II Phi-e-rơ: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB61C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nhưng đã có nhiều tiên tri giả trong dân chúng, và cũng sẽ có những giáo sư giả trong anh em; họ sẽ lén lút truyền bá những tà giáo nguy hại, thậm chí chối bỏ Chúa là Đấng đã mua chuộc họ, để chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính mình. 2. Nhiều người sẽ đi theo sự mê đắm nhục dục của họ; bởi vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. 3. Do lòng tham, họ sẽ trục lợi anh em với những lời dối trá - án phạt dành cho họ từ lâu vẫn còn hiệu lực, và sự tàn hại dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ.

4. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời không dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng đã ném họ vào hỏa ngục và xiềng trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét; 5. và Ngài đã không dung thứ thế giới cổ xưa, nhưng đã ban một trận lụt lớn trên thế giới vô đạo đó, chỉ gìn giữ Nô-ê - một trong tám người - là người truyền giảng về sự công chính; 6. và Ngài đã đoán phạt và tiêu diệt các thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ trở thành những đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức; 7. và Ngài đã giải cứu Lót, một người công chính, là người đã đau buồn về lối sống say đắm nhục dục của những kẻ vô luân 8. – bởi vì người công chính nầy sống ở giữa họ, ngày này qua ngày khác, linh hồn công chính của ông bị dằn vặt vì nghe và thấy những hành động vô luân của họ - 9. vì vậy Chúa biết thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi thử thách, và đặt những kẻ bất chính dưới sự hình phạt cho đến ngày phán xét, 10. đặc biệt là những kẻ chiều theo dục vọng nhơ bẩn của xác thịt và khinh dể thẩm quyền. Trơ tráo và ngoan cố, họ không sợ xúc phạm đến những bậc cao trọng; 11. trong khi đó các thiên sứ - dù có sức mạnh và quyền năng lớn hơn - cũng không dùng lời xúc phạm cáo buộc những người đó trước mặt Chúa.

12. Nhưng, những người này giống như những thú vật vô tri, họ được sinh ra như những tạo vật sống theo bản năng, để bị bắt và hủy diệt; họ xúc phạm đến cả những điều họ không biết - các thú vật bị hủy diệt nên họ cũng sẽ bị tiêu diệt, 13. đau đớn nhận lãnh tiền công cho hành vi bất chính của mình. Họ xem việc chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những đốm nhơ và là những vết bẩn. Những sự lừa dối của họ bộc lộ khi tiệc tùng chung với anh em: 14. Mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không dứt, quyến rũ những người nhẹ dạ, lòng quen sự ham muốn – thật là những đứa con đáng nguyền rủa! 15. Họ rời bỏ con đường ngay thẳng, đi lạc lối, theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là người ham mê tiền công cho việc bất chính; 16. tuy nhiên ông đã bị quở trách về sự sai trái của mình: một con lừa câm, đã nói tiếng người, để ngăn cản sự điên rồ của tiên tri.

17. Những người này là những dòng suối không có nước, là những đám sương mù bị bão tố cuốn đi; sự tối tăm mờ mịt đã được dành cho họ. 18. Vì họ đã ngạo mạn với những lời phù phiếm, dụ dỗ những người ham muốn nhục dục xác thịt, là những người vừa thoát khỏi những kẻ sống trong lầm lạc. 19. Họ hứa đem tự do đến cho những người khác, nhưng chính họ lại là nô lệ của sự băng hoại. Ai bị khuất phục bởi điều gì thì người ấy làm nô lệ cho điều đó. 20. Bởi vì họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian nhờ nhận biết Chúa và Cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nếu bây giờ những người này lại bị vướng trở lại, bị khuất phục, tình trạng cuối cùng của họ còn tệ hại hơn lúc ban đầu. 21. Thà họ không biết con đường công chính còn hơn là đã biết mà quay lưng lại với điều răn thánh khiết đã được truyền đạt cho mình. 22. Việc xảy đến cho họ đúng với câu tục ngữ: “Chó quay lại với đồ nó đã mửa” và “Heo đã tắm lại lăn lóc vào trong vũng bùn.”

Bản Dịch Đại Chúng

Nhưng đã có nhiều tiên tri giả trong dân chúng, và cũng sẽ có những giáo sư giả trong anh em; họ sẽ lén lút truyền bá những tà giáo nguy hại, thậm chí chối bỏ Chúa là Đấng đã mua chuộc họ, để chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính mình. Nhiều người sẽ đi theo sự mê đắm nhục dục của họ; bởi vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. Do lòng tham, họ sẽ trục lợi anh em với những lời dối trá - án phạt dành cho họ từ lâu vẫn còn hiệu lực, và sự tàn hại dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ.

Bởi vì nếu Đức Chúa Trời không dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng đã ném họ vào hỏa ngục và xiềng trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét. Ngài đã không dung thứ thế giới cổ xưa, nhưng đã ban một trận lụt lớn trên thế giới vô đạo đó, chỉ gìn giữ Nô-ê - một trong tám người - là người truyền giảng về sự công chính. Ngài đã đoán phạt và tiêu diệt các thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ trở thành những đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức; và Ngài đã giải cứu Lót, một người công chính, là người đã đau buồn về lối sống say đắm nhục dục của những kẻ vô luân – bởi vì người công chính nầy sống ở giữa họ, ngày này qua ngày khác, linh hồn công chính của ông bị dằn vặt vì nghe và thấy những hành động vô luân của họ. Vì vậy Chúa biết thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi thử thách, và đặt những kẻ bất chính dưới sự hình phạt cho đến ngày phán xét, đặc biệt là những kẻ chiều theo dục vọng nhơ bẩn của xác thịt và khinh dể thẩm quyền. Trơ tráo và ngoan cố, họ không sợ xúc phạm đến những bậc cao trọng; trong khi đó các thiên sứ - dù có sức mạnh và quyền năng lớn hơn - cũng không dùng lời xúc phạm cáo buộc những người đó trước mặt Chúa.

Nhưng, những người này giống như những thú vật vô tri, họ được sinh ra như những tạo vật sống theo bản năng, để bị bắt và hủy diệt; họ xúc phạm đến cả những điều họ không biết - các thú vật bị hủy diệt nên họ cũng sẽ bị tiêu diệt, đau đớn nhận lãnh tiền công cho hành vi bất chính của mình. Họ xem việc chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những đốm nhơ và là những vết bẩn. Những sự lừa dối của họ bộc lộ khi tiệc tùng chung với anh em: Mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không dứt, quyến rũ những người nhẹ dạ, lòng quen sự ham muốn – thật là những đứa con đáng nguyền rủa! Họ rời bỏ con đường ngay thẳng, đi lạc lối, theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là người ham mê tiền công cho việc bất chính; tuy nhiên ông đã bị quở trách về sự sai trái của mình: một con lừa câm, đã phải nói tiếng người, để ngăn cản sự điên rồ của tiên tri.

Những người này là những dòng suối không có nước, là những đám sương mù bị bão tố cuốn đi; sự tối tăm mờ mịt đã được dành cho họ. Vì họ đã ngạo mạn với những lời phù phiếm, dụ dỗ những người ham muốn nhục dục xác thịt, là những người vừa thoát khỏi những kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa đem tự do đến cho những người khác, nhưng chính họ lại là nô lệ của sự băng hoại. Ai bị khuất phục bởi điều gì thì người ấy làm nô lệ cho điều đó. Bởi vì họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian nhờ nhận biết Chúa và Cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nếu bây giờ những người này lại bị vướng trở lại, bị khuất phục, tình trạng cuối cùng của họ còn tệ hại hơn lúc ban đầu. Thà họ không biết con đường công chính còn hơn là đã biết mà quay lưng lại với điều răn thánh khiết đã được truyền đạt cho mình.

Việc xảy đến cho họ đúng với câu tục ngữ: “Chó quay lại với đồ nó đã mửa” và “Heo đã tắm lại lăn lóc vào trong vũng bùn.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nhưng đã có nhiều tiên tri giả trong dân chúng, và cũng sẽ có những giáo sư giả trong anh em; họ sẽ lén lút truyền bá những tà giáo nguy hại, thậm chí chối bỏ Chúa là Đấng đã mua chuộc họ, để chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính mình. 2. Nhiều người sẽ đi theo sự mê đắm nhục dục của họ; vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. 3. Do lòng tham, họ sẽ trục lợi anh em với những lời dối trá - án phạt dành cho họ từ lâu vẫn còn hiệu lực, và sự tàn hại dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ.

4. Vì nếu Đức Chúa Trời không dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném vào hỏa ngục và xiềng xích trong nơi tối tăm chờ ngày phán xét; 5. và Ngài đã không dung thứ thế giới cổ xưa, nhưng đã ban một trận lụt lớn trên thế giới vô đạo đó, chỉ gìn giữ Nô-ê - một trong tám người - là người truyền giảng về sự công chính; 6. và Ngài đã đoán phạt và tiêu diệt các thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ trở thành những đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức; 7. và đã giải cứu người công chính Lót, là người đã đau buồn về lối sống say đắm nhục dục của những kẻ vô luân 8. – bởi vì người công chính nầy sống ở giữa họ, ngày này qua ngày khác linh hồn công chính của ông bị dằn vặt vì nghe và thấy những hành động vô luân của họ - 9. vì vậy Chúa biết thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi thử thách, và đặt những kẻ bất chính dưới sự hình phạt cho đến ngày phán xét, 10. đặc biệt là những kẻ chiều theo dục vọng nhơ bẩn của xác thịt và khinh dể quyền bính. Trơ tráo, ngoan cố, họ không sợ xúc phạm đến các bậc cao trọng; 11. trong khi đó các thiên sứ - dù có sức mạnh và quyền năng lớn hơn - cũng không dùng lời xúc phạm cáo buộc những người đó trước mặt Chúa.

12. Tuy nhiên, những người này giống như những thú vật vô tri, được sinh ra như những tạo vật sống theo bản năng, để bị bắt và hủy diệt; họ xúc phạm đến cả những điều họ không biết - các thú vật bị hủy diệt, họ cũng sẽ bị tiêu diệt, 13. đau đớn nhận lãnh tiền công cho hành vi bất chính của mình. Họ xem việc chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những đốm nhơ và là những vết bẩn; những sự lừa dối của họ bộc lộ khi tiệc tùng chung với anh em; 14. mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không dứt, quyến rũ những người nhẹ dạ; tấm lòng quen sự ham muốn – thật là những đứa con đáng nguyền rủa! 15. Họ rời bỏ con đường ngay thẳng, đi lạc lối, theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là người ham mê tiền công cho việc bất chính; 16. tuy nhiên ông đã bị quở trách về sự sai trái của mình: một con lừa câm, đã nói tiếng người, để ngăn cản sự điên rồ của tiên tri.

17. Những người này là những dòng suối không có nước, là những đám sương mù bị bão tố cuốn đi; sự tối tăm mờ mịt đã được dành cho họ. 18. Vì họ đã ngạo mạn với những lời phù phiếm, dụ dỗ những người ham muốn nhục dục xác thịt, là những người vừa thoát khỏi những kẻ sống trong lầm lạc. 19. Họ hứa đem tự do đến cho những người khác, nhưng chính họ lại là nô lệ của sự băng hoại. Ai bị khuất phục bởi điều gì thì người ấy làm nô lệ cho điều đó. 20. Bởi vì họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian nhờ nhận biết Chúa và Cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nếu bây giờ những người này lại bị vướng trở lại, bị khuất phục, tình trạng cuối cùng của họ còn tệ hại hơn lúc ban đầu. 21. Thà họ không biết con đường công chính còn hơn là đã biết mà quay lưng lại với điều răn thánh khiết đã được truyền đạt cho mình. 22. Việc xảy đến cho họ đúng với câu tục ngữ: “Chó quay lại với đồ nó đã mửa” và “Heo đã tắm lại lăn lóc vào trong vũng bùn.”

Bản Dịch 1925

1. Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. 2. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. 3. Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. 4. Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét; 5. nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi; 6. nếu Ngài đã đoán phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy phá đi khiến hóa ra tro, để làm gương cho người gian ác về sau; 7. nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, 8. (vì người công bình nầy ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình), 9. thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét, 10. nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dể quyền phép rất cao.

Bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ, 11. dẫu các thiên sứ, là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. 12. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình. 13. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em; 14. cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục: ấy là những con cái đáng rủa sả. 15. chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình, 16. bởi có một con vật câm nói tiếng người ta, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó.

17. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. 18. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 19. chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. 20. Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 21. chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. 22. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Bản Dịch 2011

Cẩn Thận về Các Giáo Sư Giả

1 Nhưng trong dân gian đã xuất hiện các tiên tri giả, cũng như giữa anh chị em sẽ có các giáo sư giả. Họ sẽ âm thầm gieo rắc những tà giáo vô cùng nguy hại, thậm chí chối bỏ cả Chúa là Ðấng đã mua chuộc họ, nên chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho mình. 2 Thế mà nhiều người còn đi theo lối sống dâm loạn bừa bãi của họ, và vì những kẻ ấy mà Ðạo thật sẽ bị bôi bác. 3 Do lòng tham họ sẽ dựng ra những chuyện dối trá để trục lợi anh chị em. Ðối với những kẻ đó, án phạt dành cho họ đã định sẵn từ lâu vẫn còn hiệu lực, và ngày hủy diệt của họ không còn bao lâu nữa.

4 Vì nếu Ðức Chúa Trời đã không dung thứ các thiên sứ phạm tội, nhưng ném họ vào ngục, để bị xiềng trong ngục tối, chờ ngày phán xét; 5 nếu Ngài đã không dung thứ thế giới xưa, mà đem nước lụt đến tiêu diệt thế giới gian ác đó, chỉ chừa lại tám người kể cả Nô-ê, người rao giảng sự công chính; 6 nếu Ngài đã đoán phạt Sô-đôm và Gô-mô-ra bằng một cơn hủy diệt, biến chúng thành đống tro tàn để làm gương cho những kẻ có khuynh hướng sống gian ác sau này; 7 và nếu Ngài đã giải cứu Lót, một người công chính, rất đau buồn vì nếp sống dâm loạn bừa bãi của những kẻ vô luân (8 vì người công chính ấy sống giữa họ, ngày qua ngày linh hồn công chính của ông bị giày vò khổ sở vì chứng kiến và nghe rõ những hành vi tội lỗi của họ), 9 thì Chúa biết cách nào giải thoát những người tin kính khỏi cơn thử thách, và cách nào giữ những kẻ gian ác dưới sự trừng phạt, chờ ngày phán xét, 10 đặc biệt những kẻ chiều theo dục vọng ô uế của xác thịt và khinh dể quyền bính. Họ bạo trợn, ngang bướng, và không sợ nói phạm đến các đấng vinh hiển. 11 Ngay cả các thiên sứ, những đấng mạnh mẽ và quyền năng hơn họ, cũng không nhục mạ các đấng ấy khi buộc tội họ trước mặt Chúa. 12 Còn họ, họ như những thú vật không lý trí, sống theo bản năng, sinh ra để bị bắt và bị giết thịt. Họ bôi bác những gì họ không biết. Những thú vật kia bị giết chết thì họ cũng sẽ bị diệt vong. 13 Họ đã sống bằng gian ác, nên sẽ bị báo trả bằng gian ác. Họ xem sự ăn chơi chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những đốm dơ và những tì vết, những kẻ lấy làm thích thú về sự gian dối của mình trong khi dự tiệc thông công với anh chị em. 14 Cặp mắt họ chứa đầy những tư tưởng dâm loạn ngoại tình và phạm tội mãi không biết chán; họ quyến dụ những người nhẹ dạ; lòng họ quen thói tham lam; họ đúng là những đứa con đáng bị nguyền rủa. 15 Họ đã bỏ đường ngay và đi lạc hướng, theo con đường của Ba-la-am con trai Bê-ô, là kẻ ham muốn tiền công làm điều bất chính; 16 nhưng ông ấy đã bị quở trách vì sự vi phạm mình: một con lừa câm đã nói tiếng người để ngăn trở sự điên rồ của tiên tri ấy.

17 Họ là những suối không nước và những đám sương mù bị bão tố cuốn đi; sự tối tăm mù mịt đã dành cho họ, 18 vì họ dùng những lời khoe khoang rỗng tuếch để quyến dụ những người vừa mới thoát khỏi tay những kẻ sống trong sai lạc hầu sa vào những ham muốn dâm ô của xác thịt. 19 Họ hứa hẹn sẽ đưa những người ấy đến tự do trong khi chính họ đang là những nô lệ của sự băng hoại; vì ai bị điều gì khống chế là nô lệ cho điều ấy. 20 Vì nếu họ đã thoát khỏi những ô uế của thế gian nhờ hiểu biết Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ, mà bây giờ lại vướng mắc vào đó và bị thất bại nữa, thì tình trạng sau cùng của họ ắt trở nên tệ hại hơn lúc khởi đầu. 21 Vì thà họ không biết đường công chính còn hơn là biết rồi mà lại lìa bỏ điều răn thánh đã truyền cho mình. 22 Những gì đã xảy đến cho họ thật là đúng như câu châm ngôn này,

“Chó liếm lại đồ nó đã mửa,”

“Heo đã được tắm sạch lại lăn lóc trong vũng bùn.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành