Gia-cơ: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB59C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Giao kết với thế gian

1. Những tranh cãi và bất đồng giữa anh em đến từ đâu? Không phải từ những dục vọng đang giao tranh trong các chi thể của anh em hay sao? 2. Anh em ham muốn mà không được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có, bởi vì anh em không cầu xin. 3. Anh em cầu xin mà không nhận được, bởi vì anh em cầu xin không đúng - để anh em có thể dùng cho những dục vọng riêng của mình.

4. Hỡi những kẻ ngoại tình! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. 5. Hay là anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: “Thánh Linh, mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, thương yêu đến nỗi ghen tuông?” 6. Nhưng, Ngài ban ân điển nhiều hơn, cho nên có nói rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.”

7. Vì vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ bỏ chạy khỏi anh em. 8. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Các tội nhân! Hãy rửa sạch những bàn tay của mình; và những kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy những tấm lòng của mình; 9. Hãy sầu thảm, than van, và khóc lóc! Hãy đổi cười ra khóc, và đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.

Không nên nói xấu và xét đoán nhau

11. Anh em! Đừng nói xấu lẫn nhau. Ai nói xấu một anh em hoặc xét đoán một anh em của mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu anh em xét đoán luật pháp thì anh em không phải là người thực hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12. - Chỉ có một Đấng ban luật pháp và là thẩm phán, là Đấng có quyền cứu và tiêu diệt. - Anh em là ai mà dám xét đoán người lân cận mình?

Không nên khoe khoang về tương lai

13. Bây giờ, hỡi những người đang nói “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán, và kiếm lời” 14. là những người không biết ngày mai sẽ thế nào. Đời sống của anh em là gì? Nó chỉ như hơi nước, xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất. 15. Thật ra, anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc này việc kia.” 16. Nhưng bây giờ, anh em lại kiêu căng ngạo mạn! Tất cả những sự kiêu căng như vậy là xấu.

17. Thật vậy, ai biết điều tốt để làm mà không làm, thì đó là tội lỗi của người đó.

Bản Dịch Đại Chúng

Giao kết với thế gian

Những tranh cãi và bất đồng giữa anh em đến từ đâu? Không phải từ những dục vọng đang giao tranh trong các chi thể của anh em hay sao? Anh em ham muốn mà không được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có, bởi vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được, bởi vì anh em cầu xin không đúng - để anh em có thể dùng cho những dục vọng riêng của mình.

Hỡi những kẻ ngoại tình! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hay là anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: “Thánh Linh, mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, thương yêu đến nỗi ghen tuông?” Nhưng, Ngài ban ân điển nhiều hơn, cho nên có nói rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.”

Vì vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ bỏ chạy khỏi anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Các tội nhân! Hãy rửa sạch những bàn tay của mình; và những kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy những tấm lòng của mình; Hãy sầu thảm, than van, và khóc lóc! Hãy đổi cười ra khóc, và đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.

Không nên nói xấu và xét đoán nhau

Anh em! Đừng nói xấu lẫn nhau. Ai nói xấu một anh em hoặc xét đoán một anh em của mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu anh em xét đoán luật pháp thì anh em không phải là người thực hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán - Chỉ có một Đấng ban luật pháp và là thẩm phán, là Đấng có quyền cứu và tiêu diệt. - Anh em là ai mà dám xét đoán người lân cận mình?

Không nên khoe khoang về tương lai

Bây giờ, hỡi những người đang nói “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán, và kiếm lời”, là những người không biết ngày mai sẽ thế nào. Đời sống của anh em là gì? Nó chỉ như hơi nước, xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất. Thật ra, anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc này việc kia.” Nhưng bây giờ, anh em lại kiêu căng ngạo mạn! Tất cả những sự kiêu căng như vậy là không tốt.

Thật vậy, ai biết điều tốt để làm mà không làm, thì đó là tội lỗi của người đó.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Những tranh chiến và xung đột ở giữa anh em từ đâu đến? Không phải từ những dục vọng đang giao tranh trong các chi thể của anh em hay sao? 2. Anh em ham muốn mà không được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có, bởi vì anh em không cầu xin. 3. Anh em cầu xin mà không nhận được, bởi vì anh em cầu xin không đúng - để anh em có thể dùng cho những dục vọng riêng của mình.

4. Hỡi những kẻ ngoại tình! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. 5. Hay là anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: “Thánh Linh, mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, thương yêu đến nỗi ghen tuông?” 6. Nhưng, Ngài ban ân điển nhiều hơn, cho nên có nói rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.”

7. Vì vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ bỏ chạy khỏi anh em. 8. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Các tội nhân! Hãy rửa sạch những bàn tay của mình; và những kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy những tấm lòng của mình; 9. Hãy sầu thảm, than van, và khóc lóc! Hãy đổi cười ra khóc, và đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.

11. Anh em! Đừng nói xấu lẫn nhau. Ai nói xấu một anh em hoặc xét đoán một anh em của mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu anh em xét đoán luật pháp thì anh em không phải là người thực hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12. - Chỉ có một Đấng ban luật pháp và là thẩm phán, là Đấng có quyền cứu và tiêu diệt. - Anh em là ai mà dám xét đoán người lân cận mình?

13. Bây giờ, hỡi những người đang nói “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán, và kiếm lời”14. là những người không biết ngày mai sẽ thế nào. Đời sống của anh em là gì? Nó chỉ như hơi nước, xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất. 15. Thật ra, anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc này việc kia.” 16. Nhưng bây giờ, anh em lại kiêu căng ngạo mạn! Tất cả những sự kiêu căng như vậy là xấu.

17. Thật vậy, ai biết điều tốt để làm mà không làm, thì đó là tội lỗi của người đó.

Bản Dịch 1925

1. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? 2. Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. 3. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

4. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. 5. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, 6. nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

7. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. 8. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 9. hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.

11. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. 12. Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?

13. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14. song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 16. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. 17. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.

Bản Dịch 2011

Ðừng Yêu Mến Thế Gian

1 Bởi đâu có sự xung đột và bởi đâu có sự tranh chấp giữa anh chị em? Đó chẳng phải do những dục vọng đang đánh nhau trong các chi thể của anh chị em sao? 2 Anh chị em thèm muốn nhưng không có được, nên anh chị em phạm tội sát nhân. Anh chị em tham muốn nhưng không thể đạt được, nên anh chị em tranh chấp và xung đột. Anh chị em không có được vì anh chị em không cầu xin. 3 Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai trái, để dùng cho tư dục mình.

4 Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn kết bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Ðức Chúa Trời. 5 Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh nói,

“Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đỗi đến nỗi ghen tuông”

là vô nghĩa sao?

6 Tuy nhiên Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn, vì thế có lời chép rằng,

“Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,

Nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường.”

7 Vậy hãy thuận phục Ðức Chúa Trời. Hãy chống cự Ác Quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh chị em. 8 Hãy đến gần Ðức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh chị em.

Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình. 9 Hãy đau buồn, than thở, và khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc và đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời, để Ngài sẽ nhấc anh chị em lên.

Ðừng Xét Đoán Nhau

11 Thưa anh chị em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh chị em mình hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nếu bạn xét đoán luật pháp thì bạn không còn là người thi hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12 Chỉ có một Ðấng ban hành luật pháp, và chỉ có một Vị Thẩm Phán, đó là Ðấng có thể giải cứu và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà xét đoán người lân cận mình?

Đừng Khoác Lác

13 Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người nói rằng, “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán, và phát tài,” 14 trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Cuộc đời anh chị em là gì? Chẳng qua chỉ là hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. 15 Thay vào đó anh chị em nên nói, “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ sống và sẽ làm việc nọ hoặc việc kia.” 16 Nhưng bây giờ anh chị em lại khoác lác và tự phụ. Mọi thứ khoác lác như thế đều là xấu. 17 Vậy ai biết điều đúng, đáng phải làm, mà không làm là có tội.

Tài Liệu