Ha-ba-cúc: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB35C001)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là sứ điệp tiên tri Ha-ba-cúc đã thấy.

Ha-ba-cúc than phiền về bất công

2. Lạy Đức Giê-hô-va! Con kêu cứu, nhưng Ngài vẫn không lắng nghe cho đến khi nào? Con kêu van với Ngài về sự bạo ngược, vì sao Ngài không giải cứu?

3. Tại sao Ngài cho con chứng kiến những chuyện bất công, và khiến con bất bình vì sự bạo lực và hủy hoại diễn ra trước mặt con; tranh chấp và xung đột cứ gia tăng.

4. Bởi vì luật pháp trở nên lỏng lẻo, công lý không bao giờ được thực thi. Kẻ hung ác áp chế người công chính; do đó, phán quyết tiến hành sai lệch.

Câu trả lời của Chúa

5. “Hãy nhìn các nước, rồi xem. Hãy sững sờ! Hãy kinh ngạc! Vì Ta sắp làm một việc trong thời các con, các con sẽ không tin, dù đã được thông báo.

6. Bởi vì Ta nuôi dưỡng dân Canh-đê, một dân dữ tợn hung hăng, chúng dàn hàng ngang để tiến vào xứ, chiếm những nơi cư ngụ không thuộc về mình.

7. Chúng thật kinh khủng và đáng sợ; sự phán quyết và phẩm giá được thực hiện theo cách của chúng.

8. Ngựa của chúng nhanh hơn loài báo, và hung dữ hơn sói trong đêm. Kỵ binh của chúng trải rộng, kỵ binh của chúng đến từ phương xa, chúng phóng nhanh như đại bàng lao xuống bắt mồi.

9. Tất cả bọn chúng kéo đến cách hung bạo; chúng tiến nhanh như gió đông và dồn tù binh lại như cát.

10. Chúng khinh miệt các vua và chế nhạo các thủ lĩnh. Chúng khinh thường mọi thành trì kiên cố, đắp lũy bao vây rồi chiếm lấy thành.

11. Chúng càn quét như gió thổi; và rồi đã phạm tội vì xem sức mạnh của mình là thần.

Ha-ba-cúc tiếp tục thắc mắc

12. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh của con! Chẳng phải Ngài đã có từ đời đời vô cùng sao? Ngài bất tử. Lạy Đức Giê-hô-va! Ngài đã chỉ định dân ấy thi hành sự phán xét. Lạy Chúa, là Vầng Đá! Ngài thiết lập chúng để trừng phạt.

13. Mắt Chúa quá thánh sạch để nhìn điều gian ác, và không thể nhìn chuyện bất công; khi Ngài nhìn những kẻ làm điều gian trá, tại sao Ngài nín lặng trong khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó?

14. Tại sao Ngài làm cho loài người giống như cá dưới biển, như côn trùng bò lúc nhúc không có kẻ chỉ huy?

15. Chúng thả câu bắt lấy tất cả, chúng quăng lưới kéo họ lên, và gom hết vào trong đáy lưới của mình. Cho nên, chúng vui mừng hớn hở.

16. Vì vậy, chúng dâng sinh tế cho lưới của mình, đốt hương cho ngư cụ của mình, bởi vì nhờ những thứ đó chúng được phần béo bở, và có lương thực dồi dào.

17. Vì vậy sau đó, chúng sẽ giũ sạch lưới mình, tiếp tục giết hại các nước không thương xót?

Bản Dịch 1925

1. Nầy là gánh nặng mà đấng tiên tri Ha-ba-cúc đã xem thấy.

2. Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng Ngài, mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi! 3. Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác, và Ngài nhìn xem sự ngang trái? Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi; sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên. 4. Vậy nên luật pháp không quyền, sự chánh trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược.

5. Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ! Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin. 6. Nầy, ta khiến người Canh-đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn hung hăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình. 7. Nó thật là đáng sợ và đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó đều là từ nó mà đến. 8. Những ngựa nó nhặm lẹ hơn con beo, và hung hơn muông sói ban đêm. Những lính kỵ nó tràn khắp đây đó, những lính kỵ nó đến từ phương xa; chúng nó bay như chim ưng lẹ, nôn nả kiếm ăn. 9. Cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược; chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới, và dồn phu tù lại như cát. 10. Nó nhạo cười các vua, chế báng các quan trưởng, và chê cười mỗi đồn lũy: nó đắp lũy, rồi chiếm lấy. 11. Bấy giờ nó sẽ sấn tới như gió thổi qua; vì nó lấy sức mạnh mình làm thần mình, nên phạm tội trọng.

12. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Đấng Thánh của tôi! Ngài há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Vậy chúng tôi sẽ không chết! Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã lập dân nầy đặng làm sự xét đoán của Ngài. Hỡi vầng Đá! Ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt! 13. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi? 14. Sao Ngài khiến loài người như cá biển và như loài côn trùng vô chủ?

15. Nó đã dùng lưỡi câu móc lấy cả, thâu góp trong chài mình, và nhóm lại trong lưới mình, vậy nên nó vui mừng và lấy làm thích. 16. Vì cớ đó, nó dâng tế cho lưới, đốt hương cho chài, bởi chưng nó nhờ đó mà được phần béo tốt và của ăn dư dật. 17. Có lẽ nào nó cứ đổ lưới mình ra đặng làm sự giết lát các dân không hề thôi sao?

Bản Dịch 2011

Ha-ba-cúc Than Phiền
1. Ðây là sứ điệp mà Tiên Tri Ha-ba-cúc đã thấy:
2. CHÚA ôi, con kêu van xin cứu giúp, nhưng Ngài chẳng đoái hoài gì tới con cho đến bao lâu nữa?
Con kêu cứu với Ngài rằng, “Bạo ngược!” nhưng sao Ngài chẳng giải cứu?
3. Tại sao Ngài bắt con phải nghe thấy những cảnh trái tai gai mắt thế nầy?
Hủy diệt và bạo ngược cứ diễn ra trước mắt con;
Tranh chấp và cãi vã cứ nổi lên liên tục.
4. Vì thế luật pháp trở nên lỏng lẻo, và công lý không bao giờ thắng thế.
Phường gian ác vây hãm người ngay lành;
Do đó các phán quyết của nhà cầm quyền đều lệch lạc.
CHÚA Ðáp Lời: Dân Canh-đê Là Tai Họa CHÚA Sai Ðến
5. “Hãy nhìn các nước và xem!
Hãy sững sờ! Hãy kinh ngạc!
Vì Ta sẽ làm một việc trong thời của các ngươi,
Nếu có ai thuật lại, các ngươi cũng không tin.
6. Vì này, Ta sẽ làm cho dân Canh-đê trở nên một dân hung dữ và bạo tàn;
Chúng sẽ tung hoành dọc ngang khắp đất;
Chúng sẽ chiếm lấy những nơi cư ngụ không phải là của chúng.
7. Nghe đến chúng, người ta hoảng kinh và sợ sệt;
Chúng tự quyền quyết định thế nào là công lý và chân giá trị.
8. Ngựa của chúng chạy nhanh hơn con báo;
Chúng dữ dằn hơn chó sói lúc hoàng hôn;
Các chiến mã của chúng xông pha khắp chốn.
Các kỵ binh của chúng đến từ xứ xa xăm,
Chúng lao tới nhanh như đại bàng bắt mồi.
9. Tất cả chúng đến để biểu dương sự tàn bạo;
Chúng cứ vểnh mặt nghênh ngang xông tới không ngừng;
Chúng bắt tù binh nhiều như cát.
10. Chúng chế nhạo các vua;
Chúng cười đùa các thủ lãnh;
Chúng khinh bỉ các thành trì kiên cố;
Chúng đắp ụ và đánh chiếm các thành ấy dễ dàng.
11. Chúng càn quét như một trận gió thổi qua,
Ðể rồi chúng mắc tội, vì đã coi sức mạnh của chúng là thần của chúng.”
Ha-ba-cúc Tiếp Tục Than Phiền
12. Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, Ðấng Thánh của con,
Ðấng đã hiện hữu từ vô cực trong quá khứ,
Chẳng lẽ Ngài cho phép những điều ấy xảy ra để tiêu diệt chúng con sao?
Dĩ nhiên, Ngài sẽ không để cho chúng con bị tiêu diệt.
CHÚA ôi, Ngài đã cho chúng được như thế, để chúng thi hành sự đoán phạt của Ngài;
Vầng Ðá của chúng con ôi,
Ngài đã lập chúng như vậy, để chúng hình phạt chúng con.
13. Mắt Ngài quá tinh khiết, không thể nào nhìn thấy cảnh gian ác mà không làm gì cả;
Ngài không thể nào làm ngơ khi chứng kiến những tội ác cứ tiếp tục xảy ra.
Thế nhưng tại sao Ngài lại có thể bất động, đứng nhìn quân phản bội hại người,
Và cứ lặng yên khi kẻ ác ăn nuốt người ngay lành hơn nó như vậy?
14. Tại sao Ngài nỡ làm cho người ta ra như cá tôm dưới biển,
Như côn trùng bò lúc nhúc không có kẻ chỉ huy?
15. Kẻ thù quăng mồi ra nhử chúng;
Tất cả chúng bu lại và bị tóm trọn vào trong lưới;
Nó kéo mẻ lưới của nó vào và bắt hết chúng không sót một ai;
Do đó nó hân hoan và vui vẻ.
16. Vì vậy nó dâng các con vật hiến tế cho cái lưới của nó;
Nó dâng hương cho cái lưới kéo tay của nó;
Vì nhờ các lưới đó mà các bữa ăn của nó được thịnh soạn,
Và thức ăn của nó được dư dật.
17. Chẳng lẽ vì thế mà nó cứ được phép tung lưới ra bắt giết,
Và vung gươm lên tàn sát các dân khác không chút xót thương hay sao?

Tài Liệu