Khi Jesus Qua

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 22:20, ngày 29 tháng 8 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Then Jesus Came
  • Lời: Oswald J. Smith
  • Nhạc: Oswald J. Smith
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Then Jesus Came
1. One sat alone beside the highway begging
His eyes were blind, the Light he could not see
He clutched his rags and shivered in the shadows
Then Jesus came and bid the darkness flee
Chorus
When Jesus comes the tempter's power is broken
When Jesus comes, all tears are wiped away
He takes the gloom and fills my heart with glory
For all is changed when Jesus comes to stay.
2. "Unclean! Unclean!" the leper cried in torment,
The deaf, the dumb, in helplessness stood near;
The fever raged, disease had gripped its victim
Then Jesus came and cast out ev'ry fear.
3. From home and friends the evil spirits drove him,
Among the tombs he dwelt in misery;
He cut himself as demon pow'rs possessed him,
Then Jesus came, and set the captive free.
4. So men today have found the Saviour able,
They could not conquer passion, lust and sin;
Their broken hearts had left them sad and lonely,
Then Jesus came and dwelt, Himself, within.

Lời Việt

Khi Jesus Qua
1. Có kẻ ăn mày mù lòa đôi mắt ngồi bên đường,
Khốn nỗi cô quạnh, mù mịt cả đời đáng thương;
Người bận đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi ủ rũ,
Khi Jesus qua, xua hết tối tăm u tù.
Điệp Khúc:
Khi Jesus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;
Khi Jesus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;
Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,
Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều.
2. Có kẻ điên cuồng bị tà ma đuổi lìa gia đình
Sống khổ đêm ngày quanh nơi mả mồ vắng tanh;
Người rạch mình ra, kêu la do ma tà ám ảnh,
Khi Jesus qua, xua quỉ khiến kẻ điên lành.
3. Anh phung kêu gào: Mình tôi ô uế thật gớm ghê
Kẻ điếc, câm, què, cùng chung số phận thảm thê;
Đời đầy cùng khổ, thân đau thương bệnh tật khốn đốn,
Khi Jesus qua, xua hết đớn đau, kinh hoàng.
4. Tất cả nhân loại hiện lầm than, khốn nạn đêm ngày,
Sánh cảnh kia tội càng gây muôn phần đắng cay;
Người người nhìn nhau, khoanh tay, mong ơn trời phóng thích,
Khi Jesus qua, thay đổi mới thảnh thơi lòng.

Video

Audio

  • Bài Hát:
  • Nhạc Đệm :

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo