Khải Huyền: Chương 12

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời. Một phụ nữ được trang phục bằng mặt trời, dưới chân của nàng là mặt trăng, đầu của nàng có một mão miện gồm mười hai ngôi sao. 2. Nàng có thai, kêu la, quặn thắt, và đau đớn vì sắp sinh.

3. Một dấu lạ khác được nhìn thấy ở trên trời. Kìa, một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu của nó có bảy vương miện. 4. Đuôi của nó kéo theo một phần ba các ngôi sao ở trên trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng.

5. Người phụ nữ sinh một con trai - là người sẽ cai trị các dân tộc bằng cây gậy sắt. Con của nàng đã được mang đến Đức Chúa Trời, tận ngai của Ngài. 6. Người phụ nữ chạy vào nơi hoang dã, là nơi nàng có một chỗ mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị, để tại đó họ nuôi dưỡng nàng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

7. Có một cuộc chiến đã xảy ra ở trên trời. Mi-ca-ên và các thiên sứ của người đã giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó đã chống trả lại. 8. Tuy nhiên chúng không đủ mạnh và không còn nơi nào cho chúng ở trên trời nữa. 9. Con rồng lớn, tức là con rắn xưa, là kẻ được gọi là ma quỷ và Sa-tan, đã bị ném ra ngoài đang lừa dối tất cả dân cư trên thế giới. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống cùng với nó.

10. Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta, và thẩm quyền Đấng Christ của Ngài đã đến, bởi vì kẻ tố cáo những anh em của chúng ta, là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời, đã bị ném xuống rồi. 11. Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết của Chiên Con và nhờ lời làm chứng của họ; họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. 12. Vì vậy, hỡi các tầng trời, và những người ở trong đó, hãy hân hoan! Nhưng khốn thay cho đất và biển, bởi vì ma quỷ đã xuống với các ngươi trong cơn giận lớn, vì biết rằng thì giờ của nó còn rất ngắn.

13. Khi con rồng thấy mình bị ném xuống đất, nó đuổi theo người phụ nữ đã sinh con trai. 14. Nhưng người phụ nữ đã được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong nơi hoang dã, là nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, để tránh mặt con rắn. 15. Con rắn phun nước từ miệng của nó ra như một dòng sông phía sau người phụ nữ để cuốn nàng đi. 16. Nhưng đất đã giúp người phụ nữ bằng cách đất há miệng của nó và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó. 17. Con rồng nổi giận với người phụ nữ, nên đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ những điều răn của Đức Chúa Trời, và gìn giữ những lời chứng của Đức Chúa Jesus. 18. Rồi nó đứng trên bãi cát của biển.

Bản Dịch Đại Chúng

Và rồi có một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời. Một phụ nữ được trang phục bằng mặt trời, dưới chân của nàng là mặt trăng, đầu của nàng có một mão miện gồm mười hai ngôi sao. Nàng có thai, kêu la, quặn thắt, và đau đớn vì sắp sinh.

Có một dấu lạ khác được nhìn thấy ở trên trời. Kìa, một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu của nó có bảy vương miện. Đuôi của nó kéo theo một phần ba các ngôi sao ở trên trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng.

Người phụ nữ sinh một con trai - là người sẽ cai trị các dân tộc bằng cây gậy sắt. Con của nàng đã được mang đến Đức Chúa Trời, tận ngai của Ngài. Người phụ nữ chạy vào nơi hoang dã, là nơi nàng có một chỗ mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị, để tại đó họ nuôi dưỡng nàng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Có một cuộc chiến đã xảy ra ở trên trời. Mi-ca-ên và các thiên sứ của người đã giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó đã chống trả lại. Tuy nhiên chúng không đủ mạnh và không còn nơi nào cho chúng ở trên trời nữa. Con rồng lớn, tức là con rắn xưa, là kẻ được gọi là ma quỷ và Sa-tan, đã bị ném ra ngoài đang lừa dối tất cả dân cư trên thế giới. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống cùng với nó.

Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta, và thẩm quyền Đấng Christ của Ngài đã đến, bởi vì kẻ tố cáo những anh em của chúng ta, là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời, đã bị ném xuống rồi. Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết của Chiên Con và nhờ vào lời làm chứng của họ; họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Vì vậy, hỡi các tầng trời và những người ở trong đó, hãy hân hoan! Nhưng khốn thay cho đất và biển, bởi vì ma quỷ đã xuống với các ngươi trong cơn giận lớn vì biết rằng thì giờ mà nó còn rất ngắn.

Khi con rồng thấy mình bị ném xuống đất, nó đuổi theo người phụ nữ đã sinh con trai. Nhưng người phụ nữ đã được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong nơi hoang dã, là nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, để tránh mặt con rắn. Con rắn phun nước từ miệng của nó ra như một dòng sông phía sau người phụ nữ để cuốn nàng đi. Nhưng đất đã giúp người phụ nữ bằng cách đất há miệng của nó và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó. Con rồng nổi giận với người phụ nữ, nên đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ những điều răn của Đức Chúa Trời, và gìn giữ những lời chứng của Đức Chúa Jesus. Rồi con rồng đứng trên bãi cát của biển.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Và rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời: Một phụ nữ được trang phục bằng mặt trời, dưới chân của nàng là mặt trăng, đầu của nàng có một mão miện gồm mười hai ngôi sao. 2. Nàng có thai, kêu la, quặn thắt, và đau đớn vì sắp sinh.

3. Một dấu lạ khác được nhìn thấy ở trên trời. Kìa, một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu của nó có bảy vương miện. 4. Đuôi của nó kéo theo một phần ba các ngôi sao ở trên trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh, thì ăn nuốt con của nàng.

5. Người phụ nữ sinh một con trai - là người sẽ cai trị các dân tộc bằng cây gậy sắt. Con của nàng đã được mang đến Đức Chúa Trời, tận ngai của Ngài. 6. Người phụ nữ chạy vào nơi hoang dã, là nơi nàng có một chỗ mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị, để tại đó họ nuôi dưỡng nàng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

7. Có một cuộc chiến đã xảy ra ở trên trời. Mi-ca-ên và các thiên sứ của người đã giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó đã chống trả lại. 8. Tuy nhiên chúng không đủ mạnh, và không còn nơi nào cho chúng ở trên trời nữa. 9. Con rồng lớn đã bị ném ra ngoài, tức là con rắn xưa, là kẻ được gọi là ma quỷ và Sa-tan, đang lừa dối tất cả dân cư trên thế giới. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống cùng với nó.

10. Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta, và thẩm quyền Đấng Christ của Ngài đã đến, bởi vì kẻ tố cáo những anh em của chúng ta, là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời, đã bị ném xuống rồi. 11. Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết của Chiên Con, và nhờ lời làm chứng của họ; họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. 12. Vì vậy, hỡi các tầng trời, và những người ở trong đó, hãy hân hoan! Nhưng khốn thay cho đất và biển, bởi vì ma quỷ đã xuống với các ngươi trong cơn giận lớn, vì biết rằng thì giờ nó còn rất ngắn.

13. Khi con rồng thấy mình bị ném xuống đất, nó đuổi theo người phụ nữ đã sinh con trai. 14. Nhưng người phụ nữ đã được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong nơi hoang dã, là nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, để tránh mặt con rắn. 15. Con rắn phun nước từ miệng của nó ra như một dòng sông phía sau người phụ nữ để cuốn nàng đi. 16. Nhưng đất đã giúp người phụ nữ bằng cách đất há miệng của nó và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó. 17. Con rồng nổi giận với người phụ nữ, nên đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ những điều răn của Đức Chúa Trời, và gìn giữ những lời chứng của Đức Chúa Jesus. 18. Rồi nó đứng trên bãi cát của biển.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao. 2. người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. 3. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. 4. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.

5. người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài. 6. Còn người đàn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

7. Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; 8. song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.

10. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. 11. Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. 12. Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.

13. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. 14. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình; ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. 15. Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sống theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. 16. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. 17. Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. (12-18) Con rồng đứng trên bãi cát của biển.

Bản Dịch 2011

Người Phụ Nữ và Con Rồng

1 Bấy giờ một hiện tượng lớn lạ xảy ra trên trời: một phụ nữ mặc bằng mặt trời, mặt trăng ở dưới chân nàng, đầu nàng đội mão làm bằng mười hai ngôi sao. 2 Người phụ nữ ấy mang thai; nàng kêu la vì chuyển bụng và đau đớn quặn thắt vì sắp sinh.

3 Khi ấy cũng có một hiện tượng lạ khác xảy ra trên trời: kìa, một Con Rồng lớn, màu đỏ, có bảy đầu và mười sừng; trên các đầu nó có bảy vương miện. 4 Ðuôi nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời và quăng chúng xuống đất. Con Rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, chực ăn nuốt đứa con do nàng sinh ra. 5 Người phụ nữ sinh một con trai, là Ðấng sẽ chăn dắt muôn dân bằng cây gậy sắt; con trai của nàng được đoạt lấy đưa lên Ðức Chúa Trời và đến tận ngai của Ngài. 6 Còn người phụ nữ thì trốn vào đồng hoang, nơi đó Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chỗ, để tại đó nàng được nuôi một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Trận Chiến giữa Thiên Sứ Mi-chên và Con Rồng

7 Bấy giờ có một trận chiến ở trên trời, Mi-chên và các thiên sứ của ngài đánh nhau với Con Rồng. Con Rồng và các quỷ sứ của nó đánh lại; 8 nhưng chúng bị đánh bại, và không còn tìm thấy chỗ nào trên trời cho chúng nữa. 9 Con Rồng lớn bị ném xuống, đó là Con Rắn thời xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối dân cư trên khắp thế gian; nó bị ném xuống đất, và các quỷ sứ của nó cũng bị ném xuống chung với nó.

10 Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng,

“Bây giờ ơn cứu rỗi, quyền lực, và vương quốc của Ðức Chúa Trời chúng ta,

Và quyền năng của Ðấng Christ của Ngài đã đến.

Vì Kẻ Tố Cáo anh chị em chúng ta đã bị ném xuống;

Nó là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Ðức Chúa Trời chúng ta.

11 Nhưng họ đã chiến thắng nó, nhờ huyết của Chiên Con,

Và nhờ những lời làm chứng của họ;

Vì họ không tham sống sợ chết.

12 Vậy hỡi các từng trời và những ai ở trong đó, hãy vui mừng lên.

Nhưng khốn cho đất và biển,

Vì Ác Quỷ đã xuống chỗ của các ngươi, và nó vô cùng tức giận,

Vì nó biết thì giờ của nó không còn bao lâu nữa.”

Con Rồng Ðuổi Bắt Người Phụ Nữ

13 Khi Con Rồng thấy nó đã bị ném xuống đất, nó đuổi bắt người phụ nữ đã sinh đứa con trai. 14 Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh của chim đại bàng lớn, để nàng có thể bay vào đồng hoang, về chỗ ở của nàng, nơi nàng được nuôi một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ, thoát khỏi Con Rắn. 15 Con Rắn phun nước trong miệng nó ra như một dòng sông, đuổi theo người phụ nữ, để dùng dòng nước lũ cuốn trôi nàng. 16 Nhưng trái đất giúp người phụ nữ; đất hả miệng nuốt dòng sông mà Con Rồng đã phun ra từ miệng nó. 17 Con Rồng rất tức giận người phụ nữ; nó đi gây chiến với con cái còn lại của nàng, đó là những người vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và gìn giữ những lời chứng của Ðức Chúa Jesus.

18 Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)