Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi
  • Lời: I. Stanphill
  • Nhạc: Ira Stanphill
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi
1. Khi Ngài lau mắt lệ rơi tôi nhìn rõ tôi
Con người gian ác trong tôi nay được thay mới
Khi Ngài đập nát lòng tôi, khiến buồn hóa vui
Khi làm thân xác đau thương, đời tôi tốt hơn
Kiêu căng đui mù ngày qua, Thiên Chúa đem xa
Ngắm cõi thế giới bao la, ôi đẹp xinh quá!
Khi Ngài lau mắt lệ rơi, tôi nhìn khắp nơi
Tâm hồn chan chứa vui tươi, tạ ơn Chúa tôi!
2. Khi Ngài lau mắt lệ rơi, ngước nhìn Chúa tôi
Bao hào quang chiếu trên tôi, tan màn đêm tối
Xưa thật không biết vì tôi Chúa chịu lẻ loi
Vô tình khi Chúa yêu tôi, tràn hông huyết rơi
Bao nhiêm đau nhục vì tôi riêng Chúa mang thôi
Chúa đã chết thế thay tôi, tôi được thay mới
Bây giờ tôi rất mừng vui, Chúa ngự giữa tôi
Lau lệ trên khóe mi tôi đời tôi sáng tươi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo