Khải Huyền: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 01:48, ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi tôi nghe có tiếng lớn từ đền thờ nói với bảy thiên sứ rằng: Hãy đi đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.

2. Vị thứ nhất đi và đổ bát của mình xuống đất, những ung nhọt độc hại và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng của nó.

3. Vị thứ hai đổ bát mình trên biển, biển trở nên như máu của người chết; và tất cả sinh vật trong biển đều chết.

4. Vị thứ ba đổ bát mình trên các dòng sông và các nguồn nước, chúng biến thành máu. 5. Tôi nghe thiên sứ của những dòng nước nói rằng: Lạy Đấng Thánh, là Đấng Hiện Có và Đã Có, Ngài là công chính, bởi vì Ngài đã phán xét, 6. vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và những tiên tri, cho nên Ngài đã cho chúng uống máu. Chúng thật xứng đáng.

7. Rồi tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói rằng: Thật vậy! Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng! Những sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.

8. Vị thứ tư đổ bát mình trên mặt trời. Mặt trời được phép thiêu đốt loài người bằng lửa. 9. Loài người bị hơi nóng dữ dội thiêu đốt và xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên các tai họa nầy. Họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài.

10. Vị thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú, vương quốc của nó trở nên tối tăm, và người ta cắn lưỡi trong đau đớn. 11. Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì những đau đớn của họ, và những ung nhọt của họ, nhưng họ không ăn năn những việc của họ.

12. Vị thứ sáu đổ bát mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát, nước sông bị cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua từ hướng mặt trời mọc.

13. Tôi thấy từ miệng của con rồng, miệng của con thú và miệng của tiên tri giả có ba uế linh giống như ếch nhái đi ra. 14. Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ, và đi đến với các vua của tất cả cư dân trong thế gian, tụ họp họ lại để chiến trận trong ngày trọng đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

15. Kìa, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn trang phục của mình để khỏi bước đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình!

16. Họ tụ họp tại một chỗ mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

17. Vị thứ bảy đổ bát mình trong không khí, có một giọng nói lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng: Xong rồi!

18. Và rồi có những tia chớp, những tiếng động, những tiếng sấm và một cơn động đất lớn; cơn động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy. 19. Thành phố vĩ đại bị chia làm ba; còn các thành phố của các quốc gia sụp đổ. Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn vĩ đại, và cho nó uống chén rượu thịnh nộ mãnh liệt của Ngài. 20. Mọi đảo đều chạy trốn, các ngọn núi cũng không còn. 21. Mưa đá lớn, nặng cả ta-lâng, từ trời rơi xuống loài người. Loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi vì tai họa mưa đá, vì tai họa đó thật khốc liệt.

Bản Dịch Đại Chúng

Và rồi tôi nghe có tiếng lớn từ đền thờ nói với bảy thiên sứ rằng: Hãy đi đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.

Vị thứ nhất đi và đổ bát của mình xuống đất, những ung nhọt độc hại và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng của nó.

Vị thứ hai đổ bát mình trên biển, biển trở nên như máu của người chết; và tất cả sinh vật trong biển đều chết.

Vị thứ ba đổ bát mình trên các dòng sông và các nguồn nước, chúng biến thành máu. Tôi nghe thiên sứ của những dòng nước nói rằng:

Lạy Đấng Thánh, là Đấng Hiện Có và Đã Có! Ngài là công chính bởi vì Ngài đã phán xét, vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và những tiên tri cho nên Ngài đã cho chúng uống máu. Chúng thật xứng đáng.

Rồi tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói rằng: Thật vậy! Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng! Những sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.

Vị thứ tư đổ bát mình trên mặt trời, và mặt trời được phép thiêu đốt loài người bằng lửa. Loài người bị hơi nóng dữ dội thiêu đốt nên xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên các tai họa nầy. Họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài.

Vị thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú, vương quốc của nó trở nên tối tăm, người ta cắn lưỡi trong đau đớn. Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì những đau đớn của họ, và những ung nhọt của họ, nhưng họ không ăn năn những việc của họ.

Vị thứ sáu đổ bát mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát. Nước sông cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua từ hướng mặt trời mọc.

Tôi thấy từ miệng của con rồng, miệng của con thú và miệng của tiên tri giả có ba uế linh giống như ếch nhái đi ra. Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ, và đi đến với các vua của tất cả cư dân trong thế gian, tụ họp họ lại để chiến trận trong ngày trọng đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Kìa, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn trang phục của mình để khỏi bước đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình!

Họ tụ họp tại một chỗ mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

Vị thứ bảy đổ bát mình trong không khí, có một giọng nói lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng: Xong rồi!

Và rồi có những tia chớp, những tiếng động, những tiếng sấm và một cơn động đất lớn; cơn động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy. Thành phố vĩ đại bị chia làm ba; còn các thành phố của các quốc gia sụp đổ. Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn vĩ đại, và cho nó uống chén rượu thịnh nộ mãnh liệt của Ngài. Mọi đảo đều chạy trốn, các ngọn núi cũng không còn. Mưa đá lớn, nặng cả ta-lâng, từ trời rơi xuống loài người. Loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi vì tai họa mưa đá, vì tai họa đó thật khốc liệt.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Và rồi tôi nghe có tiếng lớn từ đền thờ nói với bảy thiên sứ rằng: Hãy đi đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.

2. Vị thứ nhất đi và đổ bát của mình xuống đất, những ung nhọt độc hại và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng của nó.

3. Vị thứ hai đổ bát mình trên biển, biển trở nên như máu của người chết; và tất cả sinh vật trong biển đều chết.

4. Vị thứ ba đổ bát mình trên các dòng sông và các nguồn nước, chúng biến thành máu. 5. Tôi nghe thiên sứ của những dòng nước nói rằng: Lạy Đấng Thánh, là Đấng Hiện Có và Đã Có, Ngài là công chính, bởi vì Ngài đã phán xét, 6. vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và những tiên tri, cho nên Ngài đã cho chúng uống máu. Chúng thật xứng đáng.

7. Rồi tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói rằng: Thật vậy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, những sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.

8. Vị thứ tư đổ bát mình trên mặt trời, nó được phép thiêu đốt loài người bằng lửa. 9. Loài người bị hơi nóng dữ dội thiêu đốt, và xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên các tai họa nầy, và họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài.

10. Vị thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú, vương quốc của nó trở nên tối tăm, và người ta cắn lưỡi trong đau đớn. 11. Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì những đau đớn của họ, và những ung nhọt của họ, nhưng họ không ăn năn những việc của họ.

12. Vị thứ sáu đổ bát mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát, nước sông cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua từ hướng mặt trời mọc.

13. Tôi thấy từ miệng của con rồng, miệng của con thú và miệng của tiên tri giả có ba uế linh giống như ếch nhái đi ra. 14. Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ, và đi đến với các vua của tất cả cư dân trong thế gian, tụ họp họ lại để chiến trận trong ngày trọng đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

15. Kìa, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn trang phục của mình để khỏi bước đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình!

16. Họ tụ họp tại một chỗ mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

17. Vị thứ bảy đổ bát mình trong không khí, có một giọng nói lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng: Xong rồi!

18. Và rồi có những tia chớp, những tiếng động, những tiếng sấm và một cơn động đất lớn; cơn động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy. 19. Thành phố vĩ đại bị chia làm ba; còn các thành phố của các quốc gia sụp đổ. Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn vĩ đại, và cho nó uống chén rượu thịnh nộ mãnh liệt của Ngài. 20. Mọi đảo đều chạy trốn, các ngọn núi cũng không còn. 21. Mưa đá lớn, nặng cả ta-lâng, từ trời rơi xuống loài người. Loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi vì tai họa mưa đá, vì tai họa đó thật khốc liệt.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.

2. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó.

3. Vị thiên sứ thứ hai, trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết; phàm sanh vật ở trong biển đều chết hết.

4. Vì thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. 5. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi Đấng Hiện Có, Đã Có, tức là Đấng Thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể nầy; 6. bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: thật là đáng lắm. 7. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình.

8. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sém loài người. 9. Loài người bị lửa rất nóng làm sém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài.

10. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. 11. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình.

12. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơ-phơ-rát; sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được. 13. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. 14. Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. 15. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình! 16. Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

17. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! 18. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. 19. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. 20. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. 21. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta-lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê.

Bản Dịch 2011

Bảy Bát Thịnh Nộ

1 Bấy giờ tôi nghe có tiếng lớn từ đền thờ truyền cho bảy vị thiên sứ, “Hãy đi và đổ bảy bát thịnh nộ của Ðức Chúa Trời xuống đất.”

2 Vậy vị thiên sứ thứ nhất đi ra và đổ bát của mình xuống đất; thế là lở loét và ung độc xảy đến trên những kẻ có dấu của Con Thú và những kẻ thờ lạy hình tượng nó.

3 Vị thiên sứ thứ nhì đổ bát của mình xuống biển; nước biển biến thành máu như máu của người chết; và mọi sinh vật trong biển đều chết.

4 Vị thiên sứ thứ ba đổ bát của mình xuống các sông ngòi và các suối nước; chúng đều biến thành máu. 5 Bấy giờ tôi nghe vị thiên sứ của nước nói,

“Lạy Ðấng Thánh, Ðấng Hiện Là và Ðấng Ðã Là,

Ngài thật là công chính,

Vì Ngài đã đoán phạt như vậy;

6 Vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và các vị tiên tri,

Nên Ngài bắt chúng phải uống máu,

Chúng chịu như vậy là đáng lắm.”

7 Bấy giờ tôi nghe bàn thờ đáp lại,

“Thật đúng lắm, lạy Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng;

Những phán quyết của Ngài thật là chân chính và công bình.”

8 Vị thiên sứ thứ tư đổ bát của mình trên mặt trời; mặt trời được quyền thiêu đốt người ta bằng lửa. 9 Người ta bị sức nóng cao độ thiêu đốt, nên họ nguyền rủa danh Ðức Chúa Trời, Ðấng có quyền trên các tai họa đó; họ vẫn không ăn năn hối cải và dâng vinh hiển lên Ngài.

10 Vị thiên sứ thứ năm đổ bát của mình trên ngai của Con Thú; cả vương quốc của nó trở nên tối tăm; người ta cắn lưỡi mình vì quá đau đớn, 11 và họ nguyền rủa Ðức Chúa Trời trên trời vì những đau đớn và những ung độc họ bị, nhưng họ vẫn không ăn năn hối cải về các việc họ làm.

12 Vị thiên sứ thứ sáu đổ bát của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát; nước sông ấy cạn khô để mở đường cho các vua từ phương đông đến.

13 Bấy giờ tôi thấy từ miệng Con Rồng, từ miệng Con Thú, và từ miệng tiên tri giả, xuất ra ba tà linh ô uế giống như ba con ếch. 14 Vì chúng là tà linh của các quỷ nên có thể làm các phép lạ. Chúng đến với các vua trên toàn thế giới để kết hiệp họ lại với nhau, hầu đánh trận trong ngày lớn của Ðức Chúa Trời Toàn Năng.

15 “Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh trông đợi và gìn giữ y phục mình, để không bước đi lõa lồ và không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình.”

16 Ba tà linh ấy quy tụ họ về một nơi mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Hạc-ma-ghê-đôn.

17 Vị thiên sứ thứ bảy đổ bát của mình trên không trung, bấy giờ một tiếng lớn từ trên ngai trong đền thờ phán rằng, “Xong rồi!” 18 Tức thì sét chớp, âm vang, sấm nổ, và một trận động đất khủng khiếp xảy ra. Trận động đất ấy mạnh và lớn đến nỗi từ khi có nhân loại trên mặt đất chưa bao giờ có trận động đất nào lớn như vậy. 19 Thành vĩ đại bị tách ra ba phần và các thành phố của các nước sụp đổ. Thành Ba-by-lôn vĩ đại bị nhớ lại trước mặt Ðức Chúa Trời. Ngài cho nó uống bát rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ngài. 20 Mọi hải đảo đều trốn mất, và chẳng thấy núi non nào nữa. 21 Tiếp theo là một trận mưa đá dữ dội, với những khối đá nặng khoảng ba mươi ký từ trời rơi trên loài người. Người ta nguyền rủa Ðức Chúa Trời vì tai họa mưa đá ấy, bởi tai họa đó quá khủng khiếp.

Tài Liệu