Khác biệt giữa các bản “KTB51C003”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== ==Bản Dịch 2011== ==Tài Liệu== * Cô-lô-se * Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc v…”)
 
(Đổi hướng đến Cô-lô-se: Chương 3)
 
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
#đổi [[Cô-lô-se: Chương 3]]
 
 
 
 
 
 
==Bản Dịch 2011==
 
 
 
 
 
 
 
==Tài Liệu==
 
 
 
* [[Cô-lô-se]]
 
* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
* Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 

Bản hiện tại lúc 01:28, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Đổi hướng đến: