Khi Thử Thách Trăm Bề

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khi Thử Thách Trăm Bề là một tuyển tập thánh ca song ngữ được sáng tác bởi Mục sư Bác sĩ Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh. Lời thánh ca được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.

Trong tập thánh ca này có bài Thành Tín Chúa Rất Lớn là tác phẩm của Thomas .O. Chisholm do William M. Runyan viết nhạc; và bài Cảm Ơn Thượng Đế, nhạc của Olga Nyberg và do Mục sư Lê Ngọc Vinh viết lời.

Ca Khúc

  1. Con Yêu Hỡi! Dựa Nương Nơi Ta
  2. Trong Tình Yêu Chúa
  3. Chân Chúa Trần Gian
  4. Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
  5. Jesus Phục Sinh Như Hứa
  6. Jesus Sắp Hồi Lai
  7. Thành Tín Chúa Rất Lớn - Lời: T.O. Chisholm; Nhạc: William M. Runyan
  8. Cảm Ơn Thượng Đế - Nhạc: Olga Nyberg
  9. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
  10. Sống Cho Chúa

Tài Liệu Tham Khảo