Gia-cơ: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB59C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Kiểm soát cái lưỡi

1. Anh em của tôi! Đừng để có nhiều người làm thầy, hãy biết rằng chúng ta sẽ nhận sự phán xét nghiêm khắc hơn. 2. Bởi vì tất cả chúng ta đều vấp phạm trong nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm trong lời nói, thì đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể. 3. Nếu chúng ta tra hàm thiếc vào miệng của những con ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân của chúng. 4. Cũng hãy nhìn vào những chiếc tàu: Mặc dù chúng thật lớn và bị dập dìu bởi gió mạnh, nhưng chúng được xoay trở bởi chỉ một bánh lái rất nhỏ theo ý của người cầm lái. 5. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe những việc lớn.

Hãy nhìn xem! Một ngọn lửa nhỏ có thể làm cháy cả một cánh rừng rộng lớn! 6. Và lưỡi cũng là ngọn lửa - là thế giới của tội lỗi. Lưỡi được đặt ở giữa các chi thể của chúng ta, có thể làm hoen ố cả thân thể, thiêu cháy cả khuynh hướng tự nhiên, và chính nó sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu cháy. 7. Bởi vì mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được - và đã bị loài người chế ngự rồi; 8. nhưng không ai chế ngự được lưỡi - một vật xấu xa và bất trị, đầy dẫy chất độc chết người. 9. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha của chúng ta; và cũng với lưỡi, chúng ta nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 10. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa hay sao? Anh em của tôi! Đừng làm những điều như vậy. 11. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? 12. Anh em của tôi! Cây vả có thể ra trái ô-liu, hoặc dây nho có thể ra những trái vả được không? Một dòng suối không thể phát sinh cả nước mặn và nước ngọt.

Hai sự khôn ngoan

13. Ai là người khôn ngoan và hiểu biết ở giữa anh em? Hãy để người đó thể hiện nếp sống tốt đẹp của mình qua những việc làm xuất phát từ sự khiêm nhu của sự khôn ngoan. 14. Nhưng nếu anh em có sự ghen ghét cay đắng và tranh cạnh trong lòng, thì đừng khoe khoang và đừng gian dối chống lại sự thật. 15. Sự khôn ngoan này không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt, và ma quỷ. 16. Bởi vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh, thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. 17. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hòa thuận, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và kết quả tốt lành, không thành kiến và không giả dối. 18. Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình, đã gieo hòa bình, sẽ gặt được sự công chính.

Bản Dịch Đại Chúng

Kiểm soát cái lưỡi

Anh em của tôi! Đừng để có nhiều người làm thầy, hãy biết rằng chúng ta sẽ nhận sự phán xét nghiêm khắc hơn. Bởi vì tất cả chúng ta đều vấp phạm trong nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm trong lời nói, thì đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể. Nếu chúng ta tra hàm thiếc vào miệng của những con ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân của chúng. Cũng hãy nhìn vào những chiếc tàu: Mặc dù chúng thật lớn và bị dập dìu bởi gió mạnh, nhưng chúng được xoay trở bởi chỉ một bánh lái rất nhỏ theo ý của người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe những việc lớn.

Hãy nhìn xem! Một ngọn lửa nhỏ có thể làm cháy cả một cánh rừng rộng lớn! Và lưỡi cũng là ngọn lửa, là thế giới của tội lỗi. Lưỡi được đặt ở giữa các chi thể của chúng ta, có thể làm hoen ố cả thân thể, thiêu cháy cả khuynh hướng tự nhiên, và chính nó sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu cháy. Bởi vì mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được - và đã bị loài người chế ngự rồi; nhưng không ai chế ngự được lưỡi - một vật xấu xa và bất trị, đầy dẫy chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha của chúng ta; và cũng với lưỡi, chúng ta nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa hay sao? Anh em của tôi! Đừng làm những điều như vậy. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? Anh em của tôi! Cây vả có thể ra trái ô-liu, hoặc dây nho có thể ra những trái vả được không? Một dòng suối không thể phát sinh cả nước mặn và nước ngọt.

Hai sự khôn ngoan

Ai là người khôn ngoan và hiểu biết ở giữa anh em? Hãy để người đó thể hiện nếp sống tốt đẹp của mình qua những việc làm xuất phát từ sự khiêm nhu của sự khôn ngoan. Nhưng nếu anh em có sự ghen ghét cay đắng và tranh cạnh trong lòng, thì đừng khoe khoang và đừng gian dối chống lại sự thật. Sự khôn ngoan này không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt, và ma quỷ. Bởi vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh, thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hòa thuận, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và kết quả tốt lành, không thành kiến và không giả dối. Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình, đã gieo hòa bình, sẽ gặt được sự công chính.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Các anh em của tôi! Đừng để có nhiều người làm thầy, hãy biết rằng chúng ta sẽ nhận sự phán xét nghiêm khắc hơn. 2. Bởi vì tất cả chúng ta đều vấp phạm trong nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể. 3. Nếu chúng ta tra hàm thiếc vào miệng của những con ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân của chúng. 4. Cũng hãy nhìn vào những chiếc tàu: Mặc dù chúng thật lớn và bị trôi giạt bởi gió mạnh, nhưng chúng được xoay trở bởi chỉ một bánh lái rất nhỏ theo ý người cầm lái. 5. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe những việc lớn.

Hãy nhìn xem! Một ngọn lửa nhỏ có thể làm cháy cả một cánh rừng rộng lớn! 6. Và lưỡi cũng là ngọn lửa, là thế giới của tội lỗi. Lưỡi được đặt ở giữa các chi thể của chúng ta, có thể làm hoen ố cả thân thể, thiêu cháy cả khuynh hướng tự nhiên, và chính nó sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu cháy. 7. Bởi vì mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được, và đã bị loài người chế ngự rồi; 8. nhưng không ai chế ngự được lưỡi - một vật xấu xa bất trị, đầy dẫy chất độc chết người. 9. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha của chúng ta; và cũng với lưỡi, chúng ta nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 10. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa hay sao? Anh em của tôi! Đừng làm những điều như vậy. 11. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? 12. Anh em của tôi! Cây vả có thể ra trái ô-liu, hoặc dây nho có thể ra những trái vả được không? Một dòng suối không thể phát sinh cả nước mặn và nước ngọt.

13. Ai là người khôn ngoan và hiểu biết ở giữa anh em? Hãy để người đó thể hiện nếp sống tốt đẹp của mình qua những việc làm xuất phát từ sự khiêm nhu của sự khôn ngoan. 14. Nhưng nếu anh em có sự ghen ghét cay đắng và tranh cạnh trong lòng, thì đừng khoe khoang và đừng gian dối chống lại sự thật. 15. Sự khôn ngoan này không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt, ma quỷ. 16. Bởi vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh, thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. 17. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hòa thuận, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và kết quả tốt lành, không thành kiến và không giả dối. 18. Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình, đã gieo hòa bình, sẽ gặt được sự công chính.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. 2. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. 3. Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. 4. Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cùng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. 5. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!

6. Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. 7. hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; 8. nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. 9. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. 10. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. 11. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? 12. Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.

13. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. 14. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. 15. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. 17. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. 18. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.

Bản Dịch 2011

Tầm Quan Trọng của Lưỡi

1 Thưa anh chị em của tôi, trong anh chị em đừng có nhiều người tự lập làm giảng sư, vì biết rằng chúng tôi, những người giảng dạy, phải chịu xét đoán nghiêm khắc hơn. 2 Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm gì trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình.

3 Nếu chúng ta tra các hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng phục chúng ta, chúng ta có thể điều khiển toàn thân chúng.

4 Cũng hãy xem, những chiếc tàu dù to lớn đến đâu và mặc cho gió thổi mạnh thế nào, chỉ với một bánh lái rất nhỏ, viên hoa tiêu có thể điều khiển chiếc tàu chạy theo hướng mình muốn. 5 Cũng vậy, cái lưỡi chỉ là một phần nhỏ của cơ thể, nhưng nó lại khoác lác những việc lớn lao.

Hãy xem, một đám rừng lớn biết bao lại có thể bị thiêu rụi bằng một mồi lửa nhỏ. 6 Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới tội lỗi; cái lưỡi được đặt giữa các chi thể chúng ta; nó làm hoen ố cả thân thể, đốt cháy cả cuộc đời, và nó bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

7 Thật vậy, mọi loài thú vật và chim chóc, mọi loài bò sát và các sinh vật dưới biển đều bị chế ngự, và đã bị loài người chế ngự. 8 Nhưng không người nào có thể chế ngự cái lưỡi. Nó là một vật dữ khôn lường, đầy chất độc chết người.

9 Với cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa và Ðức Chúa Cha, rồi cũng với cái lưỡi, chúng ta lại nguyền rủa những người được tạo nên theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. 10 Từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa!

Thưa anh chị em của tôi, không thể có những điều như thế được. 11 Một dòng suối phát xuất từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?

12 Thưa anh chị em của tôi, có thể nào cây vả sinh ra trái ô-liu, hay cây nho sinh ra trái vả chăng? Dòng nước mặn cũng không thể tách ra lạch nước ngọt được.

Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng

13 Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy bày tỏ những hành động khiêm nhường của sự khôn ngoan qua cách cư xử tốt đẹp của mình. 14 Nhưng nếu anh chị em có ganh tị cách cay đắng và tranh hơn kém trong lòng thì đừng khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. 15 Ðó không phải là sự khôn ngoan ban xuống từ thiên thượng, nhưng là thứ khôn ngoan ra từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. 16 Vì ở đâu có ganh tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. 17 Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, hiền lành, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị, và không đạo đức giả. 18 Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình gặt trái của sự công chính đã gieo ra trong hòa bình.

Tài Liệu