Khải Huyền: Chương 19

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:28, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau những điều này, tôi nghe như có một giọng nói thật lớn của một đoàn người rất đông từ trời hô rằng: Ha-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. 2. Bởi vì những sự phán xét của Ngài là chân thật và công minh. Ngài đã phán xét đại kỹ nữ, là kẻ đã dùng sự dâm loạn của mình làm hư hỏng đất; và Ngài đã báo thù về máu của các đầy tớ của Ngài do kỹ nữ làm đổ ra.

3. Họ nói lần thứ hai: Ha-lê-lu-gia! Khói của nó bay lên đời đời!

4. Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật phủ phục và thờ lạy Đức Chúa Trời là Đấng ngồi trên ngai, rồi nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!

5. Có giọng từ ngai vang ra nói rằng: Tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, là những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Ngài!

6. Và rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một đoàn người rất đông, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn, nói rằng: Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta trị vì. 7. Chúng ta hãy vui mừng hân hoan, hãy dâng vinh quang cho Ngài, bởi vì lễ cưới của Chiên Con đã đến và Vợ của Ngài đã chuẩn bị chính nàng sẵn sàng. 8. Nàng đã được ban cho vải mịn, tươi sáng, và tinh khiết để mặc - (vải mịn là những việc công chính của các thánh đồ).

9. Rồi người nói cùng tôi: Hãy viết! Phước cho những người được mời dự tiệc cưới của Chiên Con! Và người nói với tôi: Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.

10. Tôi phủ phục dưới chân của người để thờ lạy người, nhưng người bảo: Đừng làm như vậy! Ta là người cùng phục vụ như ngươi và các anh em của ngươi, là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì lời chứng của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.

11. Và rồi tôi thấy trời mở ra, và kìa, có một con ngựa trắng, và Đấng được gọi là THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT ngồi trên nó; Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính. 12. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu Ngài có nhiều vương miện, trên đó có viết một danh mà ngoài Ngài không ai biết được. 13. Ngài mặc trang phục đã được nhúng trong máu. Danh của Ngài được gọi là LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. 14. Những đạo quân trên trời đều mặc vải mịn, trắng và tinh khiết, cưỡi những ngựa trắng và theo Ngài. 15. Từ miệng Ngài phát ra một lưỡi gươm bén, Ngài dùng nó để đánh các nước; Ngài sẽ chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt. Ngài đạp bàn ép nho với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16. Trên áo choàng và trên đùi của Ngài có ghi một danh: VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA.

17. Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, người hô lớn gọi các loài chim bay giữa trời: Hãy đến! Hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 18. để ăn thịt của các vua, thịt của các tướng lĩnh, thịt của những dũng sĩ, thịt ngựa và những người cưỡi chúng, thịt của tất cả, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.

19. Và rồi tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. 20. Nhưng con thú bị bắt, cùng với hắn là tiên tri giả - là kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú, để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng của nó. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. 21. Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của Đấng cưỡi ngựa; tất cả chim chóc đều ăn thịt của họ no nê.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau những điều này, tôi nghe như có một giọng nói thật lớn của một đoàn người rất đông từ trời hô rằng: Ha-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Bởi vì những sự phán xét của Ngài là chân thật và công minh. Ngài đã phán xét đại kỹ nữ, là kẻ đã dùng sự dâm loạn của mình làm hư hỏng đất; và Ngài đã báo thù về máu của các đầy tớ của Ngài do kỹ nữ làm đổ ra.

Họ nói lần thứ hai: Ha-lê-lu-gia! Khói của nó bay lên đời đời!

Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật phủ phục và thờ lạy Đức Chúa Trời là Đấng ngồi trên ngai, rồi nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!

Có giọng từ ngai vang ra nói rằng: Tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, là những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Ngài!

Và rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một đoàn người rất đông, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn, nói rằng: Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta trị vì. Chúng ta hãy vui mừng hân hoan, hãy dâng vinh quang cho Ngài, bởi vì lễ cưới của Chiên Con đã đến và Vợ của Ngài đã chuẩn bị chính nàng sẵn sàng. Nàng đã được ban cho vải mịn, tươi sáng, và tinh khiết để mặc - (vải mịn là những việc công chính của các thánh đồ).

Rồi người nói cùng tôi: Hãy viết! Phước cho những người được mời dự tiệc cưới của Chiên Con! Và người nói với tôi: Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.

Tôi phủ phục dưới chân của người để thờ lạy người, nhưng người bảo: Đừng làm như vậy! Ta là người cùng phục vụ như ngươi và các anh em của ngươi, là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì lời chứng của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.

Và rồi tôi thấy trời mở ra, và kìa, có một con ngựa trắng, và Đấng được gọi là THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT ngồi trên nó; Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu Ngài có nhiều vương miện, trên đó có viết một danh mà ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc trang phục đã được nhúng trong máu. Danh của Ngài được gọi là LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Những đạo quân trên trời đều mặc vải mịn, trắng và tinh khiết, cưỡi những ngựa trắng và theo Ngài. Từ miệng Ngài phát ra một lưỡi gươm bén, Ngài dùng nó để đánh các nước; Ngài sẽ chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt. Ngài đạp bàn ép nho với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trên áo choàng và trên đùi của Ngài có ghi một danh: VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA.

Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, người hô lớn gọi các loài chim bay giữa trời: Hãy đến! Hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, để ăn thịt của các vua, thịt của các tướng lĩnh, thịt của những dũng sĩ, thịt ngựa và những người cưỡi chúng, thịt của tất cả, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.

Và rồi tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, cùng với hắn là tiên tri giả - là kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú, để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng của nó. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của Đấng cưỡi ngựa; tất cả chim chóc đều ăn thịt của họ no nê.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau những điều này, tôi nghe như có một giọng nói thật lớn của một đoàn người rất đông từ trời hô rằng: Ha-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. 2. Bởi vì những sự phán xét của Ngài là chân thật và công minh. Ngài đã phán xét đại kỹ nữ, là kẻ đã dùng sự dâm loạn của mình làm hư hỏng đất; và Ngài đã báo thù về máu của các đầy tớ của Ngài do kỹ nữ làm đổ ra.

3. Họ nói lần thứ hai: Ha-lê-lu-gia! Khói của nó bay lên đời đời!

4. Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật phủ phục và thờ lạy Đức Chúa Trời là Đấng ngồi trên ngai, rồi nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!

5. Có giọng từ ngai vang ra nói rằng: Tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, là những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Ngài!

6. Và rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một đoàn người rất đông, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn, nói rằng: Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta trị vì. 7. Chúng ta hãy vui mừng hân hoan, hãy dâng vinh quang cho Ngài, bởi vì lễ cưới của Chiên Con đã đến và Vợ của Ngài đã chuẩn bị chính nàng sẵn sàng. 8. Nàng đã được ban cho vải mịn, tươi sáng, và tinh khiết để mặc - (vải mịn là những việc công chính của các thánh đồ).

9. Rồi người nói cùng tôi: Hãy viết! Phước cho những người được mời dự tiệc cưới của Chiên Con! Và người nói với tôi: Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.

10. Tôi phủ phục dưới chân người để thờ lạy người, nhưng người bảo: Đừng làm như vậy, ta là người cùng phục vụ như ngươi và các anh em của ngươi, là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì lời chứng của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.

11. Và rồi tôi thấy trời mở ra, và kìa, có một con ngựa trắng, và Đấng được gọi là THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT ngồi trên nó; Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính. 12. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu Ngài có nhiều vương miện, trên đó có viết một danh mà ngoài Ngài không ai biết được. 13. Ngài mặc trang phục đã được nhúng trong máu. Danh của Ngài được gọi là LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. 14. Những đạo quân trên trời đều mặc vải mịn, trắng và tinh khiết, cưỡi những ngựa trắng và theo Ngài. 15. Từ miệng Ngài phát ra một lưỡi gươm bén, Ngài dùng nó để đánh các nước; Ngài sẽ chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt. Ngài đạp bàn ép nho với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16. Trên áo choàng và trên đùi của Ngài có ghi một danh: VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA.

17. Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, người hô lớn gọi các loài chim bay giữa trời: Hãy đến! Hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 18. để ăn thịt của các vua, thịt của các tướng lĩnh, thịt của những dũng sĩ, thịt ngựa và những người cưỡi chúng, thịt của tất cả, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.

19. Và rồi tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. 20. Nhưng con thú bị bắt, cùng với hắn là tiên tri giả - là kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú, để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng của nó. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. 21. Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của Đấng cưỡi ngựa; tất cả chim chóc đều ăn thịt của họ no nê.

Bản Dịch 1925

1. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. 2. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy đều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra.

3. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: A-lê-lu-gia! Luồng khói nó bay lên đời đời.

4. Hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn con sanh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngôi, mà rằng: A-men, A-lê-lu-gia! 5. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài!

6. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. 7. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8. đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).

9. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. 10. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri.

11. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 12. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. 14. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. 15. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. 16. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.

17. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 18. hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn.

19. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài. 20. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. 21. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.

Bản Dịch 2011

Ca Mừng trên Thiên Ðàng

1 Sau những điều ấy, tôi nghe có tiếng như tiếng của một đám đông rất lớn trên trời hô to rằng,

“Ha-lê-lu-gia!

Ơn cứu rỗi, vinh hiển, và quyền lực đều thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta,

2 Vì những phán quyết của Ngài đều là chân chính và công bình.

Ngài đã đoán phạt con điếm trứ danh,

Kẻ đã làm băng hoại thế gian bằng sự gian dâm của nó.

Ngài đã báo thù cho máu của các đầy tớ Ngài bị nó làm đổ ra.”

3 Họ lại nói lần nữa rằng,

“Ha-lê-lu-gia!

Khói từ nó bay lên đời đời vô cùng.”

4 Hai mươi bốn vị trưởng lão và bốn Sinh Vật sấp mình xuống và thờ lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng đang ngự trên ngai, và nói,

“A-men! Ha-lê-lu-gia!”

5 Kế đó một tiếng nói từ ngai vang ra, bảo rằng,

“Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta,

Hỡi các đầy tớ của Ngài và hỡi những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn.”

Tiệc Cưới của Chiên Con

6 Bấy giờ tôi nghe có tiếng gì như tiếng của một đám đông rất lớn, như tiếng của nhiều dòng nước chảy, và như tiếng của nhiều tiếng sấm nổ vang rền rằng,

“Ha-lê-lu-gia!

Vì Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta trị vì.

7 Chúng ta hãy vui mừng, hớn hở, và dâng vinh hiển lên Ngài,

Vì hôn lễ của Chiên Con đã đến,

Và cô dâu của Ngài đã chuẩn bị cho nàng sẵn sàng.”

8 Cô dâu ấy đã được ban cho bộ y phục bằng vải gai mịn, tinh bạch, và rạng ngời để mặc; vì vải gai mịn tượng trưng cho những việc công chính của các thánh đồ.

9 Bấy giờ vị thiên sứ bảo tôi, “Hãy chép điều này, ‘Phước cho những người được mời đến dự tiệc cưới của Chiên Con.’” Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðây là những lời chân thật của Ðức Chúa Trời.”

10 Tôi liền sấp mình xuống trước mặt vị thiên sứ ấy để thờ lạy, nhưng vị thiên sứ ấy bảo tôi, “Chớ làm vậy, vì ta cũng chỉ là một đồng bạn làm đầy tớ với ngươi và với anh chị em ngươi, những người giữ vững lời chứng của Ðức Chúa Jesus; hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời; vì lời chứng của Ðức Chúa Jesus là linh khí của lời tiên tri.”

Ðấng Cỡi Ngựa Trắng

11 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra; và kìa, một con ngựa trắng với người cỡi nó được xưng là Ðấng Thành Tín và Chân Thật, và Ngài cứ theo lẽ công chính mà đoán xét và tuyên chiến. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa hừng, trên đầu Ngài có nhiều vương miện, và Ngài có một danh được ghi rõ, nhưng không ai biết, ngoại trừ Ngài. 13 Ngài mặc một áo choàng đã nhúng trong máu, và danh Ngài được xưng là Lời Ðức Chúa Trời. 14 Các đạo binh trên trời mặc quân phục bằng vải gai mịn, trắng ngần, và tinh sạch, cỡi ngựa trắng, đi theo Ngài. 15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm sắc bén, để Ngài dùng nó đánh hạ các nước; Ngài chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt; và Ngài đạp nát nho trong bồn ép nho cho thành rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ðức Chúa Trời Toàn Năng. 16 Trên áo Ngài và nơi đùi Ngài có ghi một danh, “Vua của các vua và Chúa của các chúa.”

17 Sau đó tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời; vị thiên sứ ấy lớn tiếng bảo mọi loài chim bay giữa trời rằng, “Hãy đến! Hãy tụ họp để dự đại tiệc của Ðức Chúa Trời, 18 để các ngươi có thể ăn thịt các vua, thịt các quan tướng, thịt các dũng sĩ, thịt các chiến mã, thịt các kỵ binh, và thịt của mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”

19 Bấy giờ tôi thấy Con Thú, các vua trên đất, và các đạo quân của họ tập họp lại để chiến đấu với Ðấng cỡi ngựa trắng và với đạo quân của Ngài. 20 Con Thú và tiên tri giả của nó đều bị bắt sống; tiên tri giả ấy là kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt Con Thú; nó đã dùng những dấu lạ để gạt những kẻ đã nhận dấu của Con Thú và những kẻ thờ phượng hình tượng của Con Thú. Hai kẻ đó bị quăng sống vào lò lửa cháy phừng phừng với lưu huỳnh. 21 Còn những kẻ khác bị giết bằng thanh gươm của Ðấng cỡi trên lưng ngựa, đó là thanh gươm đã ra từ miệng Ngài; và tất cả chim trời được no nê vì thịt của chúng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)