I Cô-rinh-tô: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Có tường thuật rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn mà thậm chí những người ngoại đạo cũng không có, đó là có người lấy vợ của cha mình. 2. Và rồi anh em lại phô trương; lẽ ra anh em phải than khóc nuối tiếc, để người làm điều đó phải bị loại ra khỏi giữa anh em. 3. Thật vậy, dù tôi vắng mặt về thân thể nhưng tâm linh vẫn hiện diện tại đó, tôi lên án kẻ tạo ra chuyện nầy, như tôi đang có mặt tại đó. 4. Khi anh em nhân danh Chúa, là Đức Chúa Jesus, nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện, cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus, 5. hãy trao kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác, để rồi tâm linh có thể được cứu trong ngày của Chúa.

6. Sự kiêu hãnh của anh em chẳng có gì tốt. Anh em không biết rằng một chút men làm dậy cho cả đống bột hay sao? 7. Hãy làm sạch men cũ để anh em có thể trở thành một đống bột mới, như anh em là không có men. Cũng vậy, Đấng Christ, Chiên Con về lễ Vượt Qua của chúng ta đã được hy sinh, 8. để chúng ta có thể kỷ niệm lễ, không phải với men cũ - nghĩa là không phải với men của sự hiểm độc và gian ác - nhưng không có men thuộc về chân thật và chân lý.

9. Tôi đã viết cho anh em trong bức thư: Đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm, 10. không phải với những kẻ gian dâm trong thế giới nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, bởi vì nếu như thế anh em cần phải rời khỏi thế gian nầy. 11. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp – thậm chí không nên ăn chung với người như vậy. 12. Tôi xét xử những người ở bên ngoài để làm gì? Không phải nên xét xử những người bên trong anh em hay sao? 13. Nhưng những người ở bên ngoài, Đức Chúa Trời sẽ xét xử. Hãy loại kẻ xấu ra khỏi anh em.

Bản Dịch Đại Chúng

Có tường thuật rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn mà thậm chí những người ngoại đạo cũng không có, đó là có người lấy vợ của cha mình. Và rồi anh em lại phô trương; lẽ ra anh em phải than khóc nuối tiếc, để người làm điều đó phải bị loại ra khỏi giữa anh em. Thật vậy, dù tôi vắng mặt về thân thể nhưng tâm linh vẫn hiện diện tại đó, tôi lên án kẻ tạo ra chuyện nầy, như tôi đang có mặt tại đó. Khi anh em nhân danh Chúa, là Đức Chúa Jesus, nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện, cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus, hãy trao kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác, để rồi tâm linh có thể được cứu trong ngày của Chúa.

Sự kiêu hãnh của anh em chẳng có gì tốt. Anh em không biết rằng một chút men làm dậy cho cả đống bột hay sao? Hãy làm sạch men cũ để anh em có thể trở thành một đống bột mới, như anh em là không có men. Cũng vậy, Đấng Christ, Chiên Con về lễ Vượt Qua của chúng ta đã được hy sinh, để chúng ta có thể kỷ niệm lễ, không phải với men cũ, nghĩa là không phải với men của sự hiểm độc và gian ác, nhưng không có men, thuộc về chân thật và chân lý.

Tôi đã viết cho anh em trong bức thư: Đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm, không phải với những kẻ gian dâm trong thế giới nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, bởi vì nếu như thế anh em cần phải rời khỏi thế gian nầy. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp – thậm chí không nên ăn chung với người như vậy. Tôi xét xử những người ở bên ngoài để làm gì? Không phải nên xét xử những người bên trong anh em hay sao? Nhưng những người ở bên ngoài, Đức Chúa Trời sẽ xét xử.

Hãy loại kẻ xấu ra khỏi anh em.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Có tường thuật rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn mà thậm chí những người ngoại đạo cũng không có, đó là có người lấy vợ của cha mình. 2. Và rồi anh em lại phô trương; lẽ ra anh em phải than khóc nuối tiếc, để người làm điều đó phải bị loại ra khỏi giữa anh em. 3. Thật vậy, dù tôi vắng mặt về thân thể nhưng tâm linh vẫn hiện diện tại đó, tôi lên án kẻ tạo ra chuyện nầy, như tôi đang có mặt tại đó. 4. Khi anh em nhân danh Chúa, là Đức Chúa Jesus, nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện, cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus, 5. hãy trao kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác, để rồi tâm linh có thể được cứu trong ngày của Chúa.

6. Sự kiêu hãnh của anh em chẳng có gì tốt. Anh em không biết rằng một chút men làm dậy cho cả đống bột hay sao? 7. Hãy làm sạch men cũ để anh em có thể trở thành một đống bột mới, như anh em là không có men. Cũng vậy, Đấng Christ, Chiên Con về lễ Vượt Qua của chúng ta đã được hy sinh, 8. để chúng ta có thể kỷ niệm lễ, không phải với men cũ, nghĩa là không phải với men của sự hiểm độc và gian ác, nhưng không có men, thuộc về chân thật và chân lý.

9. Tôi đã viết cho anh em trong bức thư: Đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm, 10. không phải với những kẻ gian dâm trong thế giới nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, bởi vì nếu như thế anh em cần phải rời khỏi thế gian nầy. 11. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp – thậm chí không nên ăn chung với người như vậy. 12. Tôi xét xử những người ở bên ngoài để làm gì? Không phải nên xét xử những người bên trong anh em hay sao? 13. Nhưng những người ở bên ngoài, Đức Chúa Trời sẽ xét xử. Hãy loại kẻ xấu ra khỏi anh em.

Bản Dịch 1925

1. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. 2. Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn!

3. Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta), 4. nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó 5. rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.

6. Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? 7. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi. 8. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.

9. Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, 10. đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. 11. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. 12. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? 13. Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.

Bản Dịch 2011

Sự Loạn Luân Trong Hội Thánh

1 Tôi đã nghe báo rằng giữa anh chị em có sự gian dâm, một sự gian dâm mà ngay cả giữa vòng người ngoại cũng không có như vậy: có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình. 2 Thế mà anh chị em còn lên mình kiêu ngạo! Lẽ ra anh chị em phải buồn rầu hầu loại trừ kẻ làm điều loạn luân đó khỏi giữa anh chị em mới đúng.

3 Về phần tôi, tuy vắng mặt trong thân xác nhưng hiện diện bằng tinh thần; và như thể tôi đã hiện diện, tôi tuyên án kẻ làm việc loạn luân ấy. 4 Nhân danh Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, -khi anh chị em họp lại với nhau, có tôi hiện diện với anh chị em bằng tinh thần, cùng với quyền năng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta,- 5 anh chị em hãy phó người ấy cho Sa-tan để nó hủy diệt xác thịt, hầu tâm linh người ấy có thể được cứu trong ngày của Ðức Chúa Jesus.

6 Ðiều anh chị em khoe khoang chẳng có gì tốt đẹp. Anh chị em không biết rằng một chút men làm dậy cả đống bột sao? 7 Hãy loại sạch men cũ, để anh chị em thành một đống bột mới, như anh chị em là bột không men, vì Ðấng Christ là Con Chiên của Lễ Vượt Qua đã được dâng làm con vật hiến tế cho chúng ta rồi. 8 Thế thì chúng ta hãy ăn mừng thánh lễ, không với men cũ, không với men hiểm ác và gian tà, nhưng với bánh không men của sự ngay thật và chân thành.

9 Trong thư tôi viết cho anh chị em, tôi có dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. 10 Tôi không có ý nói phải đoạn giao với những kẻ gian dâm trong thế gian này, hay với những kẻ tham lam và trộm cướp, hay với những kẻ thờ thần tượng đâu, vì nếu vậy thì anh chị em phải ra khỏi thế gian này. 11 Nhưng ý tôi viết cho anh chị em là đừng giao tiếp với những người nào được gọi là anh chị em nhưng gian dâm, tham lam, thờ thần tượng, chưởi rủa, say sưa, hoặc lừa đảo; đừng ăn chung với những người như thế.

12 Xét xử những người ngoài nào phải là việc của tôi sao? Không phải anh chị em xét xử những người trong hội thánh sao? 13 Những người ngoài, Ðức Chúa Trời sẽ xét xử. Hãy loại bỏ kẻ tội lỗi ra khỏi anh chị em.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành