy đối xử với một kiều dân đang ở giữa các ngươi như một người đã được sinh ra trong xứ. Ngươi hãy yêu thương người đó như chính bản thân mình, bởi vì các ngươi vốn là những kiều dân trong đất Ai-cập. Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi.

35. Các ngươi không được làm điều sai trái trong việc xét xử, đo đạt, cân đong, và đo lường. 36. Các ngươi phải có cây cân đúng, trái cân đúng, ê-pha đúng, và hin đúng. Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi, là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập. 37. Các ngươi phải tuân giữ mọi luật lệ của Ta, cùng mọi mạng lịnh của Ta, và làm theo những điều đó. Ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.

3. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

4. Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

5. Khi các ngươi dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng một cách cho được nhậm; 6. ăn nội trong ngày dâng đó và ngày mai; còn phần chi dư lại qua ngày thứ ba, thì phải thiêu đi. 7. Nếu người ta để ăn đến ngày thứ ba, ấy là một điều gớm ghiếc chẳng được nhậm. 8. Ai ăn của lễ như vậy sẽ mang lấy tội ác mình, vì đã làm vật thánh của Đức Giê-hô-va ra ô độc: người đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình.

9. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; 10. các ngươi chớ cắn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

11. Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau.

12. Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va.

13. Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giựt của họ. Tiền công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai.

14. Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.

15. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế; hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi.

16. Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, chớ lập mưu kế nghịch sự sống của kẻ lân cận mình: Ta là Đức Giê-hô-va.

17. Chớ có lòng ghen ghét anh em mình; hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. 18. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va.

19. Các ngươi hãy giữ những mạng lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ.

20. Nếu một người nam nằm và cấu hiệp cùng một đứa tớ gái đã hứa gả cho một người, nhưng chưa chuộc ra, hoặc chưa được phóng mọi; thì hai người đều sẽ bị hình phạt, mà không phải đến chết, vì đứa tớ gái chưa được phóng mọi. 21. Người nam vì lỗi mình sẽ dẫn một con chiên đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc, mà làm của lễ chuộc sự mắc lỗi. 22. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm của lễ chuộc sự mắc lỗi đặng làm lễ chuộc tội cho người đã phạm, trước mặt Đức Giê-hô-va; vậy, tội người đã phạm sẽ được tha.

23. Khi các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an, và đã trồng các thứ cây trái rồi, hãy coi các trái chiếng nó không sạch, như chưa chịu phép cắt bì; trong ba năm các ngươi hãy coi nó không sạch, chớ nên ăn; 24. nhưng qua năm thứ tư, các trái nó sẽ nên thánh làm của lễ khen ngợi Đức Giê-hô-va. 25. Qua năm thứ năm, các ngươi phải ăn trái, hầu cho cây thêm hoa quả: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

26. Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số. 27. Chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá khóe râu mình. 28. Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Đức Giê-hô-va.

29. Chớ nhục con gái ngươi khiến nó làm kỵ nữ, để trong xứ không có điều dâm loạn và đầy dẫy những ác dục.

30. Các ngươi phải giữ những sa-bát ta, và tôn kính nơi thánh ta: Ta là Đức Giê-hô-va.

31. Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

32. Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.

33. Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người. 34. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi; hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

35. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân, hay là sự lường. 36. Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê-pha thiệt, và một hin thiệt: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

37. Vậy, các ngươi hãy gìn giữ làm theo các luật pháp và các mạng lịnh ta: Ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Những Quy Tắc Sống Ðạo

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Các ngươi phải nên thánh vì Ta, CHÚA Ðức Chúa Trời của các ngươi, là thánh. 3 Mỗi người trong các ngươi phải tôn kính mẹ và cha mình, và các ngươi phải giữ ngày Sa-bát Ta. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 4 Các ngươi chớ hướng về thần tượng, rồi làm cho mình những tượng thần để thờ. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

5 Khi các ngươi dâng một của lễ cầu an lên CHÚA, hãy dâng như thế nào để của lễ các ngươi được nhậm. 6 Các ngươi phải ăn của lễ đó trong ngày các ngươi dâng, hoặc đến ngày hôm sau mà thôi. Bất cứ phần gì còn lại đến ngày thứ ba các ngươi phải thiêu rụi trong lửa. 7 Nếu đến ngày thứ ba mà ai còn ăn của lễ đó, thì ấy là một việc gớm ghiếc; lễ vật của các ngươi sẽ không còn được chấp nhận nữa. 8 Phàm kẻ nào ăn của lễ ấy sẽ bị phạt, vì nó đã làm cho vật thánh của CHÚA trở nên ô uế. Kẻ nào làm như thế sẽ bị khai trừ khỏi dân.

9 Khi gặt lúa trong ruộng mình, các ngươi đừng gặt đến sát bờ ruộng, và cũng đừng mót những gié lúa đã gặt sót. 10 Các ngươi đừng hái nho đến trụi nhẵn cành, hoặc lượm những trái rụng trong vườn nho mình. Các ngươi phải chừa chúng lại cho những người nghèo khó và các kiều dân. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

11 Các ngươi chớ trộm cắp. Các ngươi chớ lừa gạt nhau. Các ngươi chớ nói dối nhau.

12 Các ngươi chớ lấy danh Ta để thề dối, và làm xúc phạm đến danh Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là CHÚA.

13 Ngươi chớ bóc lột người khác. Ngươi chớ cướp giật người khác. Ngươi chớ giữ lại tiền công của người làm thuê cho đến sáng hôm sau.

14 Ngươi chớ nặng lời với người điếc, hoặc đặt vật vấp chân khiến người mù vấp ngã. Ngươi phải kính sợ Ðức Chúa Trời của ngươi. Ta là CHÚA.

15 Các ngươi chớ kết án bất công. Ngươi chớ thiên vị người nghèo hay kiêng nể người quyền thế, nhưng phải xét xử công minh để thực hiện công lý cho mọi người liên hệ.

16 Ngươi chớ phao tin thất thiệt trong dân đặng vu khống người khác. Ngươi chớ vì lợi mà làm chứng gian để người ngay lành bị thiệt mạng. Ta là CHÚA.

17 Ngươi chớ giữ mãi sự ghen ghét anh chị em ngươi trong lòng. Ngươi hãy mạnh dạn giúp người lân cận mình sớm nhận biết sai lầm của họ, nếu không ngươi sẽ mang lấy mặc cảm tội lỗi khi người ấy bị đoán phạt.

18 Ngươi chớ báo thù hay giữ lòng oán hận người nào trong dân ngươi, nhưng phải thương người khác như mình. Ta là CHÚA.

19 Các ngươi phải vâng giữ luật lệ Ta.

Ngươi chớ cho súc vật khác giống giao cấu nhau.

Ngươi chớ gieo hạt giống của hai loại hoa màu khác nhau lẫn lộn trong một đám đất.

Ngươi chớ mặc y phục làm bằng hai thứ vải khác nhau.

20 Nếu một người nam ăn nằm với một nữ nô lệ đã được hứa gả cho một người khác, nhưng chưa kịp chuộc ra hoặc chưa nhận được quyền tự do, thì cả hai sẽ bị xét xử, nhưng không đến tội chết, vì người con gái chưa được hưởng quyền tự do. 21 Nhưng người nam đó phải mang một của lễ chuộc lỗi đến tạ lỗi với CHÚA ở cửa Lều Hội Kiến. Của lễ chuộc lỗi đó sẽ là một con chiên đực. 22 Tư tế sẽ dùng con chiên đực đó làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt CHÚA vì tội người ấy đã phạm, rồi người ấy mới được tha cho tội đã phạm.

23 Khi các ngươi vào trong xứ và trồng mọi thứ cây ăn trái, trong ba năm ra trái đầu tiên, các ngươi phải xem trái của chúng là chưa được sạch; các ngươi không được ăn trái của chúng, vì chúng chưa được sạch. 24 Ðến năm thứ tư, mọi trái của chúng sẽ được biệt ra thánh để tôn ngợi CHÚA. 25 Qua năm thứ năm, các ngươi sẽ ăn trái của chúng; chúng sẽ ra trái quằn cây cho các ngươi. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của ngươi.

26 Các ngươi không được ăn thịt thú vật chung với máu nó.

Các ngươi chớ làm nghề tướng số hay chiêm tinh.

27 Các ngươi chớ cắt mái tóc xung quanh thái dương mình hoặc xén bộ râu mình, 28 và chớ vì người chết mà cắt da thịt hay xăm vẽ trên mình. Ta là CHÚA.

29 Các ngươi chớ bắt con gái mình làm điếm, khiến nó trở thành kỹ nữ, kẻo xứ sẽ trở thành một xứ mãi dâm, và có đầy những tội lỗi sa đọa.

30 Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát Ta và kính trọng nơi thánh Ta. Ta là CHÚA.

31 Các ngươi chớ cầu hỏi đồng bóng hay cầu hồn; chớ cầu hỏi ý kiến chúng, kẻo sẽ vì chúng mà trở nên ô uế. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

32 Trước mặt người cao niên, ngươi hãy đứng dậy, và hãy tôn kính người già cả. Ngươi hãy kính sợ Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là CHÚA.

33 Khi có kiều dân cư ngụ trong xứ các ngươi, các ngươi chớ áp bức họ. 34 Các ngươi phải đối xử với những kiều dân ở giữa các ngươi như công dân trong xứ. Ngươi hãy thương yêu kiều dân như chính thân mình, vì các ngươi vốn là những kiều dân trong đất Ai-cập. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

35 Các ngươi không được làm điều bất công trong việc xét xử, đo, cân, và đong lường. 36 Các ngươi phải có cây cân đúng, trái cân đúng, ê-pha đúng, và hin đúng. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập.

37 Các ngươi phải giữ mọi luật lệ Ta và làm theo mọi mạng lịnh Ta. Ta là CHÚA.”

Tài Liệu