Ha-ba-cúc: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB35C002)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. 2. Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đang chạy đọc được. 3. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. 4. Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình. 5. Nó ghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình, mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán; nó thâu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình.

6. Chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó, lấy lời kín biếm nhẻ nó mà rằng: Khốn thay cho kẻ nhóm góp của chẳng thuộc về mình! Nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào? 7. Há chẳng sẽ có kẻ vụt dấy lên đặng cắn ngươi sao? Kẻ đuổi bắt ngươi há chẳng tỉnh thức sao? Ngươi sẽ bị nó cướp bóc. 8. Vì ngươi đã cướp nhiều nước, thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi, vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành, và cho hết thảy dân cư nó.

9. Khốn thay cho kẻ tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao, để được cứu khỏi tay hung ác. 10. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc, ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi. 11. Vì đá trong vách sẽ kêu lên, rường trên mái sẽ đáp lại.

12. Khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp, và lấy sự gian ác xây thành! 13. Phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cho lửa, và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? 14. Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. 15. Khốn thay cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say, đặng xem sự lõa lồ nó! 16. Ngươi đầy sự sỉ nhục mà chẳng đầy sự vinh hiển. Ngươi cũng hãy uống đi, và làm như người chưa chịu phép cắt bì. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên trao cho ngươi, và sự nhuốc nhơ sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi. 17. Vì sự bạo ngược đã làm ra cho Li-ban sẽ che phủ ngươi, và sự tàn hại các loài thú làm cho nó kinh sợ, lại vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành, và cho hết thảy dân cư nó.

18. Tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc, là thầy giả dối, thi có ích gì, mà người thợ làm thần tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? 19. Khốn tay cho kẻ nói với gỗ rằng: Hãy tỉnh thức! và với đá câm rằng: Hãy chổi dậy! Nó có dạy dỗ được chăng? nầy, nó là bọc vàng và bạc, song chẳng có một chút hơi thổ nào ở giữa nó. 20. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh!

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Trả Lời Ha-ba-cúc
1. Tôi sẽ đứng nơi trạm canh;
Tôi sẽ gác ở tháp canh nơi chiến lũy;
Tôi sẽ cứ thức canh, để xem Ngài sẽ nói với tôi điều gì,
Và sẽ nghe Ngài giải đáp thắc mắc của tôi ra sao.
2. Bấy giờ CHÚA đáp lời tôi,
Ngài phán, “Hãy ghi lại khải tượng nầy;
Hãy chép rõ trên các bảng, để người chạy ngang qua có thể đọc được.
3. Khá biết rằng những gì khải tượng ấy bày tỏ sẽ không xảy ra cho đến kỳ đã định.
Ðến cuối cùng, nó sẽ lộ ra, và đây không phải là lời nói dối.
Nếu nó có vẻ như chậm đến, hãy kiên tâm chờ đợi,
Vì nó chắc chắn sẽ đến, chứ không chậm trễ đâu.
4. Này, hãy xem kẻ đề cao chính mình,
Tâm của nó quả là không ngay thẳng;
Nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin.
5. Thật vậy, rượu đã lừa gạt nó;
Nó đã trở thành kẻ kiêu ngạo, không chịu thỏa lòng với những gì nó có;
Tham vọng của nó mỗi ngày một lớn như âm phủ, như tử thần không bao giờ thấy đủ;
Nó tóm thâu các nước dưới quyền nó và bắt mọi dân phải phục vụ nó.”
Lời Nguyền Rủa Kẻ Ác
6. “Há chẳng phải tất cả những người ấy đã sáng tác ra các chuyện ngụ ngôn để mỉa mai nó,
Và đã đặt ra các câu vè để châm biếm nó, bảo rằng,
‘Khốn thay cho kẻ cướp đoạt của cải người khác để làm cho mình giàu có!
Nó chất đầy cho nó bằng của người ta cầm cố cho đến bao lâu nữa?’
7. Chẳng phải những kẻ ngươi mắc nợ sẽ thình lình trỗi dậy để cắn xé ngươi,
Và chúng sẽ bừng tỉnh, khiến ngươi phải lo sợ hay sao?
Bấy giờ ngươi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng.
8. Bởi vì ngươi đã cướp đoạt nhiều nước;
Tất cả những kẻ còn sót lại của các nước sẽ cướp đoạt ngươi.
Thật vậy, ngươi đã làm đổ máu của nhiều người;
Ngươi đã tiêu diệt xứ sở, các thành phố, và dân ở những nơi đó.
9. Khốn thay cho kẻ tham lam, lấy của bất nghĩa đem về nhà mình;
Nó tưởng khi lót ổ trên cao, nó sẽ vượt quá tầm tay của mọi tai họa sao?
10. Ngươi đã giết hại nhiều người,
Nên ngươi phải chuốc lấy sỉ nhục cho gia tộc ngươi, và ngươi đã tự kết án tử hình cho mình.
11. Vì đá xây tường sẽ lên tiếng tố cáo ngươi,
Và gỗ làm nhà sẽ vọng lại lời cáo buộc ngươi.
12. Khốn thay cho kẻ xây thành bằng sự đổ máu,
Kẻ dựng thành phố bằng tội ác.
13. Này, chẳng phải do CHÚA các đạo quân quyết định mà công sức lao động của người ta sẽ để dành cho lửa,
Sự cực nhọc của các dân sẽ trở nên công dã tràng xe cát hay sao?
14. Quả thật, rồi đây thế giới sẽ tràn đầy tri thức về vinh quang của CHÚA,
Như nước tràn đầy ở đại dương.
15. Khốn thay cho kẻ xúi người lân cận của nó uống say,
Ép người ấy uống cả cặn rượu để bị say mèm,
Hầu nó có thể nhìn thấy thân thể lõa lồ của người ấy.
16. Ngươi sẽ bị thấm đầy xấu hổ chứ không phải hiển vinh;
Ngươi cũng đã uống say và phơi bày chỗ kín của ngươi ra.
Ðến lượt ngươi phải uống chén thịnh nộ trong tay phải của CHÚA;
Sự xấu hổ sẽ bao trùm sự vinh hiển của ngươi.
17. Thật vậy, sự tàn bạo ngươi đã gây ra cho Li-băng sẽ phủ lấy ngươi;
Sự tàn ác khi ngươi giết hại biết bao thú rừng sẽ mãi ám ảnh ngươi.
Vì ngươi đã làm đổ máu nhiều người và gieo rắc sự bạo tàn trong xứ, trong thành, và mọi người sống trong thành ấy.”
Giá Trị của Hình Tượng
18. Tượng chạm có ích lợi gì chăng mà người thợ phải tốn công chạm khắc nó?
Tượng đúc chỉ là trò dối gạt chứ có ích lợi gì mà kẻ đúc tượng cứ làm ra vẻ như tin cậy lắm vào vật nó đúc.
Ðó chỉ là một tượng câm do người ta làm ra.
19. Khốn thay cho kẻ nói với khúc gỗ, “Xin ngài thức dậy!”
Nói với tảng đá câm, “Xin ngài trỗi dậy!”
Hình tượng có thể chỉ dạy gì chăng?
Hãy xem, nó chỉ là một vật được mạ vàng và mạ bạc,
Trong nó chẳng có một chút sinh khí.
20. Còn CHÚA ngự trong đền thánh của Ngài;
Trước mặt Ngài cả đất khá lặng thinh.

Tài Liệu