Ha-ba-cúc: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB35C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời cầu nguyện của Tiên tri Ha-ba-cúc

1. Lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc theo thể thi ca.

2. Đức Giê-hô-va ôi! Con đã nghe tiếng của Ngài và kính sợ.

Đức Giê-hô-va ôi! Xin phục hưng công việc của Ngài giữa bao nhiêu năm,

Hãy bày tỏ điều đó giữa bao nhiêu năm.

Trong cơn giận, xin hãy nhớ xót thương!

3. Đức Chúa Trời đến từ Thê-man.

Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. (Sê-la)

Vinh quang của Ngài bao phủ các tầng trời,

Khắp đất tràn đầy lời ca ngợi Ngài.

4. Ngài có những tia sáng từ tay của Ngài, rạng ngời như ánh sáng;

Đó là nơi ẩn giấu quyền năng của Ngài.

5. Ôn dịch đi trước Ngài; tai họa theo sau bước chân của Ngài.

6. Ngài đứng: trái đất rung chuyển;

Ngài nhìn: các nước kinh hoàng;

Các núi vạn cổ tan nát,

Các đồi nghìn thu sụp đổ.

Đường lối Ngài tồn tại đời đời.

7. Con thấy những lều của Cu-san bị hoạn nạn,

Các màn trại của đất Ma-đi-an rúng động.

8. Đức Giê-hô-va ôi!

Có phải Ngài bực mình với những dòng sông?

Phải chăng cơn giận của Ngài chống lại những dòng sông?

Phải chăng cơn thịnh nộ Ngài nghịch cùng biển,

Khiến Ngài phải cưỡi ngựa và chiến xa để giải cứu.

9. Cung Ngài đã được giương sẵn,

Những mũi tên tuôn ra như lời nói.(Sê-la)

Ngài chia cắt đất bằng những dòng sông.

10. Nhìn thấy Ngài, những ngọn núi rúng động;

Các dòng nước cuồn cuộn tuôn trào,

Vực sâu gào thét và giơ tay cao lên.

11. Mặt trời, mặt trăng đứng yên tại chỗ của mình,

Những mũi tên của Ngài bay ra như ánh sáng

Ngọn giáo của Ngài lấp lánh ánh hào quang.

12. Trong cơn phẫn nộ, Ngài tuần hành trên đất,

Trong cơn giận, Ngài giày đạp các dân.

13. Ngài đi ra để giải cứu dân Ngài,

Để giải cứu người được xức dầu của Ngài.

Ngài đánh vào đầu, từ nhà của kẻ ác,

Làm cho trần trụi từ nền cho đến cổ.(Sê-la)

14. Ngài đâm thấu kẻ lãnh đạo của chúng bằng những mũi tên của hắn;

Chúng kéo đến như giông bão để làm con tan tác,

Chúng hả hê ăn nuốt kẻ khốn cùng trong nơi kín nhiệm.

15. Ngài đã bước qua biển với những ngựa của Ngài,

Vượt qua những dòng nước lớn.

16. Khi con nghe những điều nầy, toàn thân con run rẩy,

Môi con run cầm cập khi nói,

Sự rã rời xâm nhập xương cốt con,

Và con run rẩy từ bên trong.

Để con có thể nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn,

Lúc Ngài đến gặp đoàn dân.

Ngài sẽ sát phạt chúng bằng đoàn quân của Ngài.

Khúc Ca Hy Vọng

17. Dù cây vả không nứt lộc,

Và các cành nho không có trái,

Dù công lao cho vườn ô-liu thất bại,

Và đồng ruộng không sinh sản lương thực,

Dù bầy chiên bị dứt khỏi ràn,

Và không có bầy trong chuồng nữa,

18. Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va;

Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.

19. Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con,

Ngài sẽ làm cho chân con giống như chân hươu,

Và Ngài khiến con bước đi trên những đỉnh đồi cao.

(Viết cho nhạc trưởng. Cùng với những nhạc cụ bằng dây của tôi)

Bản Dịch Đại Chúng

Lời cầu nguyện của Tiên tri Ha-ba-cúc

Lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc theo thể thi ca.

Đức Giê-hô-va ôi! Con đã nghe tiếng của Ngài và kính sợ.

Đức Giê-hô-va ôi! Xin phục hưng công việc của Ngài giữa bao nhiêu năm,

Hãy bày tỏ điều đó giữa bao nhiêu năm.

Trong cơn giận, xin hãy nhớ xót thương!

Đức Chúa Trời đến từ Thê-man.

Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. (Sê-la)

Vinh quang của Ngài bao phủ các tầng trời,

Khắp đất tràn đầy lời ca ngợi Ngài.

Ngài có những tia sáng từ tay của Ngài, rạng ngời như ánh sáng;

Đó là nơi ẩn giấu quyền năng của Ngài.

Ôn dịch đi trước Ngài; tai họa theo sau bước chân của Ngài.

Ngài đứng: trái đất rung chuyển;

Ngài nhìn: các nước kinh hoàng;

Các núi vạn cổ tan nát,

Các đồi nghìn thu sụp đổ.

Đường lối Ngài tồn tại đời đời.

Con thấy những lều của Cu-san bị hoạn nạn,

Các màn trại của đất Ma-đi-an rúng động.

Đức Giê-hô-va ôi!

Có phải Ngài bực mình với những dòng sông?

Phải chăng cơn giận của Ngài chống lại những dòng sông?

Phải chăng cơn thịnh nộ Ngài nghịch cùng biển,

Khiến Ngài phải cưỡi ngựa và chiến xa để giải cứu.

Cung Ngài đã được giương sẵn,

Những mũi tên tuôn ra như lời nói.(Sê-la)

Ngài chia cắt đất bằng những dòng sông.

Nhìn thấy Ngài, những ngọn núi rúng động;

Các dòng nước cuồn cuộn tuôn trào,

Vực sâu gào thét và giơ tay cao lên.

Mặt trời, mặt trăng đứng yên tại chỗ của mình,

Những mũi tên của Ngài bay ra như ánh sáng

Ngọn giáo của Ngài lấp lánh ánh hào quang.

Trong cơn phẫn nộ, Ngài tuần hành trên đất,

Trong cơn giận, Ngài giày đạp các dân.

Ngài đi ra để giải cứu dân Ngài,

Để giải cứu người được xức dầu của Ngài.

Ngài đánh vào đầu, từ nhà của kẻ ác,

Làm cho trần trụi từ nền cho đến cổ.(Sê-la)

Ngài đâm thấu kẻ lãnh đạo của chúng bằng những mũi tên của hắn;

Chúng kéo đến như giông bão để làm con tan tác,

Chúng hả hê ăn nuốt kẻ khốn cùng trong nơi kín nhiệm.

Ngài đã bước qua biển với những ngựa của Ngài,

Vượt qua những dòng nước lớn.

Khi con nghe những điều nầy, toàn thân con run rẩy,

Môi con run cầm cập khi nói,

Sự rã rời xâm nhập xương cốt con,

Và con run rẩy từ bên trong.

Để con có thể nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn,

Lúc Ngài đến gặp đoàn dân.

Ngài sẽ sát phạt chúng bằng đoàn quân của Ngài.

Khúc Ca Hy Vọng

Dù cây vả không nứt lộc,

Và các cành nho không có trái,

Dù công lao cho vườn ô-liu thất bại,

Và đồng ruộng không sinh sản lương thực,

Dù bầy chiên bị dứt khỏi ràn,

Và không có bầy trong chuồng nữa,

Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va;

Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.

Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con,

Ngài sẽ làm cho chân con giống như chân hươu,

Và Ngài khiến con bước đi trên những đỉnh đồi cao.

(Viết cho nhạc trưởng. Cùng với những nhạc cụ bằng dây của tôi)

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc theo thể thi ca.

2. Đức Giê-hô-va ôi! Con đã nghe tiếng của Ngài và kính sợ.

Đức Giê-hô-va ôi! Xin phục hưng công việc của Ngài giữa bao nhiêu năm,

Hãy bày tỏ điều đó giữa bao nhiêu năm.

Trong cơn giận, xin hãy nhớ xót thương!

3. Đức Chúa Trời đến từ Thê-man

Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. (Sê-la)

Vinh quang của Ngài bao phủ các tầng trời,

Khắp đất tràn đầy lời ca ngợi Ngài.

4. Rạng ngời như ánh sáng;

Ngài có những tia sáng từ tay của Ngài,

Đó là nơi ẩn giấu quyền năng của Ngài.

5. Ôn dịch đi trước Ngài,

Tai họa theo sau bước chân của Ngài.

6. Ngài đứng: trái đất rung chuyển;

Ngài nhìn: các nước kinh hoàng;

Các núi vạn cổ tan nát,

Các đồi nghìn thu sụp đổ.

Đường lối Ngài tồn tại đời đời.

7. Con thấy những lều của Cu-san bị hoạn nạn,

Các màn trại của đất Ma-đi-an rúng động.

8. Đức Giê-hô-va!

Có phải Ngài bực mình với những dòng sông?

Phải chăng cơn giận của Ngài chống lại những dòng sông?

Phải chăng cơn thịnh nộ Ngài nghịch cùng biển,

Khiến Ngài cưỡi ngựa và chiến xa để giải cứu.

9. Cung Ngài đã được làm cho sẵn sàng,

Những mũi tên tuôn ra như lời nói.(Sê-la)

Ngài chia cắt đất bằng những dòng sông.

10. Nhìn thấy Ngài, những ngọn núi rúng động;

Các dòng nước cuồn cuộn tuôn trào,

Vực sâu gào thét và giơ tay cao lên.

11. Mặt trời, mặt trăng đứng yên tại chỗ của mình,

Những mũi tên của Ngài bay ra như ánh sáng

Ngọn giáo của Ngài lấp lánh ánh hào quang.

12. Trong cơn phẫn nộ, Ngài tuần hành trên đất,

Trong cơn giận, Ngài giày đạp các dân.

13. Ngài đi ra để giải cứu dân Ngài,

Để giải cứu người được xức dầu của Ngài.

Ngài đánh vào đầu, từ nhà của kẻ ác,

Làm cho trần trụi từ nền cho đến cổ.(Sê-la)

14. Ngài đâm thấu kẻ lãnh đạo của chúng bằng những mũi tên của hắn;

Chúng kéo đến như giông bão để làm con tan tác,

Chúng hả hê ăn nuốt kẻ khốn cùng trong nơi kín nhiệm.

15. Ngài đã bước qua biển với những ngựa của Ngài,

Vượt qua những dòng nước lớn.

16. Khi con nghe những điều nầy, toàn thân con run rẩy,

Môi con run cầm cập khi nói,

Sự rã rời xâm nhập xương cốt con,

Và con run rẩy từ bên trong.

Để con có thể nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn,

Khi Ngài đến gặp đoàn dân.

Ngài sẽ sát phạt chúng bằng đoàn quân của Ngài.

17. Dù cây vả không nứt lộc,

Và các cành nho không có trái,

Dù công lao cho vườn ô-liu thất bại,

Và đồng ruộng không sinh sản lương thực,

Dù bầy chiên bị dứt khỏi ràn,

Và không có bầy trong chuồng nữa,

18. Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va;

Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.

19. Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con,

Ngài sẽ làm cho chân con giống như chân hươu,

Và Ngài khiến con bước đi trên những đỉnh đồi cao.

(Viết cho nhạc trưởng. Cùng với những nhạc cụ bằng dây của tôi)

Bản Dịch 1925

1. Lời cầu nguyện của đấng tiên tri Ha-ba-cúc, về thể thi ca.

2. Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va! xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, Tỏ ra cho biết giữa các năm; Khi Ngài đang giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót! 3. Đức Chúa Trời đến từ Thê-man, Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. Vinh hiển Ngài bao phủ các từng trời, Đất đầy sự khen ngợi Ngài. 4. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, Những tia sáng ra từ tay Ngài, Quyền năng Ngài giấu trong nơi đó. 5. Ôn dịch đi trước mặt Ngài, Tên lửa ra nơi chân Ngài. 6. Ngài đứng và đo đất; Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc; Các núi hằng còn đều tan nát, Các đồi đời đời đều quì xuống: Các đường lối Ngài giống như thuở xưa. 7. Ta thấy những trại của Cu-san bị hoạn nạn, Những màn cháng của đất Ma-đi-an lung lay. 8. Có phải Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng các sông chăng? Cơn giận Ngài có phải nổi lên nghịch cùng các sông chăng? Có phải sự thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng biển, Khi Ngài cỡi ngựa cỡi xe đặng giải cứu chăng? 9. Cung Ngài ra khỏi bao; Lời thề cùng các chi phái là lời chắc chắn. Ngài phân rẽ đất làm cho sông chảy ra. 10. Các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi; Các dòng nước chảy mạnh, Vực sâu vang tiếng, Rún biển giơ tay lên cao. 11. Mặt trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó; Vì cớ bóng sáng của những tên Ngài, Và chớp nháng của gươm giáo Ngài chiếu ra. 12. Ngài nổi giận bước qua đất; Và đang cơn thạnh nộ giày đạp các dân tộc. 13. Ngài đi ra đặng cứu dân mình, Đi ra đặng cứu đấng chịu xức dầu của mình; Ngài đánh thương đầu kẻ ác, phá nhà nó, Làm trần trụi nền nó cho đến cổ. 14. Ngài lấy giáo nó đâm đầu lính chiến nó, Chúng nó đến như trận bão đặng làm tan tác tôi; Chúng nó vui thích như nuốt kẻ bần cùng cách kín giấu. 15. Ngài cỡi ngựa đạp trên biển, Trong đống nước lớn.

16. Tôi đã nghe, thì thân thể tôi run rẩy, Nghe tiếng Ngài thì môi tôi rung động; Sự mục nát nhập vào xương tôi; và tôi run rẩy trong chỗ tôi, Vì tôi phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, Là ngày có dân đến xâm chiếm chúng tôi. 17. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. 18. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. 19. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.

(Phó cho quản phường nhạc, khảy đàn mà hát bài nầy).

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Nguyện của Ha-ba-cúc

1 Lời cầu nguyện của Tiên Tri Ha-ba-cúc theo điệu Si-ghi-ô-nốt:

2 CHÚA ôi, con đã từng được nghe sứ điệp Ngài;

CHÚA ôi, con đã từng đứng bàng hoàng kinh hãi trước công việc Ngài.

Xin Ngài làm lại điều đó trong thế hệ chúng con;

Xin Ngài bày tỏ điều đó trong thời chúng con;

Khi Ngài tức giận, cầu xin Ngài nhớ đến lòng thương xót.

3 Ðức Chúa Trời từ hướng Tê-man ngự đến;

Ðấng Thánh từ trên Núi Pa-ran giáng lâm. (Sê-la)

Vinh quang Ngài tràn ngập các tầng trời;

Lời ca ngợi Ngài đầy dẫy khắp đất.

4 Ngài rực rỡ như mặt trời sáng chói;

Ánh hào quang từ tay Ngài tỏa ra;

Tại nơi đó quyền năng Ngài tiềm ẩn.

5 Ôn dịch đi trước Ngài mở lối;

Lửa hừng dưới chân Ngài lưu dấu phía sau.

6 Ngài dừng lại, đất bèn rúng động;

Ngài đưa mắt nhìn, các nước đều run lên cầm cập.

Các rặng núi vững thiên thu bỗng chao đảo vỡ tan;

Các ngọn đồi vạn cổ đột nhiên chìm sụp xuống.

Mỗi khi Ngài ra đi, quyền uy của Ngài đời đời vẫn vậy.

7 Con đã thấy các lều của Cư-san gặp hoạn nạn;

Các tấm màn trại trong xứ Mi-đi-an run rẩy.

8 Lạy CHÚA, phải chăng Ngài bực mình với các sông?

Hay Ngài nổi giận với các sông?

Hay Ngài nổi cơn thịnh nộ với biển cả,

Ðến nỗi Ngài phải cỡi lên các chiến mã của Ngài;

Ngài ngự lên các xa giá chiến thắng của Ngài ra đi?

9 Ngài lấy cây cung của Ngài ra;

Ngài lắp các mũi tên vào và giương lên chực bắn;

Ngài dùng các dòng sông để xẻ đất ra.

10 Các rặng núi thấy Ngài liền run lên cầm cập;

Các sông suối vội vàng cuồn cuộn trôi qua;

Biển sâu trỗi tiếng gào vang và cất cao các đợt sóng;

11 Mặt trời và mặt trăng đứng yên tại chỗ trước ánh sáng của các mũi tên Ngài bay vụt qua,

Trước ngọn giáo Ngài lòe sáng lướt qua.

12 Trong cơn thịnh nộ Ngài đi thị sát trái đất;

Trong cơn nổi giận Ngài chà đạp các quốc gia.

13 Ngài đến để giải cứu dân Ngài,

Ðể giải thoát những người được xức dầu của Ngài.

Ngài đập nát đầu các thủ lãnh của phường gian ác,

Lật nhà của chúng lên đến bày rõ cả nền. (Sê-la)

14 Ngài dùng cây lao của chúng phóng xuyên sọ kẻ chỉ huy của chúng,

Ðang lúc chúng tấn công con như vũ bão để xua đuổi con đi,

Chúng đắc chí hả hê như bọn ăn nuốt người khốn cùng mà không ai hay biết.

15 Ðoàn chiến mã của Ngài xông qua biển cả;

Những ngọn sóng cao ngút ngàn đều rẽ tạt hai bên.

16 Nghe điều đó người con run lên cầm cập,

Nghe tin ấy truyền về môi con run lập cập, nói chẳng nên lời;

Xương cốt con bỗng dưng như bị mục nát;

Ðôi chân con cứ run lên, không kiềm chế được chút nào.

Con yên lặng chờ ngày tai họa đến,

Ðến trên dân đã xâm chiếm chúng con.

Tin Cậy CHÚA và Sống Vui Dù Giữa Nghịch Cảnh

17 Dù cây vả không ra hoa kết nụ,

Dù vườn nho không có trái nào,

Dù sức lao động đổ ra nơi rẫy ô-liu không đem về kết quả,

Dù ruộng đồng không sản xuất hoa màu,

Dù ràn chiên không còn con nào trong đó,

Dù các chuồng bò chẳng có con nào,

18 Dù như vậy tôi vẫn cứ vui mừng trong CHÚA,

Tôi vẫn hân hoan trong Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi.

19 CHÚA Hằng Hữu là sức mạnh của tôi;

Ngài làm cho đôi chân tôi khỏe mạnh như chân nai;

Ngài ban sức cho tôi để băng rừng vượt núi.

Trao cho trưởng ban nhạc để dùng với các nhạc khí bằng dây.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành