Na-hum: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB34C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lời tiên tri về Ni-ni-ve. Sách khải tượng của Na-hum, người Ên-cốt.

Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời

2. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo trả; Đức Giê-hô-va báo trả và giận dữ. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả những kẻ chống lại Ngài, và Ngài báo trả bằng thịnh nộ cho những kẻ thù của Ngài. 3. Đức Giê-hô-va chậm giận nhưng quyền năng thật vĩ đại; và Ngài sẽ không bỏ qua tội của kẻ ác.

Đường lối của Đức Giê-hô-va thể hiện trong cuồng phong và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. 4. Ngài quở biển, khiến nó khô đi, và làm cạn mọi dòng sông. Ba-san và Cạt-mên khô héo, hoa của Li-ban úa tàn. 5. Các ngọn núi rúng động, các ngọn đồi tan chảy trước Ngài. Trái đất, thế giới, và mọi sinh vật trong đó chổi dậy trước sự hiện diện của Ngài. 6. Ai có thể đứng trước cơn thịnh nộ của Ngài? Ai có thể chịu nổi sự nóng giận của Ngài? Cơn giận của Ngài tuôn ra như lửa, đá phải vỡ tan.

7. Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn. Ngài biết những ai tin cậy nơi Ngài.

8. Nhưng bóng tối sẽ rượt đuổi kẻ thù của Ngài; với nước lụt ngập tràn, Ngài sẽ tiêu diệt đến tận cùng.

9. Các ngươi mưu đồ gì chống lại Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ tiêu diệt đến tận cùng, hoạn nạn sẽ không nổi lên lần thứ hai.

10. Dù chúng có quyện chặt lẫn nhau như bụi gai, hay rã rời như lũ say, chúng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô.

11. Từ giữa ngươi sẽ có một kẻ đi ra lập mưu chống lại Đức Giê-hô-va, một cố vấn hiểm độc. 12. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Lúc nó xâm lăng, dù chúng có hoàn hảo và đông đúc, chúng sẽ bị hủy diệt.

Lời hứa cho Giu-đa

Dù Ta đã để các con bị đau đớn, Ta sẽ không làm các con đau đớn nữa. 13. Vì bây giờ, Ta sẽ bẻ gãy ách của nó khỏi các con, và bứt những gông cùng khỏi các con.

Sứ điệp cho Ni-ni-ve

14. Đức Giê-hô-va đã truyền lịnh về ngươi thế nầy: Ngươi sẽ không còn người nối dõi lưu danh nữa. Ta sẽ hủy diệt tượng chạm và tượng đúc khỏi đền miếu những thần của ngươi. Ta sẽ lập mồ cho ngươi, vì ngươi thật đê hèn.

Tin mừng cho Giu-đa

15. Hãy nhìn bàn chân của người mang tin lành và công bố bình an, trên những ngọn núi.

Hỡi Giu-đa! Hãy giữ những ngày lễ thật trang trọng của ngươi, hãy thực hiện những lời hứa nguyện của ngươi, vì kẻ ác sẽ không còn xâm lăng ngươi nữa, nó đã bị tận diệt.

Bản Dịch 1925

1. Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện thấy của Na-hum, người Ên-cốt.

2. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen và báo thù; Đức Giê-hô-va báo thù, và đầy sự thạnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình. 3. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. 4. Ngài quở trách biển, làm cho nó khô; và làm cạn hết thảy các sông. Ba-san và Cạt-mên đều mòn mỏi, hoa của Li-ban đều héo rụng. 5. Các núi run rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy; đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài.

6. Ai đứng được trước sự thạnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vầng đá vỡ ra bởi Ngài. 7. Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. 8. Ngài dùng nước lụt hủy diệt chỗ nó, và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm. 9. Các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. 10. Vì chúng nó xỏ xen như gai gốc, và mê man như say rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. 11. Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và toan sự gian ác.

12. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Dầu chúng nó sức mạnh đầy đủ và người đông cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không. Dầu ta đã làm khổ ngươi, song ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa. 13. Nhưng bấy giờ ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi ngươi, và bứt đứt dây ngươi. 14. Đức Giê-hô-va đã truyền lịnh về ngươi, từ danh ngươi chẳng sanh ra nữa. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi; ta sẽ làm mồ mả cho ngươi, vì ngươi là hèn mạt.

15. Nầy, trên các núi có chân của kẻ đem tin lành và rao sự bình an! Hỡi Giu-đa, ngươi khá giữ kỳ lễ mình, và trả sự hứa nguyện mình; vì kẻ gian ác về sau chẳng đi qua giữa ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Lời tiên tri về Ni-ni-ve.

Sách ghi lại khải tượng của Na-hum người Ên-cốc.

Cơn Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời

2 CHÚA là Ðức Chúa Trời ghen tương và báo trả,

CHÚA nổi giận và báo trả;

CHÚA báo trả những kẻ chống nghịch Ngài,

Ngài dành cơn thịnh nộ cho những kẻ thù ghét Ngài.

3 CHÚA chậm giận, nhưng quyền năng Ngài rất lớn lao;

CHÚA sẽ không bỏ qua tội lỗi của kẻ ác bao giờ.

Ðường lối Ngài thể hiện qua cuồng phong bão tố,

Các áng mây đen là bụi dưới chân Ngài.

4 Ngài quở trách biển, nó trở thành khô cạn,

Các dòng sông không còn nước, khô khan.

Ba-san và Cạt-mên khô cằn,

Hoa lá ở Li-băng nhạt phai.

5 Trước mặt Ngài các núi lắc lư, các đồi tan chảy,

Trước thánh nhan Ngài trái đất lung lay,

Phải, trái đất và mọi vật trên đất run lên cầm cập.

6 Ai có thể đứng nổi trước cơn thịnh nộ của Ngài?

Ai đủ sức chịu nổi cơn nóng giận của Ngài?

Cơn nóng giận của Ngài đổ xuống như lửa,

Trước cơn thịnh nộ của Ngài đá khối cũng phải vỡ nát tan tành.

7 CHÚA rất tốt,

Ngài là thành trì bảo vệ trong ngày khốn khó;

Ngài che chở những ai nương náu nơi Ngài.

8 Ngài quét sạch bọn chống nghịch Ngài như nước lũ cuồn cuộn đùa chúng đi khỏi chỗ của chúng;

Ngài truy đuổi quân thù của Ngài lui vào bóng tối.

9 Sao các ngươi dám lập mưu chống lại CHÚA?

Ngài sẽ làm các ngươi bị tuyệt diệt;

Không kẻ thù nào của Ngài cần bị đánh lại lần thứ hai.

10 Chúng bị rối loạn như một lùm gai chằng chịt;

Chúng lờ đờ như một lũ say rượu;

Chúng bị thiêu rụi như rơm khô gặp lửa.

11 Từ giữa ngươi có một kẻ đi ra lập mưu chống lại CHÚA;

Nó là kẻ bày mưu hiểm độc.

Tin Mừng cho Giu-đa

12 CHÚA phán thế nầy,

“Dù chúng hùng cường và đông đúc,

Chúng sẽ bị tiêu diệt và biến mất.

Dù Ta đã phạt ngươi phải đau đớn,

Ta sẽ không làm ngươi đau đớn nữa.

13 Bây giờ Ta sẽ bẻ gãy gông cùm khỏi cổ ngươi,

Ta sẽ bứt đứt xiềng xích trói buộc ngươi.”

14 CHÚA đã truyền lịnh về ngươi thế nầy,

“Ngươi sẽ không còn con cháu nối dõi để mang danh ngươi nữa;

Ta sẽ tận diệt dòng dõi ngươi ngay tại đền thờ ngươi thờ lạy các thần tượng,

Tức các thần tượng ngươi đã chạm hình và đúc tượng để thờ;

Ta sẽ biến phần mộ của ngươi ra nơi bẩn thỉu, vì ngươi là kẻ bị gớm ghiếc.

15 Hãy xem, này bàn chân của người mang tin mừng,

Người rao báo tin hòa bình thịnh vượng trên các núi đồi!

Hỡi Giu-đa, hãy vui mừng cử hành các thánh lễ của ngươi,

Hãy làm trọn những gì ngươi đã hứa nguyện,

Vì quân gian ác sẽ không bao giờ xâm lăng ngươi nữa;

Chúng đã hoàn toàn bị tận diệt.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành