II Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB53C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Về sự trở lại của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, và về việc hội ngộ của chúng ta với Ngài, tôi nài khuyên anh em 2. đừng để tâm trí mình bị vội vàng dao động hoặc hoang mang, bất luận bởi thần linh, hay bởi lời nói, hay bằng thư từ, mạo danh chúng tôi nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi.

3. Đừng để ai dối gạt anh em bằng bất cứ cách nào; bởi vì ngày ấy sẽ chưa đến nếu trước tiên không có sự bội đạo, và con người tội lỗi - là con trai của sự hư mất – được phơi bày. 4. Hắn chống đối và tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần, hoặc đối tượng mà người ta thờ lạy, để rồi hắn ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời.

5. Anh em không nhớ khi tôi còn ở với anh em đã nói về việc này rồi sao? 6. Hiện tại anh em đã biết điều gì đang cản trở hắn, để hắn chỉ được xuất hiện vào đúng thời điểm của hắn. 7. Bởi vì thế lực bí ẩn của tội ác đã hoạt động; hiện tại chỉ có một Đấng đang cản trở hắn, cho đến khi Đấng đó được cất đi. 8. Lúc đó, kẻ phi pháp sẽ xuất hiện, và Chúa, là Đức Chúa Jesus, sẽ tiêu diệt hắn bằng hơi thở của miệng Ngài và trừ diệt hắn bằng sự hiện đến của Ngài.

9. Kẻ phi pháp sắp đến, dựa vào sức lực của Sa-tan, dùng mọi quyền lực, dấu hiệu, và những chuyện kỳ diệu giả dối, 10. rồi dùng mọi cách bất lương lừa gạt những kẻ hư mất, bởi vì những người đó không chấp nhận yêu mến chân lý để được cứu. 11. Vì lý do đó, Đức Chúa Trời phó mặc họ bị mê hoặc ảo tưởng, khiến cho họ tin vào những điều giả dối, 12. hầu cho tất cả những ai không tin chân lý, nhưng ưa thích sự bất chính, sẽ bị định tội.

13. Nhưng chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trới về anh em, là những người được Chúa yêu, bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn anh em từ ban đầu để được cứu rỗi qua sự thánh hóa bởi Đức Thánh Linh và qua đức tin vào chân lý. 14. Cũng vì mục đích này, Ngài đã gọi anh em qua sự công bố Phúc Âm của chúng tôi, để anh em nhận được vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. 15. Vì vậy, anh em hãy đứng vững và giữ chặt những nề nếp mà anh em được chúng tôi dạy, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ.

16. Nguyện xin chính Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, và Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và bởi ân điển, ban cho chúng ta niềm an ủi vĩnh cửu và niềm hy vọng tốt đẹp, 17. để an ủi lòng của anh em và khiến cho chúng mạnh mẽ trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Bản Dịch 1925

1. Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, 2. thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. 3. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, 4. tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. 5. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về những sự đó sao? 6. Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. 7. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi; song Đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. 8. Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. 9. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; 10. dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. 11. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, 12. hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.

13. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 14. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 15. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. 16. Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, 17. hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.

Bản Dịch 2011

Kẻ Chống Chúa

1 Thưa anh chị em, về vấn đề hiện đến của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và về vấn đề chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi xin anh chị em 2 đừng để tâm trí mình bị dao động dễ dàng hoặc bị hốt hoảng, khi người nào đó cho rằng họ được linh cảm, hoặc một sứ điệp, hoặc một bức thư tựa như bức thư chúng tôi gởi đến, bảo rằng ngày của Chúa đã đến rồi. 3 Bằng bất cứ giá nào, đừng để ai lừa gạt anh chị em, vì ngày ấy sẽ chưa đến cho đến khi có sự bội đạo đến trước, và con người gian ác, tức con của sự hủy diệt, xuất hiện trước đã. 4 Kẻ ấy sẽ chống nghịch và tự tôn nó lên trên tất cả những gì được người ta cho là thần thánh hoặc đối tượng để tôn thờ, thậm chí nó còn vào ngồi trong đền thờ Ðức Chúa Trời, và tự xưng là Ðức Chúa Trời!

5 Anh chị em không nhớ khi tôi còn ở với anh chị em tôi đã nói với anh chị em những điều ấy sao? 6 Anh chị em hẳn đã biết ai đang kiềm hãm nó, để nó chỉ được xuất hiện đúng vào thời điểm của nó. 7 Thật vậy sự bí ẩn của tội lỗi đã khởi sự hoành hành; chỉ cho đến khi nào Ðấng đang kiềm hãm nó hiện nay được cất đi, 8 bấy giờ kẻ gian ác sẽ xuất đầu lộ diện. Nó là kẻ mà Chúa là Ðức Chúa Jesus sẽ thiêu hủy bằng hơi thở của miệng Ngài và sẽ tiêu diệt nó bằng sự hiện đến của Ngài.

9 Kẻ ác sắp đến là công việc của Sa-tan. Nó sẽ sử dụng mọi quyền phép, các dấu kỳ, và các phép lạ giả, 10 cùng mọi hình thức lừa gạt gian tà đối với những người đang chết mất, vì họ không chấp nhận yêu mến chân lý để được cứu.

11 Vì lẽ đó Ðức Chúa Trời phú họ cho một ảo tưởng quyến rủ, để họ cứ tin vào sự giả dối, 12 hầu tất cả những ai không tin chân lý, nhưng ưa thích sự gian tà, đều bị kết án.

Khuyên Trung Tín Theo Chúa

13 Thưa anh chị em, những người được Chúa yêu thương, chúng tôi phải luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời về anh chị em, vì từ ban đầu Ðức Chúa Trời đã chọn anh chị em để hưởng ơn cứu rỗi bởi sự thánh hóa của Ðức Thánh Linh và đức tin vào chân lý. 14 Vì ơn cứu rỗi đó, Ngài đã dùng Tin Mừng của chúng tôi kêu gọi anh chị em, để anh chị em được hưởng vinh hiển của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ. 15 Vì thế thưa anh chị em, hãy đứng vững và hãy giữ chặt những truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh chị em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ.

16 Nguyện xin chính Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, và Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, Ðấng đã yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta niềm an ủi vô cùng và niềm hy vọng tốt đẹp bởi ân sủng, 17 an ủi lòng anh chị em và làm cho anh chị em vững mạnh trong mọi việc làm và mọi lời nói tốt đẹp.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành