Ma-thi-ơ: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB40C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Làm việc trong ngày sa-bát

1. Lúc đó, vào ngày sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua một đồng lúa, các môn đồ của Ngài đói nên họ bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn. 2. Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: “Xem kìa, các môn đồ của Thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát.” 3. Nhưng Ngài nói với họ: “Các ngươi chưa đọc về việc Đa-vít đã làm, khi ông cùng những người theo ông bị đói hay sao? 4. Ông đã vào nhà của Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, là loại bánh mà theo luật pháp, ông và những kẻ theo ông không được phép ăn, nhưng chỉ dành riêng cho các tư tế. 5. Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng, vào ngày sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật ngày sa-bát mà vẫn không mắc tội hay sao? 6. Nhưng Ta nói với các ngươi, tại đây, có một Đấng cao trọng hơn cả đền thờ. 7. Nhưng nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu ‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế’ là gì, thì các ngươi đã không lên án người vô tội; 8. bởi vì Con Người là Chúa của ngày sa-bát.”

Đức Chúa Jesus chữa bệnh trong ngày sa-bát

9. Rời khỏi nơi đó, Ngài đi vào nhà hội của họ. 10. Kìa, tại đó có người liệt một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng: “Chữa bệnh trong ngày sa-bát có đúng theo luật pháp hay không?” để họ có thể tố cáo Ngài.

11. Ngài đã phán với họ: “Ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày sa-bát, người đó không nắm lấy nó và kéo nó lên hay sao? 12. Thật vậy con người quý hơn con chiên là dường nào! Vì vậy, làm điều lành trong ngày sa-bát là hợp với luật pháp.”

13. Sau đó Ngài phán với người bệnh: “Hãy giơ tay ra!” Người đó giơ tay ra, thì tay được phục hồi và lành mạnh như tay kia.

14. Những người Pha-ri-si đã đi ra, bàn mưu chống Ngài, và tìm cách để giết Ngài.

Đầy tớ của Đức Chúa Trời

15. Đức Chúa Jesus biết, nên Ngài rời khỏi đó. Có một đoàn người rất đông đi theo Ngài, và Ngài đã chữa lành tất cả. 16. Ngài cảnh cáo họ rằng họ đừng cho ai biết về Ngài. 17. Như vậy, để lời của tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:

18. “Nầy là đầy tớ của Ta, là người mà Ta đã chọn, Người mà Ta yêu quý, lòng của Ta tìm thấy sự vui thỏa trong Người. Ta sẽ ban Thánh Linh của Ta trên Người, và Người sẽ công bố công lý cho dân ngoại. 19. Người sẽ không cãi vã, không gào thét, không ai nghe tiếng của Người trên các đường phố. 20. Người sẽ không bẻ cây sậy đã giập, không tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng Người dẫn công lý đến chiến thắng. 21. Và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh của Người.”

Chúa chữa lành người bị quỷ ám

22. Sau đó họ đem đến cho Ngài một người bị quỷ ám, bị mù và bị câm; Ngài đã chữa lành cho người, khiến người câm nói được và thấy được.

23. Tất cả đám đông đều kinh ngạc, nói rằng: “Không phải người nầy là con của Đa-vít hay sao?”

24. Những người Pha-ri-si nghe vậy, nói rằng: “Nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun, lãnh đạo của các quỷ, người nầy không thể đuổi quỷ được.”

25. Biết được ý tưởng của họ, Ngài phán với họ rằng: “Vương quốc nào bị phân chia, chống lại chính mình, sẽ bị sụp đổ, một thành nào hay một nhà nào bị phân chia, chống lại chính mình, sẽ không đứng vững. 26. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó bị phân chia, chống lại chính nó. Làm thế nào vương quốc của nó sẽ đứng vững được? 27. Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Dựa trên điều nầy, chúng nó sẽ phân xử các ngươi. 28. Nhưng nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi. 29. Hay là, có ai làm thế nào vào nhà của một người dũng mãnh để cướp tài sản của người đó, nếu trước hết không trói người dũng mãnh đó lại? Rồi sau đó mới cướp trong nhà của người đó được. 30. Ai không ở với Ta là chống lại Ta; ai không tụ họp quanh Ta thì bị tan tác."

Tội không thể tha thứ

31. "Vì vậy, Ta nói cùng các ngươi: Mọi tội lỗi và lời nói phạm thượng đều được tha cho loài người; nhưng lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32. Ai nói một lời nghịch với Con Người, thì người đó sẽ được tha; nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh, thì cả trong đời nầy hay trong đời sau, người đó cũng sẽ không được tha."

Xem trái biết cây

33. "Nếu là cây tốt thì trái cũng tốt, nếu là cây xấu thì trái cũng xấu; xem trái thì biết cây. 34. Hỡi dòng dõi rắn độc kia! Các ngươi vốn là gian ác, làm sao có thể nói được điều tốt? Bởi vì do đầy dẫy trong lòng, thì miệng mới nói ra. 35. Người tốt, do tích lũy điều thiện, nên sản sinh ra những việc thiện; còn kẻ gian ác, do tích tụ điều ác, nên sản sinh ra những điều ác. 36. Nhưng Ta nói cùng các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi lời cẩu thả mà mình đã nói. 37. Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính; và cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị định tội.”

Dấu lạ của Giô-na

38. Sau đó, có một số học giả giáo luật và những người Pha-ri-si nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy! Chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

39. Ngài đáp cùng họ rằng: “Thế hệ gian ác và ngoại tình nầy tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được ban cho một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na. 40. Giống như Giô-na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm; cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41. Trong ngày phán xét, những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với thế hệ nầy và kết án nó, bởi vì dân tộc đó đã ăn năn vì lời rao giảng của Giô-na, nhưng tại đây có một Đấng cao trọng hơn Giô-na! 42. Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ nầy và lên án nó, bởi vì bà từ tận cùng trái đất đã đến để nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn; nhưng tại đây có một Đấng cao trọng hơn Sa-lô-môn!"

43. "Khi tà linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. 44. Sau đó nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà của ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, 45. nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, chúng cùng vào, và ở trong đó. Vì vậy, tình trạng sau cùng của người đó còn tệ hại hơn lúc ban đầu. Thế hệ gian ác nầy cũng sẽ như vậy.”

Mẹ và các em của Đức Chúa Jesus

46. Trong khi Đức Chúa Jesus còn đang nói với đám đông, thì mẹ và các em trai của Ngài đến, đang đứng ở bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài. 47. Lúc đó, có người thưa với Ngài rằng: “Kìa, mẹ của Thầy và các em trai của Thầy đang đứng ở bên ngoài, muốn nói chuyện với Thầy.” 48. Ngài trả lời và nói với người đó rằng: “Ai là mẹ của Ta? Ai là các em trai của Ta?” 49. Rồi Ngài đưa tay về phía các môn đồ của Ngài và nói: “Đây là mẹ của Ta và các em trai của Ta! 50. Bởi vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, là Đấng ngự trên trời, thì người đó là các em trai, em gái, và là mẹ của Ta.”

Bản Dịch Đại Chúng

Làm việc trong ngày sa-bát

Lúc đó, vào ngày sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua một đồng lúa, các môn đồ của Ngài đói nên họ bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn.

Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: “Xem kìa, các môn đồ của Thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát.”

Nhưng Ngài nói với họ: “Các ngươi chưa đọc về việc Đa-vít đã làm, khi ông cùng những người theo ông bị đói hay sao? Ông đã vào nhà của Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, là loại bánh mà theo luật pháp, ông và những kẻ theo ông không được phép ăn, nhưng chỉ dành riêng cho các tư tế. Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng, vào ngày sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật ngày sa-bát mà vẫn không mắc tội hay sao? Nhưng Ta nói với các ngươi, tại đây, có một Đấng cao trọng hơn cả đền thờ. Nhưng nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu ‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế’ là gì, thì các ngươi đã không lên án người vô tội; bởi vì Con Người là Chúa của ngày sa-bát.”

Đức Chúa Jesus chữa bệnh trong ngày sa-bát

Rời khỏi nơi đó, Ngài đi vào nhà hội của họ. Kìa, tại đó có người liệt một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng: “Chữa bệnh trong ngày sa-bát có đúng theo luật pháp hay không?” để họ có thể tố cáo Ngài.

Ngài đã phán với họ: “Ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày sa-bát, người đó không nắm lấy nó và kéo nó lên hay sao? Thật vậy con người quý hơn con chiên là dường nào! Vì vậy, làm điều lành trong ngày sa-bát là hợp với luật pháp.”

Sau đó Ngài phán với người bệnh: “Hãy giơ tay ra!” Người đó giơ tay ra, thì tay được phục hồi và lành mạnh như tay kia.

Những người Pha-ri-si đã đi ra, bàn mưu chống Ngài, và tìm cách để giết Ngài.

Đầy tớ của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Jesus biết, nên Ngài rời khỏi đó. Có một đoàn người rất đông đi theo Ngài, và Ngài đã chữa lành tất cả. Ngài cảnh cáo họ rằng họ đừng cho ai biết về Ngài. Như vậy, để lời của tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:

“Nầy là đầy tớ của Ta, là người mà Ta đã chọn, Người mà Ta yêu quý, lòng của Ta tìm thấy sự vui thỏa trong Người. Ta sẽ ban Thánh Linh của Ta trên Người, và Người sẽ công bố công lý cho dân ngoại. Người sẽ không cãi vã, không gào thét, không ai nghe tiếng của Người trên các đường phố. Người sẽ không bẻ cây sậy đã giập, không tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng Người dẫn công lý đến chiến thắng. Và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh của Người.”

Chúa chữa lành người bị quỷ ám

Sau đó họ đem đến cho Ngài một người bị quỷ ám, bị mù và bị câm; Ngài đã chữa lành cho người, khiến người câm nói được và thấy được.

Tất cả đám đông đều kinh ngạc, nói rằng: “Không phải người nầy là con của Đa-vít hay sao?”

Những người Pha-ri-si nghe vậy, nói rằng: “Nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun, lãnh đạo của các quỷ, người nầy không thể đuổi quỷ được.”

Biết được ý tưởng của họ, Ngài phán với họ rằng: “Vương quốc nào bị phân chia, chống lại chính mình, sẽ bị sụp đổ, một thành nào hay một nhà nào bị phân chia, chống lại chính mình, sẽ không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó bị phân chia, chống lại chính nó. Làm thế nào vương quốc của nó sẽ đứng vững được? Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Dựa trên điều nầy, chúng nó sẽ phân xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi. Hay là, có ai làm thế nào vào nhà của một người dũng mãnh để cướp tài sản của người đó, nếu trước hết không trói người dũng mãnh đó lại? Rồi sau đó mới cướp trong nhà của người đó được. Ai không ở với Ta là chống lại Ta; ai không tụ họp quanh Ta thì bị tan tác."

Tội không thể tha thứ

"Vì vậy, Ta nói cùng các ngươi: Mọi tội lỗi và lời nói phạm thượng đều được tha cho loài người; nhưng lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. Ai nói một lời nghịch với Con Người, thì người đó sẽ được tha; nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh, thì cả trong đời nầy hay trong đời sau, người đó cũng sẽ không được tha."

Xem trái biết cây

"Nếu là cây tốt thì trái cũng tốt, nếu là cây xấu thì trái cũng xấu; xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn độc kia! Các ngươi vốn là gian ác, làm sao có thể nói được điều tốt? Bởi vì do đầy dẫy trong lòng, thì miệng mới nói ra. Người tốt, do tích lũy điều thiện, nên sản sinh ra những việc thiện; còn kẻ gian ác, do tích tụ điều ác, nên sản sinh ra những điều ác. Nhưng Ta nói cùng các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi lời cẩu thả mà mình đã nói. Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính; và cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị định tội.”

Dấu lạ của Giô-na

Sau đó, có một số học giả giáo luật và những người Pha-ri-si nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy! Chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

Ngài đáp cùng họ rằng: “Thế hệ gian ác và ngoại tình nầy tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được ban cho một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na. Giống như Giô-na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm; cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Trong ngày phán xét, những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với thế hệ nầy và kết án nó, bởi vì dân tộc đó đã ăn năn vì lời rao giảng của Giô-na, nhưng tại đây có một Đấng cao trọng hơn Giô-na! Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ nầy và lên án nó, bởi vì bà từ tận cùng trái đất đã đến để nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn; nhưng tại đây có một Đấng cao trọng hơn Sa-lô-môn!"

"Khi tà linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. Sau đó nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà của ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, chúng cùng vào, và ở trong đó. Vì vậy, tình trạng sau cùng của người đó còn tệ hại hơn lúc ban đầu. Thế hệ gian ác nầy cũng sẽ như vậy.”

Mẹ và các em của Đức Chúa Jesus

Trong khi Đức Chúa Jesus còn đang nói với đám đông, thì mẹ và các em trai của Ngài đến, đang đứng ở bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài. Lúc đó, có người thưa với Ngài rằng: “Kìa, mẹ của Thầy và các em trai của Thầy đang đứng ở bên ngoài, muốn nói chuyện với Thầy.” Ngài trả lời và nói với người đó rằng: “Ai là mẹ của Ta? Ai là các em trai của Ta?” Rồi Ngài đưa tay về phía các môn đồ của Ngài và nói: “Đây là mẹ của Ta và các em trai của Ta! Bởi vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, là Đấng ngự trên trời, thì người đó là các em trai, em gái, và là mẹ của Ta.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Làm việc trong ngày sa-bát

1. Lúc đó, vào ngày sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua một đồng lúa, các môn đồ của Ngài đói nên họ bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn. 2. Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: “Xem kìa, các môn đồ của Thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát.” 3. Nhưng Ngài nói với họ: “Các ngươi chưa đọc về việc Đa-vít đã làm, khi ông cùng những người theo ông bị đói hay sao? 4. Ông đã vào nhà của Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, là loại bánh mà theo luật pháp, ông và những kẻ theo ông không được phép ăn, nhưng chỉ dành riêng cho các tư tế. 5. Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng, vào ngày sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật ngày sa-bát mà vẫn không mắc tội hay sao? 6. Nhưng Ta nói với các ngươi, tại đây, có một Đấng cao trọng hơn cả đền thờ. 7. Nhưng nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu ‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế’ là gì, thì các ngươi đã không lên án người vô tội; 8. bởi vì Con Người là Chúa của ngày sa-bát.”

Đức Chúa Jesus chữa bệnh trong ngày sa-bát

9. Rời khỏi nơi đó, Ngài đi vào nhà hội của họ. 10. Kìa, tại đó có người liệt một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng: “Chữa bệnh trong ngày sa-bát có đúng theo luật pháp hay không?” để họ có thể tố cáo Ngài.

11. Ngài đã phán với họ: “Ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày sa-bát, người đó không nắm lấy nó và kéo nó lên hay sao? 12. Thật vậy con người quý hơn con chiên là dường nào! Vì vậy, làm điều lành trong ngày sa-bát là hợp với luật pháp.”

13. Sau đó Ngài phán với người bệnh: “Hãy giơ tay ra!” Người đó giơ tay ra, thì tay được phục hồi và lành mạnh như tay kia.

14. Những người Pha-ri-si đã đi ra, bàn mưu chống Ngài, và tìm cách để giết Ngài.

Đầy tớ của Đức Chúa Trời

15. Đức Chúa Jesus biết, nên Ngài rời khỏi đó. Có một đoàn người rất đông đi theo Ngài, và Ngài đã chữa lành tất cả. 16. Ngài cảnh cáo họ rằng họ đừng cho ai biết về Ngài. 17. Như vậy, để lời của tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:

18. “Nầy là đầy tớ của Ta, là người mà Ta đã chọn, Người mà Ta yêu quý, lòng của Ta tìm thấy sự vui thỏa trong Người. Ta sẽ ban Thánh Linh của Ta trên Người, và Người sẽ công bố công lý cho dân ngoại. 19. Người sẽ không cãi vã, không gào thét, không ai nghe tiếng của Người trên các đường phố. 20. Người sẽ không bẻ cây sậy đã giập, không tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng Người dẫn công lý đến chiến thắng. 21. Và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh của Người.”

Chúa chữa lành người bị quỷ ám

22. Sau đó họ đem đến cho Ngài một người bị quỷ ám, bị mù và bị câm; Ngài đã chữa lành cho người, khiến người câm nói được và thấy được.

23. Tất cả đám đông đều kinh ngạc, nói rằng: “Không phải người nầy là con của Đa-vít hay sao?”

24. Những người Pha-ri-si nghe vậy, nói rằng: “Nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun, lãnh đạo của các quỷ, người nầy không thể đuổi quỷ được.”

25. Biết được ý tưởng của họ, Ngài phán với họ rằng: “Vương quốc nào bị phân chia, chống lại chính mình, sẽ bị sụp đổ, một thành nào hay một nhà nào bị phân chia, chống lại chính mình, sẽ không đứng vững. 26. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó bị phân chia, chống lại chính nó. Làm thế nào vương quốc của nó sẽ đứng vững được? 27. Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Dựa trên điều nầy, chúng nó sẽ phân xử các ngươi. 28. Nhưng nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi. 29. Hay là, có ai làm thế nào vào nhà của một người dũng mãnh để cướp tài sản của người đó, nếu trước hết không trói người dũng mãnh đó lại? Rồi sau đó mới cướp trong nhà của người đó được. 30. Ai không ở với Ta là chống lại Ta; ai không tụ họp quanh Ta thì bị tan tác."

Tội không thể tha thứ

31. "Vì vậy, Ta nói cùng các ngươi: Mọi tội lỗi và lời nói phạm thượng đều được tha cho loài người; nhưng lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32. Ai nói một lời nghịch với Con Người, thì người đó sẽ được tha; nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh, thì cả trong đời nầy hay trong đời sau, người đó cũng sẽ không được tha."

Xem trái biết cây

33. "Nếu là cây tốt thì trái cũng tốt, nếu là cây xấu thì trái cũng xấu; xem trái thì biết cây. 34. Hỡi dòng dõi rắn độc kia! Các ngươi vốn là gian ác, làm sao có thể nói được điều tốt? Bởi vì do đầy dẫy trong lòng, thì miệng mới nói ra. 35. Người tốt, do tích lũy điều thiện, nên sản sinh ra những việc thiện; còn kẻ gian ác, do tích tụ điều ác, nên sản sinh ra những điều ác. 36. Nhưng Ta nói cùng các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi lời cẩu thả mà mình đã nói. 37. Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính; và cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị định tội.”

Dấu lạ của Giô-na

38. Sau đó, có một số học giả giáo luật và những người Pha-ri-si nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy! Chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

39. Ngài đáp cùng họ rằng: “Thế hệ gian ác và ngoại tình nầy tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được ban cho một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na. 40. Giống như Giô-na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm; cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41. Trong ngày phán xét, những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với thế hệ nầy và kết án nó, bởi vì dân tộc đó đã ăn năn vì lời rao giảng của Giô-na, nhưng tại đây có một Đấng cao trọng hơn Giô-na! 42. Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ nầy và lên án nó, bởi vì bà từ tận cùng trái đất đã đến để nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn; nhưng tại đây có một Đấng cao trọng hơn Sa-lô-môn!"

43. "Khi tà linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. 44. Sau đó nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà của ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, 45. nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, chúng cùng vào, và ở trong đó. Vì vậy, tình trạng sau cùng của người đó còn tệ hại hơn lúc ban đầu. Thế hệ gian ác nầy cũng sẽ như vậy.”

Mẹ và các em của Đức Chúa Jesus

46. Trong khi Đức Chúa Jesus còn đang nói với đám đông, thì mẹ và các em trai của Ngài đến, đang đứng ở bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài. 47. Lúc đó, có người thưa với Ngài rằng: “Kìa, mẹ của Thầy và các em trai của Thầy đang đứng ở bên ngoài, muốn nói chuyện với Thầy.” 48. Ngài trả lời và nói với người đó rằng: “Ai là mẹ của Ta? Ai là các em trai của Ta?” 49. Rồi Ngài đưa tay về phía các môn đồ của Ngài và nói: “Đây là mẹ của Ta và các em trai của Ta! 50. Bởi vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, là Đấng ngự trên trời, thì người đó là các em trai, em gái, và là mẹ của Ta.”

Bản Dịch 1925

1. Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. 2. Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.

3. Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? 4. tức là vua vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. 5. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao? 6. Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. 7. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; 8. vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.

9. Đức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. 10. Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài.

11. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? 12. Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.

13. Đoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia. 14. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài.

15. Song Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả. 16. Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài; 17. để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:

18. Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. 19. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. 20. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. 21. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.

22. Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. 23. Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng?

24. Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.

25. Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. 26. Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư? 27. Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. 28. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.

29. Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.

30. Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra. 31. Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. 32. Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.

33. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. 34. Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác.

36. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37. vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.

38. Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.

39. Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. 40. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41. Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na! 42. Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!

43. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; 44. rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế. 45. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.

46. Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. 47. [Có người thưa cùng Ngài rằng: Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.]

48. Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? 49. Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! 50. Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.

Bản Dịch 2011

Mục Ðích của Ngày Sa-bát

(Mác 2:23-28; Lu 6:1-5)

1 Khi ấy Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng trong ngày Sa-bát; các môn đồ Ngài đói bụng nên họ bắt đầu ngắt các đọt lúa và ăn. 2 Những người Pha-ri-si thấy vậy, họ nói với Ngài, “Kìa, các môn đồ Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát.”

3 Nhưng Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì Ða-vít đã làm khi ông và những người theo ông bị đói sao? 4 Thể nào ông đã vào nhà Ðức Chúa Trời và ăn bánh thánh trên bàn thờ; đó là thứ bánh mà ông và những người theo ông không được phép ăn; bánh đó chỉ các tư tế mới được phép ăn mà thôi. 5 Hay các ngươi chưa đọc trong Luật Pháp rằng trong ngày Sa-bát các tư tế phục vụ trong đền thờ thì không vi phạm luật ngày Sa-bát và không mắc tội sao? 6 Ta nói với các ngươi, tại đây có một Ðấng lớn hơn đền thờ. 7 Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa câu này,

‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ’

là gì thì các ngươi đã không lên án những người vô tội, 8 vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

(Mác 3:1-6; Lu 6:6-11)

9 Ngài rời nơi đó và vào hội đường của họ. 10 Kìa, tại đó có một người bị teo tay. Ðể tìm cớ tố cáo Ngài, họ hỏi Ngài, “Người ta được phép chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng?”

11 Ngài trả lời họ, “Nếu ai trong các ngươi có một con chiên rơi vào hố trong ngày Sa-bát, người ấy há không nắm lấy nó mà kéo lên sao? 12 Người ta quý báu hơn chiên biết bao! Bởi lẽ đó, trong ngày Sa-bát người ta được phép làm điều thiện.”

13 Nói xong, Ngài bảo người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra; cánh tay ông liền bình phục, lành mạnh như cánh tay kia. 14 Tuy nhiên những người Pha-ri-si đi ra và bàn kế với nhau để đối phó với Ngài, và tìm cách giết Ngài.

Ðầy Tớ Ðược Ðức Chúa Trời Chọn

15 Ðức Chúa Jesus biết rõ điều đó, nên Ngài rời nơi ấy. Dân chúng đi theo Ngài rất đông, và Ngài chữa lành mọi người bịnh của họ. 16 Ngài dặn họ đừng nói về Ngài cho ai. 17 Ðiều ấy làm ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói,

18 “Ðây là đầy tớ Ta, Người Ta đã chọn,

Người Ta yêu mến, Người Ta thỏa lòng.

Ta sẽ ban Thần Ta trên Người;

Người sẽ tuyên bố công lý đến muôn dân.

19 Người sẽ chẳng cãi vã hay lớn tiếng với ai;

Chẳng ai nghe tiếng Người ngoài đường phố.

20 Người sẽ không bẻ gãy cây sậy đã giập,

Hay dập tắt tim đèn gần tàn,

Cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,

21 Và muôn dân sẽ đặt hy vọng nơi danh Người.”

Tội Phạm Ðến Ðức Thánh Linh

(Mác 3:20-30; Lu 11:14-23)

22 Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bị quỷ ám, mù, và câm. Ngài chữa cho người ấy được lành, làm người ấy nói được và thấy được. 23 Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói, “Không lẽ người này là Con của Ða-vít sao?”

24 Nhưng khi những người Pha-ri-si nghe thế, họ nói, “Ông ấy chỉ cậy quyền của quỷ vương Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ đó thôi.”

25 Biết ý tưởng họ, Ngài nói, “Một nước mà tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà mà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. 26 Nếu Sa-tan loại trừ Sa-tan, tức nó tự chia rẽ với chính nó, làm sao nước của nó tồn tại được? 27 Nếu Ta cậy quyền của Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ, thì những đệ tử của các ngươi đã cậy quyền của ai để trừ quỷ? Thế thì chúng sẽ xét đoán các ngươi. 28 Nhưng nếu Ta cậy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.

29 Hay làm sao người ta có thể vào nhà một người dũng mãnh để cướp của người ấy, nếu trước hết không bắt trói người dũng mãnh ấy lại, rồi sau đó mới cướp của trong nhà người ấy?

30 Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta sẽ bị tản lạc. 31 Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ, nhưng lời xúc phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32 Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời này hay trong đời sau.”

Cây và trái

(Lu 6:43-45)

33 “Cây lành sinh trái lành, cây độc sinh trái độc, vì xem trái thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi của rắn độc, làm sao các ngươi có thể nói ra điều tốt trong khi lòng các ngươi xấu? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà biểu lộ điều tốt. Người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà biểu lộ điều xấu.

36 Ta nói với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả của mình. 37 Vì bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xem là công chính, và cũng bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị kết tội.”

Dấu Lạ về Giô-na

(Mác 8:11-12; Lu 11:29-32)

38 Bấy giờ có mấy thầy dạy giáo luật và mấy người Pha-ri-si nói với Ngài rằng, “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

39 Ngài trả lời và nói với họ, “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na. 40 Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày và ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày và ba đêm. 41 Trong ngày phán xét, dân Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với thế hệ này và lên án nó, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng, và này, có một Ðấng cao trọng hơn Giô-na đang ở đây!

42 Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng dậy với thế hệ này và lên án nó, vì bà đã từ một nơi rất xa trên mặt đất đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và này, có một Ðấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn đang ở đây!”

Tà Linh Ô Uế Trở Lại

(Lu 11:24-26)

43 “Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi nhưng tìm không ra. 44 Bấy giờ nó nói, ‘Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ ra đi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà bỏ trống, đã được quét dọn sạch sẽ, và sắp đặt ngăn nắp. 45 Nó ra đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong căn nhà đó. Như thế tình trạng của người ấy lúc sau thê thảm hơn lúc trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ như vậy.”

Mẹ và Các Em Chúa

(Mác 3:31-35; Lu 8:19-21)

46 Trong khi Ngài còn đang nói với đám đông, này, mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài. 47 Có người nói với Ngài, “Này, mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Thầy.”

48 Ngài trả lời và nói với người ấy, “Ai là mẹ Ta? Ai là các em Ta?” 49 Rồi Ngài đưa tay chỉ vào các môn đồ Ngài và nói, “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. 50 Vì ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời, người ấy là em trai, em gái, và mẹ Ta vậy.”

Tài Liệu