Khi Chúa Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Khi Chúa Đến
  • Lời: Murray McCheyne
  • Nhạc: Daniel Towner
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Khi Chúa Đến
1. Một ngày mai khi thế gian qua
Hoàn toàn thiêu trong lửa thái dương
Đời mau qua như ánh chớp kia
Rồi cùng đi với Chúa vinh quang.
Điệp Khúc:
Cứu Chúa ôi, lòng mừng vui vô cùng
Biết chắc rằng Ngài sẽ tái lâm
Chúng tôi đang nợ người trên dương thế
Nên phải kíp giảng rao Tin Lành.
2. Ngày kia tôi vui đứng bên ngai
Mặc bạch y vinh hiển muôn thu
Nhìn xem vinh quang Chúa chiếu soi
Lòa tình yêu Chúa đến muôn dân.
3. Rồi tai tôi nghe tiếng kêu vang
Đồi cao kia rơi xuống tiêu tan
Ngàn sao trên cao thảy bay mau
Muôn muôn lớp sóng xôn xao.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo